dr TOMASZ SZYMAŃSKI

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej
tel. (71) 375 27 49
e-mail: tomasz.szymanski@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2017
 
SZYMAŃSKI Tomasz, “O klubie haszyszystów i sztucznych rajach romantyków”, [w:] Życie codzienne romantyków, pod red. Olafa Krysowskiego i Tomasza Jedrzejewskiego, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 207-221. – Bibliogr.
ISBN 978-83-65667-45-8
 
SZYMAŃSKI Tomasz, “Les cours parisiens d’Adam Mickiewicz et l’idée de religion universelle”, Slavia Meridionalis, Vol. 17, (2017), 29 s. – Bibliogr.
Tom czasopisma ma własny tytuł : “Transfer idei i słowiańskie Bałkany”
DOI : 10.11649/sm.1339
Bezpośredni dostęp do tekstu  na stronie : https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.1339/2831
 
SZYMAŃSKI Tomasz, “Madame de Stël et la «religion universelle»”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 145-157. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).  Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606
 
2016
 
SZYMAŃSKI Tomasz, “L’essence et les sens du christianisme au XIXᵉ siècle: autour de l’idée de religion universelle”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 341-353. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241
Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „The Facets of “Universal Religion”: Religion in Nineteenth-Century French Utopian Thought” [w:] More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, ed. by Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M.Maj, Kraków, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2016, 44-55. – Bibliogr.   („Frontiers of Nowhere” : 1)   ISBN: 978-83-942923-4-8    
Tekst dostępny na stronie : https://factaficta.files.wordpress.com/2017/01/more-after-more.pdf
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „O tożsamości wyznaniowej i duchowej francuskich romantyków: przyczynek do badań nad ideą religii uniwersalnej”, [w:] Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, pod red. Agaty Świerzowskiej i Izabeli Trzcińskiej, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2016, 145-158. - Bibliogr.   ISBN 978-83-65705-15-0
Tekst dostępny na stronie : http://libron.pl/katalog/czytaj/id/239
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Le dictionnaire comme champ de lutte idéologique : les idées de religion naturelle et de religion universelle dans les dictionnaires du siècle des Lumières (1764–1775)”, Romanica Wratislaviensia, 63, 2016, 79-95. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ;  3720). (Tom czasopisma ma własny tytuł : “Mots en listes : usages et fonctions”)
 
2015
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „«L’homme considéré comme memento divin» : sur la force anamnétique du mythe chez Baudelaire”, [w:] La force du mythe entre fiction et réalité. Écrivains des deux rives de la Méditerranée. Actes du Colloque international de Cagliari 1er-2 octobre 2010 = La forza del mito tra finzione e realtà. Scrittori delle due rive del Mediterraneo. Atti del convegno internazionale di Cagliari 1-2 ottobre 2010, sous la dir. de Giovanna Caltagirone, Claudia Canu Fautré, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2015, 179-193. – Bibliogr. ( “Voix de la Méditerranée – Voci dal Mediiterraneo” ; 1)  ISBN 978-88-6022-284-8
 
SZYMAŃSKI Tomasz,  „W poszukiwaniu religii uniwersalnej : zarys metodologiczny i tematyczny”, Colloquium WNHiS, 4, 2015, 255-272. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol i ang.  Bezpośredni dostęp do tekstu  na stronie http://colloquium.elsite.eu/images/numery/XX/TSz.pdf - Link zweryfikowany 14.11.2016 r.
 
SZYMAŃSKI Tomasz,  „Pojęcia języka pierwotnego i religii uniwersalnej w kontekście sporów o pochodzenie języka w XVIII-wiecznej Francji”, [w:] „Languages in Contact 2014”, ed. by Piotr P. Chruszczewski, Richard L. Lanigan [et al.], Wrocław ; Washington, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej ; Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu ; International Communicology Instytute,  2015, s. 233-242. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Seria : „Languages in contact ; vol. 5)  
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Languages in Contact 2014”, która odbyła się 17-18 maja 2014 w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu
ISBN 978-83-60097-44-1
 
SZYMAŃSKI Tomasz,  „Pojęcia pierwotnego Objawienia i jego tradycji u francuskich iluministów przełomu XVII i XIX wieku”, [w:] Światło i ciemność, T. 7 : Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, pod red.  Moniki Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 162-172. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
SZYMAŃSKI Tomasz,  „La religion dans l’oeuvre d’Auguste Lacaussade : entre Mickiewicz et Leconte de Lisle”, [w:] Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, sous la dir. de Prosper Éve, Justyna Bajda, Ronald Jenn, Saint-André, Epica Éditions, 2015, s. 230-239. – Bibliogr.
(Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej  “Auguste Lacaussade en fraternité polonaise”, która odbyła się 12-13 grudnia  2014 na Uniwersytecie Wrocławskim)
 
SZYMAŃSKI Tomasz, “Et nox facta est : o filozoficznym i religijnym znaczeniu nocy w twórczości Victora Hugo”, [w:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela, Kraków, Universitas, 2015, s. 301-311. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.
 
2014
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Imagination, images et magie : autour des «correspondances» baudelairiennes”, [w:] Fascination des images. Images de la fascination, éds. Gilles Declercq et Stella Spriet, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2014, s. 183-198. - Bibliogr.
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Entre les sens et les sens : sur la «morale des choses» baudelairienne”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), s. 345-355.  - Bibliogr.
(Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
SZYMAŃSKI Tomasz, UCHEREK Witold avec collab d’Edward BIAŁEK [red], Orbis Linguarum, vol. 41, Dresden - Wrocław, Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014, s. 436, [1]. – Bibliogr. przy art.
(Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Stendhal, Baudelaire, et les peintres de l’énergie”, [w:] HB. Revue internationale d'études stendhaliennes, nº 18, 2014, s. 309-325 – Bibliogr.
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Les sources ésotériques d’Adam Mickiewicz vues  par le prisme de sa correspondance”, [w:] Correspondances d'érudits au XVIIIe et XIXe siècles : France, Pologne, Lituanie, sous la dir. de Marie-France de Palacio, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, s. 93-107. -  Bibliogr.   (Coll. "Interférences")
 
2013
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „«Qu’est-ce que la Religion  universelle?» : étude sur une question posée par Baudelaire”, [w:] Entre le sacré et le profane, sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2013, s. 76-84. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.     (Série Quêtes littéraires, n°3)
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Sur les «singulières chevauchées» de Houellebecq à travers la philosophie”, [w:] L’Unité de l’oeuvre de Michel Houellebecq, sous la dir. de Sabine Van Wesemael et Bruno Viard, Paris, Classiques Garnier, 2013, s. 149-164. – Bibliogr. (Série: “Littérature des XXe et XXIe siècles” ; 8) 
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Montaigne wobec choroby i śmierci : między krytyką medycyny a terapeutycznym znaczeniem filozofii”, [w:] Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 81-88. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc..  (AUW nr 3475)
 
2011
 
SZYMAŃSKI Tomasz,  „Sortir de La terre d’Ulro”, [w:] Česlovo Milošo Skaitymai : Tévynès ieškojimas ir tremties patirtys,   4, 2011, (Kanas, Vytauto Didžiojno universsitetas), s. 42-50. – Bibliogr.
  
SZYMAŃSKI Tomasz, „«C’était le masque universel, votre masque, mon masque…»: autour de l’ambiguïté symbolique dans l’oeuvre de Baudelaire”, [w:] Ambiguïté et ses contraires, red. Beata Kędzia-Klebeko, Michał, Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 87-95. – Bibliogr.   („Dessertations et Etudes”, T. 812)
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Baudelaire poète et philosophe vers une approche herméneutique”, [w:] Études françaises dans la société du XXI siècle : Défis et perspectives, sous la dir. de Elżbieta Biardzka,  Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011, s. 103-111. - Bibliogr. (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 5)
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Entre oubli et anamnèse : temps mythique et initiation dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes”, [w:] Temps et memoire dans la literature arthurienne : Actes du colloque international de la Branche roumaine de la Société Internationale Arthurienne : Bucarest, 14-15 mai 2010, etudes reunites par Cătălina Gîrbea, Andreea Popescu, Mihaela Voicu, Bucureşti, Editura Universităţi, 2011, s. 41-51. Bibliogr. 
 
2010
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „O Czarnym kocie i Niedobrym szklarzu, czyli o wpływie Poego na Baudelaire’owską koncepcję zła”, [w:] Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i flmu, red. nauk. Ewa Szczęsna i Piotr Kubiński, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2010, s. 100-116. – Bibliogr. 
 
2009
 
SZYMAŃSKI Tomasz, „Baudelaire et la correspondance des arts”, [w:] La perspective interdisciplinaire des études francophones, sous la dir. de Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, s. 369-375. – Bibliogr.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)