PRACOWNICY IFR SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z NARODEM UKRAIŃSKIM

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25 lutego 2022 r.

 

Drodzy Przyjaciele, Koledzy i Studenci z Uniwersytetu Iwana Franki!  

Ukraińscy Studenci Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego! 

My, pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jesteśmy głęboko wzburzeni nieuzasadnioną i haniebną agresją rosyjskiego imperialisty. Wyrażamy naszą solidarność i całkowite poparcie dla bohaterskiego, odważnego i nieujarzmionego Narodu Ukraińskiego. Niech żyje Ukraina!  

 

Chers Amis, Chers Collègues et Étudiants de l’Université Ivan Franko !  

Étudiants Ukrainiens de l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław! 

Profondément bouleversés par l’agressivité injustifiée et honteuse de l’impérialiste russe, nous, les enseignants de l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław, nous exprimons notre solidarité et notre soutien total au peuple ukrainien courageux, brave et insoumis. Votre victoire est certaine. Vive l’Ukraine ! 

 

Tekst Uchwały do pobrania (plik PDF)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)