NAGRODA DLA JOANNY POPOWICZ

Nagroda za rozprawę doktorską dla dr Joanny Popowicz.

 

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego uznało rozprawę dr Joanny Popowicz pt. Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów za najlepszą pracę doktorską z zakresu językoznawstwa kognitywnego w roku 2016. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Libury (IFP) i dr Zuzanny Bułat-Silvy.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)