Historia

 

Opracowała: Natalia Paprocka

Lata 40 i 50

Lata 40 i 50: 

 

24 sierpnia 1945

Dekretem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej utworzone zostają Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Wśród powołanych wówczas kierunków znalazła się również romanistyka.

IFR 1945-48  bbb

Obecna siedziba IFR przy placu Nankiera 4 w latach 1945-1948

(źródło: http://fotopolska.eu

Obiekt stał się siedzibą romanistyki, gdy ta została instytutem w 1973 roku, a budynek wyremontowano. Do tego czasu romanistyka miała siedzibę najpierw przy ul. Szewskiej, a później gnieździła się przy ul. Grodzkiej na parterze w przybudówce zw. Rospondówką (obecny dziekanat Wydziału Filologicznego) i wynajmowała sale na uniwersytecie, nawet na ul. Dawida. Na pierwszym piętrze Rospondówki znajdowała się Katedra Języka Polskiego, którą założył i długie lata kierował prof. Stanisław Rospond, stąd nazwa przybudówki. (na podst. informacji od Julii Wyczółkowskiej, Teresy Nowak i Stefana Kaufmana)

 1945/1946

Pierwszy rok akademicki na romanistyce (12 studentów).

Katedra Filologii Francuskiej (później Romańskiej) swoje powstanie zawdzięcza romanistom ze Lwowa.

Pierwsi pracownicy:

Jerzy Kuryłowicz – pierwszy kierownik Katedry
Zygmunt Czerny – kierownik Katedry od 1947 r.
Jan Kott
Anna Czyżowska-Nikliborcowa
Rachmiel Brandwajn
Ewa Rzadkowska
Krystyna Felińska
 

1951/1952

Wstrzymanie naboru na romanistykę.

1957

Reaktywacja Katedry Filologii Romańskiej pod kierownictwem Leona Zawadowskiego.

Lata 60 i 70

Lata 60 i 70: 

 

1960/1961

Przyjęcie pierwszych studentów po reaktywacji (16 osób).

Pracownicy:

Jerzy Adamski (współpraca)
Krystyna Falicka
Jerzy Falicki
Krystyna Felińska
Stanisław Gniadek (współpraca)
Józef Heistein
Michał Michalak
Anna Nikliborcowa
Mieczysława Sekrecka
 

1968

Kierownictwo katedry obejmuje Jan Trzynadlowski.

1969

Kierownictwo katedry obejmuje Józef Heistein. Funkcję tę pełni z przerwami do 1991 roku (zastępowali go Bogdan Siciński i Edmund Sikora).

Reforma struktury organizacyjnej uczelni: w miejsce katedr powstają instytuty. Filologia Romańska zachowuje jednak status katedry, w której funkcjonowały trzy zespoły naukowo-dydaktyczne:

literatur romańskich,
praktycznej nauki języka francuskiego
literatury francuskiej.
 

IFR 1960-1975

Budynek przy pl. Nankiera 4 w latach sześćdziesiątych (źródło: http://fotopolska.eu)

1970-1973

Prace remontowe budynku przy pl. Nankiera 4, gdzie w 1973 r. został przeniesiony Instytut Filologii Romańskiej.

1973

Przekształcenie Katedry w Instytut Filologii Romańskiej.

1974

Powołanie trzech zakładów w obrębie Instytutu:

Zakładu Historii Literatury Francuskiej,
Zakładu Językoznawstwa i Praktycznej Nauki Języka Francuskiego
Zakładu Filologii Włoskiej i Innych Języków Romańskich.

1976

Utworzenie dwóch zakładów w miejsce trzech:

Zakładu Językoznawstwa Romańskiego
Zakładu Literatur Romańskich.
 

1978

Utworzenie trzeciego zakładu: Dydaktyki Języków Romańskich.

IFR 1975-1985

Budynek Instytutu w latach 1975-1980 (źródło: http://fotopolska.eu)

Lata 80 i 90

Lata 80 i 90: 

 

1984 i 1985

Wstrzymanie rekrutacji studentów.

1986/1987

Wznowienie naboru studentów i wprowadzenie (na krótko) dwóch specjalizacji: italianistycznej i hispanistycznej.

1987

Powstanie Zakładu Hispanistyki i Italianistyki.

1990/1991

Powstanie profilu hiszpańskiego filologii romańskiej, jako osobnego kierunku studiów.

Powstanie dwóch kolejnych zakładów: Zakładu Iberystyki i Zakładu Italianistyki (łącznie było 5 zakładów).

1991

Początek wdrażania dwustopniowego systemu studiów na profilu francuskim.

1997

Zatwierdzenie dwustopniowego systemu studiów na profilu hiszpańskim (zaczął on obowiązywać od roku akademickiego 1998/1999).

Wdrożenie dwustopniowych studiów wieczorowych na kierunku italianistyka.

Początek XXI wieku

Początek XXI wieku: 

 

2008-2010

 

Budynek IFR przed remontem, rok 2007 (fot. Urszula Iżycka)

 

Remont budynku Instytutu Filologii Romańskiej:

Założeniem przebudowy, realizowanej od roku 2005 z żelazną konsekwencją i determinacją przez prof. Krystynę Gabryjelską, było zarówno przywrócenie wartości historycznych, jak i stworzenie warunków funkcjonalnych zgodnych z dzisiejszymi standardami. (...)

Projekt, w stałej współpracy ze służbami konserwatorskimi i dyrekcją instytutu, opracował architekt Stefan Zalewski. Windę umieszczono w obszarze dziedzińca, który przykryto szklanym dachem. Po połączeniu jej szybu ze ścianami kondygnacji za pomocą przemyślnych pomostów zyskano przestrzeń na ciągi komunikacyjne, dzięki czemu można było odtworzyć pierwotne wymiary i układ pomieszczeń.

Przebudowanie poddasza pozwoliło na uzyskanie wrażenia mansardowego dachu niemal bez utraty powierzchni użytkowej. Elewacje pomalowano w kontrastowej, wczesnobarokowej kolorystyce, wynikającej z badań przeprowadzonych przez Piotra Wanata. Pod koniec trwającego dwa lata remontu stolarkę i wyposażenie zaprojektował architekt Józef Cempa, nadając wnętrzom finalny blask. Powstały nie tylko piękne drzwi, utrzymane w historycznej stylistyce szafy i tablice ogłoszeniowe, ale też przytulne zakątki, gdzie można przysiąść z laptopem na żeliwnej ławeczce... (Krzywka 2011: 35)

Informacje prasowe na temat remontu: 

Romaniści po remoncie wracają na plac Nankiera

Uniwersytet Wrocławski przechodzi remonty

Dolnośląska Budowa Roku - 2. miejsce w kategorii Rewaloryzacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych

 IFR na Komuny287125

Po lewej: budynek IFR w trakcie remontu (źródło zdjęcia: http://dolny-slask.org.pl). Po prawej: na czas remontu kamienicy przy pl. Nankiera 4 Instytut Filologii Romańskiej przeniesiono do siedziby tymczasowej przy ul. Komuny Paryskiej 21.

 

2013

Zmiana struktury Instytutu Filologii Romańskiej, który składał się z czterech zakładów i dwóch pracowni:

Zakład Iberystyki,
Zakład Językoznawstwa Francuskiego,
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej,
Zakład Translatologii,
Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego
Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego.

2015

Zmiana struktury Instytutu Filologii Romańskiej, który składa się obecnie z pięciu zakładów i dwóch pracowni:

Zakład Iberystyki,
Zakład Italianistyki,
Zakład Językoznawstwa Francuskiego,
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej,
Zakład Translatologii,
Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego
Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego.

 

 

Budynek IFR po remoncie.

Bibliografia

Bibliografia: 

Józef Heistein, (1987), "Les directions de recherches à l’Institut de Philologie Romane", Romanica Wratislaviensia, XXVII, ss. 5-9.

Łukasz Krzywka, "Budynek Romanistów" [in:] Przegląd Uniwersytecki, R. 17, Nr 4 (177), kwiecień 2011, s. 35.

Ewa Kulak, (2002), "Między komparatystyką i przekładoznawstwem : romanistyka wrocławska w latach powojennych", [in :] E. Skibińska, M. Cieński (dir.), Język – Stereotyp – Przekład, Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ss. 15-24.

J. M-J, B.P, "Ach, ci romaniści…", [in:] Przeglad Uniwersytecki, nr 6–8/2012, ss. 33-35.

Jolanta Małecka-Juchymiuk, Bogusław Panek, "Ach, ci romaniści..." (wersja rozszerzona).

Elżbieta Skibińska, (2011), "Les études romanes en Pologne : la traduction dans la recherche et dans l’enseignement", [in :] T. Giermak-Zielińska, Z. Naliwajek, J. Żurowska (dir.), Les études romanes/françaises hier et aujourd’hui : 90 ans des études romanes à l’Université de Varsovie, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 79-86.

Fotografie Instytutu Filologii Romańskiej dostępne są na stronie:

            http://fotopolska.eu/Wroclaw/b9014,Instytut_Filologii_Romanskiej_UWr.html

Witold Ucherek, "L'état de l'enseignement du français à l'Université de Wrocław"Revue du Centre Européen d'étues slaves, nr 3: "La réception de la langue et de la culture françaises dans les pays de l'Europe de l'Est", études réunies et présentées par Justyna Bajda, Witold Ucherek et Sanja Boskovic.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)