dr AGATA RĘBKOWSKA

Dane kontaktowe

Zakład Językoznawstwa Francuskiego, pok. 2.3

tel. +48 71 375 27 52 (w godzinach konsultacji)

agata.rebkowska@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

2022

RĘBKOWSKA Agata, „Nie tylko retoryczna. Anafora jako przedmiot badań językoznawstwa francuskiego”, Prace Językoznawcze, Vol. 24, Nr 4, 63-79. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. Tekst dostepny na stronie : https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/8175/6459 - Link zweryfikowany 27.12.2022 DOI 10.31648/pj.817

RĘBKOWSKA Agata, La Russie n’est pas un adversaire. Négation et construction du sens social dans la presse d’information”, Romanica Wratislaviensia, 69, 2022, 93-103. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours") DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.8 - Link zweryfikowany 13.12.2022

RĘBKOWSKA Agata, „Koronawirus, między racją a emocją. Nominacja jako narzędzie retoryczne we francuskim dyskursie prasowym”, Res Rhetorica, 9 (3), 2022, 42-62 – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. (Tom czasopisma ma własny tytuł: „Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis”) DOI : https://doi.org/10.29107/rr2022.3.3  Tekst dostępny także na stronie: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/649 . – Link zweryfikowany 15.12.2022 r.

2021

RĘBKOWSKA Agata,  „Négation et le non-dit. Vers le sens social de la Russie dans la presse écrite française”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 12 (2021) Special Issue, s.125–135. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/upload/volume-12/R%C4%99bkowska.pdf - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

2020

RĘBKOWSKA Agata ,  „La Russie, elle, ce grand pays... L’anaphore locative et actancielle et la construction du sens social de la Russie dans la presse écrite”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s.171–184. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

CHRUŚCIEL Patrycja,  RĘBKOWSKA Agata,  „Entre Russie et Pologne : sur les différences de construction du sens social dans le discours de la presse écrite d’information”,  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, s. 27–37. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/ - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

RĘBKOWSKA Agata, JAKUBOWSKA Joanna, (red.),  Academic Journal of Modern Philology, Vol. 9 (2020) Special Issue, 384 s. - Bibliogr. przy art. – Streszcz. w jęz. ang. przy art. Dostęp : https://ajmp.uni.wroc.pl/upload/volume-9/AJMP_Vol9_Fr_2020.pdf  - Link zweryfikowany 16.12.2020 r.

2019

RĘBKOWSKA Agata,   “O potrzebie dyskusji. Triangulacja metodologiczna w analizie dyskursu”, [ w:] Germanistyka otwarta. Wrocławskie debaty o języku i  językoznawstwie, red. Artur Tworek, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski ; Wrocław, Quaestio, 2019, 41-50. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. ISBN 978-83-949771-3-9

RĘBKOWSKA Agata,  “Entre le sacré et le profane. Le discours journalistique français sur l’affaire Pussy Riot”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 147-161. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives” DOI: 10.1919195/2665.66.12 Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

2018

RĘBKOWSKA Agata,  “Vers une analyse discursive du nom propre. Quelques remarques sur les dérivés des toponymes Rosja et Russie”, Orbis Linguarum, Vol. 50, 2018, 145-156. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241 Tytuł numeru : En quête du sens

RĘBKOWSKA Agata,  “Une peur ancienne revisitée : la Russie dans l’espace médiatique polonais”, De Europa. European and Global Studies Journal, Vol. 1, N° 2, 2018, 97-110. – Bibliogr.  Bezpośredni dostęp do tekstu : http://www.ojs.unito.it/index.php/deeuropa/article/view/2916/2827 Link zweryfikowany - 7.01.2019 Tytuł numeru : Peur et identité dans les discours européens.

RĘBKOWSKA Agata,  “Czy język mediów da się zmierzyć? W poszukiwaniu metodologii badań porównawczych nad dyskursem prasowym”, [w:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. nauk. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, 13-23. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang.   („Prace Monograficzne” ;  846) DOI 10.24917/9788380841208.1   ISBN 978-83-8084-120-8

KOTOWSKA Joanna, RĘBKOWSKA Agata,  “Vers une cartographie des recherches philologiques : observations à l’occasion du cinquantième anniversaire de la revue Romanica Wratislaviensia”,  Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, 95-106. – Wykresy. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupturę?) (AUW nr 3827). Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category

RĘBKOWSKA-KIESELER  Agata, SOLOVA Regina, (tłum.) Bernard Friot, Znowu historyjki na raz, il. Adam Wójcicki, Wrocław, Wydawnictwo FORMAT, 2018, 105 s.    ISBN 978-83-61488-86

RĘBKOWSKA Agata, “Sous-titrage collaboratif en ligne : une double menace? Traductions polonaises de Intouchables”, [w:] Traduire à plusieurs / Collaborative Translation, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Paris, Orizons, 2018, 429-440, tab. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.  ISBN 979-10-309-0155-9    Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’Institut de Recherche en langues et littératures européennes (ILLE-EA 4363) à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse du 4 au 6 décembre 2013.

2017

RĘBKOWSKA Agata, “Procesy nominacyjne w polskiej prasie. Na przykładzie przemówienia premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim”, [w:] Style komunikacyjne, pod red. Aleksandry Knapik, AleksandryMisior-Mroczkowskiej, Piotra Chruszczewskiego i Władysława Chłopickiego, Kraków, Tertium, 2017, 75-85. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz pol.  Seria : “Język a komunikacja” ; 39ISBN 978-83-61678-03-8

RĘBKOWSKA Agata, "Quand le non-événement devient événement. Le discours sur la Deutsche Bank dans la presse française et polonaise", Studia Romanica Posnaniensia, Vol. 44, nr 3,  2017. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/article/view/12266     Link zweryfikowany – 10.04.2018     Tytuł numeru : Entre l’information et la fiction. Les démarches argumentatives dans l’espace médiatique.

RĘBKOWSKA Agata, „Na tropie dolnośląskiej zagadki. (Dyskursywne) ślady złotego pociągu w prasie polsko- i francuskojęzycznej”, [w:]  Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, 145-160. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (“Slavica” ; 16)  ISBN 978-88-6274-772-1

2016

RĘBKOWSKA Agata,  “La nomination comme moteur de construction de sens. Les événements du Nouvel An 2016 à Cologne dans la presse française et polonaise”, Orbis Linguarum, Vol. 45, 2016, s. 121-136. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241 Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2

RĘBKOWSKA Agata,  Humor w przekładzie audiowizualnym. Na przykładzie filmów „Les Visiteurs” i „Bienvenue chez les Ch’tis” i ich polskich wersji, Kraków, Universitas, 2016, 305 s. –  Streszcz. w jęz. franc. - S. 247-266 - Bibliogr. – Aneks : Transkrypcje analizowanych fragmentów.

RĘBKOWSKA Agata,  „ Humor w badaniach nad przekładem”, Romanica Wratislaviensia, 63, 2016, 157-174. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ;  3720). (Tom czasopisma ma własny tytuł : “Mots en listes : usages et fonctions”)

2015

RĘBKOWSKA Agata,  Humor w przekładzie audiowizualnym. Na przykładzie filmów „Les Visiteurs” i „Bienvenue chez les Ch’tis” i ich polskich wersji, Kraków, Universitas, 2016, 305 s. –  Streszcz. w jęz. franc. - S. 247-266 - Bibliogr. – Aneks : Transkrypcje analizowanych fragmentów.

RĘBKOWSKA Agata,  (tłum.), Jacques Lacarrière, “Greckie lato” (fragm.), [w:] La Fabrique des traducteurs =Program Fabryka tłumaczy : français/polonais polski/francuski, Paris : Atlas ; Arles : CITL, 2015, s. 60-69.

RĘBKOWSKA Agata,  “Sous-titrage dans une Europe en reconfiguration. Vers une nouvelle definition?”, [w:] Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, sous la dir. de Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska, Paris, Orizons, 2015, 273-288. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i fr.

2014

 RĘBKOWSKA Agata, „Przekład humoru nacechowanego kulturowo, na przykładzie polskiej wersji « Les Visiteurs » Jeana-Marie Poiré, [w :] Strategie humoru, pod red. Aliny Kwiatkowskiej i Agnieszki Staneckiej, Piorków Trybunalski, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, 55-66. – Bibiogr.  (Humor: Teorie, Praktyka, Zastosowania ; vol. 4/1)

RĘBKOWSKA Agata, „Ruptures, humour et traduction. "Le Visiteurs" de Jean-Marie Poiré et sa version polonaise", [w:] Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2014, 303-314. (Le Rocher de Calliope ; n° 6). – Bibliogr.

 RĘBKOWSKA Agata, „Bonchoir, biloute! L’hétérolinguisme comme source d’humour dans Bienvenue chez les Ch’tis et dans sa version polonaise”, Między oryginałem a przekładem, R. XX, nr 1 (23), 2014, s. 169-188. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. (Tytuł numeru : O przekładzie filmowym, red. Marzena Chrobak, Joanna Górnikiewicz)

2013

 RĘBKOWSKA Agata,  „Résonances de l’Autre ? Le ch’ti dans la traduction polonaise de «Bienvenue chez le Ch’tis» de Dany Boon”, Synergies Pologne, nº 10, 2013, 155-164. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Résonances de la traduction : literature, culture, histoire)  Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Pologne10/pologne10.html   Link zweryfikowany – 28.06.2013

 RĘBKOWSKA Agata, „Strategie tłumaczenia elementów kulturowych w przekładzie audiowizualnym a rola tłumacza w popularyzowaniu obcej kultury na przykładzie Bienvenue chez les Ch’tis Dany’ego Boona”, w: Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, 168-177. 

 2012

RĘBKOWSKA Agata  (tłum.), „Czytanie: zarys socjopsychologiczny”, w: G. Perec, Urodziłem się. Eseje, pod  redakcją Jacka Olczyka, Lokator,  2012,  67-76.

RĘBKOWSKA Agata  (tłum.),  „Myśleć/Klasyfikować”, w: G. Perec, Urodziłem się. Eseje, pod  redakcją Jacka Olczyka, Lokator,  2012,  89-103.

 RĘBKOWSKA Agata, „L’humour comme outil pour promouvoir la culture. Sur l’exemple de Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon” , w : L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et de Grażyna Vetulani, LEKSEM, 2012, 105-113.- Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

RĘBKOWSKA Agata, „Techniki, metody, procedury… Uwagi o eklektyzmie terminologicznym w polskim przekładoznawstwie”, w : Język a komunikacja 30, red. Joanna Dybiec i Maria Piotrowska, Tertium, 2012, 55-64. – Bibliogr.

RĘBKOWSKA Agata, „Traducteur polonais de dessins animés : une figure importante ?”, Romanica Wratislaviensia, nr 59, 2012, 77-88. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska).

 2011

RĘBKOWSKA Agata, „Autour des codes de politesse dans Bienvenue chez les Ch’tis et sa version polonaise”, hrgs. von Edward Białek, Monika Grabowska und Eugeniusz Tomiczek,  Orbis Linguarum, vol. 37, Dresden - Wrocław, Neisse Verlag, Wydawnictwo ATUT, 2011, 7-18. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

 RĘBKOWSKA Agata, „Bienvenue chez les Ch’tis. Image stéréotypée des habitants du Nord-Pas-de-Calais dans la traduction polonaise de Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon”, Traduire, Nº 225, 2011, 49-65. – Bibliogr. (Tytuł numeru : ”Traduire hors des sentiers batus”).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)