ANKIETY EWALUACYJNE

W dniach 24 stycznia - 16 lutego 2018 r. dostępne będą w systemie USOS ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załączonym piśmie Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia, dra hab. Igora Borkowskiego, prof. UWr. Przypominamy, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego studenta. Ankiety są anonimowe i dobrowolne, nie wiążą się w żaden sposób z zaliczeniami przedmiotów.

Pełen tekst: LINK.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)