dr JUSTYNA WESOŁA

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki

tel. (71) 375 27 53 (w godzinach konsultacji / durante las horas de consulta)

e-mail: justyna.wesola@uwr.edu.pl

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

Koordynator programu Erasmus w Zakładzie Iberystyki IFR

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UWr ds. programowych i organizacyjnych

Publikacje

2021

WESOŁA Justyna,  “Transfert de littérature étrangère et bilinguisme. Cas de la littérature polonaise dans les langues périphériques d’Espagne et de ses traductions préalables en castillan”, Romanica Wratislaviensia, 68, 2021,  273-288. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tytuł numeru: “Périphéries — Centres — Traduction”  DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.68.18  Bezpośredni dostęp do tekstu  także  na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :  https://wuwr.pl/rwr/issue/view/841 . - Link zweryfikowany 21.09.2021 r

 2020

WESOŁA Justyna, “La oposición de los verbos ser y estar con adjetivos y participios desde la perspectiva comparativa español-polaco”, Studia Iberystyczne, 19, 2020, 285-298. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz hiszp.. i ang.  Tytuł numeru : „Lengua en sus diversos contextos”
Tekst dostępny on-line : https://doi.org/10.12797/SI.19.2020.19.12
Link zweryfikowany 2.09.2021

2019

PAPROCKA Natalia,  WESOŁA Justyna, “La traduction de l’onomatopée dans les livres pour  les tout-petits : la relation texte-image-son”, Między Oryginałem a Przekładem, Vol. 46, Nr 4, 25-39. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i franc.  Tytuł numeru : Traduction et représentation 2. Tekst dostępny on-line : https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/983/896 Link zweryfikowany 19.12.2019

2017

SKIBIŃSKA Elżbieta,  SOLOVÁ Regina, WESOŁA Justyna, “le «réalisme magique» de Prawiek i inne czasy d’Olga Tokarczuk filtré par la traduction. Étude comparative des traductions tchèque, française et espagnole”, Między Oryginałem a Przekładem, R. XXIII, nr 1 (35), s. 83-112. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. (Tytuł numeru: Le merveilleux, le fantastique et le réalisme magique en traduction = The marvellous, the uncanny and magical realism in translation)  Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie : http://www.akademicka.pl/ebooks/free/b59fdce03f5d9cb975cd640f63512420.pdf Link weryfikowany 10.07.2017 r. DOI: 10.12797/MOaP.23.2017.35.06

2016

KRUPA Marlena, WESOŁA Justyna,(coord.), Estudios Hispánicos, 24, 2016, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, 203 s. – Bibliogr. przy art. – Streszcz. w jęz. ang. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757) Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies”  ISSN 2084-2546

WESOŁA Justyna, (rec.) Ilona Narębska, Literatura polaca en España (1939-1975): autores, editores, traductores, Wrocław, 2015, 343 s. [w:]”, Estudios Hispánicos, 24, 2016, 187-190.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)  Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies” Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zweryfikowano : 10.05.2017 r  ISSN 2084-2546

2015

WESOŁA Justyna,  “Littérature polonaise en Espagne dans les années 1989-2014”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 105-124. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.

2014

BUŁAT-SILVA Zuzanna, GŁOWICKA Monika, WESOŁA Justyna, (eds.), Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 288.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)

WESOŁA Justyna, “Los equivalentes polacos de la interjección vaya en las traducciones de las novelas contemporáneas españolas”, [w:] Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 147-155.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3566)

2011

WESOŁA Justyna, “La traducción de neologismos en la versión española de la prosa de Andrzej Sapkowski”, Romanica Cracoviensia, 11, 2011, 449-456. -  Bibliogr.

2010 

WESOŁA Justyna, „Neologizmy w hiszpańskim przekładzie Dzienników gwiazdowych”, in: Lem i tłumacze, pod red. Elżbiety Skibińskiej i Jacka Rzeszotnika, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2010, s. 243-255. – Biblogr.

PAPROCKA Natalia, SOLOVA Regina, WESOŁA Justyna, “La recette de cuisine en quatre langues : une étude contrastive”, in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa, Wydawnictwa Ubiwersytetu Wrocławskiego, 2010, 378-387. – Bibliogr. 

WESOŁA Justyna, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej, Łask, Oficyna Wydawnicz LEKSEM, 2010, s. 461 (“Rozumienie. Interpretacja. Przekład”, 6)

WESOŁA Justyna, “Onomatopeyas españolas no convencionales en traducciones polacas de obras dramáticas”, in : En quête de sens : Études dédiées à Marcela Świątkowska = W poszukiwaniu znaczeń : Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, red. Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 648-655. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.

2009

WESOŁA Justyna, „Przypisy w polskich przekładach powieści Artura Pèreza-Reverte”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 309-322. – Bibliogr. 

WESOŁA Justyna, „Przypisy w polskich przekładach Don Kichota”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 199-213. – Bibliogr. 

PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, „Przypisy w przekładach literatury dla dzieci i młodzieźy na przykładzie książek wydawnictwa Nasza Księgarnia”, in: Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 113-137. – Bibliogr. 

2008

WESOŁA Justyna, PAPROCKA Natalia, “Como lo ausente, revelado, desaparece. Sobre la traducción de las interjecciones”, in : Traduire le paraverbal, coord. par Jerzy Brzozowski, Cracovie, Revue du GERFLINT, 2008, 67-74. (“Synergies Pologne” ; 5). - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

WESOŁA Justyna, “Onomatopeyas convencionales españolas en traducciones polacas de obras dramáticas”, in: Traduire le drame, réd. Justyna Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 131-144 („Romanica Wratislaviensia”, LV), (AUW nr 3062). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2006

WESOŁA Justyna, “Przekład wykrzykników onomatopeicznych”, in: Między oryginałem a przekładem, 12: Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, 231-240. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.

PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, “Frazemy we francuskim i hiszpańskim przekładzie Małej apokalipsy”, in: Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 205-216. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i fr.

2005

POLAŃSKA Justyna, “Tłumaczenie wykrzyknika !ay! w poezji Federica Garcii Lorki”, in : Język trzeciego tysiąclecia III: zbiór referatów z konferencji Kraków, 4-7 marca 2004, T. 1 : Konteksty przekładowe, red. Maria Piotrowska, Kraków, Tertium, 2005, 249-260. (“Język a komunikacja” ; 8)

2004

POLAŃSKA Justyna, “Ay! Nie znaczy aj! – czyli wykrzykniki jako problem przekładowy”, in : Przekładając nieprzekładalne, 2 : Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej – Gdańsk, red. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, 203-213.

2002

POLAŃSKA Justyna, „El traductor individualista contra el paso del tiempo: la versión polaca de El perro del hortelan” , Romanica Wratislaviensia, XLIX, 2002, 149-159.

POLAŃSKA Justyna, „Wierność Psa ogrodnika”, in: : Między oryginałem a przekładem, 7: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2002, 239-247.

POLAŃSKA Justyna, CHANTRY Xavier, „Onomatopeje w polskim i hiszpańskim przekładzie Astérix en Hispanie”, in: : Język trzeciego tysiąclecia 2: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Władysław Chłopicki , Kraków, Tertium, 2002, 95-101, („Język a komunikacja” ; 4)

POLAŃSKA Justyna, CHANTRY Xavier, “Traduire les onomatopées en bande dessinée: exemple des traductions polonaise et espagnole d’Astérix en Hispanie”, Romanica Wratislaviensia, XLIX, 2002, 9-18.

POLAŃSKA Justyna, „Interjecciones vocálicas españolas en traducciones polacas de seis obras dramáticas”, in: Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, , coord. Piotr Sawicki, Monika Głowicka, Agnieszka August, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 31-48 (“Estudios Hispánicos” X).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)