mgr MARIUSZ STANISZ

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej

gabinet 4.2

tel. (71) 375 27 47

e-mail: mariusz.stanisz@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2016
 
STANISZ Mariusz, “Le discours préfacier au XVIIIe siècle. Entre l’indispensabilité et l’inutilité”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 317-325. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241
Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2
 
STANISZ Mariusz,  "Wejście w świat jako początek drogi bohatera w wybranych powieściach libertyńskich”, [w:] Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich. Tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, red. nauk. Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s.91-99. – Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang.
 
2015
 
DĄBROWSKI Maciej H., REDLICH Julianna, STANISZ Mariusz, “«Interprète naturel» dans le milieu étudiant. Sur l’exemple des étudiants du programme Erasmus”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 375-392. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.
 
STANISZ Mariusz, "Quelques remarques à propos de l'alliance du patriotisme des Polonais et de la religion catholique chez Auguste Lacaussade", [w:] Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, réd. Prosper Ève, Justyna Bajda, Roland Jenn, l'Association des Amis d'Auguste Lacaussade, Saint-André, 2015, 240-247.
 
2014
 
STANISZ Mariusz, "L’article «morale» dans L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d’Alembert", Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 323-333.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
STANISZ Mariusz, "Książka jako element gry miłosnej w powieściach Claude'a Crébillon'a", [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 61-69. (Seria: "Biblioteka Tradycji" nr CXXXIX).

Udział w konferencjach

1. Auguste Lacaussade en fraternité polonaise/August Lacaussade w kręgu spraw polskich, Uniwersytet Wrocławski, 12-13 grudnia 2014.
 
2. XVII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich "Przejścia/przemiany w dawnych literaturach romańskich", Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 19-21 listopada 2014.
 
3. Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration. XXe Rencontre du Réseau thématique: La traduction comme moyen de communication interculturelle, Uniwersytet Wrocławski, 23-25 października 2014. 
 
4. XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich "Pismo, lektura, biblioteka", Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 13-15 listopada 2013.
 
5. Międzynarodowa konferencja językoznawcza i literaturoznacza "Au carrefour des sens", Uniwersytet Wrocławski, 26-27 września 2013.

Materiały do zajęć

Literatura francuska - przedmiot z listy do wyboru

Społeczeństwo - program

Przedmowy - program

System Oceny Pracy Studenta

Link do wirtualnej tablicy

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)