dr ALEKSANDER WIATER

Dane kontaktowe

mail: aleksander.wiater@uwr.edu.pl

gabinet 3.4
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 27 48 (w godzinach konsultacji)

Stopnie i tytuły naukowe

- doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; specjalność: językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka, analiza dyskursu, glottodydaktyka, pedagogika twórczości, dydaktyka języków obcych

- docteur en Sciences du langage, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (France); kwalifikacja na tytuł Maître de Conférences (Section CNU : 07 – Sciences du langage : linguistique, phonétique), nadana przez Krajową Radę Uniwersytetów (Conseil National des Universités – CNU) przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań Republiki Francuskiej

Konsultacje

Publikacje

2022

WIATER Aleksander, CASTRO-RAMIREZ Nayelli, „Le discours gastronomique et les identités culturelles sur Wikipédia”, Romanica Wratislaviensia, 69, 2022, 25-37. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours"). DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.3 - Link zweryfikowany 13.12.2022 r.

WIATER Aleksander, „Metodología de investigación-acción en la didáctica de lenguas extranjeras: sus posibilidades y límites”, Lenguas Modernas, 59, 2022, 51-63, - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i hiszp. Dostęp : https://lenguasmodernas.uchile.cl/index.php/LM - Link zweryfikowany 17.08.2022 r.

2021

CASTRO-RAMIREZ Nayelli, WIATER Aleksander, “Traduire l’histoire : entre paroles et images”, Studia Romanica Posnaniensia, Tom 48, Nr 4, 2021, 7-20. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. Tytuł numeru: „Le traducteur et image” DOI :  https://doi.org/10.14746/strop.2021.484.001. Dostęp także : https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/30672 - Link zweryfikowany 01.03.2022 r.

2020

WIATER Aleksander, „Entre autoformation et autonomie. Le Centre de Ressources en Langues au service de l’apprentissage innovant”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 221–231. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

2019

WIATER Aleksander, „Pomiar i ocena sprawności mówienia z perspektywy badań językoznawstwa stosowanego”, Linguodidactica, 23, 2019,  253-267. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. DOI: 10.15290/lingdid.2019.23.17
Tekst dostępny na stronie : http://filologia.uwb.edu.pl/ling/linguodidactica.htm

WIATER Aleksander, [rec.] JOANNA POPOWICZ, Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków, Universitas, 2018, 376 pp., Estudios Hispanicos, 27, 2019, 265-267. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.27.26. - Link zweryfikowany 27.01.2020 r.

WIATER Aleksander, „Pojęcie intencji komunikacyjnej w modelach wytwarzania mowy”, Prace Językoznawcze, XXI/3, 2019, 235-250. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.    ISSN 1509-5304    Tekst dostępny na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/prace/Prace-Je... Link zweryfikowany 19.12.2019

WIATER Aleksander, „Twórczy uczeń w perspektywie dydaktyki obcojęzycznej”, Refleksje, Nr 2,  2019, 32-35. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  Tytuł numeru :  "Pedagogika twórczości"  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie :   http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/REFLEKSJE-2-2019... Link zweryfikowany 19.03.2019

2016

WIATER Aleksander, „El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas”, Annales Neophilologiarum, 10, 2016, 67-83, tab. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.  ISSN 1734-4557

WIATER Aleksander, „La cultura formal en los manuales de E/LE”, [w:] Diálogos interculturales en el ámbito educativo, coord. Silva Fernández Hernández, Ciudad de México, UNAM. Centro de Enseñanza para Extranjeros, 2016, s. 65-97.-  Bibliogr. – Wykresy.  ISBN 978-607-02-6661-2

WIATER Aleksander, Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, 520 s. – Bibliogr. – Aneks - Streszcz. w jęz. franc., ang., pol. (Seria: „Dissertationes Inaugurales Selectae ; vol. 78)  ISBN 978-83-7977-206-3

WIATER Aleksander, „¿La enseñanza del arte o el arte nos enseña? El uso de la imagen en el aula de LE”, Decires. Revista del Centro del Enseñanza para Extranjeros, vol.16, núm.20, 2016, s. 7-20. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i fr.   Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://www.revistadecires.cepe.unam.mx/articulos/art20-3.pdf   Link zweryfikowany – 29.11.2016.

2012

WIATER Aleksander, „Rozwijanie kompetencji interkulturowej na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka hiszpańskiego”, [w:] Del español al hispanismo: Docencia e investigación, eds. Zdzisław Wąsik, Małgorzata Kolankowska, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2012, 217-225. – Bibliogr.

2009

WIATER Aleksander, „Uczeń też... klient. Relacje uczeń – nauczyciel w szkolnictwie wyższym”, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, pod red. Mirosława  Pawlaka, Marka  Derenowskiego, Bartosza Wolskiego, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM , 2009, 345-355. – Bibliogr.

Tekst dostępny na stronie : http://hdl.handle.net/10593/1476     Link zweryfikowano 19.03.2018 r.

WIATER Aleksander, “Negociación de los aspectos interculturales a través de la pintura mexicana” [w:] Encuentros de lingüística II, coord. Beata Brzozowska-Zburzyńska, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, 165-172. – Bibliogr.

WIATER Aleksander, „Français sur objectifs spécifiques : le cas de l’Histore de l’Art”, in: La perspective interdisciplinaire des études francophones, sous la dir. de Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, 125-131. – Bibliogr.

2008

WIATER Aleksander, „L’art dans la classe de langue étrangère : stimuler les prestations orales des étudiants de niveau intermédiare”, in : Le français-deuxième langue étrangère – La didactique intégrée des langues étrangères : Actes du Colloque international organisé par le Département de langue romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de Bohême de l’Ouest à Plzeň en collab. avec l’Ambassade de France en République Tchèque, et le Cercle des philologues modernes, ed. Marie Fenclová, Helena Horová, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 124-130. – Bibliogr.

Udział w konferencjach

2022

Journée d’études Enseignement formel et apprentissage informel du lexique (dans le contexte universitaire) : objectifs, stratégies, défis, Uniwersytet w Poitiers (Francja), 17-18.11.2022. – wygłoszony referat: „Les stratégies d’autocorrection des erreurs lexicales dans le discours oral des apprenants de FLE”

VI Rencontre Internationale Langues Moins Diffusées et Moins Enseignées (MoDiMEs), Enseigner une langue Modime : quels défis dans une Europe plurielle ?, Uniwersytet w Tiranie (Albania), 20-21.10.2022. – wygłoszony referat: „Que nous disent aujourd’hui les erreurs linguistiques des apprenants de FLE ?”

Wystąpienie na zaproszenie podczas konferencji Idéation et didactique, Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction w Caen (Francja), 1.07.2022., – wygłoszony referat: „La créativité dans l'enseignement des langues" 

Światowy Kongres Języków Obcych Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian - potrzeba współpracy i nowych perspektyw, Międzynarodowa Federacja Nauczycieli Języków Obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) oraz Uniwersytet Warszawski, 27-29.06.2022. – wygłoszony referat: „Rola nieformalnego uczenia się języków obcych w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej w świadomości studentów filologii francuskiej” (współautorstwo: dr Monika Grabowska, Uniwersytet Wrocławski)

Journée d’études Enseigner une langue MoDiME : défis et remédiation (Teaching a LCTL: challenges and mediation), Uniwersytet w Poitiers (Francja), 24.03.2022. – wygłoszony referat: „Raisons et motivations dans l’apprentissage des langues MoDiME – l’exemple du polonais”

2021

VII Światowy Kongres Polonistów Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, Uniwersytet Wrocławski, 20-23.10.2021. – wygłoszony referat: „Współczesne konteksty i perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego w aglomeracji Lille” (współautorstwo: dr Dagmara Gut i dr Agnieszka Mounis, Uniwersytet w Lille, Francja)

Międzynarodowa konferencja L’enseignement des langues de spécialité à l’heure de la globalisation, Polska Akademia Nauk, oddział w Paryżu (Francja), 7-8.10.2021

V Międzynarodowa konferencja językoznawczo-literacka Au carrefour des sens, Uniwersytet im. Ivana Franki, Lwów (Ukraina), 30.09.-01.10.2021. – wygłoszony referat: „Le support visuel dans l’interprétation des discours historiques”

Międzynarodowa Konferencja Beyond Language 2021, Uniwersytet Wrocławski, 31.05.-01.06.2021. – wygłoszony referat: „Translation of cultural content in Wikipedia”

4 Międzynarodowy Kongres Frankofonii Sciences, Langues, Pratiques, Uniwersytet Lwowski (Ukraina), 08-09.04.2021. – wygłoszony referat: „Stratégies traductives chez Wikipédia: arts culinaires”

2019

30º Międzynarodowy Kongres ASELE 2019 Internacionalización y enseñanza del español como LE/L2: plurilingüismo y comunicación intercultural, Escola Superior de Educação del Politécnico do Porto (Portugalia), 4-7.09.2019. – wygłoszony referat: “La investigación-acción en la didáctica de LE: sus posibilidades y límites”

IV Międzynarodowa konferencja językoznawczo-literacka Au carrefour des sens, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 26-27.09.2019. – wygłoszony referat: „Entre autoformation et autonomie. Le Centre de Ressources en Langues au service de l’apprentissage innovant”

XIII Konferencja Kapelusze Lektora PASE Umiejętności XXI wieku w praktyce nauczyciela i lektora języków obcych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 19.10.2019. – wygłoszony referat: „Picasso, Kandinsky, Kahlo na lekcji języka obcego”

2018

Konferencja naukowa Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 10-12.09.2018. – wygłoszony referat: „Ocena sprawności mówienia z perspektywy badań naukowych”

2017

Konferencja naukowa Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 4-6.09.2017. – wygłoszony referat: „Podejście kreatywne z perspektywy uczącego się języka obcego”

Międzynarodowa Konferencja Mówienie w języku obcym – od kontrolowanej produkcji do spontanicznej komunikacji, PWSZ w Koninie i UAM w Poznaniu, Konin, 8-10.05.2017. – wygłoszony referat: „Intencja komunikacyjna a modele produkcji mowy”

VIII Encuentro de Profesores de ELE de Polonia, Warszawa, 22-23.04.2017. Wykład inauguracyjny: "El desarrollo del pensamiento creativo en la enseñanza de LE"

2016

VI Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2016: La Hispanidad multicultural vista desde Cracovia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 22-24.09.2016. – wygłoszony referat “Actos de habla y cortesía desde una perspectiva intercultural” (współautorstwo: dr María Reyes, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku, UNAM)

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej – 35 lat PTLS, Uniwersytet Warszawski, 15-16.04.2016. – wygłoszony referat „Pomiar sprawności mówienia w komunikacji obcojęzycznej”

2015

10 Konferencja Obcojęzyczna Nuevos contextos didácticos en las lenguas, nuevos desafíos, Uniwersytet Autonomiczny Metropolitalny (UAM). Wykład plenarny: “El uso de la imagen en las evaluaciones y las certificaciones de lenguas”, Meksyk, 13.11.2015.

9 Międzynarodowe Sympozjum La enseñanza del Arte, el Español, la Historia y la Literatura a extranjeros: Contextos actuales y enfoques innovadores, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku (UNAM). Wykład plenarny: “¿La enseñanza del arte o el arte nos enseña? El uso de la imagen en el aula de lengua extranjera”, Meksyk, 15-17.10.2015.

2014

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – Teoria i dydaktyka praktyki, Uniwersytet Wrocławski, 11-12.04.2014.

2012

Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – Języki, teksty, dyskursy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 13-14.04.2012.

2011

Międzynarodowa konferencja Mówienie w języku obcym II – Skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, PWSZ w Koninie i UAM w Kaliszu, Konin, 16-18.05.2011. – wygłoszony referat „«Twórcze mówienie» na lekcji języka obcego”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Abre los ojos 2011: Traducir una cultura a otra. Docencia e investigación, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 16-17.04.2011. – wygłoszony referat „La cultura formal en los manuales de E/LE”

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ustroń, 8-10.04.2011. – wygłoszony referat „Trening twórczości na lekcji języka obcego”

2010

Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komunikacja-Kultura-Kreatywność, PWSZ w Pile, 18-19.10.2010. – wygłoszony referat „Myślenie twórcze jako forma językowej stymulacji do wypowiedzi”

Międzynarodowa konferencja młodych naukowców Espace et affectivité, Uniwersytet w Bochum (Niemcy), 3-6.03.2010. – wygłoszony referat „Transformer la classe de FLE en un espace imaginaire”

2009

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 7-9.09.2009. – wygłoszony referat „Kształcenie międzykulturowe na lekcjach języka hiszpańskiego”

Konferencja Mówienie w języku obcym – Sukcesy i porażki uczenia się i nauczania, PWSZ w Koninie, PWSZ we Włocławku, UAM w Poznaniu, Konin, 18-20.05.2009. – wygłoszony referat „Mierniki aktywności konwersacyjnej w językach obcych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Hispanistów Otwórz oczy: w stronę Hiszpanii, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 18-19.04.2009. – wygłoszony referat „Rozwijanie kompetencji interkulturowej na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka hiszpańskiego”

2008

13 Seminarium doktoranckie Perspektywa interdyscyplinarna studiów francuskich i frankofońskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 25-26.09.2008. – wygłoszony referat „Français sur objectifs spécifiques: le cas de l’Histoire de l’Art”

Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz, 8-10.09.2008. – przeprowadzone warsztaty „Uczeń też... klient. Relacje uczeń – nauczyciel w szkolnictwie wyższym”

II Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 17-19.04.2008. – wygłoszony referat „Negociación de los aspectos interculturales a través de la pintura mexicana”

Międzynarodowa konferencja Język francuski jako drugi język obcy / dydaktyka zintegrowana języków obcych, Pilzno (Republika Czeska), 7-8.02.2008. – wygłoszony referat „L’art dans la classe de langue étrangère : stimuler les prestations orales des étudiants de niveau intermédiaire”

Granty i projekty badawcze

Stypendia i pobyty naukowe za granicą:

Pobyt naukowo-badawczy finansowany przez Rząd francuski (Bourse du Gouvernement Français), Uniwersytet w Perpignan Via Domitia (Francja), 29.10.2022-05.01.2023. 

Udział w projekcie Apprentissage des Langues MoDiMEs dans une Europe Plurielle (ALaMoDE) (ang. Learning a Less Taught Language in a Plural Europe). Projekt realizowany w terminie: 09.2022.-02.2024., kierownik: prof. Freiderikos Valetopoulos (Uniwersytet w Potiers)

Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Perpignan Via Domitia (Francja) w ramach programu Erasmus+, 26-30.09.2022.

Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Poitiers (Francja) w ramach programu Erasmus+, 23-28.11.2021.

Staż naukowo-dydaktyczny w ramach współpracy bilateralnej, Uniwersytet im. Ivana Franki, Lwów (Ukraina), 27.09.-04.10.2021.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Młodych wybitnych naukowców w okresie 08.2021.-07.2024.

Udział w projekcie 8 uczelni europejskich DIAL4U: Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities. Kwota finansowania ze środków Unii Europejskiej Erasmus+: 299 650 Euro. Termin realizacji: 06.2021-05.2023.

Seminarium naukowo-badawcze na Uniwersytecie w Lille (Francja) w ramach międzynarodowego projektu "Apprendre Une Langue étrangère Aujourd’hui (AULA): Vers une modélisation des formes d’articulation entre apprentissage formel et informel", 12-13.12.2019.

Wyjazd szkoleniowy do Centre international d’études pédagogiques (CIEP), Université d’hiver – BELC, Les métiers du français dans le monde, Sèvres (Francja), 25.02-01.03.2019.

Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Rennes (Francja) w ramach programu Erasmus, 09-15.04.2018.

Pobyt naukowo-badawczy finansowany przez Rząd francuski (Bourse du Gouvernement Français), Uniwersytet Charles-de-Gaulle - Lille 3 (Francja), 19.11.-19.12.2017. 

Stypendium Uniwersytetu w Salamance, Las competencias del profesor y del alumno en el aula de ELE, ​Salamanka (Hiszpania), 6-12.08.2017.

Wykłady gościnne na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei (Francja) w ramach programu Erasmus, 02-09.04.2017.

Profesor wizytujący w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Autonomicznego Stanu Morelos w Cuernavaca (Meksyk) – stypendium naukowo-dydaktyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku, 01.09.-31.12.2015.

Wykłady gościnne na Uniwersytecie Katolickim w Murcji (Hiszpania) w ramach programu Erasmus, 18-25.05.2014.

Stypendium badawcze na realizację doktoratu finansowane przez region paryski Ile-de-France, Paryż (Francja), 04.2009-12.2013.

Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, Université d’été – BELC, Les métiers du français dans le monde, Uniwersytet w Nantes (Francja), 01-14.07.2012.

Stypendium badawcze w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni współfinansowane przez Program Operacyjny Kapitał ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, 10.2011.-07.2012.

Stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Grundtvig”, Curso de perfeccionamiento y reciclaje para profesores de español como lengua extranjera procedentes de la U.E., Escuela Montalbán, Granada (Hiszpania), 8-19.08.2011.

Stypendium Ministerstwa Edukacji Hiszpanii, Curso de Metodología y Didáctica del Español, Uniwersytet w Salamance (Hiszpania), 16-27.08.2010.

Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Hiszpanii (MAEC-AECI), Curso Superior de Lengua y Literatura Españolas, Uniwersytet Complutense, Madryt (Hiszpania), 3-31.07.2008.

Kwerenda biblioteczna na zaproszenie Uniwersytetu w Clermont-Ferrand (Francja), 3-13.12.2007.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)