NCN / NAWA / MEiN

 

Granty i konkursy NCN:

 • OPUS
 1. Elżbieta Biardzka
 2. Natalia Paprocka, "Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Strategie tłumaczy i wydawców na przykładzie polskich tłumaczeń francuskiej prozy dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918-2012 (z kompletną bibliografią przekładów)" (2013-2017)
 • MINIATURA
 1. Joanna Kotowska-Miziniak, "Motyw czasu w twórczości literackiej i fotograficznej francuskiego noblisty - Claude'a Simona", kwerenda (2023)
 2. Regina Solová, "Kwerenda dotycząca miesięcznika Polska: czasopismo ilustrowane" (2018)
 3. Katarzyna Woźniak, "Włochy w teatrze Krystyny Skuszanki - Krystyna Skuszanka we Włoszech", kwerenda (2022)
 4. Tomasz Wysłobocki, "Teatr okresu Rewolucji Francuskiej jako zwierciadło przemian społecznych i obyczajowych", wyjazd badawczy (2022)

 

Granty MEiN "Doskonała nauka - dofinansowanie konferencji naukowych"

 1. Tomasz Wysłobocki, "Organizacja międzynarodowej konferencji pt. <<(R)ewolucja w teatrze europejskim (XVII-XIX wiek)>>" (2021-2023)

 

Stypendia MNiSW / MEiN dla wybitnych młodych naukowców:

 1. Agnieszka August-Zarębska (2011)
 2. Agata Rębkowska-Kieseler (2018)
 3. Regina Solová (2014)
 4. Aleksander Wiater (2021)
 5. Tomasz Wysłobocki (2017)

 

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) przyznawane przez Ambasadę Francji w Polsce na pobyt/staż badawczy we francuskiej instytucji naukowej:

 1. Helena Duffy (2023)
 2. Joanna Kotowska-Miziniak (2023)
 3. Anna Kuźnik (2015, 2021)
 4. Natalia Paprocka (2002, 2004)
 5. Agata Rębkowska-Kieseler (2018)
 6. Aleksander Wiater (2017, 2022)
 7. Tomasz Wysłobocki (2009, 2023)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)