dr DARIA KOWALCZYK-CANTORO

Dane kontaktowe

Zakład Italianistyki

gabinet 3.6

daria.kowalczyk@uwr.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

8 listopada 2022 r.: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. "Pietro Bembo – na styku literackich tradycji", przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Justyny Łukaszewicz, prof. UWr. 

Konsultacje

Publikacje

2021

KOWALCZYK-CANTORO Daria, “Renesansowy poemat Sarca jako aemulatio z autorami antycznymi”, Collectanea Philologica, Nr 24, 141-153. (Tyt. numeru : “Ad fontes. Tradycja antyczna i jej recepcja”) DOI: https://doi.org/10.18778/1733-0319.24.09

KOWALCZYK-CANTORO Daria, “Le prime traduzioni polacche delle poesie italiane di Pietro Bembo”, Italica Wratislaviensia, Nr 12 (2), 111-128. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. i włoskim (Tyt. numeru : “Polonia-Veneto: viaggi, contatti, scambi”) DOI: http://dx.doi.org/10.15804/IW.2021.12.2.06 Bezpośredni dostęp do tekstów również na stronie wydawnictwa: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/iw - Link zweryfikowany .11.10.2021 r.

2017

KOWALCZYK Daria, “Kontakty Pietra Bemba z Polakami Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, Nr 228, 17-25. DOI: https://doi.org/10.24917/20811853.17.2

2016

KOWALCZYK Daria, (rec.), „Varium et mutabile semper femina. Łacińscy poeci renesansu o kobietach”, Maria Łukaszewicz-Chantry, Kobieta jako postać w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, ss. 232, [w:] Italica Wratislaviensia, Nr 7 (2016), s. 251-255. - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Studia nad językiem i literaturą włoską = Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana”) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica7.pdf Link zweryfikowany 6.07.2016 r.

2015

KOWALCZYK Daria, “Renesansowa relacja z wejścia na wulkan w De Aetna Pietra Bemba. Nowatorstwo czy kontynuacja tradycji?”, Italica Wratislaviensia, nr 6, 2015, s. 95-111. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: “Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie” = “Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche”).

Materiały do zajęć

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)