Struktura instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska

tel. +48 71 375 24 35, e-mail: beata.baczynska@uwr.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Justyna Wesoła

e-mail: justyna.wesola@uwr.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju

dr Tomasz Wysłobocki

e-mail: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr hab. Natalia Paprocka

e-mail: natalia.paprocka@uwr.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin

dr hab. Witold Ucherek

e-mail: witold.ucherek@uwr.edu.pl

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek

tel. +48 71 375 24 33, e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz

tel. +48 71 375 20 21, e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

Starszy referent

mgr Tomasz Biernacki

tel. +48 71 375 20 43, e-mail: tomasz.biernacki@uwr.edu.pl

Samodzielny informatyk

Adam Biernacki

tel. +48 71 375 28 70, e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Pracownicy:

dr Zuzanna Bułat-Silva

dr Agata Draus-Kłobucka

dr Monika Głowicka

mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama

dr Marlena Krupa

dr Magdalena Krzyżostaniak

dr hab. Ewa Kulak

dr hab. Marcin Kurek

dr Jose Losada Palenzuela

dr Maria Trinidad Marin Villora

mgr Aleksandra Matyja

dr Marta Minkiewicz

mgr David Monzo Campos

dr Justyna Nowicka

dr Joanna Popowicz

dr Łukasz Smuga

mgr Aleksander Trojanowski

dr Justyna Wesoła

mgr Agata Zapłotna

dr hab. Justyna Ziarkowska

Profesor emerytowany:

prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

Doktoranci:

mgr Eliasz Chmiel

mgr Ewa Gomółka

mgr Magdalena Drewniak

mgr Aleksander Trojanowski

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza:

historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Witold Ucherek

Pracownicy:

mgr Anais Pauline Badonnel

dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr

mgr Patrycja Chruściel

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska-Kieseler

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

Problematyka badawcza:

językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

Pracownicy:

dr Davide Artico

mgr Daria Kowalczyk

dr Gabriele La Rosa

dr Maurizio Mazzini

mgr Riccardo Onnis

mgr Monika Szmulewska

dr Daniel Słapek

dr Katarzyna Woźniak

Doktoranci:

mgr Daria Kowalczyk

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr.

Pracownicy:

dr hab. Agnieszka Helena Duffy

dr Joanna Jakubowska

dr Joanna Kotowska-Miziniak

dr Agata Sadkowska-Fidala

dr Tomasz Szymański

dr Małgorzata Tomicka

dr Tomasz Wysłobocki

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

Doktoranci:

mgr Yann Zagórski

Problematyka badawcza:

historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Natalia Paprocka

Pracownicy:

dr Kaja Gostkowska

dr Patrycja Krysiak

dr Anna Kuźnik

dr Natalia Likus

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

dr Regina Solova

Problematyka badawcza:

Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

W ramach Pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego i lektorzy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJF, DJR – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego.
Pracownia współpracuje z uniwersytetami francuskimi (Uniwersytet w Lille, ULCO w Boulogne-sur-mer, Uniwersytet w Poitiers) oferując staże dydaktyczne dla studentów Master 1 i 2 FLE.
Pracownia organizuje konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów IFR (Panorama Piosenki Krajów Romańskich od 2016 r., dyktando francuskie...) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach promocji kierunku (konkurs tłumaczeniowy "Le traducteur dans l'herbe" - od 2015 r.).
Pracownia prowadzi atelier d'écriture oraz konsultacje fonetyczne dla zainteresowanych studentów. 
Pracownia współpracuje z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka francuskiego w Polsce: Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance Française.
Działalność badawcza Pracowni:
  1. Projekt "Neofilolog 2020 - perspektywa studenta" realizowany przez dr Monikę Grabowską we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
  2. Projekt AULA (Apprendre Une Langue Étrangère Aujourd’hui) realizowany przez dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera we współpracy z Uniwersytetem w Lille oraz Uniwersytetem Jaume I w Castellon.

 

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

<KLIK>

Kierownik Pracowni: dr hab. Ewa Kulak

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku akademickiego 2017/18 Pracownia współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...). W ramach umowy z Instituto Cervantes Pracownia przygotowuje kurs metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego, którego pierwsza edycja zaplanowana została na 28-29 marca 2020 r.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, Drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego/portugalskiego/katalońskiego) oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak

Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva

Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)