dr ALEKSANDER TROJANOWSKI

Dane kontaktowe

aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 24 36 (w godzinach konsultacji)

Stopnie i tytuły naukowe

magister filologii hiszpańskiej

Konsultacje

Publikacje

2022

TROJANOWSKI Aleksander [tłum.], KUREK Marcin [posł.] Nicanor Parra, Kaftan bezpieczeństwa, Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum, 2022, s. 51 (Seria poetycka „Wygłosy”)

2021

TROJANOWSKI Aleksander, El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, 2021, s. 266 (AUW 4076)  Monografia dostępna na stronie wydawnictwa : http://sklep.wuwr.com.pl/products/2261 - Link zweryfikowany 30.11.2021 r

Rec. Tomasz Pidel, (rec.), Aleksander Trojanowski, El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad yjuego en la narrativa de Roberto Bolan~o, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021, 268 pp.  [w:] Estudios Hispanicos, 30, 2022, 138-140. - DOI :  https://doi.org/10.19195/2084-2546.30.12 - Link zweryfikowany 4.01.2022 r. Tyt. numeru :  Rizomas lorquianos

2020

LOSADA PALENZUELA José Luis, TROJANOWSKI Aleksander, ZIARKOWSKA Justyna, [coord.], Estudios Hispanicos, 28, 2020, 170 s. – Bibliogr. przy art. – Streszcz. w ang. i hiszp. przy art.
Dostęp : https://wuwr.pl/eh/issue/view/817. – Link zweryfikowany 26.01.2021 r.

TROJANOWSKI Aleksander, [rec.] “ MARIOLA PIETRAK, Hacia la pos/familia. Representaciones de la familia en siete autoras argentinas (1981–2013), Lublin–Sevilla, Universidad Maria Curie- Sklodowska de Lublin / Padilla Libros, 2018, 433 pp.”, Estudios Hispanicos, 28, 2020, 159-161. Dostęp : https://wuwr.pl/eh/issue/view/817. – Link zweryfikowany 1.02.2021 r.

2019

TROJANOWSKI Aleksander, “Barbarismo moderno. Sobre el efecto distanciador en Respiración artificial, de Ricardo Piglia”, [w:] Experiencias límite en la ficción latinoamericana: literatura, cine y teatro, eds. Daniel Nemrava, Jorge J. Locane, Madryt, Iberoamericana/Vervuet, 2019, s. 139-164. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  ISBN 978-84-9192-037-3

  TROJANOWSKI Aleksander, “La forma de la falacia. Una relectura del tópico de la cetrería en la novela Nocturno de Chile de Roberto Bolaño”, Estudios Hispanicos, 27, 2019, 221-233. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.27.19 - Link zweryfikowany 27.01.2020 r. 

TROJANOWSKI Aleksanser , (rec.), “Delta czasu – pamięć o powojennej historii Polski w zapiskach, wspomnieniach i wierszach Floriana Śmieji”, ŚMIEJA Florian, Delta czasu, Katowice, Biblioteka Śląska, 2018, s. 201. [w:] Culture Avenue. Polska kultura poza krajem, 2019, 2 s.  Dostęp : https://www.cultureave.com/delta-czasu-pamiec-o-powojennej-historii-polski-w-zapiskach-wspomnieniach-i-wierszach-floriana-smieji/. - Link zweryfikowano 28.05.2019 r.

 

2018

TROJANOWSKI Aleksander, “Lo salvaje posmderno. Análisis del espacio fronterizo en Los detectives salvajes y 2666 de Roberto Bolaño”, [w:] El mundo hispano y/en sus fronteras, eds. Mirjana Polić Bobić, Antonio Huertas Morales, Gordana Matić, Maja Zovko, Zagrzeb, Universitas Studiorum Zagrebiensis, 2018, s. 113-127. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  ISBN 978-953-8250-00-2

MARÍN VILLORA Trinidad,  TROJANOWSKI Aleksanser (coord.) Estudios Hispánicos, 26, 2018, 148 s. – Bibliogr. przy art. – Streszcz. w jęz. ang. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3837) S. 7-8 : Presentación del volume. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/-694. – Link zweryfikowano 19.11.2018

TROJANOWSKI Aleksanser , (rec.), Katarzyna Mroczkowska-Brand, Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, 348 s. [w:] Estudios Hispánicos, 26, 2018, 132-134. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3837) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/-694 . – Link zweryfikowano 19.11.2018

 

2017

TROJANOWSKI Aleksander, “Życie po śmierci. O odczytaniach prozy Edgara Allana Poego w modernistycznej prozie połudnowoamerykańskiej na przykładzie opowiadań Horacia Quirogi i Jorge Luisa Borgesa”, [w:] Poe-Land. Studia i szkice, pod red. Kazimierza Maciąga, Oksany Weretiuk, Elżbiety Rokosz-Piejko i Grety Jagiełły, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 247-262. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  ISBN 978-83-7996-514-4

TROJANOWSKI Aleksander, “Refutación de nostalgia. Memoria y cuerpo en El Tercer Reich y La parte de los crímenes de Roberto Bolaño”,  Estudios Hispanicos, 25, 2017, s. 121-131. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. - (AUW nr 3811) - ISSN 2084-2546

Zasób elektroniczny otwarty : http://eh.sjol.eu/category/-644. - Link zweryfikowany 14.06.2018

TROJANOWSKI Aleksander, (rec.), Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński, Katedra Bolaño. Szkice krytyczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, 188 pp. [w:] Estudios Hispanicos, 25, 2017, s. 135-139. Zasób elektroniczny otwarty : http://eh.sjol.eu/category/-644 Link zweryfikowany 14.06.2018

TROJANOWSKI Aleksander,  (rec.), Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 186 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 25, 2017, s. 139-141.   Zasób elektroniczny otwarty : http://eh.sjol.eu/category/-644 Link zweryfikowany 14.06.2018

TROJANOWSKI Aleksander, “Investigating the Canon and How It Is Made : Ricardo Piglia’s Reading of the Argentinean Literary Tradition”, [w:] Literature, Performance, and Somaesthetics. Studies in Agency and Embodiment, ed. Anna Budziak, Katarzyna Lisowska, Jarosław Woźniak, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 197-211. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4438-8281-1

2016

TROJANOWSKI Aleksander, (rec.) Maksymilian Drozdowicz,  Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa, Wrocław, 2015, 318 s. [w:], Estudios Hispánicos, 24, 2016, 178-180.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)  Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies” Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zweryfikowano : 10.05.2017 r. - ISSN 2084-2546

TROJANOWSKI Aleksander, (rec.) Maksymilian Drozdowicz,  En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal, Ostrava, 2015, 390 s. [w:], Estudios Hispánicos, 24, 2016, 195-197.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3757)  Tom czasopisma ma własny tytuł : “Traducciones, interpretaciones, equivalencies” Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://eh.sjol.eu/category/24-2016-561. - Link zweryfikowano : 10.05.2017 r. - ISSN 2084-2546

2015

TROJANOWSKI Aeksander,  (rec.) Magda Potok, Justyna Wachowska (eds.),  Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, 224 pp. [w:]  Estudios Hispanicos, 23, 2015, s. 254-256.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3702) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :  http://eh.sjol.eu/category/23-2015-484 . - Link zweryfikowano 7.07.2016 Tom czasopisma ma własny tytuł : “Homenaje a Florian Śmieja”

TROJANOWSKI Aleksander,  (rec.) Tomasz Pindel,  Mario Vargas Llosa. Biografia,, Kraków, Znak, 2014, 464 pp. [w:]  Odra, 5, 2015, s. 114-115. 

Udział w konferencjach

„Performance studies – literary studies – somaesthetics”, UWr., Wrocław, 12-14.12.2014,

I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów, KUL, Lublin, 20-21.04.2015, „Poeland: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 13.11.2015

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)