dr KATARZYNA WOŹNIAK-SHUKUR

Dane kontaktowe

Zakład Italianistyki
pl. Nankiera 4, pok. 3.6
tel. (71) 375 27 04
e-mail: katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl
CV naukowe w formacie PDF

Konsultacje

Publikacje

Wybrane publikacje dostępne pod adresem: https://wroc.academia.edu/KatarzynaWo%C5%BAniak

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2683-3217

 

2021

 

WOŹNIAK Katarzyna, „Teatr ludowy PRL jako przedmiot badań komparatystycznych. Zarys problematyki”, [w:] Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e cultural = Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, a cura di Tomasz Kaczmarek, Dominika Kobylska,  Katarzyna Kowalik,  Stefano Cavallo, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, 175-184. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i wł.                                                                                                                                                                                                      Tekst dostępny na stronie wydawnictwa : https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/sperimentare-ed-esprimere-litali... - Link zweryfikowany 13.07.2021 r.

WOŹNIAK Katarzyna, KOSIŃSKI Dariusz, KOSIŃSKA Olga, [red.]  Pictures of the Pandemic: An Album of Voices, Kraków, żywosłowie.wydawnictwo, 2021, s. 208.    ISBN 978-83-959746-7-0

WOŹNIAK Katarzyna, CECCHERELLI Andrea, [red.] Stanisław Wyspiański „Akropolis”, a cura di Andrea Ceccherelli e Katarzyna Woźnik, trad. di Lucia Stopponi, pref. di Andrea Ceccherelli, postfazione di Dariusz Kosiński nella traduzione di Katarzyna Woźniak, Imola, Cue Press, 2021, s. 113, fot.  (Seria : „I classici”) ISBN 978-88-5510-108-0

 

2020

WOŹNIAK Katarzyna,  [wybór, przekład, redakcja i komentarz] Tertium datur. Jerzy Grotowski we włoskich świadectwach i komentarzach. Wybór, przekład, redakcja i komentarz Katarzyna Woźniak, Kraków, Pasaże, 2020, s. 238. – Bibliogr. Seria : „Spełnie”

WOŹNIAK Katarzyna,  “Przez ciało – poza ciało”, Performer,  19, 2020, 1-7. – Bibliogr. Tekst dostępny na stronie : https://grotowski.net/performer/performer-19/przez-cialo-poza-cialo -  Link zweryfikowany 31.12.2020 r           Wersja włoska (zmieniona i uzupełniona) : Attraverso il corpo – fuori dal corpo, ateatro, 173, 2020, 1-8.  - Bibliogr.  Tekst dostępny na stronie :  http://www.ateatro.it/webzine/2020/07/12/attraverso-il-corpo-fuori-dal-c... -  Link zweryfikowany 31.12.2020 r

 

2019

WOŹNIAK Katarzyna,  „Jedna, żadna i sto tysięcy. Włoszka jako medium”,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, 19, 2019, 298-306. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

WOŹNIAK Katarzyna,  „Czucie i wiara, szkiełko i oko”, Performer, 18, 2019, 1-1. – Bibliogr.  Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/czucie-i-wiara-szkielko-... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna, [rec.] „Iść się powłóczyć” : Agnieszka Wójtowicz: Grotowski, Bedeker opolski, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole 2019, s.144, [w:] Performer, 18, 2019, 1-1. Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/isc-sie-powloczyc - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum.] Mirella Schino, „Wielbłądy bynajmniej nie są szlachetnymi stworzeniami”, Performer,  18, 2019. – Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/wielblady-bynajmniej-nie... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r
(Pierwodruk: I cammelli non sono per niente creature nobili, „L’Indice” 2014 nr 2, s. 40.)

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum.] Marco De Marinis, „Niespodzianki młodego Grotowskiego. Na marginesie tomu Jerzy Grotowski: Testi 1954–1998”, Vol. I: „La possibilità del teatro (1954–1964)”, Performer, 18,2019. - Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/niespodzianki-mlodego-gr... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum.] Mario Biagini, „Pisma Grotowskiego”, Performer, 18, 2019. - Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/pisma-grotowskiego - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum.]  Attilio Scarpellini, ”Jerzy Grotowski, niezwykły młodzieniec”, Performer, 18, 2019. - Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/jerzy-grotowski-niezwykl... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r
(Pierwodruk: Un favoloso giovane, Jerzy Grotowski, „Doppiozero” z 11 grudnia 2014)

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum.]  Oliviero Ponte di Pino, „Polski Bildungsroman z lat pięćdziesiątych. Notatki nie-grotowszczyka”,  Performer, 18, 2019. - Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-18/polski-bildungsroman-z-l... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r
(Pierwodruk: Tracce di un romanzo di formazione nella Polonia degli anni Cinquanta. Appunti di un non-grotowskiano, „Teatro e Storia” 2015 nr 36, s. 175–185.)

WOŹNIAK Katarzyna,  [tłum. na jęz. wł.] Dariusz Kosiński, „Polonia, un teatro in lotta contro muri visibili e nivisibili”, Hystrio,  4, 2019, 42-44.

2018

WOŹNIAK Katarzyna,  “Il valore dell’incontro. Alcune considerazioni su “The Aritst is Present” di Marina Abramović”, Rocznik Przemyski. Literatura i język,  t. 54, z. 22(2), 2018, 123-129. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

WOŹNIAK Katarzyna,  “O stosunku Kościoła do działalności Jerzego Grotowskiego w latach siedemdziesiątych do Kościoła na marginesie Apocalypsis cum figuris. Rekonesans”, Performer, 15, 2018, 1-1 Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-15/o-stosunku-kosciola  - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

KOMAN Katarzyna, WOŹNIAK Katarzyna,  “Spóźnieni goście. Apocalypsis cum figuris we włoskich recenzjach z lat 1975–1979”, Performer, 15, 2018, 1-5, fot. -  Bibliogr. Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-15/spoznieni-goscie -  Link zweryfikowany 2.03.2020 r

2017

WOŹNIAK Katarzyna,  Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych, Nowy Sącz, Wydawnictwo Pasaże, 2017, s.179. – Bibliogr. - Seria : “Meridiana”
ISBN 978-83-64511-28-8

WOŹNIAK Katarzyna,  “Pirandello jako widz zawodowy”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, 17, 2017, 126-134 . Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

WOŹNIAK Katarzyna,  „Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura,  9(3), 2017, 228-235. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tekst dostępny na stronie :  https://prace-kgp.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/4378 - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  “Biennale Teatru w Wenecji w kontekście polityki kulturalnej Włoch do roku 1973”, Performer, 13, 2017, 1-4. – Bibliogr. - Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-13/biennale-teatru-w-wenecj... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  Prawdziwa sztuka możliwa będzie wtedy, gdy pokochamy piękno prawdy, z Pippem Delbonem rozmawiała Katarzyna Woźniak. Zapis spotkania z Pippem Delbonem, które odbyło się 26 października 2016 roku we Wrocławskim Teatrze Lalek w ramach cyklu „Prawda i tylko prawda” podczas Olimpiady Teatralnej Świat miejscem prawdy Wrocław 2016,  Performer,  13, 2017, 1-7, fot.  – Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-13/prawdziwa-sztuka-mozliwa... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  “Przestarzałe ciało. Próby o estetyce performatywności w rzeczywistości postbiologicznej”,  [w:]  Artysta: biokulturowy interfejs?, red. Marek Pieniążek, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 2017, 75-84. – Bibliogr.

2016

WOŹNIAK Katarzyna,  “Pippo Delbono – Odwieczny problem z ciałem”,  Didaskalia. Gazeta teatralna, 135, 2016, 34-38. - Bibliogr.

WOŹNIAK Katarzyna,  “Od Siemiradzkiego do Stanisławskiego. Żywe obrazy Kantora”,  Culture.pl, [on-line], 2016,  1-3, fot. – Tekst dostępny na stronie : https://culture.pl/pl/artykul/od-siemiradzkiego-do-stanislawskiego-zywe-... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  Unikanie bezczynności i troska o siebie. Wokół Dasein Performera, [w:] Między liturgiką a performatyką II, Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2016, 7-25. - Bibliogr.

2015

WOŹNIAK Katarzyna,  “Spłacić długi wdzięczności”, wstęp do polskiego wydania książki: Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim, Pasaże, Kraków, 2015,  7-18.

2014

WOŹNIAK Katarzyna,  “Nowy teatr we Włoszech”, Nowa Dekada Krakowska, 5,2014,  162-164.- Bibliogr.

WOŹNIAK Katarzyna,  “Mistrzowie teatru ubogiego we Włoszech. Zarys recepcji twórczości Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego na Półwyspie Apenińskim”, [w:] Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany,  red. Karolina Golemo, Bartosz  Kaczorowski i Małgorzata  Stefanowicz, Kraków,  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: Ośrodek Myśli Politycznej ; Londyn : Polski Ośrodek Naukowy UJ, 2014, 194-210. –Bibliogr.

WOŹNIAK Katarzyna,  “Sulle tracce di Jerzy Grotowski: la tappa di Breslavia”, Italica Wratislaviensia, 5, 2014, 211-234. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2013

WOŹNIAK Katarzyna,  “Nowoczesny/ponowoczesny – Grotowski w poszukiwaniu esencji tożsamości performera”, [w:] Performans, performatywność, performer: próby definicji i analizy krytyczne, red. Ewa Bal, Wanda Świątkowska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 255-262. - Bibliogr. - Seria: "Nowe Perspektywy. Perfomatyka"

WOŹNIAK Katarzyna,  “Refrakcje zebrane Jerzego Grotowskiego”, Performer,  7, 2013, 1-1. Bibliogr. - Tekst dostępny na stronie :  http://www.grotowski.net/performer/performer-7/refrakcje-zebrane-jerzego... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

2012

WOŹNIAK Katarzyna,  “Śladami Trzeciego Teatru. Recepcja twórczości Teatru Laboratorium w teatrze włoskim przed 1982 rokiem a osiedlenie się Jerzego Grotowskiego w Vallicelle”, Performer, 6, 2013, 1-3. -Bibliogr. - Tekst dostępny na stronie :  http://www.grotowski.net/performer/performer-6/sladami-trzeciego-teatru - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  “Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! – nauczyciel Performera a skuteczność aktu całkowitego. Rekonesans metodologiczny”, [w:] Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, red. Erwin Mateja, Zbigniew Władysław Solski, Opole,  Uniwersytet Opolski, 2012, 139-150. – Bibliogr.

WOŹNIAK Katarzyna,  “Gdy wesele było w Kanie, czyli kim jest nauczyciel Performera”, Performer, 4, 2012, 1-4. - Bibliogr. - Tekst dostępny na stronie :  http://www.grotowski.net/performer/performer-4/gdy-wesele-bylo-w-kanie-c... - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

WOŹNIAK Katarzyna,  „Bibliografia źródeł włoskich poświęconych twórczości Jerzego Grotowskiego, opublikowanych we Włoszech w latach 1986-2010”, Performer, 4, 2012, 1-8. - Tekst dostępny na stronie :  http://www.grotowski.net/performer/performer-4/bibliografia-wloska - Link zweryfikowany 2.03.2020 r

2008

WOŹNIAK Katarzyna,   „Narrare humanum est. Włoski teatr narracji ostatniego trzydziestolecia”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 3, 2008, 173-182. – Bibliogr.

Udział w konferencjach

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Le donne del/nel teatro italiano dalle prime professioniste  al nostro presente”, organizator: Zakład Italianistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 16-17.11.2018, tytuł wystąpienia: La quotidianità fatta di solitudine. Daria Deflorian e Antonio Tagliarini raccontano la realtà.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problem biurokracji w języku, literaturze i kulturze”, organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 13-14.09.2018, tytuł wystąpienia: Biurokratyzacja teatru dramatycznego w faszystowskich Włoszech – potwierdzenie przyjęcia referatu na konferencję.
 3. Krajowa Konferencja Naukowa „Komedia dell’arte. Tradycja – odczytania – przekształcenia. IV Krakowskie Spotkania Italianistyczne”, organizator: Zespół Komparatystyki Teatru and Pracownia Literatury Włoskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 1-2.03.2018, tytuł wystąpienia: Performatywność archiwum.
 4. I Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich – Krajowa konferencja naukowa „Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych”, organizator: Uniwersytet Wrocławski i Stowarzyszenie Italianistów Polskich, Wrocław, 17-18.11.2017, tytuł wystąpienia: Granice polityczne a polityka kulturalna Włoch w okresie zimnej wojny.
 5. Krajowa konferencja naukowa III Krakowskie Spotkania Italianistyczne – Spotkania Kultur, organizator: Pracownia Komparatystyki Teatru Instytutu Neofilologii i Pracownia Teatru i Dramatu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 10-11.04.2017, tytuł wystąpienia: Pippo Delbono. Odwieczny problem z ciałem.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Gli Orizzonti dell’Italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca”, organizator: Katedra Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu Padeagogicznego im. KEN w Krakowie, 14-16.04.2016, tytuł wystąpienia: Tutta casa, letto chiesa: Franca Rame e la questione delle donne.
 7. Krajowa konferencja naukowej „Artysta: biokulturowy interfejs? Nowe wymiary «pokoików wyobraźni» w rzeczywistości rozszerzonej”, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 8.12. 2015, tytuł wystąpienia: Ego alter. Kilka uwag na temat konstrukcji postaci scenicznej w pracy Tadeusza kantora z aktorami.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Negotiating Space for (Dis)ability in Drama, Theatre, Film and Media”, organizator: Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, Łódź, 25-26.09.2015, tytuł wystąpienia: From Ethics to Aesthetics: Animation Theater in Prisons by the Example of Compagnia della Fortezza.
 9. Międzynarodowe sympozjum naukowe „Kantorbury, Kantorbury”, organizator: University of Kent, Canterbury, 18-19.09.2015, tytuł wystąpienia: A room of memory as a laboratory for physical actions.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa „Dalle Belle Lettere alla letteratura di Massa”, organizator: Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław, 15-16.05.2015, tytuł wystąpienia: Oltreuomo bandini. Le avventure letterarie di “Sua Maesta l’Io”.
 11. V Konferencja Młodych Italianistów “Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti”, organizator: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwesytetu Warszawskiego, Warszawa, 5-6.12.2014, tytuł wystąpienia: La rinascita dei vecchi linguaggi nelle arti performative del secondo Novecento sull'esempio del Totem di Alessandro Baricco, Roberto Tarasco e Gabriele Vacis.
 12. Konferencja międzynarodowa „Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II”, organizator: Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, Institut für Slawistik w Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Collaboration: Towarzystwo Przyjaciół Opola; Opole-Wrocław, 22-23.10.2014. Tytuł wystąpienia: Otium i negorium Jerzego Grotowskiego.
 13. Konferencja krajowa z udziałem zagranicznych gości „Performer - dawny czy nowy paradygmat twórcy?”, organizator: Katedra Performatyki UJ oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Kraków, 19-20.04.2012 r. Tytuł wystąpienia: Nowoczesny/ponowoczesny? Grotowski w poszukiwaniu esencji tożsamości (Performera).
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Między liturgiką a performatyką”, organizatorzy: Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów; Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego; Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego; Zakład Historii i Teorii Teatru; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Opola. Opole, 23-24.11.2011 r. Tytuł wystąpienia: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!” – nauczyciel performera a skuteczność aktu całkowitego.
 15. Grotowski – inne spojrzenia, organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Wrocław, 18-19.06.2010 r. Tytuł wystąpienia: Słowo stało się ciałem – wymiary słowa w pracy Jerzego Grotowskiego
 16. Trzecia Krajowa Konferencja Młodych Italianistów, organizator: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 24-25.11.2009 r. Tytuł wystąpienia: Rzeczywistość widziana a światy opowiadane. Próba analizy zapisu tekstu przedstawienia „Stabat Mater” Teatru Laboratorium Settimo
 17. Via negativa. Wobec Grotowskiego – krytyczne interpretacje, organizator: Katedra Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 19-20.03.2009 r. Tytuł wystąpienia: Verbum caro factum est – funkcja słowa w myśli teatralnej Jerzego Grotowskiego – rekonesans metodologiczny.
 18. Międzynarodowa konferencja Storytelling in Contemporary Theatre, organizator: Katedra Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 15 – 17.11.2007 r. Tytuł wystąpienia: Relations between the Italian narration theatre and the theories concerning the identity of postmodern man – S. Hall, A. Giddens, P. Ricoeur.
 19. Dni Kultury Włoskiej w Toruniu, 17-19.05.2007 r., Tytuł wystąpienia: Podróżować inaczej. Griot Fuler w poszukiwaniu tożsamości.

 

Granty i projekty badawcze

Grant promotorski pt. „Sprawcza moc słowa. Etos aktora w myśli teatralnej Jerzego Grotowskiego w perspektywie jego kontaktów z teatrem włoskim” finansowany ze środków na naukę jako projekt badawczy nr N N105 054338 (2010-2012).

Działalność wydawnicza i redakcyjna

Redakcja naukowa serii wydawniczych
W latach 2015-2017 przewodnicząca zespołu redakcyjnego serii „Meridiana. Classic”. Od 2015 redaktorka serii „Meridiana” w wydawnictwie Pasaże, następnie w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W ramach serii ukazały się:
Dante Alighieri, Boska komedia = La Divina commedia, przełożył Edward Porębowicz, wstępem opatrzyła Maria Maślanka-Soro, Seria „Meridiana. Classic”, Kraków, Pasaże 2015, (64 arkusze, 847, [1] str.).
G. Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim, Seria „Meridiana”, Pasaże, Kraków 2015 (13 arkuszy, 290 str.).
K. Woźniak, Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych, Pasaże, Kraków 2017 (7 arkuszy, 180 str.)

Redakcja monografii i numerów tematycznych czasopism naukowych:
1. Numer komparatystyczny „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” nr 220 (2017) – współredaktorka (razem z Krystyną Latawiec). 
2. Sinergie. Studi sulla lingua, sulla cultura e sulla letteratura. Monografia wieloautorska Zespołu Interdyscyplinarnych Studiów Italianistycznych IN UP. Razem z Pauliną Kwaśniewską-Urban i Aleksandrą Koman. Planowana data publikacji: 2018.

Redaktorka działu zagranicznego internetowego czasopisma naukowego „Performer”, wydawanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (od 2016 roku), www.grotowski.net/performer

Przekłady
Wybrane przekłady (wydawnictwa zwarte i artykuły naukowe):

 

[2018]
1. Gerardo Guccini, Teatr a dziennikarstwo we Włoszech. Trzy fazy rozwoju, tłum. K. Woźniak, „Performer” 16/2018 [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-16/teatr-dziennikarstwo-we-....
2. Mario Raimondo, “Apocalypsis cum figuris”, tłum. K. Woźniak, “Performer” 17/2018 [onlone] http://www.grotowski.net/performer/performer-15/apocalypsis-cum-figuris-0.

 

[2017]
3. Świadomość fikcji. Z Romeo Castelluccim rozmawiała Dorota Semenowicz. Zapis spotkania z Romeem Castelluccim, które odbyło się 21 października 2016 roku we Wrocławskim Teatrze Lalek w ramach cyklu „Prawda i tylko prawda” podczas Olimpiady Teatralnej Świat miejscem prawdy Wrocław 2016, tłum. A. Koman i K. Woźniak, „Performer” 13/2017, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-13/swiadomosc-fikcji.
4. C. Bene, Carmelo Bene o teatrze, wybór cytatów Dorota Semenowicz, tłum. K. Woźniak, D. Semenowicz, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 138/2017, s. 30-32.

[2016]
5. F. Frasnedi, Cud mojej Apocalypsis, tłum. P. Safian i K. Woźniak, „Performer” 11-12/2016, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-11-12/cud-mojej-apocalypsis....
6. Beckettcie, Grotowskim i jego Laboratorium z François Kahnem rozmawia Lorenzo Mucci, tłum. A. Koman i K. Woźniak, „Performer” 11-12/2016, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-11-12/o-beckettcie-grotowsk....
7. L. Curino, Ostatnie spotkanie z Jerzym Grotowskim, tłum. K. Woźniak, 11-12/2016, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-11-12/ostatnie-spotkanie-z-....
8. P. Delbono, Nie widzieć śmierci to znaczy nie żyć: z Pippo Delbono, reżyserem filmowym i teatralnym, rozmawiają Violetta Szostak i Marta Kaźmierska,  tłum. K. Woźniak, „Wysokie Obcasy: dodatek do Gazety Wyborczej”, 1506-9087, 2016, nr 29, s. 36-39. 

[2015]
9. G. Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim, Pasaże, Kraków 2015 (13 arkuszy, 290 str.).

[2014]
10. M. Lunetta, Włoska karuzela z nagrodami literackimi, tłum. K. Woźniak, „Nowa Dekada Krakowska” nr 5/2014, s. 136-140.  
11. M. R. Bignamini, Spotkanie z Jerzym Grotowskim, tłum. E. Pytel, K. Woźniak, „Performer” nr 9/2014, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-9/spotkanie-z-grotowskim-po.... [16 str.]
12. E. Barba, Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 8/2014, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-8/technika-gry-aktorskiej-j....

[2013]
13. T. Jop, We mgle z Grotowskim, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 7/2013, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-7/we-mgle-z-grotowskim.
14. A. Cascetta, „Apocalypsis cum figuris”. Radykalne wyzwanie Ciemnego i jego wygnanie ze współczesnego świata w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, z języka włoskiego tłum. K. Woźniak, R. Kurpiel, „Performer” nr 6/2013, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-6/apocalypsis-cum-figuris-r.... [37 str.]
15. P. Puppa, Opowiadacze historii we Włoszech : wybrane aspekt, tłum. K. Woźniak, w: Performans, performatywność, performer: próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal, Wandy Świątkowskiej, Seria: Nowe Perspektywy. Perfomatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 279-292.

[2012]
16. C. Pollastrelli, Z Wrocławia do Pontedery. Mistrz na wychodźstwie, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 5/2012, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-5/z-wroclawia-do-pontedery-....
17. M. Schino, Problemy proroków, tłum. K. Woźniak,, „Performer” nr 5/2012, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-5/problemy-prorokow.

[2011]
18. F. Taviani, E. Barba, Odpowiedź niesie wiatr. Pięćdziesiąt lat później, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 1/2011, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-1/odpowiedz-niesie-wiatr-pi....
19. M. de Marinis, Badania nad rytuałem w pracy Grotowskiego, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 1/2011, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-1/badania-nad-rytualem-w-pr....

Tłumaczenia dramatu na potrzeby teatru:
1. Romeo Castellucci – Societas Rafaello Sanzio, Zstąp, Mojżeszu, Olimpiada Teatralna, Wrocław, 22-23 października 2016. 
2. Roberto Bacci – Teatro della Toscana, Lear, Olimpiada Teatralna, Wrocław, 21-22 października 2016.
3. Compagnia Pippo Delbono, Ewangelia, Olimpiada Teatralna, Wrocław, 26-27 października 2016. 
4. Compagnia Pippo Delbono, Orchidee, Malta Festival, 22-23 czerwca 2016. 
5. Adriano Marencoz, Alessandra Caputo, Jansi, nie ta Janis (tyt. oryg. Jansi, la Janis sbagliata), Teatr Nowy w Krakowie, 27-28 lutego 2016. 
6. Eva Cantarella, Nowa Fedra (tyt. oryg. La Nuova Fedra), Teatr Nowy w Krakowie, 23-25 października 2014.

Przekłady z języka francuskiego – artykuły naukowe i popularnonaukowe:
[2011]
1. S. Ouaknine, Zygmuncie! Ucieszyłem się podwójnie z mojej modlitwa, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 2/2011, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-2/zygmuncie-ucieszylem-sie-....
2. J.-M. Pradier, tłum. K. Woźniak, Grotowski i nauka, tłum. K. Woźniak, „Performer” nr 1/2011, [online] http://www.grotowski.net/performer/performer-1/grotowski-i-nauka.

Przekłady na język włoski – artykuły naukowe:
[2014]
1. J. Pietrzykowski, Storiografia salesiana polacca: cenni storici, w: La storiografia salesiana tra studi e documentazione nella stagione postconciliare,  a cura di Grazia Loparco, Stanisław Zimniak, s. 349-378.  

[2013]
2. K. Janik, Le tappe preliminari dell'azione sull'esempio del lavoro di Ewa Benesz, w: Teatro e parateatro come pratiche educative: verso una pedagogia delle arti, trad. K. Woźniak, a cura di Mario D'Ambrosio, Studi sull'educazione 82, Liguori, Napoli 2013, s. 85-93.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)