dr PATRYCJA KRYSIAK

Dane kontaktowe

Zakład Translatologii
gab. 3.3.

Stopnie i tytuły naukowe

24 września 2019 r. - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej. Analiza porównawcza wybranych najnowszych polskich i francuskich słowników ogólnych, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Miodka i dr hab. Agnieszki Małochy-Krupy. Recenzentki pracy: prof. dr hab. Anna Bochnakowa (UJ) i prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (US).

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

2020/2021 - tutorka I roku studiów licencjackich, kierunek filologia francuska

2018/2019, 2019/2020 - sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunki I stopnia (filologia francuska, italianistyka)

Publikacje

2021

KRYSIAK Patrycja,  „Problem przekładalności polskich i francuskich terminów językoznawczych w badaniach porównawczych nad feminizacją języka i nazwami żeńskimi – na przykładzie badań nazw żeńskich notowanych przez polskie i francuskie słowniki ogólne”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 13 (2021) Special Issue, 181-190. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp :  https://ajmp.uni.wroc.pl/upload/volume-13/Krysiak(1).pdf - Link zweryfikowany 14.12.2021 r

2020

KRYSIAK Patrycja, MAŁOCHA-KRUPA Agnieszka,  „Feminatywum, feminatyw, nazwa żeńska, żeńska końcówka — problemy terminologiczne”, Oblicza Komunikacji, 12, 2020, 229-238. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.15 Tom czasopisma ma własny tytuł: Fascinatio studiorum linguarum Dostęp : https://wuwr.pl/okom/issue/view/839 - Link zweryfikowany 13.09.2021

KRYSIAK Patrycja, Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej. Analiza porównawcza wybranych najnowszych polskich i francuskich słowników ogólnych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, s. 447., aneks, wykresy. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.

2018

KRYSIAK Patrycja, „Les dictionnaires bilingues français-polonais et le phénomène de la féminisation. La lexicographie, est-elle toujours frileuse face au féminin?”, [w:]  XXeécole doctorale de l’Association Gallica et École doctorale de l’Université Halle-Wittenberg, de l’Université de Szeged et l’Université Masaryk de Brno, Telč / České Budêjovice 2016, red. Jan Radimský a Petr Kyloušek, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 137-151. – Bibliogr.

2017

KRYSIAK Patrycja, „Gramatyka języka polskiego de Stanisław Szober”, [w:] Corpus de textes linguistiques fondamentaux, ed. Equipe CTLF, 2017, http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3465 - Link zweryfikowany 5.11.2018

KRYSIAK Patrycja, „Polonicae grammatices institutio de Piotr Statorius-Stojeński”, [w:] Corpus de textes linguistiques fondamentaux, ed. Equipe CTLF, 2017,  http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3445 - Link zweryfikowany 5.11.2018

2016

KRYSIAK Patrycja, „Żeńskie nazwy funkcji publicznych w języku polskim i francuskim”, Język. Komunikacja. Informacja, 11, 2016, 225-237. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.

KRYSIAK Patrycja, „Feminatywa w polskiej tradycji leksykograficznej”, Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, R. 42 (2016), 83-90. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wtn.wroc.pl/files/RKJ/RKJ WTN XLII Krysiak.pdf . - Link zweryfikowany 5.11.2018

2015

KRYSIAK Patrycja, „Dyskursywny obraz feminizmu w polskim tygodniku opinii „Uważam rze”. Studium przypadku”, [w:] Język w Poznaniu 5, red. Nauk. Konrad Juszczyk, Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2015, 111-125. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

KRYSIAK Patrycja, HOŁOJDA-MIKULSKA Katarzyna, MAŁOCHA-KRUPA Agnieszka, ŚLEZIAK Marta [autorki haseł], Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. Agnieszki Małochy-Krupy, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015,  682 s. - Bibliogr. s. 675-[663].  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3660) S. 5-18 : Wprowadzenie /Agnieszka Małocha-Krupa, Marta Śleziak.

Udział w konferencjach

2020

Problem przekładalności polskich i francuskich terminów językoznawczych w badaniach porównawczych nad feminizacją języka i nazwami żeńskimi (referat) – konferencja międzynarodowa, „II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS. Granice (w) terminologii”, Uniwersytet Wrocławski, 5-7.03.2020 r.

2019

Féminisation linguistique : quels enjeux pour la lexicographie contemporaine ? (referat), konferencja zagraniczna, „Entre le masculin et le féminin... Approche contrastive : français et langues romanes”, ENS, Paris, 28-29.11.2019 r.

Żeńskie formy nazw zawodów i funkcji publicznych (m.in. stanowisk uniwersyteckich) w języku polskim i francuskim. Czy rejestrowane są w słownikach? (referat), konferencja krajowa „Uczona – badaczka – naukowczyni. Feminatywy w dyskursie akademickim”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 22.11.2019 r.

La féminisation linguistique dans les dictionnaires monolingues polonais et français (referat), konferencja międzynarodowa « Au carrefour des sens », Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, 26.09.2019 r.

Les grammaires polonaises (referat), konferencja zagraniczna « Refonte et extension internationale du CTLF », 31.05-1.06.2018, Université Paris Diderot, Paris.

2017

La féminisation linguistique : est-ce qu’elle permet de percevoir et de conceptualiser différemment ? (referat), konferencja międzynarodowa, 21e École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád, Colloque international « VITESSE – ATTENTION – PERCEPTION », Szeged, Wegry, 2-4.10.2017 r.

Les dictionnaires bilingues – un reflet des changements en matière de féminisation linguistique en polonais et en français et des différences entre les deux langues (referat), konferencja międzynarodowa « Au carrefour des sens », Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, 25-26 września 2017 r.

2016

Les dictionnaires bilingues et le phénomène de la féminisation en polonais et en français : comment et pourquoi interpréter des données lexicographiques? (referat), konferencja zagraniczna, 20e Ecole Doctorale Francophone, section linguistique, traductologique et didactique. Nouveaux paradigmes, méthodes et outils, 22-23 września 2016 r., Czeskie Budziejowice (Czechy).

Polish language teaching resources – what can help and inspire teachers of Polish as a foreign language (referat), konferencja międzynarodowa, Scientific Online Pannel Discussion Teaching Chinese as a foreign language. Working with speakers of the language belonging to different language groups, 9 września 2016 r., Wrocław

Nazwy żeńskie w słownikach polsko-francuskich (referat) – konferencja krajowa „Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy”, 12-13 maja 2016 r., Wrocław

Feminatywa w leksykografii dwujęzycznej – przypadek wybranych słowników polsko-francuskich (referat), ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XII. Język wczoraj, dziś i jutro”, 8-10 kwietnia 2016 r., Karpacz

Miejsce nazw żeńskich w słownikach ogólnych języka polskiego (referat), ogólnopolska konferencja językoznawcza „Horyzonty Języka V, czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, 17-20 marca 2016 r., Pobierowo

2015

Feminatywa w polskiej tradycji leksykograficznej (referat), konferencja międzynarodowa, 5th Conference for Young Slavists in Budapest, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 23-24 kwietnia 2015 r., Budapeszt

Wizerunek tłumacza i pracy tłumacza w polskiej prasie (referat), konferencja ogólnopolska „Horyzonty języka IV, czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, 27-29 marca 2015 r., Pobierowo.

Feminativum w języku polskim – środek służący redukcji asymetrii rodzajowo-płciowej i narzędzie precyzji (referat), konferencja krajowa „Precyzja w opisie językowym”, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 27 marca 2015 r.

Paulina Kuczalska-Reinschmit, założycielka i redaktorka naczelna „Steru” (referat), konferencja ogólnopolska „Niepokorne – buntowniczki – reformatorki – aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości”, Uniwersytet Łódzki, 21-22 maja 2015 r., Łódź

Feminatywa jako środki służące precyzji w komunikacji (referat), konferencja krajowa „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XI. Język – dyskurs – komunikacja”, 10-12 kwietnia 2015, Karpacz

2013

Ekspresja tożsamości płciowej w języku – rola feminatywów w polszczyźnie i rzeczywistości społecznej (referat), konferencja krajowa "Linguistic turn. Retrospektywy/Perspektywy”, Zakład Semiotyki Literatury UAM, 11 grudnia 2013 r., Poznań

Dyskursywny obraz świata i konceptualizacja feminizmu w polskich tygodnikach opinii (referat), konferencja międzynarodowa 3rd Conference for Young Slavists, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 25 kwietnia 2013 r., Budapeszt.

Co i jak media mówią o urodzie? Analiza dyskursu programu „SOS Uroda” (referat wygłoszony z Katarzyną Hołojdą), ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja językoznawcza „Horyzonty języka III, czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, Pobierowo, 8-10 marca 2013 r.

Równościowa leksykografia w praktyce (referat), konferencja krajowa „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa IX. Język i komunikacja – wczoraj, dziś i jutro”, Uniwersytet Wrocławski, 22-24 marca 2013 r.

2012

Medykalizacja polskiego dyskursu medialnego w programach telewizyjnych o urodzie (referat wygłoszony z Katarzyną Hołojdą), międzynarodowa konferencja 2nd Conference for Young Slavists, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 28 kwietnia 2012 r., Budapeszt.

Rozwój polszczyzny pod względem form feminatywnych – projekt słownika i zarys klasyfikacji semantycznej feminatywów (referat), ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja językoznawcza „Horyzonty języka II, czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, Pobierowo, 16-18 marca 2012 r.

Opozycja my-oni w narracjach mieszkańców i mieszkanek Puńska. Konstrukcja tożsamości a uprzedzenia i stereotypy (referat wygłoszony z Katarzyną Hołojdą), konferencja krajowa „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa VIII. Język, komunikacja, media – tradycje i perspektywy”, 17-19 lutego 2012 r, Sobótka.

2011

Feminist(k)a o feminizmie, czyli czym feminizm jest, czym być może i do czego jeszcze służy (referat), II Akademicki Kongres Feministyczny – Jak feminizm zmienił polską naukę? Instytut Socjologii UJ, 26-28 września 2011 r., Kraków.

Projekt Corporate Identity dla SKN Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego (referat), konferencja krajowa "Studenckie koła naukowe wczoraj, dziś i jutro", Zakład Socjologii Nauki UMK, 20 maja 2011 r., Toruń.

Kim jest kobieta według feministek? Analiza sieciowa pola semantycznego leksemu KOBIETA na stronie internetowej Feminoteki (studium przypadku) (referat), ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja językoznawcza „Horyzonty języka, czyli jak daleko sięga językoznawstwo”, Pobierowo, 18-20 marca 2011 r.

Granty i projekty badawcze

2018

Kierownik grantu wewnętrznego Wydziału Filologicznego nr 0420/2854/17. Projekt pt. „Feminatywa jako wyzwanie dla współczesnej leksykografii. Badania korpusowe”. Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2018 r., kwota: 7500 zł

2017

Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie naukowym Corpus de textes linguistiques fondamentaux (CTLF), http://ctlf.ens-lyon.fr. Celem projektu jest stworzenie bazy danych na temat najważniejszych dzieł językoznawczych i gramatyk powstałych w językach europejskich od starożytności do XX wieku (w tym bazy danych tekstowych i bibliograficznych.

2013-2016

Praca w Słowosieci, polskim wordnecie rozwijanym dzięki funduszom MNiSW i unijnym; części infrastruktury naukowej CLARIN. 

2014

Wykonawczyni grantu wewnętrznego Wydziału Filologicznego pn. System Wewnętrznych Projektów Badawczych; realizacja projektu pt. Prace redakcyjne i edytorskie nad publikacją „Słownika nazw żeńskich” (nr grantu: 2383/M/IFP/14, kwota: 10000 zł). Projekt wykonywany w zespole (dr Agnieszka Małocha-Krupa, mgr Patrycja Krysiak, mgr Katarzyna Hołojda-Mikulska, mgr Marta Śleziak).

Działalność wydawnicza i redakcyjna

2015-2016: redakcja językowa czasopisma „Ogrody Nauk i Sztuk” (ISSN 2084-1426) (do 2019 r. lista B MNiSW)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)