GODZINY REKTORSKIE 22.05/ DZIEŃ REKTORSKI 25.05.

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego

w Uniwersytecie Wrocławskim

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora oraz posiedzeniem elekcyjnym Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów wprowadzam:

-w dniu 22 maja 2020 r. godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych,

od godziny 11.00 do godziny 15.00,

-w dniu 25 maja 2020 r., dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Przypominam, że zasady i tryb prezentacji kandydatów na Rektora Uniwersytetu

Wrocławskiego określa Komunikat Nr6/2020 Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji

Wyborczej z dnia 13 maja 2020 r.

Pełna treść komunikatu.

Z poważaniem Zespół IFR.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)