dr hab. MAJA PAWŁOWSKA, prof. UWr

Dane kontaktowe

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

tel. (71) 375 26 17

e-mail: maja.pawlowska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2022

PAWŁOWSKA Maja, “«De la poésie polonaise» d’Auguste Lacaussade et Le cimetière du Père Lachaise de Juliusz Słowacki”, Academic Journal of Modern Philology, 17, 2022, 131-139. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uwr.edu.pl/2022/12/29/vol-17-2022-special-issue/ - Link zweryfikowany 22.02.2023 r

PAWŁOWSKA Maja, „L’imitation dans la réflexion sur le roman au premier tiers du XVIIe siècle: Honoré d’Urfé et Jean-Pierre Camus”, [w:] Lumières, ombres et trémulations. Hommages au professeur Jacques Wagner, sous la dir. de Nicholas Dion, Jacques-Philippe Saint-Gerand, Paris, Herrmann, 2022, 44-55. – Bibliogr. (Collection : „Les collections de la République des Lettres”)

PAWŁOWSKA Maja, “Profil studentów filologii romańskiej. Próba charakterystyki”, Forum Akademickie, 12, 2022, 38-41.

PAWŁOWSKA Maja, „«De la poésie polonaise» d’Auguste Lacaussade et Le cimetière du Père Lachaise de Juliusz Słowacki”, Academic Journal of Modern Philology, Vol. 17 (2022) Special Issue, s.131–139. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   Dostęp : https://ajmp.uwr.edu.pl/2022/12/29/vol-17-2022-special-issue/  - Link zweryfikowany 9.01.2023r.

PAWŁOWSKA Maja, „L‘Honnete femme Jacques‘a Du Bosc: o wiedzy i ignorancji kobiet”, [w:] Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane. Kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków, pod red. nauk. Moniki Malinowskiej i Alicji Walczyny, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022, 113-124. – Streszcz. - Bibliogr.  Seria : „Kobieta wczoraj i dziś”

PAWŁOWSKA Maja, „Peut-on reconstruire le sens d’une oeuvre littéraire ? Edward Porębowicz, Jan Andrzej Morsztyn et la poésie française”, ”, Romanica Wratislaviensia, 69, 2022, 173-182. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours") DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.15 - Link zweryfikowany 13.12.2022

UCHEREK Witold, SADKOWSKA-FIDALA Agata, PAWŁOWSKA Maja, (red.) Romanica Wratislaviensia, 69, 2022, s. 285. . – Bibliogr. przy pracach – Streszcz. prac w jęz. ang.   (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours")   S. 7-10 : W.Ucherek, Maja Pawłowska, Agata Sadkowska-Fidala, „Présentation”   (AUW nr 4123)

2021

PAWŁOWSKA Maja, “Celadon i Alexis, jego żeńska wersja”, [w:] Dualizm w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anety Chmiel i Andrzeja Rabsztyna, Katowice, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2021, 55-66. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

PAWŁOWSKA Maja, “De la Comparaison d’Homère et de Virgile aux Réflexions sur la poétique de René Rapin : quelle place attribuer à Homère?”, [w:] Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans d’études romanes a l’Université de Varsovie (1919–2019). Tome I: Études littéraires, sous la dir. Wiesław Kroker, Judyta Zbierska-Mościcka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, s. 187-195. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   DOI : https://doi.org/10.31338/uw.978832352703  Dostęp na stronie wydawcy : https://www.wuw.pl/product-pol-15549-Au-croisement-des-cultures-des-disc...  Link zweryfikowany 26.01.2021

PAWŁOWSKA Maja, “Henryk Pisarek (1932-2021)”, Przegląd Uniwersytecki, Nr 3, 2021, 53-54.

PAWŁOWSKA Maja, “Astrea, Celadon i meandry miłości”, [w:] Miłość, przyjaźń, pożądanie w dawnych literaturach romańskich, red. Joanna Pietrzak-Thébault, Beata Spieralska-Kasprzyk, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021, s.217-231. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.
ISBN 978-83-8090-864-2

2020

PAWŁOWSKA Maja, „Oderwać się od Ziemi: podróż czy ucieczka? Państwa i Cersarstwa Słońca Cyrana de Bergerac”, [w:] Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich, red. nauk. Dariusz Krawczyk, Monika Kulesza, Dorota Szeliga, Warszawa, Wydawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 219-229. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-235-4317-6

PAWŁOWSKA Maja, „L’absolutisme et la démocratie nobiliaire : la traduction du Cid  par Jan Andrzej Morsztyn (1662)”, Romanica Wratislaviensia, 67, 2020, 187-202. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.67.14
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : https://wuwr.pl/rwr/issue/view/780
Link zweryfikowany 24.08.2020 r.

Joanna JAKUBOWSKA,  Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. – Bibliogr. - ISBN  978-83-242-3635-0

2019

PAWŁOWSKA Maja,“Le topos «Bonus dormitat Homerus» et ses récurrences françaises au XVIIe siècle’, Romanica Silesiana, N° 2 (16), 2019, 40-49. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Tom czasopisma ma własny tytuł: “Stéréotypes, idées reçues et lieux  communs dans les littératures d’expression française”)  
DOI : 10.31261/RS.2019.16.04   Dostęp : https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/00_rs_20...
- Link zweryfikowany 3.02.2020 r.

PAWŁOWSKA Maja,“Académie de l’Art Poétique Pierre’a de Deimier : jak stworzyć epopeję francuską” [w:] Przechadzki po lesie teorii I nie tylko. Szkice o literaturze, języku I kulturze, pod red. Marii Tarnogórskiej i Katarzyny Lisowskiej, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019, 277-284. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

PAWŁOWSKA Maja,“Wykształcenie panien w siedemnastowiecznej Francji a przypadek panny de Scudéry”, [w:] Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, pod red. nauk. Moniki Malinowskiej, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, 84-93. - Bibliogr. – streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-8017-152-7

2018

PAWŁOWSKA Maja,“Les anciens revus par Pierre de Deimier et René Rapin”, Romanica Cracoviensia, Tom 18, Numer 4, 2018, 201-208. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Dostęp : http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/zakladka/84/. - Link zweryfikowany 6.05.2019 r.

PAWŁOWSKA Maja,“Topique des séquences d’entrée et de sortie dans La Description de l’isle de Portraiture (1659) de Charles Sorel et La Relation de l’Ile imaginaire (1659) de Mlle de Montpensier”, Orbis Linguarum, Vol. 50, 2018, 327-334. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang.
ISSN 1426-7241
Tytuł numeru : En quête du sens

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, “Detektyw na tropie zagadek przeszłości – badacz dawnych literatur romańskich współczesnie”, [w:] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Kraków, Universitas, 2018, 7-12. - Bibliogr.
ISBN 97883-242-3525-4  (Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)

PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.], Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Kraków, Universitas, 2018, 296 s. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
ISBN 97883-242-3525-4 (Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)

PAWŁOWSKA Maja, (rec.), Andrzej Rabsztyn, L’hybridité du roman français à la première personne (1789-1820), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 242 s., Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica, 13, 2018, 171-173.
(Tom czasopisma ma własny tytuł: “Art, artiste, artisan au XIXe siècle”)
DOI 10.18778/1505-9065.13.16

PAWŁOWSKA Maja, “Pomiędzy wystepkiem a cnotą : trudna droga człowieka swiatowego w powieści Jean-Pierre Camusa Palombe ou la femme honorable”, Santander Art and Culture Law Rewiew, 1/2018 (4), 131-140. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.   DOI: 10.4467/2450050XSNR.18.008.9769    ISSN 2391-7997

PAWŁOWSKA Maja, “Enseignement de la littérature française ancienne : souvenirs et témoignage”,  Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, 107-117. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupturę?”)
(AUW nr 3827).    DOI: 10.19195/0557-2665.65.9    Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

2017

PAWŁOWSKA Maja, “Le badaud dans “Les Etats et Empires de la Lune” de Cyrano de Bergerac”, [w:] Le badaud et le regardeur, éds. Jakub Kornhauser, Iwona Piechnik, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 2017, s. 93-103. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc., ang., pol.
ISBN 978-83-949716-6-3

PAWŁOWSKA Maja, (red.), Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, s. 174. – Bibliogr. Przy pracach – Streszcz. prac w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).
DOI: 10.1919195/2665.64.5
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606

PAWŁOWSKA Maja, “L’amitié dans Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 47-55. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.
(Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).
Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606

PAWŁOWSKA Maja, “La honte dans les Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** de Crébillon fils et la galanterie mondaine”, Cahiers ERTA, Numéro 11, 2017, 29-45. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Tekst dostępny na stronie : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/2017/Numero-11/art/9486/
Link zweryfikowano 18.10.2017 r. 

2016 

PAWŁOWSKA Maja, “Przedmowa”, [w:] Bajki La Fontaine’a z rys. Gustawa Doré,  Bielsko-Biała, Wydawnictwo Dragon, 2016, s. 12-24
ISBN 978-83-7887-406-5

PAWŁOWSKA Maja, “Model żony w Palombie Jean-Pierre’a Camusa”, [w:] Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Małgorzata Sokołowicz, Warszawa, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, 147-155. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
(Materiały z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  „Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy”, która odbyła się 24-25 października  2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim)
ISBN 978-83-899198-3-0

PAWŁOWSKA Maja, “Pierre de Deimier et Mathias Casimir Sarbiewski, deux théoriciens du XVIIe siècle, face à l’héritage littéraire gréco-romain”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 295-304. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241
Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2

PAWŁOWSKA Maja,  ”Imitation et Invention dans L’Académie de l’Art poétique de Pierre de Deimier”, Acta Philologica, Nr 49, 2016, 113-121. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISSN 0065-1524

PAWŁOWSKA Maja,  „«La Biblioteque Française» de Charles Sorel et la formation de la mémoire historique de l’honnête homme”, [w:] L’écriture entre mémoire et oubli. Hommage à Krystyna Kasprzyk, textes réunis par Wiesław Kroker et Agata Sobczyk, Varsovie, Instytut d’Études Romanes, Université de Varsovie, 2016, 69-79. – Bibliogr.

PAWŁOWSKA Maja,  „Le discours amoureux dans Palombe de Jean-Pierre Camus”, [w:] L’Unique change de scène. Écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe-XVIIe siècle), sous la dir. de Véronique Ferrer, Barbara Marczuk et Jean-René Valette, Paris, Classiques Garnier, 2016, 303-318. – Bibliogr.
(Série “Rencontres” ; 161)

PAWŁOWSKA Maja,  „Palombe jako powieść przejścia”, [w:] Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich. Tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, red. nauk. Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s.282-289. – Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang.

2015

PAWŁOWSKA Maja,  „Mickiewicz et Lacaussade : entre le romantisme et le classicisme?”, [w:] Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, sous la dir. de Prosper Éve, Justyna Bajda, Ronald Jenn, Saint-André, Epica Éditions, 2015, s. 180-188. – Bibliogr. (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej  “Auguste Lacaussade en fraternité polonaise”, która odbyła się 12-13 grudnia  2014 na Uniwersytecie Wrocławskim)

PAWŁOWSKA Maja,  „Poeta i romansopisarz w XVII wieku – nauczyciel czy uczeń?”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich”, red. nauk. Joanna Dimke-Kamola, Anna Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 125-134. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. (Seria „Filologia Romańska” nr 53)

 2014

PAWŁOWSKA Maja, "La Bibliothèque française Sorela jako póba typologii XVII-wiecznego piśmiennictwa francuskiego” [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 309-316. – Bibliogr.  (Seria: "Biblioteka Tradycji" ; nr CXXXIX)

 PAWŁOWSKA Maja, „L’ami lecteur – l’image du public littéraire dans le discours préfaciel de la première moitié du XVIIe siècle”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 223-230. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

PAWŁOWSKA Maja, „ La science et la fiction dans Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, [w:] Savoirs et fiction dans littératures romanes, réd.  Barbara Marczuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, s. 147-154. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Collection “Bibliothéque de Tradition”  ;  nº CXXXIII)

 PAWŁOWSKA Maja, „ Les conceptions du roman et de l'histoire : au debut du XVIIIe siècle et dans la "Querelle” sur "La Princesse de Clèves" , Romanica Wratislaviensia, 61, 2014, s. 13-20. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: “Histoire et littérature : le roman historique de Madame de la Fayette à Laurent Binet”) (AUW ; nr 3557).  Zasób elektroniczny: http://rwr.wuwr.pl/category/61-2014-329. - Link zweryfikowany 27.08.2013

 2013

 PAWŁOWSKA Maja, "Antyk w siedemnastowiecznej teorii powieści :d’Urfée, Camus”, Folia Litteraria Romanica, nr 8, 2013, 149-157. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc (Tyt. numeru: „Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich”)  . („Acta Universitatis Lodziensis”)

 PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus : la moralisation d’un genre immoral est-elle possible?”, [w:] Entre le sacré et le profane, sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2013, s.  32-39. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   (Série Quêtes littéraires, n°3)

 PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz,  (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 196. – Bibliogr. przy rozdz.  – Streszcz. w jęz. fr. i hiszp. przy rozdz.  (AUW nr 3475)

 2012

 PAWŁOWSKA Maja, “L’Orient dans Hattigé ou les amours du roy de Tamaran de Sébastien de Bremond”, w: Pensées orientale et occidentale: influences et complémentarité, études réunies par Katarzyna Dybeł, Anna Klimkiewicz, Monika Świda, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012,  257-265. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. 

 PAWŁOWSKA Maja, “François Dorval – Langlois de Fancan, Georges de Scudéry et débat sur l’appartenance générique du roman”, Romanica Silesiana, 7, 2012, s. 19-26. –Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Controverses littéraires)

 2011

 PAWŁOWSKA Maja, „Lekcje tłumaczenia z 1660 w świetle dzieła Gasparda de Tende”, [w:] Translatio i literatura, red. Anna Kukułka-Wojtasik, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s.259-266.

PAWŁOWSKA Maja, Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 346 s., il., (AUW nr 3344) – Bibliogr. 

 PAWŁOWSKA Maja, "L’enseignement de la littérature classique française en Pologne – guelques observations",W: Études françaises dans la société du XXI siècle : Défis et perspectives, sous la dir. de Elżbieta Biardzka. - Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011. - (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 5). – s. 83-90. – Bibliogr.

 PAWŁOWSKA Maja, “Motyw burzy morskiej w teorii powieści Georges’a de Scudéry”, in: Dawne literatury romańskie : żywioły, temperamenty, charaktery, red. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011, s. 85-92. – Bibliogr. 

 PAWŁOWSKA Maja, “Comment parler d’Homère sans l’avoir lu: Artamène ou le Grand Cyrus de Mlle de Scudéry”, in: Autour des “livres que l’on n’a pas lus”, études réunies et présent. par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 197-204. – Bibliogr. – R (“Cahiers ERTA”, tome 2)

 PAWŁOWSKA Maja, „Mlle de Scudéry : portrait de Sapho ou inclusion par l’exclusion”, in: Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 95-104. („Romanica Wratislaviensia”, 58), (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

PAWŁOWSKA Maja, (red.), Exclusion / Inclusion au féminin, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 166 (Romanica Wratislaviensia, 58), (AUW nr 3282). – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.

2010

PAWŁOWSKA Maja, “Piękno i potworność na podstawie Państw i cesarstw księżyca Cyrana de Bergerac”, in: Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Gęsickiej, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, s. 148-157. – bibliogr. – R. (“Litteraria Copernicana”, 2(6) , 2010)

 PAWŁOWSKA Maja, “Samotność i wspólnota w Państwach i Cesarstwach Księżyca Cyrana de Bergerac”, in: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), pod red. Naukowa Doroty Szeligi i Ewy Doroty Żółkiewskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 136-141. – Bibliogr. 

 PAWŁOWSKA Maja, „Histoire, fable, fiction : les désignations du roman au XVIIe siècle dans l'oeuvre de Jean-Pierre Camus”, in: Les choses, les notions, les noms : le terme dans tous ses états, sous la réd. de Stefan Kaufman, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 83-91 (Romanica Wratislaviensia, 57), (AUW nr 3228). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang

2009

 PAWŁOWSKA Maja, “Pułapki w “Hattigé ou les amours du Roy de Tamaran” Sébastiena Brémonda, in : W sidłach zmysłów, zebrała i wstępem opatrzyła Ewa Małgorzata Wierzbowska, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, 229-235. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 PAWŁOWSKA Maja, “Les topoi antiques et le roman épistolaire français des XVII-XVIIIe siècles”, in: Les mots pèlerins, réd. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 161-171 (Romanica Wratislaviensia, LVI), (AUW nr 3129). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 2008

PAWŁOWSKA Maja, „Le roi séduit dans Hattigé ou les amours du roy de Tamaran de Sébastien de Bremond”, in : L’art de séduire dans la littérature française, études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole, Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008, 323-329. – Bibliogr.

 PAWŁOWSKA Maja, “Moyens pour apprendre a traduire de latin en françois de Gaspard de Tende et les règles de la traduction scolaire de comédies de térence”, in: Traduire le drame, réd. Justyna Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 25-33 („Romanica Wratislaviensia”, LV), (AUW nr 3062). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 2007

 PAWŁOWSKA Maja, “Les rencontres avec l’autre dans Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, Studia Romanistica /Ostrava/, 7, 2007, 149-154. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. czeskim. - R. Recenzenci : Prof. PhDr. Jan Šabršula. Prof. Dr hab. Piotr Sawicki

 PAWŁOWSKA Maja, “Les envols dans Les Etats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac”, in: Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension / envol, études réunies et présentées par Barbara Sosień, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 43-48. – Bibliogr.

 PAWŁOWSKA Maja, “ Kobieta o kobietach na podstawie korespondencji pani de Sévigné”, in: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej, Warszawa, Wydawnictwo ”DiG”, 2007, 251-258. („Kultura i Emocje” ; 1). – Bibliogr.

PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus o niebezpieczeństwach lektury romansów”, in: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, red. nauk. Anna Loba, Mirosław Loba, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, 51-60. – Bibliogr.

 PAWŁOWSKA Maja, „Czy czytanie powieści jest chorobą? Kilka odpowiedzi siedemnastowiecznych teoretyków powieści“, in: Zgubić się i odnleźć, Choroba ciała, ducha i umysłu, Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich. Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kraków, 3-5 grudnia 2005, pod red. Moniki Surmy-Gawłowskiej, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2007, 175-181. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc.

 PAWŁOWSKA Maja, “Comment on parlait de la nature dans la seconde moitié du XVIIe siècle : la correspondance de Mme de Sévigné ”, in: Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 109-118 („Romanica Wratislaviensia”, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 PAWŁOWSKA Maja, “Podróż w twórczości Cyrana de Bergerac na podstawie Państw i cesarstw Księżyca”, in: Dziedzictwo Odyseusza: Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Kraków, Universitas, 2007, 91-101. – Bibliogr. („Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność”)

2006

 PAWŁOWSKA Maja, “Des meanders de la typologie du roman chez l’abbé d’Aubignac”, in: Mélanges de langue et de literature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek, red. Elżbieta Biardzka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 111-118 (Romanica Wratislaviensia, LIII, (AUW nr 2848)

2005

 PAWŁOWSKA Maja, “Jean-Pierre Camus, l’éveque romancier”, Romanica Wratislaviensia, LII, 2005, 133-142. (AUW nr …..)

2004

 PAWŁOWSKA Maja, “la vérité et la vraisemblance, l’histoire et le roman dans quelques écrits théoriques du XVIIe siècle (Camus, d’Aubignac, Huet)”, Romanica Wratislaviensis, LI, 2004, 213-224. (AUW nr 2667)

  PAWŁOWSKA Maja, [red.], Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 257

 PAWŁOWSKA Maja, “Kto czyta powieści? Czytelnicy i czytelniczki XVII-to wiecznych romansów w oczach krytyków”, in: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, red. Maja Pawłowska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, 108-118.

2003

 PAWŁOWSKA Maja, “Le préambule de Macarise et la théorie romanesque de d’Aubignac”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 203-210.

 2002

 PAWŁOWSKA Maja, „Huet et Du Plaisir: l’evolution des théories romanesques de l’époque classique”, Romanica Wratislaviensia, LXIX,2002, 140-161.

 PAWŁOWSKA Maja, „Topika monofinicznego romansu epistolarnego XVII-XVIII w. a problem anachroniczności w badaniach SATOR, in: Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2002, 299-299.

 2000

 PAWŁOWSKA Maja, „Prawda we francuskiej literaturze epistolarnej XVI-XVIII wieku”, in: Spotkania z dawną literaturą francuską, red. K. Dybeł, B. Marczuk, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 55-64, (Romanica Cracoviensia).

 PAWŁOWSKA Maja, „Szczęście i miłość w twórczości Pani de la Fayette”, in: Spotkania z dawną literaturą francuską, red. K. Dybeł i B. Marczuk, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 149-157, (Romanica Cracoviensia).

 PAWŁOWSKA Maja, „Francuskie listowniki dla ludu (XVII-XVIII w.)”, Literatura Ludowa, 2 (44), luty 2000, 49-63.

 1999

 PAWŁOWSKA Maja, „La Marquise de M*** et les autres – l’image des femmes dans les Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** de Crébillon fils, in: La femme dans la littérature française – symbole et réalité, Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 1999, 85-92.

 PAWŁOWSKA Maja, „Topika gatunku powieściowego – badania SATOR”, Pamiętnik Literacki, 4, 1999, 149-168.

 1996

 PAWŁOWSKA Maja, „Rôle et signification des digressions dans la structure de La Princesse de Clèves”, Romanica Wratislaviensia, XLII, 1996, 87-94.

 PAWŁOWSKA Maja, „Les maximes dans La Princesse de Clèves”, in: Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, 297-307 (“Romanica Wratislaviensia XLI”).

 1994

 PAWŁOWSKA Maja, “Kobieta w Korespondencji Markizy de Sevigne”, Litteraria, XXV, 1994, 249, 93-105.

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)