KOMUNIKAT W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr,  ogłasza godziny dziekańskie w czwartek 13 kwietnia 2017 r. od godz. 13.00.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)