JUBILEUSZOWA KONFRENCJA ATRP „PLEJADA”

 

W dniach 2-3 grudnia 2022 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się jubileusz 20-lecia Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” połączony z konferencją naukową pt. „Le français en Pologne : textes, contextes, prétextes”.

Instytut Filologii Romańskiej UWr reprezentować będą:

  • dr Kaja Gostkowska,
  • dr Monika Grabowska (sekretarz zarządu „Plejady”),
  • dr Agata Rębkowska-Kieseler,
  • dr Agata Sadkowska-Fidala,
  • dr Regina Solová,
  • dr hab. Witold Ucherek,
  • oraz jedna z założycielek stowarzyszenia, prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, jako gość honorowy.  

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)