Natalia Paprocka, "Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir", Oficyna Wydawnicza Leksem, Wrocław 2005.

Natalia Paprocka, "Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir", Oficyna Wydawnicza Leksem, Wrocław 2005.

 

 

 

 

 

 

 

[…] Autorka wykazała się […] dojrzałością teoretyczną, wnikliwością i przejrzystością przeprowadzonych analiz oraz konsekwentną realizacją przyjętych założeń metodologicznych. W wielu fragmentach pracy podchodzi krytycznie do zastanych rozwiązań i wysuwa własne, twórcze propozycje. Wartość pracy podnosi także jej nienaganność formalna, przejrzystość i jasność. […]

Z recenzji prof. dra hab. Eugeniusza UCHERKA

 

[…] Analizowanie błędów najczęściej może być użyteczne w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zrozumienie mechanizmu ich powstawania jest pierwszym krokiem na drodze do ich eliminacji. Po drugie, opis i wyodrębnienie błędów jest niezbędnym etapem w opracowaniu metody oceny sprawności tłumaczeniowej. Nieodłącznym elementem jednego i drugiego przedsięwzięcia jest klasyfikacja błędów. U Natalii Paprockiej jest ona bardzo drobiazgowa i „wielopoziomowa”: od usterek typograficznych, niekiedy niewinnych, do błędów spójności. […] Monografia ma jasną strukturę. Aparat naukowy jest bez zarzutu, na każdym kroku widać dużą dbałość o stronę merytoryczną i o szczegóły formalne. […]

Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa BOGACKIEGO

Spis treści (w formacie PDF)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)