REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK ZAKOŃCZONA

Zamknięta została tegoroczna rejestracja kandydatów w systemie IRK na studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim. Wyniki I tury rekrutacji zostaną podane w dniu 12 lipca i pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów zarejestrowanych w systemie IRK. W dniach 13, 16, 17 i 18 lipca kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są złożyć komplet dokumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ifr.uni.wroc.pl/pl/rekrutacja-1 
Instytut Filologii Romańskiej UWr oferuje studia w zakresie filologii francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej.
Życzymy powodzenia i do zobaczenia!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)