Regulaminy

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Wrocławsk​​​​im (Uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.)

Regulamin Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Regulamin pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (Zarządzenie nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r.)

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia w IFR UWr (Uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

Zasady organizacji seminariów magisterskich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach II stopnia w IFR UWr (Uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

Szczegółowe warunki ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr (Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r.)

Regulamin Lokalnych Sieci Komputerowych na Wydziale Filologicznym UWr (z dnia 8 października 2018 r.)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)