dr ALINE VIVIAND (SŁAWIK)

Dane kontaktowe

Konsultacje

Publikacje

2021

VIVIAND Aline,  Polonais, Allemands, Français et Européens: Une étude ethnolinguistiquePréface Jerzy Bartmiński, Paris, Editions L'Harmattan, 2021, s. 246. – Bibliogr.   Collection : „Logiques sociales”    ISBN  978-23-4324-032-9

VIVIAND Aline,  “OJCZYZNA we francuskim języku prasowym”, [w:] Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków, pod redakcją Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2021, 211-228 – Bibliogr. ISBN 978-83-66269-70-5

2020

VIVIAND Aline,  „La patrie dans la presse française de 2019”, Zeszyty prasoznawcze, t. 63, nr 3(243), 2020, s. 47-62. - Bibliogr. – Stresz. w jęz. pol. i ang. Dostęp : https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/3-243/art/17291/ - Link zweryfikowany 1.02.2021 r. DOI: 10.4467/22996362PZ.20.021.12092

VIVIAND Aline,  „La définition cognitive du RÉFUGIÉ en langue polonaise”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 207–219 . - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

2018

SKIBIŃSKA Elżbieta, VIVIAND Aline, „ HOME  à la française : in search of the base concept”, [w:] The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours, Vol. 1 : The Concept of Home, ed. Jerzy Bartmiński, Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, 2018, 123-128     ISBN 978-83-227-9106-6 (Skrócona wersja tekstu : Elzbieta Skibińska, Aline Viviand, „DOM  à la française : w poszukiwaniu pojęcia bazowego”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska­-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin 2015)

2016

VIVIAND – ESIK Aline, “Europejczycy. Konceptualizacja i ewaluacja wyobrażeń ukrytych za nazwą wspólnoty”, Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, 28, 2016, 169-196. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. Dostęp : https://journals.umcs.pl/et/article/view/2302/pdf - Link zweryfikowany 3.06.2019 DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2016.28.169

2015

SKIBIŃSKA Elżbieta,  VIVIAND Aline, „DOM à la française : w poszukiwaniu pojęcia bazowego”, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod red. Jerzego Bartmińskiego, T. 1 : Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska­-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 373-399. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. ISBN 978-83-7784-758-9

2012

 VIVIAND Aline, “La compréhension du gentilé Français par la jeunesse polonaise”, w: L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir, sous la dir. de Teresa Tomaszkiewicz et de Grażyna Vetulani, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2012, 115-129. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2011

VIVIAND Aline, „Les enjeux des stéréotypes de l’apparence physique de la femme française, polonaise et allemande en contexte de rencontre interculturelle de jeunes. Une étude comparative”, in:  Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 105-118. („Romanica Wratislaviensia”58),  (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)