mgr XAVIER CHANTRY

Dane kontaktowe

xavier.chantry@uwr.edu.pl
+48 71 375 27 48

Konsultacje

Publikacje

2015
 
CHANTRY Xavier (tłum.), Engelking Barbara, On ne veut rien vous prendre... seulement la vie! Des Juifs cachés dans les campagnes polonaises 1942-1945, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2015, 336 s. 

 
2013
 
CHANTRY Xavier,  (tłum.), Davies Norman, Moorhouse Roger, Microcosme : Portrait d’une ville d’Europe Centrale, Lille, Editions La Contre Allée, 2013, 736 s.
 
2010
  
CHANTRY Xavier, RICARD Jean-Pierre (tłum.), GROSS Jan T., „La peur. L’antisémitisme en Pologne après Auschwitz”, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2010, 381 s., il.
 
2008
 
CHANTRY Xavier, (tłum.), GRABOWSKI  Jan, „« Je le connais, c’est un Juif ! » Varsovie 1939-1943. Le chantage contre les Juifs”, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2008, 176 s., il.
 
2003
 
CHANTRY Xavier, (tłum.), BACZYŃSKA Beata, „Génie de la langue ou génie du poète? Juliusz Słowacki traduit en polonais l’adjectif espagnol constante”, in: Le Génie de la Langue, eds. Jerzy Brzozowski, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 13-23 (“Romanica Cracoviensia” 3).
 
2002
 
CHANTRY Xavier, „Schtroumpf vert et schtroumpf – Awantura w wiosce Smerfów, czyli tłumaczenie belgijskiego sporu językowego na kartach komiksu, in: Między oryginałem a przekładem, 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, 151-159.
 
POLAŃSKA Justyna, CHANTRY Xavier, „Onomatopeje w polskim i hiszpańskim przekładzie Astérix en Hispanie”, in: : Język trzeciego tysiąclecia 2: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 2,   Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Władysław Chłopicki , Kraków, Tertium, 2002, 95-101, („Język a komunikacja” ; 4)
 
CHANTRY Xavier,  POLAŃSKA Justyna, “Les onomatopées dans les traductions polonaise et espagnole d’Astérix en Hispanie”, Romanica Wratislaviensia, LXIX, 2002, 1-11
 
CHANTRY Xavier, „Emploi de l’onomatopée dans la bande dessinée française”, Romanica Wratislaviensia,  XLVIII, 2002,  25-48.
 
CHANTRY Xavier, „Les onomatopées dans la bande dessinée française et leur traduction en polonais”, in : Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature, textes réunis et présentés par Joanna Żurowska, Warszawa, Centre de Civilisation Française et d’Etudes Francophones à 1’Université de Varsovie, 2002,  118-128. [Rencontres doctorales des départements de français des universités polonaises et tchèques (Cracovie, du 8 au 10 février 2001)]
 
CHANTRY Xavier, „Stereotypy i ich przekład w komiksie: Astérix chez les Bretons i jego wersja polska”, in: Język – Stereotyp – Przekład, red. Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002, 35-43, („Orbis Linguarum” 13).
 
CHANTRY Xavier, (tłum.), KRZYSZOWSKA Anna, Les cultes privés à Pompéi, Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 283 („Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” ; 156) (AUW ; nr 2385)
 
2001
 
CHANTRY Xavier, „Traduction polonaise de l'univers sonore d'Astérix”, in : Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité”, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001, 113-127, („Orbis Linguarum” 7).
 
1999
 
CHANTRY Xavier, (tłum.), ADAMCZYK Mieczysław-Jerzy, „L'éducation et les transformations de la société juive dans la monarchie des Habsbourg - 1774-1914”, Paris, Honoré Champion, 1999, 200 s.
 
1997
 
CHANTRY Xavier, (tłum.), KOTULA Tadeusz, „Aurélien et Zénobie - L'unité ou la division de l'Empire?”, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 210 s., il.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)