dr TOMASZ WYSŁOBOCKI

Dane kontaktowe

Instytytut Filologii Romańskiej UWr.
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej, pok. 4.4
tel. +48 71 375 27 49
 
Profil na portalu Academia.edu: https://wroc.academia.edu/TomaszWys%C5%82obocki

Konsultacje

Link do USOS WEB

Konsultacje w semestrze zimowym / Permanences en semestre d'hiver:

- poniedziałek / lundi: 14h30-15h30
- środa / mercredi: 12h45-13h45

Gabinet / bureau: 4.4.

Funkcje i prace organizacyjne

 • 2023 - szef zespołu UWr "Workpackage 11 - Plurilingualism" w ramach sojuszu Arqus
 • 2020-2024 - z-ca dyrektora IFR ds. rozwoju i nauki
 • 2020-2024 - reprezentant nauczycieli akademickich bez habilitacji do Senatu UWr (członek senackich komisji ds. finansowych, ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz ds. rozwoju)
 • 2020-2024 - reprezentant nauczycieli akademickich bez habilitacji do Rady Wydziału Filologicznego UWr
 • 2020-2024 - członek z głosem doradczym Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo

 

 • 2019-2020 - reprezentant pracowników niesamodzielnych do Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa UWr
 • 2016-2020 - reprezentant pracowników niesamodzielnych do Rady Wydziału Filologicznego UWr
 • 2012-2016 - reprezentant pracowników niesamodzielnych do Rady Instytutu Filologii Romańskiej UWr

 

 • 2017 - vice-przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunkach filologia francuska, filologia hiszpańska oraz italianistyka, studia I stopnia
 • 2014-2015 - sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku italianistyka studia I stopnia
 • 2008-2015 r. - sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku filologia francuska studia I stopnia

 

 • 2014-2016 - odpowiedzialny za układanie harmonogramu zajęć dla wszystkich specjalności w IFR

Publikacje

Większość artykułów dostępna online w serwisach:

  Academia.edu: https://wroc.academia.edu/TomaszWys%C5%82obocki

  ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Wyslobocki

ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-5452-0675

 

2022

WYSŁOBOCKI Tomasz, „W cieniu wolności, równości i… gilotyny. Condorcet, pani de Cambis, Olympe de Gouges – nieusłyszane głosy w sprawie równouprawnienia kobiet”, [w:] Partycypacja i wykluczenie. Z teorii i praktyki obywatelstwa, Redakcja naukowa Justyna Nowotniak, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH- Szkoła Główna Handlowa, 2022, 129-150. – Bibliogr.

BIAŁACHOWSKI Artur Robert, BIAŁEK Edward, POŁUDNIAK Natalia, WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.], Orbis Linguarum, vol. 56, 2022,  – 602 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Cały numer czasopisma dostępny on-line: http://orbis-linguarum.pl/pl/issues/56   . -  Link zweryfikowano 28.02.2023 r

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Fanny Raoul - kobieta, która odważyła się mieć własną opinię” [w:] Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane. Kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków, pod red. nauk. Moniki Malinowskiej i Alicji Walczyny, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022, 137-149. – Streszcz. - Bibliogr.  Seria : „Kobieta wczoraj i dziś”

WYSŁOBOCKI Tomasz, [rec.] O sztuce jako nośniku idei rewolucyjnych : Rec.: Marek Mosakowski, Sztuki w służbie terroru. O rewolucji w kulturze francuskiej w latach 1792–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, 318 s., [w:] Wiek Oświecenia, 38, 2002, 196-204. – Bibliogr. Tyt. numeru : Peripheries of Enlightenment Dostep : https://www.wuw.pl/product-pol-17205-Wiek-Oswiecenia-38-2022-Peripheries... Link zweryfikowany 15.11.2022 r

2021

WYSŁOBOCKI Tomasz, “Jan Jakub Rousseau o wychowaniu, czyli inne oblicze Emila i Zofii”, [w:] Dualizm w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anety Chmiel i Andrzeja Rabsztyna, Katowice, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2021, 67-80. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Academic Journal of Modern Philology, Vol. 11 (2021) Special Issue, s. 198. - Bibliogr. przy art. – Streszcz. w jęz. ang. Bezpośredni dostęp do tekstów : https://ajmp.uni.wroc.pl/2021/11/09/vol-11-2021/ - Link zweryfikowany 14.12.2021 r.

WYSŁOBOCKI Tomasz, “Umrzeć z miłości (do ojczyzny). Teatr jako narzędzie patriotycznej edukacji w latach 1793-1794”, [w:] Miłość, przyjaźń, pożądanie w dawnych literaturach romańskich, red. Joanna Pietrzak-Thébault, Beata Spieralska-Kasprzyk, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021, s. 95-114. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. ISBN 978-83-8090-864-2

WYSŁOBOCKI Tomasz, "Posłowie", [w:] Marie-Jeanne Riccoboni, Historia markiza de Cressy, przeł. Gabriela Juranek, Wydawnictwo Riccoboni, Tychy 2021, s. 140-162. ISBN 978-83-960822-3-7.

2020

WYSŁOBOCKI Tomasz, „W cieniu gilotyny. O estetycznych, obyczajowych i społecznych uwarunkowaniach powstania melodramatu”, Rocznik Komparatystyczny, nr 11, 2020, 47-64. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Numer Specjalny: „Melodramat i kontynuacje”
Dostęp: https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/1206/ - Link zweryfikowany 8.06.2021  
DOI: 10.18276/rk.2020.11-02

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Powieść (gotycka) w cieniu rewolucji francuskiej – między fikcją a rzeczywistością”, [w:] Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, pod redakcją Marcina Cieńskiego i Pawła Pluty, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2020, 85-97. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. ISBN: 978-83-664-4867-4

WYSŁOBOCKI Tomasz [red.], Romanica Wratislaviensia, 67, 2020, s. 238. – Bibliogr. przy pracach – Streszcz. prac w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: Théâtre comme lieu d’affrontement politique et social : du Cid à Hernani (1637–1830)”) (AUW nr 3976). S. 7-10 : Présentation – Tomasz Wysłobocki
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : https://wuwr.pl/rwr/issue/view/780 - link zweryfikowany 24.08.2020 r.

Joanna JAKUBOWSKA, Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. – Bibliogr. ISBN  978-83-242-3635-0

2019

BANACHOWICZ Joanna Małgorzata, BIAŁEK Edward, WYSŁOBOCKI Tomasz [red.], Orbis Linguarum, redakcja Joanna Małgorzata Banachowicz, Edward Białek i Tomasz Wysłobocki,  Vol. 53, 2019, 409 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. ISSN 1426-7241

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Enseigner la civilisation des siècles passés à l’université : quelques réflexions personnelles”, [w:] Quand regarder fait lire. Nouveaux défis dans l’enseignement des littératures de langue française, pod redakcją Małgorzaty Sokołowicz i Izabelli Zatorskiej, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019,  49-57. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („Pluralités européennes”;  n° 1/27)
Tekst dostępny na stronie : https://www.wuw.pl/product-pol-12376-Pluralites-europeennes-n-1-27-Quand... . – Link zweryfikowany 6.04.2020

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Olympe de Gouges à la Comédie-Française : un naufrage dramatique”, [w:] Fabula. La Recherche en littérature, 2019,  s. 12. – Bibliogr. Dostęp: http://www.fabula.org/colloques/document5884.php Link zweryfikowany 16.01.2019

2018

WYSŁOBOCKI Tomasz, Le retour vers le futur : se réveiller en pleine Révolution française”, Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, 2018, 227-234. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Dostęp : http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/zakladka/84/. - Link zweryfikowany 6.05.2019 r.

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Vers un nouveau théâtre : évolutions dans l’art du théâtre au temps de la Révolution française”, [w:] Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, sous la dir. de Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań - Paris, Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 2018, 313-324. – Bibliogr. ISBN 978-83-63305-61-1

COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward [red.], Orbis Linguarum, numéro dirigé par Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki avec collaboration d’Edward Białek,  vol. 50, 2018, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 555 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Numer ma własny tytuł : En quête du sens | ISSN 1426-7241
Cały numer czasopisma dostępny on-line: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL50.pdf | Link zweryfikowano 10.04.2019

WYSŁOBOCKI Tomasz, [rec.] „Le théâtre au service de la Révolution française, ou la Révolution sur les planches de théâtre”, rec. książki: Philippe Bourdin, Le Théâtre patriotique, CNRS Éditions, Paryż 2017, 502 s. Orbis Linguarum, vol. 50, 2018, s. 549-552.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „En quête du sens").

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, „Detektyw na tropie zagadek przeszłości – badacz dawnych literatur romańskich współczesnie”, [w:] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Kraków, Universitas, 2018, 7-12. - Bibliogr.

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Kraków, Universitas, 2018, 296 s. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. ISBN 97883-242-3525-4
(Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Rewolucja francuska a kwestia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich – dlaczego Francuzki musiały zostać w domu?", Santander Art and Culture Law Rewiew, 1/2018 (4), 141-156. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
DOI: 10.4467/2450050XSNR.18.009.9770
ISSN 2391-7997

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Na wrocławskiej romanistyce o historii i polityce w teatrze”, Przegląd Uniwersytecki, 4 (224), 2018, 34-35.

WYSŁOBOCKI Tomasz [rec.], „Littérature in statu nascendi, ou Berenika Palus sur les traces de Denis Diderot”,  Rec. pracy: Berenika Palus, Literatura „in statu nascendi”. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota, Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017, 408 s., Romanica Wratislaviensia, nr 65, 2018, s. 193-195.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture?") (AUW nr 3827). DOI: 10.19195/0557-2665.65.17
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

WYSŁOBOCKI Tomasz, „À la recherche de la vocation perdue. Plaidoyer pour l’enseignement de la littérature des siècles passés”,  Romanica Wratislaviensia, nr 65, 2018, s. 157-167. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture?”) (AUW nr 3827). DOI: 10.19195/0557-2665.65.13
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

WYSŁOBOCKI Tomasz, Olympe de Gouges (1748-1793). Rewolucjonistka, Sopot, Literacki Sopot, 2018, 89 s. – Bibliogr. ISBN 978-83-61385-07-3.
Książka dostępna w serwisie Academia.edu

WYSŁOBOCKI Tomasz [tłum.], Olympe de Gouges, Prawa kobiet ; Rozważania na temat Czarnych, Sopot, Literacki Sopot, 2018, 30 s. ISBN 978-83-61385-07-3

2017

WYSŁOBOCKI Tomasz, Być kobietą ambitną w przedrewolucyjnej Francji - perspektywy, wyzwania, problemy", w: Elisabeth Vigée Le Brun i jej czasy : kobieta - artystka - Europejka, red. Iwona Danielewicz, Paweł Ignaczak, Warszawa : Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2017. - [13 s.]. - Bibliogr. Dostęp także online: http://www.nieborow.art.pl/publikacje (link zweryfikowany 7.09.2017 r.)

WYSŁOBOCKI Tomasz, Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty, Pruszków k. Łasku : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2017. - 266 s. Wydanie dwujęzyczne : teksty w jęz. pol. i fr. - Bibliogr.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Rewolucja francuska na deskach teatru, rewolucja w teatrze" w: Literatura od kuchni : w kręgu dawnej kultury krajów romańskich, red. Anna Gęsicka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017,s. 191-206. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. fr.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Towarzystwo Rewolucyjnych Obywatelek Republikańskich, czyli Francuzki idą na wojnę z tyranami" w: Kobieta w kulturze i literaturze : od antyku po XXI wiek, red. M. Malinowska, Warszawa : Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2017. - S. 177-190. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang

2016

WYSŁOBOCKI Tomasz, Cook Jadwiga,Białek Edward [red.], Orbis Linguarum,  Vol. 45 (2016), Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT ; Dresden: Neisse Verlag, 2016. - 697 s. Bibliogr. przy art. - Teksty w jęz. fr., niem. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Numer ma własny tytuł : Au Carrefour des sens 2

WYSŁOBOCKI Tomasz, Maciej Forycki, Hommage à Jean Fabre (1904-1975) : Wieczór Pamięci Profesora Jeana Fabre'a (1904-1975)", Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne, T. 3, nr 1-2 (2016), s. 245-246.

WYSŁOBOCKI Tomasz, La Révolution française dans les dictionnaires ou les dictionnaires en révolution", Romanica Wratislaviensia, T. 63 (2016), s. 129-142. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Marta Sukiennicka, Maciej Forycki, Rencontre franco-polonaise des dix-huitièmistes 'La République nobiliaire et la France au XVIIIe siècle' : Pierwsze Francusko-Polskie Spotkanie Badaczy Wieku Osiemnastego 'Rzeczpospolita i Francja w XVIII stuleciu', Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne, T. 3, nr 1-2 (2016), s. 247-249.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Republikański rozwód, czyli jak przemienić tyrana w kochającego męża w: Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, tom poświęcony pamięci prof. Krystyny Kasprzyk, red. J. Dygul, M. Kulesza, A. Sobczyk, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - S. 100-109. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Rousseau au théâtre : révolutionnaire malgré lui, Orbis Linguarum, Vol. 45 (2016), s. 355-366. - Streszczenie w języku angielskim

WYSŁOBOCKI Tomasz,   „Wykluczone. Polityczne i społeczne podstawy usunięcia kobiet z przestrzeni publicznej rewolucyjnej Francji”, [w:] (Non)Belongong : (Re)Reading Identities = (Nie)Przynależność : (Re)Definicja Tożsamości, ed. by Liliana Sikorska, Joanna Jarząb, Marta Frątczak, Poznań, Wydział Anglistyki UAM, 2016, 97-110. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Seria : „Interdisciplinary Studies Series” ; vol. 2)

Dostęp także online: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14492. – Link zweryfikowany 2.06.2016 r.

2015

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Olimpia de Gouges – samozwańcza uczennica Natury”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, (red.) J. Dimke-Kamola, A. Loba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 269-279.

2014

WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Le Catéchisme républicain, ou le sens de l’instruction publique de la jeunesse sous la revolution française”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 369-388.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)

WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Roman et Révolution : un couple mal assorti”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 379-378.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)

WYSŁOBOCKI Tomasz, Biblioteczka małego sankiuloty, czyli co każdy młody republikanin wiedzieć i umieć powinien, [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 353-362. – Bibliogr.  (Seria: "Biblioteka Tradycji" ; nr CXXXIX)

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Le roman moderne : une invention des femmes des Lumières”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 11-17. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014, s. 379, il. – Bibliogr. (Książka dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Obywatelki__Kobiety_w_przestrzeni_...)

WYSŁOBOCKI Tomasz, La Révolution française et les femmes – vérité et mensonges”, [w:] Croyance – Vérité – Mensonge, réd. Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka, Szczecin, Université de Szczecin, 2014, 37-45. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (“Dissertations et Études” ;  T. (CMLXI) 887) (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Croyance – Vérité – Mensonge”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, która odbyła się w Pobierowie w dniach 18-20 października 2012 r.)

2013

WYSŁOBOCKI Tomasz, Zapomniana płeć – jak Rewolucja francuska nie chciała pamiętać o kobietach”, Folia Litteraria Romanica, nr 8, 2013, 223-231. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. (Tyt. numeru: „Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich”). („Acta Universitatis Lodziensis”)

WYSŁOBOCKI Tomasz, Quelle femme pour la République? Le théâtre révolutionnaire et les représentations de la féminité”, Romanica Silesiana,  Nº 8, T. 1,  (2013), 221-229   (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3130). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tyt. numeru: Constructions genrées / Gendered Constructions, réd. en chef Krzysztof Jarosz, avec la collab. Michał Krzykawski et Zuzanna Szatanik.

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz,  (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 196. – Bibliogr. przy rozdz.  – Streszcz. w jęz. fr. i hiszp. przy rozdz.  (AUW nr 3475)

WYSŁOBOCKI Tomasz, Thomas, Diderot, Galiani i pani d’Épinay – oświeceniowy spór o kondycję kobiety”, w: Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 157-164. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fr.  (AUW nr 3475)
Artykuł dostępny w pliku PDF

2011

WYSŁOBOCKI Tomasz, Améliorer la condition féminine au temps de la Révolution française: rêve d’un homme solitaire, Charles-Louis Rousseau”, in: La condition humaine dans la littérature française et francophone, études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011, 195-202. - Bibliogr.

WYSŁOBOCKI Tomasz, Contre la lecture des femmes, ou un livre dangereux que l’on n’a pas lu”, in: Autour des “livres que l’on n’a pas lus, études réunies et présentées par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 189-195. – Bibliogr. (“Cahiers ERTA”, tome 2)

WYSŁOBOCKI Tomasz, „Ôter la raison aux femmes : question d’ordre public”, in:  Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 133-143. („Romanica Wratislaviensia”, 58),  (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Abstrakt - link)

2010

WYSŁOBOCKI Tomasz, Marjanna w sidłach wolności - rewindykacje kobiet a Rewolucja francuska, in: Romanica.doc, A. Gotfryd, K. Kaczmarek (red.), nr 1 (1)/2010, Poznań, http://romdoc.amu.edu.pl/wyslobocki.html. Link zweryfikowany: 12.10.2012.

Udział w konferencjach

2022

 1. Międzynarodowa konferencja Cité des dames (Moyen Âge-XVIIIe siècle), Uniwersytet Warszawski, 2-3 września.
 2. IV ogólnopolski Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku "Wiek osiemnasty od kuchni", Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14-16 września. 

 

2021

 1. XXIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Lęk, strach, groza, Uniwersytet Łódzki, 25-26 listopada.
 2. Ogólnopolska konferencja Tekstowe reprezentacje ruin, Uniwersytet Wrocławski, 18-19 listopada.
 3. Międzynarodowa konferencja Le théâtre européen en (r)évolution: XVIIe-XIXe siècles, Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, 4-5 października.
 4. Międzynarodowa konferencja Le Théâtre de Voltaire : entre la ville et la Cour, Sorbonne Université, Paryż 11-12 czerwca.
 5. Ogólnopolska konferencja Wykluczenie, partycypacja, inicjatywy. O społecznym i politycznym wymierze aktywności obywatelskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 19-20 marca.

 

2019

 1. Międzynarodowa konferencja Un "spectacle dérobé à l'histoire". Théâtre et émotions de la Révolution française, Sorbonne Université / EHESS, Paryż 18-19 czerwca.
 2. Międzynarodowa konferencja Au croissement des cultures, des discours et des langues. 100 ans de l'Institut d'études romanes à l'Université de Varsovie, Uniwersytet Warszawski ,17-19 października.

 3. Ogólnopolska konferencja Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane - kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków, Uniwersytet Warszawski, 26-27 października.

 4. XXII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Przyjaźń - miłość - pożądanie, Uniwersytet im. kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa 20-22 listopada.

 

2018

 1. Międzynarodowa konferencja Théâtre et scandale, Sorbonne Université / University of Chicago, Paryż 3-6 maja.

 2. Międzynarodowa konferencja VII SYMPOSIUM OPOLIENSE pt. Indécence/immoralité, libertinage, débauche dans la littérature, la culture et la loi, Uniwersytet Opolski, 10-11 maja.

 3. Międzynarodowa konferencja Théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du "Cid" a "Hernani" (1638-1830), Uniwersytet Wrocławski, 17-18 września.

 4. Ogólnopolska konferencja Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków, Uniwersytet w Białymstoku, 19-21 padziernika.

 5. Ogólnopolska konferencja Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, Uniwersytet Wrocławski, 15-16 listopada.

 6. Międzynarodowa konferencja Freedom, equality... for everyone? Women fighting for social advancement 1700-1918, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 listopada.

 7. XXI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Podróż - ucieczka - wygnanie, Uniwersytet Warszawski, 21-23 listopada.

 

2017

 1. Międzynarodowa konferencja Le passé et le présent: rencontre des idées, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 29-30 maja.

 2. Międzynarodowa konferencja City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present, Uniwersytet Wrocławski, 8-9 czerwca.

 3. Międzynarodowa konferencja Au carrefour des sens - troisième édition, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 września.

 4. Międzynarodowa konferencja Quand regarder fait lire. Nouveaux défis dans l'enseignement des littératures française et francophones, Uniwersytet Warszawski, 29 września.

 5. XX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich "W świecie tolerancji i nietolerancji, sekretów i tajemnic", Uniwersytet Wrocławski, 29 listopada - 1 grudnia.

 

2016

 1. Międzynarodowa konferencja 2e Rencontre franco-polonaise des dix-huitèmistes, UAM w Poznaniu, 17-18 września.

 2. Ogólnopolska konferencja Elisabeth Vigée-Lebrun i jej czasy. Kobieta - artystka - Europejka, Muzeum Narodowe w Nieborowie i Arkadii, 23-24 września.

 3. Międzynarodowa konferencja Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, Uniwersytet Warszawski, 21-23 października.

 4. XIX Spotkania Spacjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Kuchnia literacka, albo literatura od kuchni", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1-2 grudnia.

 

2015

 1. XVIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Dualizm w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Śląski, 18-20 listopada 2015.

 2. Interdyscyplinarna konferencja Kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy, Uniwersytet Warszawaki, 24-25 października 2015.

 3. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens - seconde édition, Uniwersytet Wrocławski, 29-30 września 2015.

 4. Rencontre franco-polonaise des dix-huitiémistes, 23-25 września 2015, Stacja PAN, Paryż.

 

2014

 1. Międzynarodowa konferencja CLASH: Culture - Literature - Anthropology - Sociology - History pt. "(Nie)przynależność: (re)definicja tożsamości", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-6 grudnia 2014.

 2. XVII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Przejścia/przemiany w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Warszawski, 19-21 listopada 2014.

 

2013

 1. XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich,"Biblioteka - książka - lektura", Uniwersytet Jagielloński, 13-15 listopada 2013. 

 2. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens, Uniwersytet Wrocławski, 26-27 września 2013.

 

2012

 1. XV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Mistrz i uczeń", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-7 grudnia 2012.

 2. Międzynarodowa konferencja Croyance – vérité - mensonge, Uniwersytet Szczeciński, 18-21 października 2012.

 3. Krajowa konferencja L’auteur, le personnage, le lecteur, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 września 2012.

 4. Międzynarodowa konferencja Histoire et Littérature. Le roman historique de Mme de Lafayette à Jonathan Littell, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 września 2012.

 

2011

 1. XIV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pharmacopea - obsesje, uzależnienia, konflikty", Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada 2011.

 

2010

 1. XIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pamięć i Zapomnienie", Uniwersytet Łódzki, 18-20 listopada 2010.

 2. Międzynarodowa konferencja La condition humaine dans la littérature française et francophone, Uniwersytet Opolski,12-14 maja 2010.

 3. Międzynarodowa konferencja Espace et affectivité, Ruhr-Universität w Bochum, 4-6 marca 2010.

 

2009

 1. Międzynarodowa konferencja Autour de Pierre Bayard et des livres que l’on n’a pas lus, Uniwersytet Gdański, 23-24 września 2009.

 

2008

 1. XI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Uniwersytet Gdański, 16-18 października 2008.

Granty i projekty badawcze

 

 • Granty w ramach Konkursu projektów badawczych dla doktorantów i młodych naukowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego:
 1. 2018 - Rewolucja Francuska a sztuki sceniczne – zagraniczna kwerenda biblioteczna w ramach prac związanych z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej
 2. 2017 - XX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich – organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej oraz kwerenda biblioteczna (0420/2600/17)
 3. 2017 - Rewolucja francuska: przedstawić i opowiedzieć historię – organizacja międzynarodowej konferencji oraz publikacja akt pokonferencyjnych (0420/2599/17)
 4. 2016 - Rodzina rewolucyjna na deskach teatru – kwerenda biblioteczna we Francji wraz z zakupem sprzętu komputerowego i literatury (0420/1771/16)
 5. 2015 - „Fundamentalne teksty francuskiego oświecenia w języku polskim i francuskim z komentarzem” – publikacja książki oraz kwerenda biblioteczna we Francji w celu uzupełnienia materiałów do tejże publikacji oraz na potrzeby rozprawy habilitacyjnej (1549/M/IFR/15)
 6. 2014 - Reprezentacja rodziny republikańskiej na deskach teatru rewolucyjnego - kwerenda biblioteczna we Francji połączona z zakupem literatury naukowej i pomocniczej (2406/M/IFR/14)
 7. 2013 - Rola teatru rewolucyjnego w kreowaniu i propagowaniu nowego modelu rodziny republikańskiej we Francji w dobie Terroru (1793-1794) – kwerenda biblioteczna w Paryżu (1283/M/IFR/13)
 8. 2013 - Prace redakcyjne i edytorskie na potrzeby publikacji rozprawy doktorskiej pt. „Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX. Świadectwa piśmiennicze i literackie” (1282/M/IFR/13)
 9. 2011 - Obecność i działalność kobiet we francuskiej przestrzeni publicznej na przełomie wieków XVIII i XIX (1442/M/IFR/11)

 

 • 2011-2012 r. – stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu finansowanego przez UE pt. „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, przyznane dwukrotnie w semestrze zimowym i letnim
 • 2011 r. – stypendium wyjazdowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" na pobyt badawczy we Francji
 • 2009 r. – stypendium rządu francuskiego (BGF) na pobyt badawczy we Francji przyznane przez Ambasadę Republiki Francji w Polsce
 • 2008 r. – stypendium wyjazdowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" na pobyt badawczy we Francji

Działalność wydawnicza i redakcyjna

 1. WYSŁOBOCKI Tomasz, E. Adamik, A. Gintowt [red.], Academic Journal of Modern Philology, vol. 17, 225 s., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski / Polska Akademia Nauk o. we Wrocławiu, 2021.
 2. WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁACHOWSKI Artur Robert, BIAŁEK Edward, POŁUDNIAK Natalia [red.], Orbis Linguarum, vol. 56, 2022, Dresden: Neisse Verlg ; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 602 s.
 3. WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Academic Journal of Modern Philology, vol. 11, 200 s., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski / Polska Akademia Nauk o. we Wrocławiu, 2021. | ISSN 2299-7164.
 4. WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Romanica Wratislaviensia, vol. LXVII, 240 s., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. Tytuł numeru: Théâtre comme lieu d'affrontement politique et social, du Cid à Hernani (1637-1830) | ISSN 0557-2665.
 5. Joanna JAKUBOWSKA, Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. ISBN  978-83-242-3635-0
 6. BANACHOWICZ Joanna Małgorzata, BIAŁEK Edward, WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Orbis Linguarum, vol. 53, 2019, 409 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang.| ISSN 1426-7241
 7. COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward,  [red.]  Orbis Linguarum, numéro dirigé par Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki avec collaboration d’Edward Białek,  vol. 50, 2018, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 555 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Numer ma własny tytuł: En quête du sens | ISSN 1426-7241
 8. PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz (red.), Dawne literatury romańskie: w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Universitas, Kraków 2018, 296 s.
 9. WYSŁOBOCKI Tomasz, Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty, OW Leksem, Łask 2017.
 10. COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward (red.), Orbis Linguarum, vol. 45, 2016, Dresden: Neisse Verlg; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. – 697 sISNN 1426-7241
 11. WYSŁOBOCKI Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014, 379 s.
 12. PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, 196 s.

Inne

Organizacja konferencji:

 

2022

 • międzynarodowa konferencja "Les racines et les survivances de Molière", we współpracy z Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Francuskim w Warszawie, 6-7 października (pod patronatem Ambasady Francji w Polsce).

2021

 • międzynarodowa konferencja Le théâtre européen en (r)évolution: XVIIe-XIXe siècles, we współpracy ze Stacją Badawczą Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, 4-5 października.

2018

 • międzynarodowa konferencja Théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du "Cid" a "Hernani" (1638-1830), Uniwersytet Wrocławski, 17-18 września (we współpracy z Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego)
 • międzynarodowa konferencja Freedom, equality... for everyone? Women fighting for social advancement 1700-1918, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 listopada (we współpracy z Instytutem Historycznym UWr)

2017

 • międzynarodowa konferencja City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present, Uniwersytet Wrocławski, 8-9 czerwca (we współpracy z Instytutem Historycznym Uwr)
 • międzynarodowa konferencja Au carrefour des sens - troisième édition, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 września
 • XX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: "W świecie tolerancji i nietolerancji, sekretów i tajemnic", Uniwersytet Wrocławski, 29 listopada - 1 grudnia

2015

 • międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens - seconde édition, Uniwersytet Wrocławski, 29-30 września

2011

 • XIV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: "Pharmacopea - obsesje, uzależnienia, konflikty", Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)