OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGRA GABRIELE LA ROSA

 
W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w sali 26 w gmachu Wydziału Filologicznego odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Gabriele La Rosa pt. La fortuna di Pirandello nella critica teatrale polacca degli anni Venti e Trenta del Novecento  (Recepcja twórczości Pirandella w polskiej krytyce teatralnej dwudziestolecia międzywojennego), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Łukaszewicz.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)