OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

Informujemy studentów I roczników (oraz przypominamy studentom starszych roczników) o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które zostanie przeprowadzone w roku akademickim 2021/22 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. (w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim).

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2021 r.

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE I INSTRUKCJA LOGOWANIA

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)