dr MONIKA GŁOWICKA

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki

tel. (71) 375 27 53

monika.glowicka@uwr.edu.pl

pok. 3.5

Konsultacje

Publikacje

 

2020

 

GŁOWICKA Monika, „Los verbos modales en español y sus equivalencias traductoras en polaco: caso de deber”, [w:] Lingüística hispánica teórica y aplicada. Estudios léxico-gramaticales didácticos y traductológicos, edición a cargo de Wiaczesław Nowikow, Antonio M. López González, Marta Pawlikowska, Marek Baran, Witold Sobcza, Łódź–Kraków,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 105-119. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. Seria : „Manufaktura Hispánica Lodziense” ; 10    Dostęp : https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Nowikow-i-in_... . – Link zweryfikowany 20.05.2021

 

2019

 

BACZYŃSKA Beata, GŁOWICKA Monika, „La voz bizarro y sus insólitas fortunas literarias”, [w:] Voces dialogantes. Estudios en homenaje al Profesor Wiaczesław Nowikow, ed. a cargo de Antonio María lópez González, Marek Baran, Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, 389-400. -Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

ISBN 978-83-8142-564-3

 

2017

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak, Refranero español-polaco. 1551 przysłów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2016, 311 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 25, 2017, s. 148-151.

Zasób elektroniczny otwarty : http://eh.sjol.eu/category/-644

Link zweryfikowany 14.06.2018

 

2016

 

GŁOWICKA Monika,  “Aspectos de la traducción al español del lexema polaco trzeba”, Estudios Hispánicos, 24, 2016, 63-76. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)

Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies”

Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zweryfikowano : 10.05.2017 r

ISSN 2084-2546

 

GŁOWICKA Monika,  “Formas de expresión de la obligación en español y en polaco: problemática de su traducción”,  Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, hisyóricos y antropológicos, nº 24, 2016, 61-78. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang.  ISSN 1507-7241    Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :   http://itinerarios.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/4_Monika-Glowicka.pdf . – Link zweryfikowany 9.01.2017 r

 

GŁOWICKA Monika, “El verbo de movimiento andar y sus equivalencias traductoras en polaco : aproximacion al estudio contrastivo”, [w:] Relecturas y nuevos horizontes en lose studios hispánicos, Vol. 3 : Cultura y traducción, eds. Joanna Wilk-Racięska, Sabina Deditius, Anna Nowakowska-Głuszak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 84-94. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i jęz. pol.  Seria : „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ; nr 3427   ISBN 978-83-8012-747-0

 

GŁOWICKA Monika, “La expresión de la obligación, necesidad y posiblida en Polaco y en Español : el caso del verbo powinien”, Studia Romanistica, Vol. 16, Num.1, 2016, s. 77-89. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang.

 

2014

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), Joanna Wilk-Racięska, Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 263 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 22, 2014, s. 175-176.

 (Tom czasopisma ma własny tytuł: Lletres catalanes ) (AUW nr 3636)

 

GŁOWICKA Monika, “La períphrasis verbales ir + gerundio y venir + gerundio y sus traducciones al polaco”, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014 (Ostrava), s. 99 – 111. – Bibliogr. Streszcz. w jęz ang. i hiszp.  

 

 

BUŁAT-SILVA Zuzanna, GŁOWICKA Monika, WESOŁA Justyna, (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 288.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)

 

GŁOWICKA Monika, “Aproximación al estudio de las perífrasis incoativas españolas y sus equivalentes en polaco”, [w:] Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 183-191.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566) 

 

2013

 

GŁOWICKA Monika, “La periphrasis incoativa empezar a + infinitive y sus equivalents en polaco”,  Estudios Hispanicos, 21, 2013, 75-86 (AUW ; 3552) (Tytuł numeru: Contraste y periferia, coord. José Luis Losada Palenzuela). -  Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

2011

 

 AUGUST-ZARĘBSKA Agnieszka, GŁOWICKA Monika, “Kobieca rada jest marna, lecz kto jej nie bierze pod rozwagę to szaleniec” – wizerunek kobiety w przysłowiach sefardyjskich”, Literatura Ludowa : dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 1 (55), 2011, 11-26. – Bibliogr.

 

2010 

 

GŁOWICKA Monika, „ La visión del matrimonio en el refranero español”, Paideia XXI. Revista de la Escuela de Posgrado, vol. 1, 2010, [Lima], 191-199

 

2009

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), BUŁAT SILVA Zuzanna, Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy, Wrocław, 2008, 362 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 123-127 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).

 

GŁOWICKA Monika, „Koncept liczbowy w polskich i hiszpańskich związkach frazeologicznych)”, in: Zrozumieć język, przetłumaczyć świat. Księga Pamiątkowa dedykowa Profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej, pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 75-91. – Bibliogr. - („Studia Iberystyczne ; 8)

 

2008

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), KOSZLA-SZYMAŃSKA Małgorzata, La paremiología en la enseñanza de la lengua española, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, 257 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 165-167 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), WALUCH DE LA TORRE Edyta, Preposiciones espaciales en español, portugués y polaco: teoría y evolución, Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamerícanos, 2008, 381 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 156-158 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).

 

GŁOWICKA Monika, “Romantyk czy macho? Językowo-kulturowy obraz mężczyzny w przysłowiach hiszpańskich”, in: Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red Bożeny Płonki-Syroki, Warszawa, DiG, 2008, 197-207 („Kultura i Emocje” ; t. 2). – Bibliogr. - R

 

GłOWICKA Monika, „La imagen lingüístico-cultural del matrimonio en los refranes españoles”, in: Encuentros, vol. 1: Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española, eds. Joanna Wilk-Racięska, Jacek Lyszczyna, Katowice, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008, 76-87. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2007

 

GłOWICKA Monika, “Visión de la familia en los refranes españoles”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 265-275. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

GŁOWICKA Monika, „Valores y usos de algunos verbos de movimiento españoles y sus equivalentes polacos”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 35-45 („Romanica Wratislaviensia”, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2006

 

GŁOWICKA Monika, KULAK Ewa, (red.), Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 242 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst gł. w jęz. hiszp., 1 tekst w jęz. port. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.

 

GŁOWICKA Monika, “La imagen lingüístico-cultural del hombre en la paremiología española”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 15-24 (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; nr 2916). – Bibliogr. – Streszcz. W jęz. ang.

 

2005

 

GŁOWICKA Monika, NOWIKOW Wiaczesław, (red.), “El estereotipo de la mujer en los refranes españoles”, in: De lingüistica hispánica a lingüistica general: panorama de temas y métodos, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 212 (“Estudios Hispánicos” XIII, AUW nr 2834).

 

GŁOWICKA Monika, “El estereotipo de la mujer en los refranes españoles”, in: De lingüistica hispánica a lingüistica general: panorama de temas y métodos, coord. Wiaczesław Nowikow, Monika Głowicka, Wrocław, 2005, 105-117 (“Estudios Hispánicos” XIII, AUW nr 2834).

 

 2004

 

 

GŁOWICKA Monika, “Figuras de repetición en el nivel morgfológico de los elóganes publicitarios de la prensa española actual”, Anuario de Lingüística Hispánica, Vol. XIX-XX (2003-2004), 77-95. - Bibliogr.

2002

 

GŁOWICKA Monika, (rec.) TRUP Ladislav, BUTAŠOVÁ Anna, El bilingüismo español-inglés y sus consecuencias. Bratislava: AnaPress 1999. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall , Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 173-174 (“Estudios Hispánicos” X).

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), TRUP Ladislav, BUTAŠOVÁ Anna, Fuentes principales de algunos modismos españoles. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2000. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 175-176 (“Estudios Hispánicos” X).

 

GŁOWICKA Monika, (rec.), TRUP Ladislav, ŠOLTYS Jaroslav, Introducción a la estilística española. Bratislava: AnaPress 2000. In: Lenguas, tierras, enlaces, Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 177-178 (“Estudios Hispánicos” X).

 

GŁOWICKA Monika, “Figuras de repetición por juego de palabras en los eslóganes publicitarios de la prensa española actual”, Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnénské Univerzity, L 23, Masarykova Univerzita v Brné, 2002, 61-69.

 

2000

 

GŁOWICKA Monika, “Vocabulario y estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española actual”, Studia Romanica Posnaniensia, 25-26, 2000, 135-144.

 

GŁOWICKA Monika, „Los estereotipos publicitarios en los anuncios de la prensa española y polaca actual:el vocabulario tópico más frecuente”, in: Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, coord. Piotr Sawicki, Robert Mansberger Amorós, A. Sawicka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, 113-126 („Estudios Hispánicos VIII”).

 

1997

 

GŁOWICKA Monika, “Aproximación a algunos aspectos de la fraseología comparada”, in: Miscelánea en homenaje a Florian Śmieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 117-124. (“Estudios Hispánicos” VI)

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)