RYNEK PRACY II i III rok. FL, HL, ITAL.

Przedmiot Rynek pracy dotyczy studentów II i III roku pierwszego cyklu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie przedmiotu : LINK .

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)