OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. A. TROJANOWSKIEGO

 

Dnia 10 marca br. o godz. 14.00 w sali 4.8. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Trojanowskiego pt. „El arte de la desorientación: humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño” przygotowana pod opieką dr hab., prof. UWr Marcina Kurka.

Recenzentkami w przewodzie doktorskim są dr hab., prof. UJ Ewa Nawrocka oraz dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst.

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)