Organizacja roku

 
Organizacja roku akademickiego 2022/2023
 
SEMESTR ZIMOWY 03.10.2022 - 28.02.2023
Uroczysta Inauguracja - 03.10.2022
Okres zajęć dydaktycznych - 06.10.2022 - 07.02.2023*
dni rektorskie:
- 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)
- 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)
- 31.10.2022
- 02.11.2022
- 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)
przerwa świąteczna - 22.12.2022 - 02.01.2023
Sesja egzaminacyjna - 08.02.2023 - 21.02.2023
Sesja poprawkowa - 22.02.2023 - 28.02.2023
*10.11.2022 w czwartek - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe
 
SEMESTR LETNI 22.02.2023- 30.09.2023
Okres zajęć dydaktycznych - 22.02.2023 - 20.06.2023*
dni rektorskie
- 02.05.2023
- 19.05.2023 (Juwenalia)
- 09.06.2023
- 06-11.04.2023 (przerwa świąteczna)
Sesja egzaminacyjna - 21.06.2023 - 4.07.2023
Sesja poprawkowa - 01.09.2023 - 12.09.2023
Przerwa semestralna (letnia) - 5.07.2023 - 31.08.2023 - 13.09.2023 - 30.09.2023
*07.6.2023 w środę - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)