REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY ERASMUS

 

Nadal pozostają wolne miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus na semestr letni 2021/22. Studenci filologii hiszpańskiej zainteresowani wyjazdem proszeni są o przesłanie na adres mailowy koordynatora programu (justyna.wesola@uwr.edu.pl) wypełnionych i podpisanych: podania i oświadczenie (do pobrania na stronie instytutu w zakładce Erasmus>Studenci wyjeżdżający>Filologia hiszpańska>Studia>Rekrutacja na wyjazdy: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0) oraz średniej z toku studiów pobranej z dziekanatu JAK NAJSZYBCIEJ (rekrutacja uzupełniająca trwa do wyczerpania miejsc). Pytania, na których uczelniach w danym kraju pozostały wolne miejsca, należy kierować (najlepiej telefonicznie) do Biura Współpracy Międzynarodowej UWr (tel. +48 71 375 2705, tel. +48 71 375 2703, e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl).

Zainteresowani studenci filologii hiszpańskiej planujący wyjazd do Hiszpanii lub do Portugalii NIE UCZESTNICZĄ w rozmowach kwalifikujących z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Warunkiem wyjazdu na studiach licencjackich jest średnia z toku studiów równa 4,0 lub wyższa.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)