DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA W UWr.

 
Uruchomiona została rekrutacja dodatkowa na wybrane kierunki studiów I stopnia w formie stacjonarnej w Uniwersytecie Wrocławskim. W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział wszyscy - i ci, którzy nie brali udziału w ogóle w naszej letniej rekrutacji, jak i ci, którzy brali, ale nie dostali miejsca na studiach.
 
Szczegóły w serwisie rekrutacyjnym: http://rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?rekrutacja=letnia
 
Lista kierunków, na które trwa dodatkowa rekrutacja:
 

 • dyplomacja europejska, I stopnia stacjonarne – rejestracja do 14.09, limit 70
 • dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja,
 • gospodarowanie, I stopnia stacjonarne - rejestracja do 17.09, limit 124
 • etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne – rejestracja do 20 września, limit 30
 • europeistyka – rejestracja do 17 września, limit 91
 • filologia polska – rejestracja do 14 września, limit miejsc 46
 • filologia czeska – rejestracja do 14 września, limit 14
 • filologia rosyjska, rejestracja do 14 września, limit 10
 • filologia serbska i chorwacka – rejestracja do 14 września, limit miejsc 21
 • filologia ukraińska – rejestracja do 14 września, limit miejsc 48
 • judaistyka – rejestracja do 13 września, limit 21
 • ukrainistyka z anglistyką - rejestracja do 14 września, limit 19
 • filozofia – rejestracja do 20 września, limit 80
 • geologia – rejestracja do 13 września, limit 88
 • historia – do 17 września, limit 133
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – do 20 września, limit 12
 • inżynieria geologiczna – do 13 września, limit 47
 • kulturoznawstwo – do 14 września, limit 30
 • militarioznawstwo – do 17 września, limit 142
 • muzykologia – do 17 września, limit 18
 • politologia – do 12 września, limit 90
 • praca socjalna – do 13 września, limit 85
 • socjologia ekonomiczna – do 13 września, limit 84
 • socjologia grup dyspozycyjnych – do 13 września, limit 135
 • socjologia - do 13 września, limit 87
 • studia środkowo-wschodnioeuropejskie – do 14 września, limit 49

 
Zapraszamy!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)