dr hab. MARLENA KRUPA-ADAMCZYK

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki

tel. (71) 375 27 50

e-mail: marlena.krupa@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2022

KRUPA Marlena, LACROIX Anne, ZIARKOWSKA Justyna, [coord.], Estudios Hispanicos, 30, 2022, 144 s. – Bibliogr. przy art. – Streszcz. w ang. i hiszp. przy art.   Dostęp : https://wuwr.pl/eh . – Link zweryfikowany 4.01.2022 r. Tyt. numeru :  Rizomas lorquianos

JAKUBOWSKA Joanna, KRUPA-ADAMCZYK Marlena, “Dialog o miłości mistycznej. Św. Jan od Krzyża, Cyprien de la Nativité de la Vierge i Paul Valéry”, Między oryginałem a przekładem, Vol. 28, nr 2 (56), 2022, 45-60. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.56.03 Tytuł numeru: “Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie (1)” Dostęp : https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4577 -  Link zweryfikowany 30.06.2022 r

2021

KRUPA Marlena, „Święty Jan od Krzyża, Wojtyła i Grotowski: Ku sztuce numinotycznej”, Pamiętnik Teatralny, Tom 70,  Nr 2 (2021), 37-53. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. Dostęp : https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/issue/view/54 . – Link zweryfikowany 29.06.2021 r.

2020

KRUPA Marlena,  “Llaga de amor viva. Blas de Otero’s Cántico espiritual and their Sanjuanist influences, Estudios Hispanicos, 28, 2020, 47-58. -  Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. Dostęp : https://wuwr.pl/eh/issue/view/817. – Link zweryfikowany 1.02.2021 r.

KRUPA Marlena, [rec.] “ JUSTYNA ZIARKOWSKA [introducción y redacción], MARCIN KUREK [selección de poemas y traducción], Federico García Lorca , Wiersze i wykłady, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019, CXXI, 377 pp.”, Estudios Hispanicos, 28, 2020, 166-168. Dostęp : https://wuwr.pl/eh/issue/view/817. – Link zweryfikowany 1.02.2021 r.

KRUPA Marlena, W poszukiwaniu numinosum. Jan od Krzyża w polskiej kulturze XX wieku, Kraków, Universitas, 2020, 356 s. – Bibliogr. ISBN: 978-83-242-3647-3

2017

KRUPA Marlena, “La psicomaquia juvenil de Federico García Lorca y la mística”, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, n° 25, 2017, 21-33. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. Zasób elektroniczny publiczny otwarty) : http://itinerarios.uw.edu.pl/la-psicomaquia-juvenil-de-federico-garcia-lorca-y-la-mistica/ . – Link zweryfikowany 28.08.2017 r

KRUPA Marlena, (oprac. edytorskie, wstęp, przypisy), Święty Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, w nowym przekładzie Carlosa Marrodána Casasa i Marcina Kurka,  Kraków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2017, s. 381. – Bibliogr. S. 5-90 : Wstęp / Marlena Krupa     ISBN 978-83-7604-396-8

2016

KRUPA Marlena, WESOŁA Justyna,(coord.), Estudios Hispánicos, 24, 2016, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, 203 s. – Bibliogr. przy art. – Streszcz. w jęz. ang. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757) Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies” ISSN 2084-2546

KRUPA Marlena, GONZÁLEZ MÚÑOZ  María Isabel, „Desarraigo – spektakl Ryszarda Cieślaka i Maríi Isabel González Múñoz”, Performer, 11-12, 2016, s. 5, fot.  Tekst dostępny na stronie : http://www.grotowski.net/performer/performer-11-12/desarraigo-spektakl-ryszarda-cieslaka-i-marii-isabel-gonzalez-munoz . – Link zweryfikowany 30.03.2016 r.

KRUPA Marlena, „Mandorla: la mística y lo corpóreo en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz y El fulgor de José Ángel Valente”, Revista de Literatura, Vol. LXXVIII,  Nº 156, (julio-diciembre), 2016,  597-620, - Bibliogr. – Sreszcz. w jęz. hiszp. i ang.  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/view/403/418. - Link zweryfikowano 23.02.2016   doi: 10.3989/revliteratura.2016.02.025    ISSN: 0034-849X

KRUPA Marlena, “Święty Jan od Krzyża : mistyk, poeta, performer”, [w:] Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, red. ks. Erwin Mateja, Zbigniew W. Solski, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016, 41-50. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. ISBN 978-83-63950-70-5     (Seria “Opolska Biblioteka Teologiczna ; 155)      (Materiały z V Międzynarodowej Konferencji : “Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II”, zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski, która odbyła się w Opolu i we Wrocławiu, w dniach 22-23 października 2014 r.)

2015

KRUPA Marlena,  “Amor desnudo. El pensamiento de San juan de la Cruz en el espectáculo    “Noc ciemna zmysłów” de Bogusław Kierc”, Estudios Hispánicos, 23, 2015, 77-87. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702)   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484  . - Link zweryfikowano 7.07.2016   Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”)

KRUPA Marlena, (rec.) Marcin Kurek, Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy, Gdańsk, słow/obraz terytoria, 2014, 296 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 23, 2015, s. 246-248.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702)  Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484  . - Link zweryfikowano 7.07.2016  Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”

KRUPA Marlena, ZIARKOWSKA Justyna, “L’amour mistique. L’amour surréaliste. La relation entre le mysticisme et le  surréalisme dans «Sonnets de l’amour obscur» de Federico García  Lorca”, [w:] Écritures poétiques écritures du sacré : interactions, sous la dir. de Bernadette Hildalgo Bachs, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2015, 229-245. – Bibliogr. [Travail de recherche collectif coordonné par Bernadette Hidalgo Bachs CELIS. EA1002. Équipe «Écritiures et Interactions Sociales»]

2014

KRUPA Marlena, “Príncipe de la nada. Inspiraciones sanjuanianas en el espectáculo Príncipe Constante de Jerzy Grotowski”, [w:] La identidad de la mística : fe y experiencia de Dios. Actas del Congreso Internacional de Mística. Ávila 21-24 Abril 2014 [Homenaje a los 400 años de la Beatificación de Sta. Teresa de Jesús], dir. Fco. Javier Sancho Fermin, Burgos, Monte Carmelo -  Universidad de la Mítica, 2014, 321-340. – Bibliogr.

BACZYŃSKA Beata, KRUPA Marlena, (eds.), Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 202.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3572)

KRUPA Marlena, “Poesia “de ida” y “de vuelta”. Stanisław Barańczak y San Juan de la Cruz”, [w:], Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos, eds. Beata Baczyńska, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s.43-55.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3572) 

2013

KRUPA Marlena, “Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz”,  Estudios Hispanicos, 21, 2013, 87-112 (AUW ; 3552) (Tytuł numeru: Contraste y periferia, coord. José Luis Losada Palenzuela). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2012

KRUPA Marlena,  (rec.), Beata Lentas, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2011, 301 s. In:  Estudios Hispanicos, 20, 2012, s. 144-146. (Tyt. tomu: Expresión, ilusión, mundos posibles, coor. Agata Draus-Kłobucka, Łukasz Smuga, Justyna Ziarkowska) (AUW nr 3467)

KRUPA Marlena,  „Sobre poética del albatros y la ontologia del bufon. Elementos no lirícos en la poesí comprometida de Adam Zagajewski y Pablo García Casado”, w: Non-Lyric Discourses In Contemporary Poetry, eds. Burchard Baltrusch, Isaac Lourido, Műnchen, Verlagsbuchhandlung, 2012, 249-260. – Bibliogr.

2011

KRUPA Marlena, „Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach”, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011, s. 292. – Bibliogr. („wokół literatury’ ; tom 17)

2009

KRUPA Marlena, “Traspasando el umbral…” de la tera: la paradoja en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz y sus traducciones al. polaco”, in: Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano, ed. por Alfons Gregori (coord.), Barbara Stawicka-Pirecka, Magda Potok, Amán Rosales y Judyta Wachowska, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, 533-541. - Biblogr. –R (“Wokół literatur i kultur romańskich”; N° 2.

2008

KUREK Marcin, KRUPA Marlena, (coord.), Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 175 s. (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. – R

KRUPA Marlena, (rec.), ASZYK Urszula, Reescritura e intertextualidad. Literatura – cultura – historia, Varsovia, Institudos Ibéricos e Iberoamerícanos, 2007, 347 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 156-158 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).

KRUPA Marlena, (rec.), ASZYK Urszula, Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii (koniec XVI-początek XVIII wiwku), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, 259 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 147-148 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).

KRUPA Marlena, (rec.), SAWICKI Piotr, FIALOVÁ, literatura española I, Ostrava, Ostravská univerzita, 2007, 260 s. In: Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica, coord. Marcin Kurek, Marlena Krupa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 150-151 (“Estudios Hispánicos” ; 16), (AUW nr 3118).

KRUPA Marlena, “Cántico espiritual, icono poético de San Juan de la Cruz”, San Juan de la Cruz. Segunda Etapa, Año XXIV, N° 41, 2008, 9-17. – Bibliogr.

2007

KRUPA Marlena, (tłum.), TORO Alfonso de, Jorge Luis Borgis. Fundamenty dwudziestowiecznej myśli zachodniej, in: W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, pod red. Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 63-93. – Bibliogr. – Tekst tł. z jęz. hiszp. (AUW nr 2981).

KRUPA Marlena, “Cisza mistycznej kontemplacji. Milczenie Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża i jej polskich przekładów”, in: Tematy z Szewskiej nr 1/ 2007 : Cisza/Silenie, red. Grzegorz Dąbrowski, Adam Paluch, Wrocław, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 48-55. –Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

KRUPA Marlena, “Un no sé qué que quedan balbuciendo”. La definición sanjuanista del habla sobre Dios y sus versiones polacas”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 183-192. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

KRUPA Marlena, “Cuarenta años “al servicio de algo”. Publicaciones del profesor Piotr Sawicki”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 33-54. (“Estudios Hispánicos” ; 15), (AUW nr 2979).

ZIARKOWSKA Justyna, LOSADA PALENZUELA José Luis, (coord.), KRUPA Marlena, KUREK Marcin, (colab.), Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 330 s. (“Estudios Hispánicos” XV), (AUW nr 2979). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang.

KRUPA Marlena, “La dinámica de la búaqueda en Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y su versión polaca”, in: Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este. Actas del Congreso Internacional, Cracovia, 14-15 de octubre de 2005, coord. Luis Francisco Cercós García, Carmelo Juan Molina Rivero, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Madrid, Palafox & Pezuela, 2007, 839-847. – Bibliogr.

2006

KRUPA Marlena, “Polskie brzmienie dźwięków Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża”, in: Między oryginałem a przekładem, 12: Głos i dźwięk w przekładzie, pod red. Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2006, 197-208. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. hiszp.

2004

KRUPA Marlena, “¿Cántico romano o tríptico espiritual? Las huellas de San Juan de la Cruz en el testamento poético de Juan Pablo II”, in: Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 89-104. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).

KRUPA Marlena, (rec.), ZIARKOWSKA Justyna, W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 190. In: Miscelánea de literatura española y comparada : Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 278-281. - (“Estudios Hispánicos”XII, AUW nr 2752).

KRUPA Marlena, “Galeria zaklętych przez sztukę”, Nowe Książki, 10, 2004, 56-58. /(rec.), Manuel Vincent, Dziewczyna Matisse’a, tłum. Barbara Jaroszuk, Warszawa, 2004/.

KRUPA Marlena, “Hermes prawdziwy. Czas milczenia i jego translatorska interpretacja”, in: Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, red. Zbigniew Andres, Jan Wolski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, 161-171.

KRUPA Marlena, “Z Hiszpanii” (Sygnały), Odra, 7-8, 2004, 124.

KRUPA Marlena, “Mroki “posguerry”, Nowe Książki, 4, 2004, 68-69. /(rec.), Juan Marsé, Ogony jaszczurki, tłum. Elżbieta Komarnicka, Warszawa, 2003/.

KRUPA Marlena, “Renesans Luisa Cernudy”, Odra, 3, 2004, 41-43.

KRUPA Marlena, “Z Madrytu” (Sygnały), Odra, 3, 2004, 109-110.

KRUPA Marlena, “Powrót do korzeni”, Nowe Książki, 1 (styczeń), 2004, 38-39. /(rec.), Antonio Muñoz Molina, Jeździec polski, tłum. Wojciech Charchalis, Poznań, 2003/.

2003

KRUPA Marlena, DROZDOWICZ Maksymilian, (rec.), BAGNO V., “Pogranichnye kultury miezhdu Vostokom i Zapadom. Rossiya i Ispaniya”, in: : España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 241-244 (“Estudios Hispánicos” XI).

KRUPA Marlena, ŻEBROWSKI Jerzy, (rec.), GONZÁLEZ MARTÍNEZ E.E., NALEWAJKO M. (eds.), “Hiszpania-Polska: spotkania”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 264-266 (“Estudios Hispánicos” XI).

KRUPA Marlena, “Conmemoración del 25 aniversario de los estudios de Románicas con especialidad en Hispánicas en la Universidad de Wrocław”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 308-311 (“Estudios Hispánicos” XI).

KRUPA Marlena, „Don Kiszot z Radomska. Poezja Tadeusza Różewicza w Hiszpanii”, Odra, 2003, 9 (wrzesień), 108-109. /(rec.), Tadeusz Różewicz, Poesía abierta, trad. F. Presa González, La Poesía Señor Hidalgo, Madrid, 2003/.

KRUPA Marlena, „Trascendencje miłości”, Nowe Książki, 2003, 12 (grudzień), 86-87. /(rec.), Ramón Llull, Księga Przyjaciela i Umiłowanego, tłum. Anna Sawicka, Księgarnia Akademicka, 2003/.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)