Nasze książki

Polski
2023  

 

DUFFY Helena, The Holocaust in French Postmodern Fiction, Legenda/Oxbow Books, Oxford UK, 2023.

2022  

 

SMUGA Łukasz, Queer Rebels. Rewriting Literary Traditions in Contemporary Spanish Novels, Routledge, 2022, 244 s.

Link do strony wydawcy

 

2021  

 

ŁUKASZEWICZ Justyna, "Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta", Universitas, Kraków 2021, 344 s., ISBN 9788324237883.

Link do strony wydawcy

 

TROJANOWSKI Aleksander, "El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, ISBN 9788322937662.

Link do strony wydawcy

 

VIVIAND Aline, "Polonais, Allemands, Français et Européens.Une étude ethnolinguistique", L'Harmattan, Paryż 2021.

Link do strony wydawcy

 

KUŹNIK Anna, "El mundo laboral y financiero de España. Documentos auténticos anonimizados", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021.

Link do strony wydawcy

 

 

KRYSIAK Patrycja, "Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020.

Link do strony wydawcy

 

 

BACZYŃSKA Beata, [ed. crítica], El príncipe perseguido / Luis de Belmonte, Agustín Moreto y Antonio Martínez de Meneses, edición crítica de Beata Baczynska, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2021, 278 s. – Bibliogr.

(Comedias de Agustín Moreto.  Colección digital Proteo ; 16)

2020  

 

WOŹNIAK Katarzyna,  [wybór, przekład, redakcja i komentarz] Tertium datur. Jerzy Grotowski we włoskich świadectwach i komentarzach. Wybór, przekład, redakcja i komentarz Katarzyna Woźniak, Kraków, Pasaże, 2020, s. 238. – Bibliogr. Seria : „Spełnie”

 

"Dwujęzyczność w Polsce. Od badań współczesnych rodzin dwujęzycznych do analiz wielojęzyczności historycznej i literackiej", (red.) J. Cook, A. Libura, OW ATUT, Wrocław, 2020, 152 s. ISBN 9788379775132.

 

"André Gide à (re)découvrir?", J. JAKUBOWSKA, R. SOLOVÀ (red.), Classiques Garnier, Paryż 2020, 267 s.

ISBN 9782406098027

Link do książki na stronie wydawcy

 

KRUPA Marlena, W poszukiwaniu numinosum. Jan od Krzyża w polskiej kulturze XX wieku, Kraków, Universitas, 2020, 356 s. ISBN: 9788324236473

Link do książki na stronie wydawcy

 

 

LA ROSA Gabriele, La fortuna di Pirandello nella critica teatrale polacca degli anni Venti e Trenta del Novecento, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, 346 s. – Bibliogr.

ISBN 978-83-8180-104-1

 

KRZYŻOSTANIAK Magdalena, Od Samosierry do Saragosy. Pamiętnikarskie i literackie świadectwa udziału Polaków w hiszpańskiej wojnie o niepodległość, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019, 246 s. – Bibliogr.DOI : 10.23817/2019.odsomo

ISBN 978-83-7977-479-1

 

JAKUBOWSKA Joanna, KOTOWSKA-MIZINIAK Joanna, PAWŁOWSKA Maja, SADKOWSKA-FIDALA Agata, SZYMAŃSKI Tomasz, WYSŁOBOCKI Tomasz

Panorama literatury francuskiej: wojna a piśmiennictwo, Universitas, Kraków 2020

ISBN 9788324236350

2019  

 

SADKOWSKA-FIDALA Agata, Edmond et Jules de Gouncourt en Pologne. 1860-1918

ISBN 9788379774463

 

SADKOWSKA-FIDALA Agata, SZYMAŃSKI Tomasz (red.)

Foi, croyance et incroyance au XIXe siècle, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019, 178 s.

ISBN 9788379774456

 

 

UCHEREK Witold, Les articles prépositionnels en lexicographie bilingue français-polonais. Pratiques et propositions d’amélioration, préface de Thomas Szende, Paris, L’Harmattan, 2019, 287, [7]. – Bibliogr. s. 259-284

(Coll. “Langue et Parole. Recherches en Sciences du langage”)

ISBN 978-2-343-1719-5

 

BIARDZKA Elżbieta, KOMUR-THILLOY Greta

Presse écrite et discours rapporté. Étude linguistique et discursive du discours rapporté français par comparaison avec le polonais, Éditions l’Harmattan, Paris 2019, 230 s.

ISBN 978-2-343-17040-4

 

 

SZYMAŃSKI Tomasz

La morale des choses. Sur la théorie des correspondances dans l’œuvre de Charles Baudelaire, Peter Lang, Berlin 2019, s. 245.

ISBN 978-3-631-77611-7

 

 

 

COOK Jadwiga

Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego. Na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej, Universitas, Kraków 2019, 244 s.

ISBN 97883-242-3522-3

2018  

 

ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, [red.] Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018, 208 [4] s.

ISBN 978-88-6274-910-7

 

 

 

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz (red.)

Dawne literatury romańskie: w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Universitas, Kraków 2018, 296 s.

ISBN 97883-242-3525-4

 

 

PAPROCKA Natalia

Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014), Kraków, Universitas, 2018, s. 416, il. – S. 368-398 : Bibliogr.

ISBN 97883-242-3457-8

 

 

PAPROCKA Natalia

Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918-2014, Kraków, Universitas, 2018, s. 399.

ISBN 7883-242-3458-5

 

 

NOWICKA Justyna Cecylia,

El poema digresivo romántico en España y Polonia : Juliusz Słowacki, José de Espronceda, Ryszard Berwiński y José Joaquín de Mora,Sevilla, Padilla Libros Editores y Libreros, 2018, s. 441 – S. 433-341 : Bibliogr. 
Biblioteca Económica de Cultura Ecuménica. Serie : “Ensayos” n° 8
ISBN 978-84-8434-706-4

 

 

WYSŁOBOCKI Tomasz

Olympe de Gouges (1748-1793). Rewolucjonistka, Muzeum Sopotu, Sopot 2018, 119 s. ISBN 978-83-61385-07-3

 

Publikacja zawiera także "Prawa kobiet" oraz "Rozważania na temat Czarnych" autorstwa Olympe de Gouges w przekładzie T. Wysłobockiego.

 

 

BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, JAMRÓZ-STOLARSKA Elżbieta, PAPROCKA Natalia

Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015, Produkcja wydawnicza. Bibliografia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018, s. 262, il.
Seria : „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” ; 183
ISBN 978-83-65741-13-4

2017  

 

 

KRUPA Marlena, (oprac. edytorski, wstęp, przypisy),

Święty Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, w nowym przekładzie Carlosa Marrodána Casasa i Marcina Kurka,  Kraków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2017, s. 381. – Bibliogr.  ISBN 978-83-7604-396-8   S. 5-90 : Wstęp / Marlena Krupa

 

 

Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek (oprac.)

"Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea", Alessandria, Edizioni dell’Orso 2017.

 

 

JOANNA KOTOWSKA

L'eau et la terre dans l'univers romanesque de Claude Simon, Harmattan, Paris 2017, 256 s.

 

 

TOMASZ WYSŁOBOCKI

Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Pruszków k/Łasku 2017, 266 s.

 

 

DRAUS-KLOBUCKA, AGATA

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: EL CREADOR SIN ESCAPE. Un proyecto inacabado a la luz de la teoría de la microficción

 

 

Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka

Iberystyka wrocławska (1967-2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017, 356 s

 

 

Daniel Słapek

Rozważania metajęzykoznawcze, Łódź, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego & Wydawnictwo Primum Verbum, 2017, s.137. -  Bibliogr., wykresy, tab. - Streszcz. w jęz. ang.
Seria : “Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa” ; 4
ISBN 978-83-65237-29

 

 

Marcin Kurek

Poesía rasa. La experiencia de lo cotidiano en la lírica de Joan Brossa, trad. de Justyna Nowicka y Amelia Serraller, Madrid, Visor Libros, 402 s. – Bibliogr.
Colección „Visor Literario” ;  nº 13

 

Anna Kuźnik (wraz z pozostałymi członkami grupy PACTE : Allison Beeby, Luis Castillo, Olivia Fox, Anabel Galán-Mañas, Amparo Hurtado Albir, Margherita Taffarel, Gisela Massana, Wilhelm Neunzig, Christian Olalla, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero, Stefanie Wimmer)

"Researching Translation Competence by PACTE Group", Amparo Hurtado Albir (red.), Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017.

2016  

 

 

Agata Rębkowska

"Humor w przekładzie audiowizualnym. Na przykładzie filmów „Les Visiteurs” i „Bienvenue chez les Ch’tis” i ich polskich wersji", Kraków, Universitas, 2016, stron 305.

 

 

Aleksander Wiater

"Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère". Coll. Dissertationes Inaugurales Selectae, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, stron 520.

 

 

Ewa Krystyna Kulak

Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. – początek XX w.), Kraków, Universitas, 2016, 660 s. - Bibliogr.

 

Beata Baczyńska

Pedro Calderón de la Barca : dramaturgo en el gran teatro de la historia,  traducción Justyna C. Nowicka y Beata Baczyńska, revisión Trinidad Marín Villora, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016, s. 432

 

 

Łukasz Smuga

Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku, Kraków, Universitas, 2016, s. 269. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

 

Daniel Słapek

Lessicografia computazionale e traduzione automatica : Costruire un dizionario-macchina, Firenze, Franco Cesati Editore, 2016, s. 174.

2015  

 

 

Davide Artico

Sanguine Cyrnæi luimus perjuria Regis : La figura di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

 

 

Elżbieta Skibińska, Regina Solová et Kaja Gostkowska (dir.)

"Vingt-cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration"
 

 

 

Katarzyna Majdzik, Daniel Słapek

"Narzędzia analizy przekładu", Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek ; Katowice, Uniwersytet Śląski, 2015, s. 200. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł. Seria : „Nauka o komunikowaniu”

 

 

Kaja Gostkowska

"Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej technologii biomedycznej", Oficyna Naukowa, 2015.

 

 

Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, Natalia Paprocka (red.)

"La voix du traducteur a l'école = The Translator's Voice at School", tom 1: "Canons", tom 2: "Praxis", Éditions québécoises de l'oeuvre, Montréal 2015.

2014  

 

 

Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz (oprac.)

"Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny", Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.

 

 

Marcin Kurek

"Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014.

 

 

Anna Kuźnik, Beata Podleśny

"Documentos espanoles. Recopilación para traductores y otros profesionales de lengua", Wydawnictwo Translegis, 2014.

 

 

Elżbieta Biardzka

"Przytoczenia w prasie codziennej", Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014.

 

 

Beata Baczyńska

"Historia literatury hiszpańskiej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

 

 

Tomasz Wysłobocki

"Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX", Universitas, Kraków 2014.

2013  

 

 

Regina Solová

"Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język fracuski i z języka francuskiego na język polski", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013.

 

 

Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki (red.)

"Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje konflikty", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

 

 

Trinidad Marin Villora

"Entre espacios, entre exilios. Los espacios del exilio en la narrativa mexicana de Anna Seghers, Max Aub y Pere Calders", Konigshausen&Neumann, Wurzburg 2013.

 

 

Ewelina Marczak

"Między słowami. Narratorskie komentarze do mowy postaci w Le Rouge et le Noir Stendhala", Universitas, Kraków 2013.
 

2012  
  Wiersze Marcina Kurka w antologii "Poesia a contragolpe", Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012.

 

 

Davide Artico

"Dolce Italia? Dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego..." i innych "śpiewających autorów"", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

2011  

 

 

Elżbieta Biardzka (red.)

"Etudes françaises dans la société du XXIe siecle", Leksem, Łask 2011.

 

 

Davide Artico, Brunello Mantelli (red.)

„Ideologia e geopolitica all’ombra della guerra fredda. Conflitti materiali e simbolici in Europa dal 1945 ai primi anni Cinquanta”, UTET Libreria, Torino 2011.

 

 

Manfred Tietz, Gero Arnscheidt (red.), Beata Baczyńska (współpraca)

"Calderón y su escuela: variaciones e innovación de un modelo teatral", Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2011.

 

 

Maja Pawłowska

"Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

 

 

José Luis Losada Palenzuela

"Schopenhauer traductor de Gracián: diálogo y formación", Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2011.

 

 

Marlena Krupa

"Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach", Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011.

2010  

KUZNIK Anna

El contenido de los puestos de trabajo de los traductores. El caso de los traductores internos en las empresas de traducción de Barcelona, Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2012, 633 s.

 

 

Davide Artico, Brunello Mantelli (red.)

"Da Versailles a Monaco. Vent’anni di guerre dimenticate", UTET, 2010.

 

 

Jerzy Achmatowicz

"Nican Mopohua. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531", Atut, Wrocław 2010.

 

 

Justyna Ziarkowska

"Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

 

 

Marcin Kurek

"Oleander", Zeszyty Literackie, Warszawa 2010.

 

 

Justyna Wesoła

"Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej", Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2010.

 

 

Joanna Jakubowska-Cichoń

"Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras", Universitas, Kraków 2010.

 

 

Elżbieta Skibińska, Jacek Rzeszotnik (red.)

"Lem i tłumacze", Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

 

 

Davide Artico, Brunello Mantelli (red.)

"From Versailles to Munich. Twenty Years of Forgotten Wars", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.

2009  

 

 

Elżbieta Biardzka

"Les échos du „Monde”. Pratiques du discours rapporté dans un journal de la presse écrite", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 

 

Beata Baczyńska (oprac. i wstęp)

Pedro Calderón de la Barca, "El príncipe constante" – Juliusz Słowacki "Książę Niezłomny" (z Calderona de la Barca)", Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.
 

 

 

Elżbieta Skibińska (red.)

"Przypisy tłumacza", Księgarnia Akademicka, Wrocław - Kraków 2009.

2008  

 

 

Zuzanna Bułat Silva

"Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

 

 

Elżbieta Skibińska

"Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych", Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008.

2007  

 

 

Irena Fialová, Piotr Sawicki

"Literatura española 1. Esbozo histórico-literario. Selección de textos. Comentarios", Universitas Ostraviensis – Facultas Philosophica, Ostrava 2007.

 

 

"W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Analogia krytyczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Acta Universitatis Wratislaviensis

2006  

 

 

Justyna Łukaszewicz

"Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

 

 

Agnieszka August-Zarębska

"Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

 

 

Elżbieta Skibińska (red.)

"Konwicki i tłumacze", Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.

 

 

Davide Artico, Ludovico Fulci (red.)

"Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredenza da Francesco Petrarca a Giordano Bruno", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006. Wrocław 2006

 

 

Davide Artico, Ludovico Fulci (red.)

"Hans-Georg Gadamer e il mito della mediterraneità" Seminario Interdisciplinare - Breslavia, 6-7 maggio 2005, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.

 

 

Małgorzata Tomicka (posłowie i oprac.)

"Francuskie opowiadania o miłości. XIX w.", Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.

 

2005  

 

 

Natalia Paprocka

"Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir", Oficyna Wydawnicza Leksem, Wrocław 2005.

 

 

Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska

"Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2832).

 

 

Ludovico Fulci

"« La Lupa » di Verga. Esercitazioni di lettura e spunti di approfondimento", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005.

 

 

Beata Baczyńska

"Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

2004  

 

 

Justyna Ziarkowska

"W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra." Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004

 

 

Justyna Łukaszewicz, Davide Artico (red.)

"Il viaggio come realtà e come metafora", Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.

 

 

Maja Pawłowska (red.)

"Głos kobiecy, głos męski - Obcy w dawnych literaturach romańskich", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004.

 

 

Elżbieta Skibińska (red.)

"Gombrowicz i tłumacze", Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.

 

 

Beata Baczyńska (oprac.)

Pedro Calderon de la Barca, "Życie snem, Książę Niezłomny", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

 

 

Marcin Kurek

"Powieść totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sábato i Maria Vargasa Llosy", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

 

 

Diana Kozińska-Donderi

"Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

 

 

Ludovico Fulci

"I sonetti di Pasquale Galluppi", Rubbettino Editore, 2003.

2002  

 

 

Ewa Krystyna Kulak

"Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

 

 

Beata Baczyńska

„Książę Niezłomny”. Hiszpański pierwowzór i polski przekład", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

 

 

Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński (red.)

"Język – Stereotyp – Przekład", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2002.

 

 

Jerzy Achmatowicz

"Por Las Huellas de Domeyko. "Araucania y sus Habitantes" de Ignacio Domeyko - 150 anos despues", Santiago 2002.

2001  

 

 

Witold Ucherek

"Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych z rzeczownikowym wykładnikiem aspektu", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

 

 

Elżbieta Skibińska

"Inaczej mówiąc… Tłumaczenie z francuskiego na polski. Ćwiczenia", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

 

 

Elzbieta Skibińska (red.)

"Traduction pour la jeunesse face à l’Altérité", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

Przed 2000  

 

 

Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.)

"Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 2", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

 

 

Elżbieta Skibińska

"Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach Pana Tadeusza", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

 

 

Justyna Łukaszewicz

"Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 

 

Józef Heistein

"Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997.

 

Jerzy Achmatowicz

"Las Relaciones Internacionales como Ciencia", Universidad Diego Portales 1997.

 

 

Eugeniusz Ucherek

"Francusko-polski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

 

 

Piotr Sawicki (wstęp i oprac.)

"Hiszpania malowniczo-historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

 

 

Ludovico Fulci, Gaetano La Civita

"Momenti e percorsi storici del sonetto italiano", Società Editrice Dante Alighieri, 1995.

 

 

Piotr Sawicki (oprac.)

"La España del cambio. Selección de textos periodísticos sobre la España actual", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

 

 

Józef Heistein

"Literatura francuska XX wieku", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.

 

 

Eugeniusz Ucherek

"Polsko-francuski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

 

 

Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.)

"Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 1", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

 

 

Hanna Karaszewska (red.)

"Au fil des pages. Teksty dla studentów filologii romańskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.

 

 

Małgorzata Tomicka

"Programmes et manifestes littéraires en France au XIXe siècle. Anthologie à l’usage des étudiants en philologie romane", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

 

 

Józef Heistein

"Wprowadzenie do literaturoznawstwa porównawczego. Literatura awangardowa w świetle badań porównawczych", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

 

 

Małgorzata Tomicka

"Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej (1886-1918)", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1987.

 

 

Józef Heistein

"Historia literatury włoskiej. Zarys ", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

 

 

Piotr Sawicki

"Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej. Ideologiczne konteksty literatury i jej misja społeczna", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

 

 

Elżbieta Skibińska

"Exercices de syntaxe. A l’usage des étudiants en philologie romane", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985.

 

 

Józef Heistein (wstęp i red.)

"Antologia poezji Quebeku – Anthologie de la poésie québécoise", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985.

 

 

Józef Heistein

"Cours d’histoire littéraire de la France. Le XXème siècle", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

 

 

Aleksander Wit Labuda

"Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.

 

 

Anna Nikliborc

"Od baśni do prawdy", Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.

 

 

Piotr Sawicki

"Twórczość literacka Vicente Blasco Ibáñeza i jej recepcja w Polsce", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

 

 

Józef Heistein (red.)

"Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1977.

 

 

Józef Heistein (red.)

"La littérature des Lumières en France et en Pologne. Esthétique. Terminologie. Échanges", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Wrocław 1976.

 

 

Piotr Sawicki

"La España de hoy. Antología para estudiantes de Filología Romanica", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1975.

 

 

Anna Nikliborc

"La littérature française pour la jeunesse au siècle des Lumières", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975 . .

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)