dr JOANNA KOTOWSKA-MIZINIAK

Dane kontaktowe

Stopnie i tytuły naukowe

Uzyskanie stopnia doktora - 24.01.2017 r.

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

--> Opiekun grupy francuskiej na studiach romanistycznych w r. ak. 2022/23

--> Koordynator instytutowy ds. przedmiotów „Przedsiębiorczość” i „Rynek pracy” w roku akademickim 2020/21

--> Opiekun KN "La Liste Goncourt - le choix polonais" („Polski wybór Nagrody Goncourtów”) od roku 2020.

--> Tutor II roku filologii francuskiej 2020/2021, III roku 2021/2022

--> Recenzent naukowy (rocznik "Cahiers Claude Simon" - 2019; Wydawnictwo TYGIEL - 2020; "Litteraria Copernicana" - 2020).

--> Recenzent prac magisterskich i licencjackich (od 2017).

--> Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia filologii francuskiej i hiszpańskiej (2012/2013, 2013/2014 i 2017/18).

 

Publikacje

2021

 

KOTOWSKA-MIZINIAK  Joanna, “Celle qui ne berce pas : le concept bachelardien de la maternité des éléments révisé par Michel Butor”, Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4, 301-308. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. DOI 10.4467/20843917RC.21.030.14432

 

2020

 

KOTOWSKA-MIZINIAK  Joanna, “«Salir pour nettoyer» : autour de la notion de pur eté  dans la pensée de G. Bachelard et dans la prose (néo) romanesque de M. Butor”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, 15, 2020, 293-304. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i franc. https://doi.org/10.18778/1505-9065.15.21 Tom czasopisma ma własny tytuł: Le mépris dans la littérature française du Moyen Âge au XXIe siècle Dostęp : https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/10669 - Link zweryfikowany 13.09.2021 r.

 

KOTOWSKA-MIZINIAK Joanna, [tłum.] Stéphane Partiot, „Pojęcie czasu u Gastona Bachelard”, [w:] Gaston Bachelard. Konteksty i interpretacje, red. Marta Ples-Bęben, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020, s. 123-132.

 

KOTOWSKA-MIZINIAK  Joanna, „Ni signifiant ni absurde : à la recherche du sens du monde dans La Route des Flandres de Claude Simon”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 303–310. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

 

Joanna JAKUBOWSKA,  Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. – Bibliogr. - ISBN  978-83-242-3635-0

 

2019

 

KOTOWSKA Joanna,  “L’«infidélité onirique» dans L’Emploi du temps ou comment Michel Butor polémique avec les idées de Gaston Bachelard”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 179-191. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives” DOI: 10.1919195/2665.66.14 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

 

KOTOWSKA-MIZINIAK Joanna, [rec.] Alexey Vishnyakov, L'oeuvre de Claude Simon. Un regard russe, Saarbrücken, 2017, 149 p., [w:]  Cahiers Claude Simon, Nᴏ 14, 2019, 283-285.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „ Comment savoir?”)

 

2018

 

KOTOWSKA Joanna, "La vision dysphorique de Michel Butor: la ville-personnage de L’Emploi du temps en tant que locus terribilis”, Orbis Linguarum, Vol. 52, 2018, 169-184. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang.   DOI: 10.23817/olin.52-23

 

KOTOWSKA Joanna, "Le traumatisme substantifié : la boue dans La Route des Flandres de Claude Simon"Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, 5, 2018, 181-187. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., (Tom czasopisma ma własny tytuł: "Le traumatisme dans la littérature française et francophone").

 

KOTOWSKA Joanna, RĘBKOWSKA Agata,  “Vers une cartographie des recherches philologiques : observations à l’occasion du cinquantième anniversaire de la revue Romanica Wratislaviensia”,  Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, 95-106. – Wykresy. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture ?") (AUW nr 3827). Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :  http://rwr.sjol.eu/category

 

2017

 

KOTOWSKA Joanna, L’eau et la terre dans l’univers romanesque de Claude Simon. L’obsession élémentaire, Paris, L’Harmattan, 2017, 249 s. – S. 241-248 : Bibliogr.  Coll. „Espaces Littéraires”   ISBN 978-2-343-13075-0.

 

KOTOWSKA Joanna, “L’appel du néant substantiel : Claude Simon et la mort tellurique”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 133-143. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).   Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :  http://rwr.sjol.eu/category/-606

 

 2014

 

KOTOWSKA Joanna, „ Du bol de lait à la cosmogonie. L’analyse du motif laiteux dans les romans de Claude Simon”, Romanica Cracoviensia, 14 (2014), 285-293. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i pol. Zasób elektroniczny: http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/ . - Link zweryfikowany 5.02.2015

 

2013

 

KOTOWSKA Joanna, „Dwa żywioły bezkresu. Woda i powietrze w filozofii Gastona Bachelarda”, Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 3, 2013, 140-153. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 

2012

 

KOTOWSKA Joanna, „Le soleil derrière le vitrail du meurtrier: l’étude des éléments envoûtants dans l’Emploi du temps de Michel Butor”, Altre Modernità, 2012, 218-230. – Bibliogr. -  (Tytuł numeru: Bachelard e la plasticità della material) - Dokument dostępny w World Web: http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2424/2652 - Link zweryfikowany 5.11.2012 r.

Udział w konferencjach

2021

 

Udział (z referatem) w 4.  międzynarodowej konferencji « Au Carrefour des sens" (Lviv, 30 września/1 października 2021).

 

Udział (z referatem) w 37 międzynarodowej konferencji « Lire/écrire avec Claude Simon » (5.06.2021)

 

2019

 

Kwerenda naukowa (Bruksela/Brugia, 1-5.12.2019).

 

Udział (z referatem) w 4. międzynarodowej konferencji „Au Carrefour des sens" (Wrocław, 26-27 września 2019).

 

Udział (z referatem) w 34. międzynarodowej konferencji „Claude Simon, figures de l’écrivain. Textes, images, postures” (Aix-en-Provence, 25.05.2019).

 

2018

 

Udział (z referatem) w międzynarodowej konferencji „Le Mépris” (Łódź, 18-19.10.2018).

 

2014

 

Udział (z referatem) w 24. międzynarodowej konferencji „Le corps dans l’œuvre de Claude Simon” (Paryż, 14.06.2014).

 

Udział (z referatem) w ogólnopolskiej konferencji literackiej „La France en guerre. La vie culturelle pendant les deux guerres mondiales et les représentations littéraires de deux conflits mondiaux” (Wrocław, 4.04.2014).

 

2013             

 

Udział (z referatem) w międzynarodowej konferencji literaturo- i językoznawczej „Au carrefour des sens” (Wrocław, 26-27.09.2013).

 

2012             

 

Udział (z referatem) w ogólnopolskiej konferencji doktorantów „Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych” (Kraków, 15.05.2012).

Granty i projekty badawcze

2022: Laureatka VI edycji konkursu NCN Miniatura "Motyw czasu w twórczości literackiej i fotograficznej francuskiego noblisty Claude’a Simona" - kwerenda biblioteczna w Perpignan (kwota 9 750 PLN).

2021 (kwiecień-październik): wykonawca w projekcie grantowym „Clarin – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” (nr umowy POIR.04.02.00-00-C002/19, nr projektu: 3212/2198/20).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)