KONKURS TŁUMACZENIOWY "TRADUCTEUR EN HERBE"

 
W sobotę 14 stycznia 2023 roku odbędzie się w Instytucie Filologii Romańskiej IX edycja konkursu tłumaczeniowego dla licealistów "Traducteur en herbe". Wezmą w nim udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu z oddziałami dwujęzycznymi (francusko-polskimi), którzy w grupach będą tłumaczyć na język polski francuski tekst literacki. Przekłady oceni jury złożone ze studentów filologii francuskiej i studiów romanistycznych, obradujące pod kierunkiem dr Patrycji Krysiak.
 
PROGRAM
godz. 9.00: powitanie uczestników i ogłoszenie zasad konkursu
godz. 9.15-10.45: praca tłumaczeniowa (w grupach)
godz. 10.45-11.15: przerwa
godz. 11.15-12.45: warsztaty przekładoznawcze
dr Regina Solová „Kompetencje tłumacza. Co trzeba umieć, żeby zostać dobrym tłumaczem”
dr Kaja Gostkowska „Tłumaczenie audiowizualne – odmiany, cele, wyzwania”
godz. 12.45-13:00 przerwa
godz. 13:00: ogłoszenie wyników konkursu
 
Komitet organizacyjny:
mgr Anna Dubaniowska
dr Kaja Gostkowska
dr Patrycja Krysiak
dr Regina Solová
dr Aleksander Wiater
Studentki i studenci IFR UWr: 
Miłosz Fibich (III FL), Katarzyna Fonał (I ROM), Maciej Grzywacz (III FL), Nicole Powalska (III FL), Nicola Sługocka (I ROM)
                                  
PROGRAM WYDARZENIA (plik PDF do pobrania)
 
Trzymamy kciuki za uczestników!
 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)