mgr YANN ZAGÓRSKI

Dane kontaktowe

Instytytut Filologii Romańskiej UWr.
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej
yann.zagorski@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 
2016
 
ZAGÓRSKI Yann, “Traducteur au carrefour  des sens : Le Cid dans la version de Jan Andrzej Morsztyn”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 367-377. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241
Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)