dr JOANNA KOTOWSKA

Dane kontaktowe

Stopnie i tytuły naukowe

dr -  01. 2017 r.

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

->  sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia II stopnia filoogii francuskiej i hiszpańskiej na rok 2017/18.

Publikacje

2017
 
KOTOWSKA Joanna, L’eau et la terre dans l’univers romanesque de Claude Simon. L’obsession élémentaire, Paris, L’Harmattan, 2017, 249 s. – S. 241-248 : Bibliogr.  Coll. „Espaces Littéraires”  ISBN 978-2-343-13075-0
 
KOTOWSKA Joanna, “L’appel du néant substantiel : Claude Simon et la mort tellurique”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 133-143. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).  Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606
 
 2014
 
KOTOWSKA Joanna, „ Du bol de lait à la cosmogonie. L’analyse du motif laiteux dans les romans de Claude Simon”, Romanica Cracoviensia, 14 (2014), 285-293. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i pol.
Zasób elektroniczny: http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/ . - Link zweryfikowany 5.02.2015
 
2013
 
KOTOWSKA Joanna, „Dwa żywioły bezkresu. Woda i powietrze w filozofii Gastona Bachelarda”, Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, Nr 3, 2013, 140-153. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2012
 
KOTOWSKA Joanna, „Le soleil derrière le vitrail du meurtrier: l’étude des éléments envoûtants dans l’Emploi du temps de Michel Butor”, Altre Modernità, 2012, 218-230. – Bibliogr. -  (Tytuł numeru: Bachelard e la plasticità della material) - Dokument dostępny w World Web:
http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2424/2652 - Link zweryfikowany 5.11.2012 r.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)