ROMANICA WRATISLAVIENSIA 66 - ZAPROSZENIE

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji publikacji w numerze 66 czasopisma Romanica Wratislaviensia przygotowywanym pod redakcją Tomasza Szymańskiego. Temat numeru: "Post-sécularité : nouvelles perspectives". Więcej informacji TUTAJ.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)