MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Międzynarodowe Sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” – jubileusz Profesora Piotra Sawickiego

W dniach 11-12 maja Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu zapraszają na międzynarodową konferencję “Destierro y destiempo: exilios hispánicos y polacos” organizowaną z okazji 70 urodzin Profesora Piotra Sawickiego.
Pierwszy dzień sympozjum poświęcony będzie historii wrocławskiej iberystyki oraz osobie jej twórcy, Jubilata. O godzinie 14:00 w Oratorium Marianum działalność profesora Sawickiego przedstawią m.in. dr hab. Ewa Nawrocka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Cezary Taracha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Jan Mlčoch z Uniwersytetu w Ołomuńcu. Spotkaniu towarzyszyć będzie także promocja najnowszej książki Profesora pt. Iberystyka wrocławska (1967-2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny (godz. 17:30).
W drugim dniu konferencji gmach IFR (sale 3.1 i 3.2) od godziny 9:00 będzie gościł trzy sesje plenarne oraz panelowe wystąpienia i dyskusje dotyczące hiszpańskich i polskich doświadczeń przymusowej emigracji okresu powojennego, głównie w aspekcie politycznym i literackim. Zagadnienia te wpisują się w szerokie zainteresowania badawcze Profesora Sawickiego. Tegoroczna, pierwsza edycja sympozjum, ma na celu zapoczątkowanie regularnych spotkań poświęconych politycznej emigracji iberoamerykańskiej i polskiej, umożliwiających badaczom z kraju i z zagranicy współpracę i wymianę doświadczeń.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji!

Szczegółowy program do pobrania i oficjalna strona sympozjum:
https://exilioswroclaw.wordpress.com/
Kontakt z organizatorami: exilios@uwr.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)