GIEŁDA KÓŁ NAUKOWYCH

W piątek 24 listopada w godz. 10:30 - 15:30 w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (vis-a-vis Gmachu Głównego) odbędzie się Giełda Kół Naukowych.

Giełda jest świętem studentów i uniwersytetu. Dzięki niej mamy możliwość wglądu w naprawdę interesujące badania prowadzone przez Koła Naukowe na wszystkich wydziałach. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich studentów do pojawienia się na Giełdzie i oddania głosu na któreś z naszych wydziałowych kół.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)