4. EDYCJA KONKURSU „TRADUCTEUR EN HERBE”

W dniu 2 grudnia IFR gościło 29 uczniów LO nr VIII, którzy w trzyosobowych zespołach próbowali swych sił w IV edycji konkursu „Traducteur en herbe”.  Młodzież zmagała się z trudnościami fragmentu tekstu literackiego, a efekty ich pracy oceniało jury w składzie:  Aleksandra Beńko, Patrycja Misiura, Paulina Pawelec, Dominika Rawa, Agata Świątkowska, Joanna Trystuła (studentki I i II roku Specjalizacji Tłumaczeniowej na studiach magisterskich filologii francuskiej).  I miejsce zdobyły uczennice Julia Kawalec, Patrycja Majka, Natalia Klimek.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorem konkursu była dr Monika Grabowska we współpracy z dr Stefanem Kaufmanem oraz mgr Elżbietą Worobiec-Nowak (LO nr VIII). Za pomoc dziękujemy również dr Reginie Solovej.

Tekst przeznaczony do tłumaczenia

Zwycięska praca

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)