dr PATRYCJA PASKART

Dane kontaktowe

Stopnie i tytuły naukowe

25 października 2022 r.: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej Językonzawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. "Saint comme un Polonais (Święty jak Polak), plombier polonais (polski hydraulik), La Pologne, fille ingrate de l’Europe (Polska, córa marnotrawna Europy). Dyskurs prasowy jako miejsce nadawania znaczeń", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Biardzkiej i dr Agaty Rębkowskiej-Kieseler. 

Konsultacje

Publikacje

2022

PASKART Patrycja, "La diaphore dans la contruction du sens social", [w:] Autour du texte dans les études françaises, sous la dir. d’Alicja Bańczyk, Alicja Hajok, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, s. 67-80. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp do publikacji : https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292364 - Link zweryfikowany 13.06.2022

2021

CHRUŚCIEL Patrycja,  "Les verbes de perception et la construction du sens du nom propre Pologne", [w:] Sens (inter)dits, T. 3 : Analyse du discours, pragmatique, dir. Christelle Lacassain-Lagoin, Fabrice Marsac, François Schmitt, Magdalena Danko, Mária Pal'ova & Monika Zázrivcová, Paris, L'Harmattan, Paris, s. 63-78. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. Dostęp do tekstu (płatny) : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=36250 -  Link zweryfikowany 10.09.2021 r.

2020

CHRUŚCIEL Patrycja,  „La typographie dans la construction du sens social”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 39–50. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

CHRUŚCIEL Patrycja,  RĘBKOWSKA Agata,  „Entre Russie et Pologne : sur les différences de construction du sens social dans le discours de la presse écrite d’information”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 27–37. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

2019

CHRUŚCIEL Patrycja,  “Pays, bastion et forteresse catholique? À propos de la construction du sens social du nom propre Pologne dans le discours de la presse écrite”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 163-176. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives”  DOI: 10.1919195/2665.66.13  Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :  http://rwr.sjol.eu/category

2018

CHRUŚCIEL Patrycja, “La formule plombier polonaise dans la presse écrite”, Orbis Linguarum, Vol. 50, 2018, 37-49. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang.  Tytuł numeru : En quête du sens

CHRUŚCIEL Patrycja, JASIŃSKA Inez, „O budowaniu znaczeń w dyskursie prasowym w ujęciu komparatywnym – na przykładzie zamachów w Norwegii w 2011 roku”, Studia Linguistica, XXXVII, 2018,  25-54. – Bibliogr. (AUW nr 3865) Dostęp : http://slin.wuwr.pl/category/-707 Link zweryfikowany 1.02.2019 r.

CHRUŚCIEL Patrycja, “Konstrukcja znaczeń w dyskursie prasowym”, [w:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. nauk. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, 37-48. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang.  („Prace Monograficzne” ;  846) DOI 10.24917/9788380841208.3   ISBN 978-83-8084-120-8

CHRUŚCIEL Patrycja, “Pojęcie dyskursu we francuskiej lingwistycznej analizie dyskursu”, [w:] Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – teraźniejszość – perspektywy, pod red. Aleksandry Drabiny-Różewicz i Anny Momot, Wrocław, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, 2018, s. 9-23. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. ISBN 978-83-937755-4-5  Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie : https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15587  Link zweryfikowany 5.09.2018 r.

2017

CHRUŚCIEL Patrycja, “Vers le sens social du phénomène du djihad : cas des djihadistes”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 123-132. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).  Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)