EWALUACJA ZAJĘĆ

 
Ewaluacja zajęć po semestrze letnim r. akad. 2017/2018 oraz ewaluacja pracy dziekanatu dydaktycznego, dziekanatu spraw socjalnych, dziekanatu studiów doktoranckich, sekretariatów dydaktycznych  oraz bibliotek  odbędzie się w formie elektronicznej poprzez system USOS w dniach 11 czerwca - 6 lipca 2018 r. Szczegóły w załączniku.  Przypominamy, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wskazuje udział w badaniach ewaluacyjnych  jako obowiązek każdego studenta.
 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)