prof. dr hab. JUSTYNA ŁUKASZEWICZ

Dane kontaktowe

Zakład Italianistyki

pok. 3.6

tel. (71) 375 27 04

e-mail: justyna.lukaszewicz@uwr.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

21 listopada 2022 | tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

IFR:

Kierownik Zakładu Italianistyki

Redaktor naczelna czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia

Przewodnicząca komisji licencjackiej (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020)

Tutor III roku italianistyki (od 2014-2015 do 2016/2017)

 

Wydział Filologiczny UWr:

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na SSDWFil (2014, 2016, 2017 - przewod. zespołu, 2018 - przewod. zespołu)

Członek zespołu L1 do przeprowadzania egzaminów z dyscypliny podstawowej (od 2008/2009 do 2015/2016)

 

UWr:

Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Centrum Polskiego w Uniwersytecie Padewskim (1.11.2017-31.08.2020)

Publikacje

  ResearchGate profile

  ORCID: 0000-0003-2140-3610

  Mendeley profile

 

2022

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Deledda tradotta in polacco da Wilhelmina Zyndram-Kościałkowska (1904-1909)”, Sento tutta la modernità della vita. Attualità di Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita. Miscellanea, a cura di Dino Manca, vol. III, ISRE Edizioni – AIPSA Edizioni, Nuoro – Cagliari, 2022, 545-562. – Bibliogr.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „L’image de la Sardaigne dans les premières traductions du roman Canne al vento  de Grazia Deledda en français et polonais”, Romanica Wratislaviensia, 69, 2022, 143-154. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours") DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.12 - Link zweryfikowany 13.12.2022

2021

ŁUKASZEWICZ Justyna, Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta, Kraków, Universitas, 2021, s. 344., il. – Bibliogr.

ŁUKASZEWICZ Justyna, [rec.] “Tradurre un libro sulla traduzione : Umberto Eco, Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, trad. Jadwiga Miszalska, Monika Surma-Gawłowska. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, s. 353”, [w:] Italica Wratislaviensia, Nr 12 (2), 221-227. - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Polonia-Veneto: viaggi, contatti, scambi”) DOI: https://doi.org/10.15804/IW.2021.12.2.12 Bezpośredni dostęp do tekstów również na stronie wydawnictwa:  https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/iw  - Link zweryfikowany .11.10.2021 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, KOWALCZYK Małgorzata Ewa (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 12 (2), 2021, s. 233. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. i wł. przy art. (Tyt. numeru : “Polonia-Veneto: viaggi, contatti, scambi”) Dostęp : https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/iw - Link zweryfikowany 11.10.2021 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “La Padova di August Fryderyk Moszyński”, Italica Wratislaviensia, Nr 12 (1), 2021, 123-140. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i wł. (Tyt. numeru : “Polonia-Veneto: viaggi, contatti, scambi”)
DOI: https://doi.org/10.15804/IW.2021.12.1.07 Bezpośredni dostęp do tekstów również na stronie wydawnictwa: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/iw Link zweryfikowany 13.07.2021 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, KOWALCZYK Małgorzata Ewa (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 12 (1), 2021, s. 261. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. i wł. przy art. S. 9-17 : Justyna Łukaszewicz :  Introduzione (Tyt. numeru : “Polonia-Veneto: viaggi, contatti, scambi”) Dostęp : https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/iw Link zweryfikowany 26.04.2019 r.

2020

LA ROSA Gabriele, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 11 (2), 2020, s. 195. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. i wł. przy rozdz. (Tyt. numeru : “Letteratura siciliana”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, " Bianca Pitzorno in Polish translations”, History of Education & Children’s Literature, Vol. XV, Nr 2, 2020, 271-288.- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Beaumarchais traduit et adapté pour le théâtre polonais du siècle des Lumières”, Romanica Wratislaviensia, 67, 2020, 143-158. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.67.11
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : https://wuwr.pl/rwr/issue/view/780 Link zweryfikowany 24.08.2020 r.

2019

ŁUKASZEWICZ Justyna,“Krasicki i kultura włoska” [w:] Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i  kulturze, pod red. Marii Tarnogórskiej i Katarzyny Lisowskiej, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019, 93-101. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Peritext in Polish Translations from Italian In the Eighteenth Century: Education or Manipulation?”, Przekładaniec, special issue, “Translation History in the Polish Context” 2019, 28-45. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI:10.4467/16891864ePC.19.002.11260 Tekst dostępny na stronie : http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/English-issues/Special-Issue-Trans... Link zweryfikowany 19.12.2019 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, [rec.] „La Pologne perçue par Montesquieu, Montesquieu reçu en Pologne” : Paweł Matyaszewski,  Monteskiusz w Polsce wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, 289 p., Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 207-209.Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives” DOI: 10.1919195/2665.66.16 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

2018

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Peryteksty polskich przekładów oświeceniowych z języka włoskiego : przestrzeń edukacji czy manipulacji?”, Przekładaniec, nr 36/2018, 44-59. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  Tekst dostępny na stronie : http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2018/Numer-36/      Link zweryfikowany 26.04.2019 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, [red.] Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018, 208 [4] s. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. – Teksty w jęz. włoskim.    (“Studi e Ricerche” ; 168)    S. VII-XV : Justyna Łukaszewicz : Introduzione      (Questo volume è frutto del primo convegno della Società degli Italianisti Polacchi tentutosi presso l’Università di Breslavia tra il 17 e il 18 novembre 2017)   ISBN 978-88-6274-910-7

ŁUKASZEWICZ Justyna,, “Nietolerancja w polskim (1793) i francuskim (1791) przekładzie włoskiej książki o zagadkowym Józefie Balsamo i jego tajemniczej działalnosci (1791)”, [w:] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Kraków, Universitas, 2018, 147-155. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.    ISBN 97883-242-3525-4      (Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Zygmunt Bauman, Aleksandra Kania, Zachód chyli się ku upadkowi [w] Odra, nr 1, 2018, 10-16.  Tekst dostępny na stronie : https://okis.pl/wp-content/uploads/2018/01/Bauman.pdf   Link zweryfikowany 8.03.2018 r.

2017

BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 8 (2), 2017, s. 232. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.    (Tyt. numeru : “Letteratura per l’infanzia : editioria, traduzione, motivi letterari”)       Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica8.2.pdf      Link zweryfikowany 5.12.2017 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), „La letteratura italiana dal Cinquecento al. Settecento vista dalla Polonia”, „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, a cura di Jolanta Dygul, Marta Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, ss. 199 and  Dramaturgia włoska XVI wieku. Niccolò Machiavelli, „Mandragora”. Gian Giorgio Trissino, „Sofonisba”. Torquanto Tasso, „Aminias”, a cura di Jolanta Dygul, Marta Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, ss. 355, [w:] Italica Wratislaviensia, Nr 8 (2), 2017, s. 191-198. - Bibliogr.    (Tyt. numeru : “Letteratura per l’infanzia : editioria, traduzione, motivi letterari”) 
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :    http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica8.2.pdf     Link zweryfikowany 5.12.2017 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna, [tłum. z jęz. włoskiego], FALLACI Oriana, Tylko ja mogę napisać swoją historię, Warszawa, Świat Książki, 2017, s. 245.  ISBN 978-83-8031-747-5

ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, [red.] Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, 205 s. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. (“Slavica” ; 16) . – Teksty w jęz. włoskim i polskim. S. VII- XIV : Justyna Łukaszewicz : Introduzione = Wprowadzenie   ISBN 978-88-6274-772-1

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Traduttori dall’italiano nella Polonia del secolo dei Lumi: ambasciatori o legislatori?”, [w:] Il traduttore errante : Figure, strumenti, orizzonti. a cura di Elzbieta Jamrozik, Dario Prola, Warszawa, Instytut Komunikacji Specjalistycznej I Interlulturowej. Uniwersytet Warszawski, 2017, 45-54. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Atti del Convegno, Varsavia, 10-11 aprile 2015)
ISBN 978-83-946599-0-5

BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Italica Wratislaviensia, nr 8 (1), 2017, s. 272, il. tab.. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.   (Tyt. numeru: “Letteratura per l’infanzia: adattamenti, didattica, letture, mercato letterario”)    ISSN 2084-4514   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica8.pdf    Link zweryfikowany 30.06.2017

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Alba Donati, Czemu w zanadto jednej osobie? [w] Odra, nr 2 (653), 2017, 45-47.

2016

ŁUKASZEWICZ Justyna, Miszalska Jadwiga, Płaszczewska Olga, Woźniak Monika, (tłum.), Sante Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć. Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2016, s. 256.  („Nauka o literaturze polskiej za granicą” ; XV)

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Komedie Goldoniego w polskim oświeceniu. Aspekty metateatralne”, Pamiętnik Teatralny, z. 3 (259), 2016, 103-116. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

ŁUKASZEWICZ Justyna,  ADAMSKA Marta, ANTONIEWICZ Katarzyna, GACZYŃSKA Zuzanna, WRONA Krzysztof, (tłum.), Giovanni Agnoloni, Ścieżki nocy, Wrocław, Serenissima, 2016, 219 s.

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), „Klasyczna pozycja mistrza komparatystyki w nowym wydaniu”, Mieczysław Brahmer, Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, ss. 300, [w:] Italica Wratislaviensia, Nr 7 (2016), s. 257-261. - Bibliogr.  (Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”)  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :   http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf     Link zweryfikowany  6.07.2016

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), „Historia, konteksty i poetyka włoskiego teatru improwizowanego”, Monika Surma-Gawłowska, Komedia dell’arte, Kraków, Universitas, 2015, ss. 405, [w:] Italica Wratislaviensia, Nr 7 (2016), s. 263-268. - Bibliogr.  (Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”)  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf        Link zweryfikowany  6.07.2016

BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, (red.), Italica Wratislaviensia, Nr 6 (2016), s. 321. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. (Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :    http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf        Link zweryfikowany 6.07.2016 r.

ŁUKASZEWICZ Justyna,  „Rousseau dans les écrits d’Ignacy Krasicki : inspirations, références et absences”, [w:] Rousseau et Diderot : traduire, interpreter, connaître. Actes du colloque organisé a Varsovie 2-4 décembre 2013 = Rousseau i  Diderot ; przekład, interpretacja, poznanie. Akta konferencji naukowej, Warszawa 2-4 grudnia 2013, pod red. Izabelli Zatorskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 265-278. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz/ franc/, ang., pol.

2015

BIERNACKA –LICZNAR Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, SŁAPEK Daniel, (red.), Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 386. - Bibliogr. i streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.   (Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”)  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):   http://tinyurl.com/o42mseb   . - Link zweryfikowany 30.10.2015

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), “Polska recepcja włoskiego dramatu poważnego”, MISZALSKA Jadwiga, “Tragicznych igrzysk pieśń uczy nas cnoty”. Przekłady z języka włoskiego jako źródło polskiej dramaturgii poważnej do końca XVIII wieku, Kraków, Collegium Columbinum, 2013, pp. 300.  Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 337-341. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.  (Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), “XVIII-wieczny nuncjusz poeta”, WRANA Magdalena, Angelo Maria Durini – poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767-1772), Kraków, Collegium Columbinum, 2013, pp. 299.  Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 343-346. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.  (Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.), “Uczeni listy piszą”, Roman Pollak – Giovanni Maver. Korespondencja (1925-1969), Wstęp i oprac. Marcin Rabenda, red. nauk. Barbara Judkowiak. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2013, pp. 467 + [12].  Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 347-353. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  „Szkoła w polskim teatrze doby oświecenia : przypadek Szkoły mężów”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich”, red. nauk. Joanna Dimke-Kamola, Anna Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 135-146. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.)„Y a-t-il une spécificité féminine en traduction ?”,  „Des femmes traductrices. Entre altérité et affirmation de soi”, sous la dir. D’Andrée Lerousseau,Paris, 2013, 167 s.,  Romanica Wratislaviensia, 62, 2015, s. 143-146. – (Tyt. numeru : “Noms propres : mode (s) d’emploi”)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  Cuore de De Amicis en polonais : une voix de traducteur mise en évidence et en sourdine”, [w:]  La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 2 : Praxis, sous la dir. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, Natalia Paprocka, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015, s. 101-119.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fran. i ang.  (Series : “Vita traductiva”  ; vol. 5) Materiały z międzynarodowej konferencji naukowejLa voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/28047/YS%20TAS2D%2005%20Lukaszewicz.pdf?sequence=1 Link zweryfikowany – 11.05.2015

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Sulla prima traduzione polacca del trattato Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria : un traduttore, due originali”, [w:] L’Italia e la cultura europea, a cura di Anna Klimkiewicz, Maria Malinowska, Alicja Paleta e Magdalena Wrana, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, s. 309-314. Bibliogr. (Seria: „Quaderni della Rassegna” ; 87) Artykuł dostępny w pliku pdf

2014

ŁUKASZEWICZ  Justyna, „ George Dandin, ou Le Mari confondu w polskim oświeceniu. Wersja mieszczańska i chłopska”, Pamiętnik Teatralny, zeszyt 4 (252), 2014, 81-96. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

BIERNACKA-LICZNAR  Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.),  Italica Wratislaviensia, nr 5, 2014, s. 549, fot. – Teksty w jęz. pol. i włoskim – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. (Tytuł numeru: “Włoski Wrocław = Una Breslavia italiana”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Z Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytet w Udine : Andreas Utinensis Polonus”, Italica Wratislaviensia, nr 5, 2014, s. 465-468, fot.  (Tytuł numeru: “Włoski Wrocław = Una Breslavia italiana”). - Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/2014/28.pdf   Link zweryfikowany 24.03.2015.

BIERNACKA-LICZNAR  Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, „Początki kariery uniwersyteckiej Nestora polskich italianistów”, Italica Wratislaviensia, nr 5, 2014, s. 441-451, fot.  (Tytuł numeru: “Włoski Wrocław = Una Breslavia italiana”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, (rec.), „O ludziach i aniołach po polsku i po włosku”, TWARDOWSKI Jan, Sullo spillo. Versi scelti / Na szpilce. Wybór wierszy, Milano, Áncora, 2012, ss. 135.  Italica Wratislaviensia, nr 5, 2014, s. 519-524 (Tytuł numeru: “Włoski Wrocław = Una Breslavia italiana”)   Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/2014/36.pdf . - Link zweryfikowany 24.03.2015.

BIERNACKA-LICZNAR  Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 174, il.

BIERNACKA-LICZNAR  Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, “Z Profesorem Józefem Heisteinem rozmawiają Katarzyna Biernacka-Licznar i Justyna Łukaszewicz”, [w:] Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny, red. Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 7-68, il.   Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/2014/25.pdf   . - Link zweryfikowany 24.03.2015.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Alcune riflessioni sul titolo del drama pirandelliano Sei personaggi in cerca d’autore nelle traduzioni polacche”, [w:] …centomila Pirandello. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska e Izabela Napiórkowska, Vicchio Firenze, LoGisma Editore, 2014, 283-292. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł. i ang. (Atti del Convegno Internazionale di Studi dedicato a Luigi Pirandello, tenutosi dal 22 al 24 aprile 2013 presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Varsavia)

ŁUKASZEWICZ Justyna, „ Continuité et rupture dans le domaine de la traduction théâtrale vers le polonais : Wojciech Bogusławski et son “Axur”, [w:]  Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, textes réunis  par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2014, 71-90. (Le Rocher de Calliope ; n° 6). – Bibliogr.

2013

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Obraz Włoch i Włochów w polskim teatrze czasów stanisławowskich”, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : studia i materiały”, pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz, Michała Zwierzykowskiego, Kraków, Societas Vistulana, 2013, s. 565-572.-  Bibliogr.  

BIARDZKA Elżbieta, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Romanica Wratislaviensia, 60, 2013, s. 175. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: “Altérités, contrastes, transferts”) (AUW nr 3507).

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Dla miłości zmyślone szaleństwo” : libretto włoskiej opery komicznej w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego”, Wiek Oświecenia, 29, 2013, 137-162. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr. (Tytuł numeru: „Przekład”)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.),“Teatr komediowy Goldoniego po polsku”, Carlo Goldoni, Teatr komediowy, przekład i opracowanie Jolanta Dygul, Gdańsk, Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, 2011, s. 190, il., Wiek Oświecenia, 29, 2013, 286-291. (Tytuł numeru : "Przekład")

ŁUKASZEWICZ Justyna, “La letteratura italiana nelle scuole polacche : Pinocchio forever?, Italica Wratislaviensia, nr 4, 2013, 141-158. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (ISSN 2084-4514) (Tytuł numeru: “Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech = L’insegnamento della lingua e della letteratura tra l’Italia e la Polonia”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, (red.), Italica Wratislaviensia, nr 4, 2013, s. 185. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.  (Tytuł numeru: “Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech = L’insegnamento della lingua e della letteratura tra l’Italia e la Polonia”)

2012

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Mit Herkulesa w kulturze polskiego oświecenia”, in: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, pod red. Marii Cieśli_Korytowskiej, Olgi Płaszczewskiej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 107-125. - Bibliogr. - („Komparatystyka polska – tradycja i współczesność”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Traducteurs de théâtre – portrait de groupe”, w: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 203-214. - („Romanica Wratislaviensia”, 59),  (AUW nr 3389). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  http://rwr.sjol.eu/preview/traducteurs-de-th-tre-portrait-de-groupe-2762  Link zweryfikowany 24.03.2015.

ARTICO Davide, BIERNACKA-LICZNAR  Katarzyna, ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Zjednoczenie Włoch : historia – literatura – tłumaczenie : Risorgimento e Unità d’Italia: storia – letteratura – traduzione, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, 182 s. - (“Italica Wratislaviensia”, nr 3)

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Storia – letteratura – traduzione : due versioni polacche del Gattopardo”, w: Zjednoczenie Włoch : historia – literatura – tłumaczenie : Risorgimento e Unità d’Italia: storia – letteratura – traduzione, red. Davide Artico, Katarzyna Biernacka Licznar, Justyna Łukaszewicz, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, 123-143. - (“Italica Wratislaviensia”, nr 3)

ŁUKASZEWICZ Justyna,  “Operatori della zona di confine culturale tra l’Italia e la Polonia nel Settecento” in: Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all’Università di Varsavia, ideato da Hanna Serkowska, testi a cura di Laura Santini, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012, s. 85-90.

2011

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Ubu roi en polonais : Traduction, adaptation et retraduction”, [w] : Auteur de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Mulhouse, Orizons, 2011, 369-383. („Universités”). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr. (K)

ŁUKASZEWICZ Justyna, BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna (red.), Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju, Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s.185 („Italica Wratislaviensia”; II)

S. 5-9 Wprowadzenie / Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz. – Bibliogr. przy rozdz.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Marianna Maliszewska, traductrice du Congrès de Cythère, féministe avant la lettre”, in: Exclusion / Inclusion au féminin, sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 59-70. („Romanica Wratislaviensia”, 58), (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF:  http://rwr.sjol.eu/preview/marianna-maliszewska-traductrice-du-congr-s-de-cyth-re-f-ministe-avant-la-lettre-681. - Link zweryfikowany 13.04.2015.

2010

ŁUKASZEWICZ  Justyna, „Marianna Maliszewska i jej Sejm walny cysterski z Francesca Algarottiego”, Przekładaniec, 2 (24), 2010, 34-49. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fr.   Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF:

http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2010/Numer-24/    . - Link zweryfikowany 13.04.2015.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Bajki robotów” opowiedziane po francusku i po włosku”, in: Lem i tłumacze, pod red. Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s. 191-208. – Biblogr.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Fortunes et infortunes de l’oeuvre Amélie Nothomb”, in : La literature française en traduction, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2010, 323-331. (Le Rocher de Calliope ; n° 3). – Bibliogr. – R (Réseau thématique international de recherche et de formation à recherche : „La traduction comme moyen de communication interculturelle”)

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Rita MONALDI, Francesco SORTI, Jajko Salaiego, Warszawa, Świat Książki, 2010, s. 280.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Problemy kulturowe w przekładach literackich”, in: Przyroda i cywilizacja, pod red. Ewy Dobierzejewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego, Wrocłąw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 365-372 – Bibliogr. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3208) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale ; 14)

Wykład prezentowany na seminarium Studium Generale w roku akademickim 2008/2009.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Literatura włoska tylko w przekładzie (ostatnie powieści autorskiej spółki Monaldi & Sorti”, in: , Między egzotyką a swojskością : O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, pod red. Katarzyny Biernackiej-Licznar I Justyny Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 138-155 („Italica Wratislaviensia”; I). Bibliogr., Streszcz. w jęz. ang. - R

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Wprowadzenie”, in: , Między egzotyką a swojskością : O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, pod red. Katarzyny Biernackiej-Licznar I Justyny Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, 7-14 („Italica Wratislaviensia”; I).

ŁUKASZEWICZ Justyna, BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna (red.), Między egzotyką a swojskością : O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, Wrocław, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s.194 („Italica Wratislaviensia”; I)

ŁUKASZEWICZ Justyna, "Między "Boską Komedią" a "Symetryczną Komedią Symetryczną" : o literackich inspiracjach poematu Tadeusza Zipsera”, in: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) : profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cz. 2, Tradycje literackie i teatralne, pod red. Krystyny Płachcińskiej i Michała Kurana, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - (Analecta Literackie i Językowe; t.1). - S. 171-191. - Bibliogr. - Recenzent: Andrzej Dąbrówka.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Stéréotypes ethniques au théâtre : les comédies polonaises au siècle des Lumières et leurs modèles français”, in : Frühneuzeitliche Stereotype. Zur Produktivität sozialer Vorstellungsmuster. V. Jahrestag der Internationalen Andreas Gryphius Gesellschaft Wrocław, 8. bis 11. Oktober 2008, hg. von Mirosława Czarnecka, Thomas Borgstedt & Tomasz Jabłecki, Bern, Peter Lang, 2010, 115-127

2009

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Rita MONALDI, Francesco SORTI, Wątpliwości Salaiego, Warszawa, Świat Książki, 2009, s. 480.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Il doppio multiplo: aspetti culturali delle traduzioni polacche di Pinocchio”,in: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale, Dubrovnik, 8-11 settembre 2004, a cura di Morana Čale, Tatjana Peruško, Sanja Roić, Alessandro Iovinelli, Zagreb, FF Press, 2008, 859-866. – Bibliogr. (“Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia” ; vol. 3)

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), „Humanizm renesansowy (1450-1550)” [rozdz. IV], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 213-274.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), „Pierwsza połowa XVIII wieku. Oświecenie” [rozdz.VII], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk,Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 409-467.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Wprowadzenie do dyskusji”, in: O przyrodzie i kulturze, pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 299-304. ( Studium Generale : Seminaria Interdyscyplinarne ; Tom XIII), (AUW nr 3123)

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Parateksty w polskich przekładów Pinocchia”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 229-243. – Bibliogr. - R

 

2008

ŁUKASZEWICZ Justyna,  (rec.) FRANCZAK Grzegorz, “Vix imitabilis. La “Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare”, Pamiętnik Literacki, XCIX, 3, 2008, 205-209. 

ŁUKASZEWICZ Justyna, (red.), Traduire le drame, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s.158 („Romanica Wratislaviensia”, LV, (AUW nr 3062) Wprowadzenie (tekst dostępny w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF) :    http://rwr.sjol.eu/preview/introduction-2452. - Link zweryfikowany 13.04.2015.

ŁUKASZEWICZ Justyna , “Franciszek Kowalski, épigone de la polonisation à la mode dix-huitiémiste”, in: Traduire le drame, réd. Justyna Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 58-68 („Romanica Wratislaviensia”, LV), (AUW nr 3062). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF:   http://rwr.sjol.eu/preview/franciszek-kowalski-pigone-de-la-polonisation-a-la-mode-dixhuiti-miste-2456 . - Link zweryfikowany 13.04.2015.

 

2007

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Amiche, amanti, principesse, dive, cocotte… Le donne delle prose e delle poesie di Guido Gozzano”, in: La figura femminile nella narativa e nella dramaturgia europea del primo Novocento, a cura di Cezary Bronowski, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, 133-142. – Bibliogr. – Sreszcz. w jęz. ang. - R

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Tematyka medyczna w komediach Moliera: Le Médecin malgré lui w oryginale i w przekładzie“, in: Zgubić się i odnleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kraków, 3-5 grudnia 2005, pod red. Moniki Surmy-Gawłowskiej, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2007, 155-161. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. – R

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Tadeusz Boy-Żeleński et Bohdan Korzeniewski face à un texte de Molière : quelques réflexions sur la qualité dans la traduction des pièces de théâtre”, in : La traduction de qualité ou l’essence du texte préservée, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2007, 73-86. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 2). – Bibliogr.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Przestrzeń, czas i tożsamość w Cinq jours à Clermont Chateaubrianda”, in: Dziedzictwo Odyseusza: Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Kraków, Universitas, 2007, 131-140. – Bibliogr. („Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność”)

 

2006

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Français, Juifs et d’autres autres.Traduits, non traduits ou introduits par Franciszek Zabłocki”,”, in : L’Autre tel qu’on le traduit, textes réunis par Maryla Laurent avec la collab. de Lydia Waleryszak, Paris, Editions Numilog, 2006, 152-172. (Le Rocher de Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction litéraire, n° 1). – Bibliogr

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Francuski przekład «Czytadła» : tłumacz wobec «niedbałej nonszalancji»”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 341-353. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i fr. - R

ŁUKASZEWICZ Justyna, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 388 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Dramat, Teatr / pod red. Janusza Deglera ; 16) (AUW nr 2896)

Książka dostępna w postaci ebooków:  http://ebooki.wuwr.pl/category/-593

Link zweryfikowany 2.10.2017

ŁUKASZEWICZ Justyna, „L’onomastique au théâtre: noms des personnages dans les drames de Franciszek Zabłocki et leurs modèles français”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 99-109 („Romanica Wratislaviensia”, LIII, (AUW nr 2848) 

 

2005

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Drama mieszczańska w twórczości Franciszka Zabłockiego”, Prace Polonistyczne, LX, 2005, 85-100.

 

2004

ŁUKASZEWICZ Justyna, KAUFMAN Stefan, (red.), Romanica Wratislaviensia, LI, 2004, s.224 (AUW nr 2667)

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Franciszek Zabłocki – prymus w polskiej XVIII-wiecznej szkole swobodnego przekładu”, in: Między oryginałem a przekładem, 9: Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce?, red. Urszula Koropiec, Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Uniwersitas, 2004, 127-142

ŁUKASZEWICZ Justyna, ARTICO Davide, (red.), Il viaggio come realtà e come metafora, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, s. 431.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Pinocchio viaggiatore nel romanzo di Collodi e nelle sue traduzioni polacche”, in: Il viaggio come realtà e come metafora, red. Justyna Łukaszewicz, Davide Artico, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 245-256.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Motywy kulinarne w Pinocchiu i w jego polskich wersjach, Pamiętnik Literacki, XCV, 3, 2004, 191-216.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Szkoła we włoskich przekładach Ferdydurke”, in: Gombrowicz i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 69-83.

 

2003

ŁUKASZEWICZ Justyna, “L’Arlecchino di Franciszek Zabłocki”, in: Lingua e Letteratura Italiana, dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei (Cracovia, 11-13 ottobre 2001), red. Stanisław Widłak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 173-180.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “L’hospitalité dans le théâtre de Franciszek Zabłocki. Traduction ou adaption?”, in: L’Hospitalité au théâtre, études réunies par Alain Montandon, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, 35-45.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Le géniede la langue au service du génie du traducteur: Franciszek Zabłocki entre le français et le polonais”, in: Le Gènie de la Langue, red. Jerzy Brzozowski, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 76-86 (“Romanica Cracoviensia” 3).

ŁUKASZEWICZ Justyna, (rec.), SOLIŃSKI Wojciech, „Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej”, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 197., Zagadnienia Rodzajów Literackich, XLVI, 1-2 (91-92), Łódź, 2003, 282-286.

 

2002

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Arlekin Mahomet, czyli polsko-włoska relacja z włosko-francuskiej wyprawy na Wschód”, in: Przekład. Język. Kultura, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002, 153-159.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Entre L’Amphitryon de Molière et l’Amfitrio de Zabłocki”, Romanica Wratislaviensia, XLVIII, 2002, 123-130.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Przysłowia w komediach Franciszka Zabłockiego”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 35-43, („Orbis Linguarum” 13).

ŁUKASZEWICZ Justyna, (rec.), „Łgarz większy niż Baudolino”, (ECO Umberto, Baudolino, przeł. Adam Szymanowski, Warszawa, Noir sur Blanc, 2001), Odra, 4, 2002, 105-107.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.) VERNANT Jean-Pierre, Mity greckie, czyli świat, bogowie, ludzie, Wrocław, Ossolineum, 2002, s. 181.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Encyklopedia dla dociekliwych. Wielka księga pytań i odpowiedzi, Zielona Góra, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2002, s. 236.

 

2001

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Un coup de fil, est-ce si facile ?”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité, textes réunis et présentés par Elżbieta Skibińska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 47-57, (“Orbis Linguarum „ 7).

ŁUKASZEWICZ Justyna, UGNIEWSKA Joanna, (tłum.), Człowiek romantyzmu, pod red. François Fureta, Warszawa, Świat Książki, 2001, s. 327.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), Wielka księga eksperymentów, Zielona Góra, Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2001, s. 264.

 

2000

ŁUKASZEWICZ Justyna, „My sweet Raskolnikow między oryginałem a przekładem na język francuski”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Questions de socio-pragmatique du discurs intercurturel (II), red. Elżbieta Skibińska, Małgorzata Tomicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 27-42 (“Romanica Wratislaviensia XLVI”).

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Mała Apokalipsa po włosku”, in: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Questions de socio-pragmatique du discurs intercurturel (II), red. Elżbieta Skibińska, Małgorzata Tomicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 257-272 (“Romanica Wratislaviensia XLVI”).

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Teatr Franciszka Zabłockiego wobec francuskich źródeł: Małżonkowie pojednani, czyli przesąd modny. Komedia w aktach pięciu z francuskiego pana de La Chaussée”, in: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk-Elbląg, red. Wojciech Kubiński, Ola Kubińska, Tadeusz Z.Wolański, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, 517-528.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Zabłocki jako tłumacz Destouches’a i La Chausséego”, in: Dramaty Franciszka Zabłockiego: interpretacje, red. Marcin Cieński, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 127-163.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Goldoni nell’illuminismo polacco: metamorfosi settecentesche”, in: La lotta con Proteo: metamorfosi del testo e testualità della critica. Atti del 16. Congresso AISLLI (Associazione Internazionale per lo Studio della Lingua e della Letteratura Italiana), University of California, Los Ageles, UCLA, 6-9 ottobre 1997, a cura di Luigi Ballerini, Gay Bardin, Massimo Ciavolella, 2 vol. (1648 p.), Fiesole (Firenze): Cadmo, 2000, vol. II, 993-1000.

ŁUKASZEWICZ Justyna, ŁUKASZEWICZ Aleksandra (tłum.), CARRIERE Jean-Claude, DELUMEAU Jean, ECO Umberto, GOUD Stephen Jay, Rozmowy o końcu czasów (rozmawiali Catherine David, Frédéric Lenoir, Jean-Philippe de Tonnac), Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000, s. 274.

 

1999

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Franciszka Zabłockiego przepis na polską komedię”, in: : Na początku był przekład, Między oryginałem a przekładem, V, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec, Kraków, Universitas, 1999, 199-209.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Le défi de l’«intraduisible». Georges Perec et son jeu de contraintes”, in: Transfert des cultures par le biais des traductions littéraires, red. Stanisław Jakóbczyk, Bruxelles-Paris, AIMAV - Didier Erudition, 1999, 129-136.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), VIGAND Philippe, VIGAND Stéphane, Cholerna cisza, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, s. 160.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.) ECO Umberto, „Stępione ostrze wojny”, Odra, 7-8, 1999, 2-5.

 

1998

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Biesiada w komediach Goldoniego”, in: Oczywisty urok biesiadowania, red. P.Kowalski, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, 129-134.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), GUITTON Jean, Absurd i tajemnica. O czym rozmawiałem z prezydentem Mitterrandem, Wrocław, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 1998, 133 s.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), CALVINO Italo, “Jorge Louis Borges: literatura podniesiona do kwadratu”, Odra, 1, 1998, 58-62.

 

1997

ŁUKASZEWICZ Justyna, Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1997, 177 s. (“Acta Universitatis Wratislaviensis” 1846)

Dostęp do skanu książki: http://ebooki.wuwr.pl/category/-592 Link zweryfikowany 2.10.17

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Gdzie jest Weiser Dawidek? Powieść Pawła Huelle po polsku, włosku i francusku”, in: Między oryginałem a przekładem, III, Czy zawód tłumacza jest w pogardzie, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Magdalena Stoch, Kraków, Universitas, 1997, 329-335.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Weiser Dawidek tra il polacco e l’italiano: un’immagine della PRL”, in: Italianità e italianistica nell’Europa Centrale e Orientale, atti del II Convegno degli Italianisti dell’Europa Centrale e Orientale, Cracovia, Università Jagellonica, 11-13 aprile 1996, a cura di Stanisław Widłak, Kraków, Universitas, 1997, 53-59

ŁUKASZEWICZ Justyna, „L’intérêt d’une lecture parallèle en trois langues: Paweł Huelle et Marek Hłasko entre le polonais, le français et l’italien, Romanica Wratislaviensia, XLIV, 1997, 117-132.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (rec.), „Lasy fikcji, wzory sensu”, (ECO Umberto, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. Jerzy Jarniewicz, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1995; CALVINO Italo, Wykłady amerykańskie, przeł. Anna Wasilewska, Gdańsk, Warszawa, Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, 1996), Odra, 1, 1997, 118-120.

 

1996

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Studenckie warsztaty przekładowe romanistów – ulotne przekłady, konkretne problemy, czyli wpływ tłumaczenia na tłumaczy”, in: Między oryginałem a przekładem, 2: Przekład, jego tworzenie się i wpływ, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Universitas, 1996, 227-233.

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Carlo Goldoni librettista nella Polonia del Settecento”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 17-23 (“Romanica Wratislaviensia XLI”).

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), DELCAMBRE Anne-Marie, Mahomet – głos Allaha, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996, s. 192.

 

1995

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), ECO Umberto, „Sześć przechadzek po lesie narracji” (fragment), Odra, 5, 1995, 45-53.

 

1994

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), CALVINO Italo, „Dokładność”, Odra, 1994, 26-34.

 

1993

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Trionfi al teatro di corte”, in: Goldoni vivo, a cura di Ugo Ronfani, Presidenza del Cconsiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 1993, 146-150.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Quelques incarnations du menteur dans la littérature polonaise du siècle des Lumières”, Revue de Littérature Comparée, juillet-septembre, 3, 1993, 417-421.

ŁUKASZEWICZ Justyna, “L’oeuvre de Goldoni en Pologne au siècle des Lumières”, in: La situation d’Europe centrale entre l’ALLemagne et l’Italie au 18e siècle, recueillit par Pavol Koprda, Bratislava, SAV, 1993, 22-33.

 

1991

ŁUKASZEWICZ Justyna, „Le motif du lac dans La Nouvelle Héloïse ” , in : Études littéraires et linguistiques, red. Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 47-53 („Romanica Wratislaviensia”, XXXIV) (AUW nr 1175)

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), GAMBACORTA Lucio, „«Arkadia». Model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka ”, Pamiętnik Literacki, LXXXII, 1991, 3, 3-14.

 

1990

ŁUKASZEWICZ Justyna, MAZZINI Maurizio, Esercizi sintattico-lessicali per il lettorato d’italiano, Wrocław, wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990, s. 58.

ŁUKASZEWICZ Justyna, ”Un adattamento polacco della Moglie saggia di Goldoni”, in: Lingua e letteratura I: Atti del primo Incontro degli Italianisti Polacchi (26-29 settembre 1988), a cura di Stanisław Widłak, Cracovia, Università Jagiellonica, Istituto Italiano di Cultura, 1990, 127-132.

ŁUKASZEWICZ Justyna, (tłum.), CALVINO Italo, „Lekkość. Z «Wykładów Amerykańskich»”, Odra, 1990, 51-62.

 

1989

ŁUKASZEWICZ Justyna, “Adaptacja komedii Goldoniego La moglie saggia : Żona poczciwa Tadeusza Lipskiego”, Pamiętnik Literacki, LXXX, 1989, 4, 171-215.

Działalność wydawnicza i redakcyjna

Kształcenie młodej kadry naukowej

Promotorstwo w przewodach doktorskich :

dr Gabriele La Rosa, „La fortuna di Pirandello nella critica teatrale polacca degli anni Venti e Trenta del Novecento” (Recepcja twórczości Pirandella w polskiej krytyce teatralnej dwudziestolecia międzywojennego), data obrony: 19 czerwca 2018 r.

dr Daria Kowalczyk-Cantoro, „Pietro Bembo – na styku literackich tradycji”, data obrony: 25 października 2022 r.

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)