CAMPUS EUROPEEN LANGUES ET TRADUCTIONS

CAMPUS EUROPEEN Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves 2018
 
Czwarta edycja CAMPUS EUROPEEN Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves odbędzie się w dniach 18 – 27 czerwca 2018 roku na uniwersytecie w Poitiers (zachodnia Francja). Od pierwszej edycji Campusu biorą w nim udział studentki i studenci filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, więc zachęcamy do skorzystania z tej możliwości także w bieżącym roku akademickim. Ogólne warunki uczestnictwa oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo tu LINK1 , LINK2. Dodatkowych informacji udziela mgr Ewa Warmuz (kartę zgłoszenia należy przesłać w kopii także na adres ewa.warmuz@uwr.edu.pl). Zapraszamy!!!
(notatkę sporządziła Ewa Warmuz)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)