PRAKTYKI ZAWODOWE - ANKIETA - EFEKTY KSZTAŁCENIA

 
W związku z koniecznością sprawdzenia w tym roku akademickim realizacji efektów kształcenia na obowiązkowych przedmiotach "Praktyka zawodowa", uprzejmie prosimy wszystkich Studentów o wypełnienie ankiety:
 
ANKIETA (KLIK!)
 
Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.
 
Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe (dla studentów wszystkich specjalizacji, również dodatkowej specjalizacji nauczycielskiej) przed wpisaniem Państwu oceny z praktyki zawodowej do protokołu USOS.
Niektóre osoby już ją wypełniły, dziękujemy!
 
Pragniemy również przypomnieć, że wszyscy studenci, którzy są obecnie na ostatnim semestrze studiów mgr i chcą w tym semestrze zakończyć studia (wszystkie specjalizacje, również dodatkowa specjalizacja nauczycielska), muszą być WPISANI DO PRZEDMIOTÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH w USOSIE, których koordynatorem jest dr Anna Kuźnik. Tylko jeśli ktoś jest wpisany do tego przedmiotu w USOSIE, może otrzymać ocenę na koniec semestru. Proszę sprawdzić to u siebie w USOSIE i dać znać, gdyby ktoś nie był wpisany do przedmiotu "Praktyka zawodowa" (wszystkie specjalizacje, również dodatkowa specjalizacja nauczycielska - będzie miała zaliczenie i ocenę na podstawie praktyk nauczycielskich).
 
Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)