MIASTO W PROCESIE PRZEMIAN - KONFERENCJA NAUKOWA

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. "Miasto w procesie przemian w czasach nowożytnych i współczesnych" organizowaną przez Instytut Historyczny UWr. we współpracy z IFR oraz wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
 
Szczególnie uwadze publiczności polecamy panele francuskojęzyczne, które odbywać się będą w siedzibie IFR, w sali 4.8 w czwartek 8 czerwca. Zachęcamy również do wysłuchania wykładu inauguracyjnego prof. Chantal Gell z Uniwersytetu w Wersalu, który odbędzie się w dniu 8 czerwca w godz. 9.30-11.00, w audytorium Instytutu Historycznego UWr., przy ulicy Szewskiej. Wykład będzie nosił tytuł: "La ville de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles: l’envers du décor. Problèmes d’urbanisme et de salubrité".
 
Program konferencji - okres nowożytny (do 1918)
Broszura przedstawiająca sylwetki prelegentów i abstrakty ich wystąpień
 
Program konferencji - okres współczesny (od 1918)
Broszura przedstawiająca sylwetki prelegentów i abstrakty ich wystąpień
 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)