dr TOMASZ SZYMAŃSKI

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

tel. (71) 375 27 49

e-mail: tomasz.szymanski@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 

2022

SZYMAŃSKI Tomasz,  “Les avatars de la tradition au XIXe siècle: Pierre Leroux kabbaliste”, [w:] Héritages et subterfuges. Études dix-neuviémistes, sous la direction de Marta Sukiennicka, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022, 51-60. – Bibliogr.

2021

SZYMAŃSKI Tomasz, “La « religion universelle » au XIXe siècle et aujourd’hui : au croisement des cultures et des traditions”, [w:] Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans d’études romanes a l’Université de Varsovie (1919–2019). Tome I: Études littéraires, sous la dir. Wiesław Kroker, Judyta Zbierska-Mościcka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, s. 123-130. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  DOI : https://doi.org/10.31338/uw.978832352703 Dostęp na stronie wydawcy : https://www.wuw.pl/product-pol-15549-Au-croisement-des-cultures-des-discours-et-des-langues-Cent-ans-detudes-romanes-a-lUniversite-de-Varsovie-1919-2019-Tome-I-Etudes-litteraires- Link zweryfikowany 26.01.2021

SZYMAŃSKI Tomasz, “Serviteur ou éducateur ? L’animal dans les conceptions évolutionnistes de Ballanche, Leroux et Quinet”, [w:] Animal(ité). Études dix-neuviémistes”, Anna Kaczmarek-Wiśniewska (éd.), Berlin [etc.], Peter Lang, 2021, s. 31-44. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. („Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte” ;  vol. 52)

SZYMAŃSKI Tomasz, “Lessings Idee der Erziehung des Menschengeschlechts in Frankreich des 19. Jahrhunderts am Beispiel ihrer Aufnahme von Leroux und Quinet”, [w:] Religiositätskonzepte im 18. und 19. Jahrhundert in Philosophie, Literatur und Kunst, Ewa Szymani, Mirosława Zielińska, Natalia Żarska (Hg.), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2021, 29-43. – Bibliogr. („Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer ; 7)

2020

SZYMAŃSKI Tomasz, „Tradycja – ale jaka? Francuscy romantycy o jedynej i prawdziwej religii ludzkości”, [w:] Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym, red. nauk. Marek Jedliński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020, s. 99-108. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Seria : „Filozofia i logika” ; 132

SZYMAŃSKI Tomasz, “«Aimer religieusement le monde et la vie» :  la réponse de Pierre Leroux au contemptus mundi”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, 15, 2020, 151-161. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i franc. https://doi.org/10.18778/1505-9065.15.11  Tom czasopisma ma własny tytuł: Le mépris dans la littérature française du Moyen Âge au XXIe siècle    Dostęp : https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/10642 - Link zweryfikowany 13.09.2021 r.

SZYMAŃSKI Tomasz, „Żyd Wieczny Tułacz: jego religia i marańskie oblicze w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego”, Marani literatury polskiej, pod red. Piotra Bogaleckiego i Adama Lipszyca, Kraków, Wydawnictwo Austeria, 2020, s. 119-136. – Bibliogr. ISBN 978-83-7866-255-6

SZYMAŃSKI Tomasz, “Pouvoir politique et théologie faible chez certains auteurs religieux et laïcs du XIXe siècle”, Kwartalnik Neofilologiczny, Nr 2, 2020, 265-274. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol DOI : 10.24425/kn.2020.133969 Dostęp : http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133969/edition/117066/content - Link zweryfikowany 14.12.2020 r

Joanna JAKUBOWSKA,  Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. – Bibliogr. - ISBN  978-83-242-3635-0

2019

SZYMAŃSKI Tomasz, „Postsekularne oblicza francuskiego romantyzmu: Pierre Leroux, Edgar Quinet i „religia uniwersalna”, [w:] Mit – religia – nowoczesność. Cena emancypacji, pod red. Tomasza Majewskiego i Macieja Kustera, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, 43-61. – Bibliogr. – ISBN 978-83-233-7052-9

SADKOWSKA-FIDALA Agata, SZYMAŃSKI Tomasz, [red.] Foi, croyance et incroyance au XIXe sècle, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019, s. 177. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. ISBN 978-83-7977-445-6

SZYMAŃSKI Tomasz, “«Créer le sentiment d’un Panthéon plus vaste...» : sur la vera religio de Pierre Leroux”, [w:] Foi, croyance et incroyance au XIXe sècle, sous la dir. de Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019, 169-177. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

SZYMAŃSKI Tomasz,  (red.), Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, s. 217. – Bibliogr. przy pracach – Streszcz. prac w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives”) S. 7-11 : Tomasz Szymański, „Présentation”    (AUW nr 3911). DOI: 10.19195/0557-2665.66.1 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

SZYMAŃSKI Tomasz,  “Pierre Leroux et la religion de l’humanité: une conception post-séculière au XIXe siècle?”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 25-41. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives” DOI: 10.1919195/2665.66.1 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

SZYMAŃSKI Tomasz, „Mickiewicz, les Slaves et l’«hypothèse indo-européenne»”, Romantisme, 185 (3), 2019, 74-84. – Bibliogr. Tytuł numeru : L’idée indo-européenne ISSN 0048-8593

SZYMAŃSKI Tomasz, „«La Ville des expiations» de Pierre-Simon Ballanche. Une image des transformations socio-religieuses de l’humanité”, [w:] Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności / La ville et le processus de transition de l’époque moderne á  nos jours, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2019, 287-303. - Bibliogr. ISBN 978-83-8138-043-0

SZYMAŃSKI Tomasz, La morale des choses. Sur la théorie des correspondances dans l’oeuvre de Charles Baudelaire, Berlin, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften , 2019, s. 245. S. 239-245 : Bibliogr. („Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte  : vol. 34) DOI 10.3726/b15197

2018

SZYMAŃSKI Tomasz, “Entre littérature, philosophie de l’histore et histore des religions : l’idée de religion universelle dans la première moitié du XIXe siècle sur l’exemple d’Edgar Quinet”, Orbis Linguarum, Vol. 50, 2018, 349-360. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang. ISSN 1426-7241 Tytuł numeru : En quête du sens

SZYMAŃSKI Tomasz,  “O jezuitach, templariuszach i masonach : wokół problemu “religii uniwersalnej” w przededniu rewolucji francuskiej”, [w:] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Kraków, Universitas, 2018, 245-253. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. ISBN 97883-242-3525-4 (Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)

SZYMAŃSKI Tomasz, “«Chaque esprit est maçon» : l’Art Royal et l’idée de religion universelle dans la littérature française du XIXe siècle”, Acta Universitatis LodziensisFolia Litteraria Romanica, 13, 2018, 19-31. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Art, artiste, artisan au XIXe siècle”) DOI 10.18778/1505-9065.13.03

SZYMAŃSKI Tomasz, “Entre évolution et révolution : l’idée de religion universelle chez Pierre-Simone Ballanche et Edgar Quinet”, Cahier ERTA, Numéro 15, 2018, s. 9-22. - Bibliogr. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “La (r)évolution”) DOI 10.4467/23538953CE.18.011.9126 Dostęp : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/2018/Numero-15/ Link zweryfikowany 17.01.2019 r.

SZYMAŃSKI Tomasz, “O “magizmie” wszechrzeczy u Louis-Claude’a de Saint-Martina”, [w:] Oswiecenie nieoświecone : człowiek, natura i magia, pod red. Danuty Kowalewskiej, agaty Roćko i Filipa Wolańskiego, Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018,  s. 367-358. – Bibliogr. ISBN 978-83-66104-05-1

SZYMAŃSKI Tomasz, “Religia uniwersalna Ballanche’a jako ezoteryczna synteza tradycji i postępu”, [w:] Ezoteryzm i nowoczesność, pod red. Andrzeja Wójtowicza, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2018, s. 195-205. - Bibliogr. ISBN 978-83-7982-327-7

SZYMAŃSKI Tomasz, “Retour vers le futur : l’idée de religion universelle au XIXe siècle”, [w:] Le XIXe siècle au futur. Penser, représenter, rêver l’avenir au XIXe siècle.  Actes du VIIe Congrès de la SERD (Fondation Singer Polignac) du 19 au 22 janvier 2016,  dir. C. Barel-Moisan, A. Déruelle et J.-L. Diaz, Paris, Fondation Singer-Polignac, 2018, 12 s. – Bibliogr. Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie: https://serd.hypotheses.org/1835 Link zweryfikowany 26.09.2018 Wystąpienie dostępne na stronie : (https://vimeo.com/153946811)

SZYMAŃSKI Tomasz, “W poszukiwaniu religii uniwersalnej: zarys rozwoju pewnej idei na przykładzie nowożytnej Francji”, [w:] Ways to Religion, vol. 2, ed. By Aleksandra R. Knapik, Katarzyna Buczek, Piotr P. Chruszczewski and Richard L. Lanigan, John R. Rickford, Wrocław; Washington, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2018, 197-207. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang. (Seria : “Languages in Contact : vol. 8) ISBN 978-83-60097-81-6 Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie:  https://www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/Ways%20to%20Religion%20Vol.%202.pdf Link zweryfikowany 19.09.2018

SZYMAŃSKI Tomasz, “L’idée de religion universelle des origines au XIXe siècle : entre philologie et herméneutique”,  Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, 127-141. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupturę?”) (AUW nr 3827). DOI: 10.19195/0557-2665.65.11 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

SZYMAŃSKI Tomasz, „Quinet, Mickiewicz et l’idée de religion universelle”, [w:] Edgar Quinet, une conscience européenne, dir. Sophie Guermès et Brigitte Krulic, Bruxelles [etc.], Peter Lang Publishing, 2018, 215-228. – Bibliogr. („Travaux Interdisciplinaires et Plurilingues” ; vol. 28) ISBN 978-2-8076-0632-6 Wystapienie dostępne na stronie : https://vimeo.com/211002967 Link zweryfikowany : 19.09.208

 

2017

SZYMAŃSKI Tomasz, „To, co mistyczna religia nazywa odpowiedniością” : o wyobraźni, powszechnej analogii i religii uniwersalnej we francuskim romantyzmie”, [w:] Wyobraźnia w kulturze : Duchowość, sztuka, literatura, pod red. Izabeli Trzcińskiej i Agaty Świerzowskiej, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2017, 29-42. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Seria : „Idee i Mysliciele”) ISBN 978-83-65705-54-9

SZYMAŃSKI Tomasz, “O klubie haszyszystów i sztucznych rajach romantyków”, [w:] Życie codzienne romantyków, pod red. Olafa Krysowskiego i Tomasza Jedrzejewskiego, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 207-221. – Bibliogr. ISBN 978-83-65667-45-8

SZYMAŃSKI Tomasz, “Les cours parisiens d’Adam Mickiewicz et l’idée de religion universelle”, Slavia Meridionalis, Vol. 17, (2017), 29 s. – Bibliogr. Tom czasopisma ma własny tytuł : “Transfer idei i słowiańskie Bałkany” DOI : 10.11649/sm.1339 Bezpośredni dostęp do tekstu  na stronie : https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.1339/2831

SZYMAŃSKI Tomasz, “Madame de Stël et la «religion universelle»”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 145-157. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).  Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606

2016

SZYMAŃSKI Tomasz, “L’essence et les sens du christianisme au XIXᵉ siècle: autour de l’idée de religion universelle”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 341-353. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241 Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2

SZYMAŃSKI Tomasz, „The Facets of “Universal Religion”: Religion in Nineteenth-Century French Utopian Thought” [w:] More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, ed. by Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M.Maj, Kraków, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2016, 44-55. – Bibliogr.   („Frontiers of Nowhere” : 1)   ISBN: 978-83-942923-4-8     Tekst dostępny na stronie : https://factaficta.files.wordpress.com/2017/01/more-after-more.pdf

SZYMAŃSKI Tomasz, „O tożsamości wyznaniowej i duchowej francuskich romantyków: przyczynek do badań nad ideą religii uniwersalnej”, [w:] Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, pod red. Agaty Świerzowskiej i Izabeli Trzcińskiej, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2016, 145-158. - Bibliogr.   ISBN 978-83-65705-15-0 Tekst dostępny na stronie : http://libron.pl/katalog/czytaj/id/239

SZYMAŃSKI Tomasz, „Le dictionnaire comme champ de lutte idéologique : les idées de religion naturelle et de religion universelle dans les dictionnaires du siècle des Lumières (1764–1775)”, Romanica Wratislaviensia, 63, 2016, 79-95. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ;  3720). (Tom czasopisma ma własny tytuł : “Mots en listes : usages et fonctions”)

2015

SZYMAŃSKI Tomasz, „«L’homme considéré comme memento divin» : sur la force anamnétique du mythe chez Baudelaire”, [w:] La force du mythe entre fiction et réalité. Écrivains des deux rives de la Méditerranée. Actes du Colloque international de Cagliari 1er-2 octobre 2010 = La forza del mito tra finzione e realtà. Scrittori delle due rive del Mediterraneo. Atti del convegno internazionale di Cagliari 1-2 ottobre 2010, sous la dir. de Giovanna Caltagirone, Claudia Canu Fautré, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2015, 179-193. – Bibliogr. ( “Voix de la Méditerranée – Voci dal Mediiterraneo” ; 1)  ISBN 978-88-6022-284-8

SZYMAŃSKI Tomasz,  „W poszukiwaniu religii uniwersalnej : zarys metodologiczny i tematyczny”, Colloquium WNHiS, 4, 2015, 255-272. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol i ang.  Bezpośredni dostęp do tekstu  na stronie http://colloquium.elsite.eu/images/numery/XX/TSz.pdf - Link zweryfikowany 14.11.2016 r.

SZYMAŃSKI Tomasz,  „Pojęcia języka pierwotnego i religii uniwersalnej w kontekście sporów o pochodzenie języka w XVIII-wiecznej Francji”, [w:] „Languages in Contact 2014”, ed. by Piotr P. Chruszczewski, Richard L. Lanigan [et al.], Wrocław ; Washington, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej ; Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu ; International Communicology Instytute,  2015, s. 233-242. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Seria : „Languages in contact ; vol. 5)   Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Languages in Contact 2014”, która odbyła się 17-18 maja 2014 w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu ISBN 978-83-60097-44-1

SZYMAŃSKI Tomasz,  „Pojęcia pierwotnego Objawienia i jego tradycji u francuskich iluministów przełomu XVII i XIX wieku”, [w:] Światło i ciemność, T. 7 : Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, pod red.  Moniki Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 162-172. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

SZYMAŃSKI Tomasz,  „La religion dans l’oeuvre d’Auguste Lacaussade : entre Mickiewicz et Leconte de Lisle”, [w:] Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, sous la dir. de Prosper Éve, Justyna Bajda, Ronald Jenn, Saint-André, Epica Éditions, 2015, s. 230-239. – Bibliogr. (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej  “Auguste Lacaussade en fraternité polonaise”, która odbyła się 12-13 grudnia  2014 na Uniwersytecie Wrocławskim)

SZYMAŃSKI Tomasz, “Et nox facta est : o filozoficznym i religijnym znaczeniu nocy w twórczości Victora Hugo”, [w:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela, Kraków, Universitas, 2015, s. 301-311. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.

 2014

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Imagination, images et magie : autour des «correspondances» baudelairiennes”, [w:] Fascination des images. Images de la fascination, éds. Gilles Declercq et Stella Spriet, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2014, s. 183-198. - Bibliogr.

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Entre les sens et les sens : sur la «morale des choses» baudelairienne”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), s. 345-355.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)

SZYMAŃSKI Tomasz, UCHEREK Witold avec collab d’Edward BIAŁEK [red], Orbis Linguarum, vol. 41, Dresden - Wrocław, Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014, s. 436, [1]. – Bibliogr. przy art. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)

SZYMAŃSKI Tomasz, „Stendhal, Baudelaire, et les peintres de l’énergie”, [w:] HB. Revue internationale d'études stendhaliennes, nº 18, 2014, s. 309-325 – Bibliogr.

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Les sources ésotériques d’Adam Mickiewicz vues  par le prisme de sa correspondance”, [w:] Correspondances d'érudits au XVIIIe et XIXe siècles : France, Pologne, Lituanie, sous la dir. de Marie-France de Palacio, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, s. 93-107. -  Bibliogr.   (Coll. "Interférences")

 2013

 SZYMAŃSKI Tomasz, „«Qu’est-ce que la Religion  universelle?» : étude sur une question posée par Baudelaire”, [w:] Entre le sacré et le profane, sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2013, s. 76-84. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.     (Série Quêtes littéraires, n°3)

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Sur les «singulières chevauchées» de Houellebecq à travers la philosophie”, [w:] L’Unité de l’oeuvre de Michel Houellebecq, sous la dir. de Sabine Van Wesemael et Bruno Viard, Paris, Classiques Garnier, 2013, s. 149-164. – Bibliogr. (Série: “Littérature des XXe et XXIe siècles” ; 8) 

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Montaigne wobec choroby i śmierci : między krytyką medycyny a terapeutycznym znaczeniem filozofii”, [w:] Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 81-88. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc..  (AUW nr 3475)

 2011

 SZYMAŃSKI Tomasz,  „Sortir de La terre d’Ulro”, [w:] Česlovo Milošo Skaitymai : Tévynès ieškojimas ir tremties patirtys,   4, 2011, (Kanas, Vytauto Didžiojno universsitetas), s. 42-50. – Bibliogr.

  SZYMAŃSKI Tomasz, „«C’était le masque universel, votre masque, mon masque…»: autour de l’ambiguïté symbolique dans l’oeuvre de Baudelaire”, [w:] Ambiguïté et ses contraires, red. Beata Kędzia-Klebeko, Michał, Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 87-95. – Bibliogr.   („Dessertations et Etudes”, T. 812)

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Baudelaire poète et philosophe vers une approche herméneutique”, [w:] Études françaises dans la société du XXI siècle : Défis et perspectives, sous la dir. de Elżbieta Biardzka,  Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011, s. 103-111. - Bibliogr. (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 5)

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Entre oubli et anamnèse : temps mythique et initiation dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes”, [w:] Temps et memoire dans la literature arthurienne : Actes du colloque international de la Branche roumaine de la Société Internationale Arthurienne : Bucarest, 14-15 mai 2010, etudes reunites par Cătălina Gîrbea, Andreea Popescu, Mihaela Voicu, Bucureşti, Editura Universităţi, 2011, s. 41-51. Bibliogr. 

 2010

 SZYMAŃSKI Tomasz, „O Czarnym kocie i Niedobrym szklarzu, czyli o wpływie Poego na Baudelaire’owską koncepcję zła”, [w:] Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i flmu, red. nauk. Ewa Szczęsna i Piotr Kubiński, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2010, s. 100-116. – Bibliogr. 

 2009

 SZYMAŃSKI Tomasz, „Baudelaire et la correspondance des arts”, [w:] La perspective interdisciplinaire des études francophones, sous la dir. de Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, s. 369-375. – Bibliogr.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)