Nabytki

                       

 

Polecamy w zasobach biblioteki

 Na tych stronach prezentujemy niektóre nowe pozycje  w zbiorach naszej Biblioteki.

 

9.03.2018

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Bonhomme M., Le discours métonymique, Bern 2006
2 Édito A2 : méthode de français, Paris 2017+CD+DVD
3 Édito A2 : cahier d’exercices,Paris 2016
4 Édito A2 : cahier d’exercices,Paris 2016
5 Gary-Prieur M.-N., Grammaire du nom propre, Paris 1994
6 Normes linguistiques et terminologiques : conflits d’usages, Paris 2017

 

Cywilizacja i  historia w jęz. polskim i francuskim

1 De la couleur : comme un code / sous la red. de S.Chamaret, Paris, Strasbourg 2016
2 Marchand P.,Suss C., Atlas géopolitique de la Russie, Paris 2012
3 La Russie contemporaine, Paris 2010
4 Marchand P., La Russie par delà le bien et le ma, Paris 2017
5 Kawka M., Płaneta P., Dyskurs o Macedonii, Kraków 2013

 

Językoznawstwo,  literaturoznawstwo w jęz. pol. i franc.

1 Koziej A., Relations ekphrastiques dans la poésie contemporaine, Lublin 2017
2 Koziej A., L’imaginaire de Saint-John Perse, Lublin 2008
3 La rencontre : études sur l’oeuvre de Pascal Quignard, Lublin 2011
4 Dąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich czyli W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 1998
5 Współczesny język polski/ pod red. Jerzego Bartmińskiego, Wrocław 1993
6 Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski : kompendium, Warszawa 2018

 

Wydawnictwa polskie

1 Przestrzeń klasztoru : przestrzeń kultury, Warszawa 2017
2 Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej, Szczecin; Zielona Góra 2016
3 Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych, Szczecin; Zielona Góra 2014
4 Croyance, vérité, mensonges, Szczecin; Zielona Góra 2014
5 Ambigüité et ses contraires, Szczecin; Zielona Góra 2011
6 Contextes médiatiques et matériaux didactiques dans l’enseignement des langues étrangères, Szczecin; Zielona Góra 2015

 

Literatura piękna  francuska tłumaczona na jęz. polski

1 Mercier S., Obraz Paryża, Warszawa 1959
2 Echenoz J., Odchodzę, Warszawa 2008
3 Echenoz J., 1914, Warszawa 2014
4 Beigbeder F., Francuska powieśc, Warszawa 2010
5 Deville P., Dżuma & cholera, Warszawa 2012
6 La Fontaine J., Bajki, Bielsko-Biała 2016

 

Język hiszpański

 

Językoznawstwo  wydawnictwa hiszpańskie i polskie

1 Relecturas y nuevas horizontes en los estudios hispánics, Vol. 4, Lingüística y didáctica de la lengua española, Katowice 2016
2 La neología en las lenguas románicas : recursos,  estrategias y nuevas orientaciones, Frankfurt am Mein ; New York 2017
3 Gramática contrastiva español-polaca, Łódź 2017

 

Literatura piękna  hiszpańska tłumaczona na jęz. polski

 

1 Trapiello A., Gdy umarł Don Kichot, Warszawa 2008

 

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych

 

1 Sánchez Piñol A., Victus : upadek Barcelony 1714, Warszawa 2018
2 Łukaszyk E., Pluta N., Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław 2010
3 Tuñon de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., Historia Hiszpanii, Kraków 2007
4 Quesada Marco S., Épocas : curso de civilización de España : historia, arte y literatyra, Madrid 2017

 

Wydawnictwa w języku angielskim

1 Colour studies : a broad spectrum, Amsterdam; Philadelphia 2014
2 Multiple perspectives on terminological variation, Amsterdam; Philadelphia 2017
3 New direction in colour studies, Amsterdam; Philadelphia 2011

 

Język włoski

 

Językoznawstwo włoskie, gramatyki

1 Sabatini F., Lezione di italiano, Milano 2016
2 Balboni P.E., Voltolina M., Usare e descrivere l’italiano : per CTP/CPIA, Torino 2014
3 Guida P., Martina M., Esercitarsi con la grammatica : livello elementare A1-A2, Perugia 2017
4 Guida P., Pepe M., Esercitarsi con la grammatica : livello intermedio B1-B2, Perugia 2016
5 Debetto G., La lingua italiana e le sue regole : grammatical con esercizi A1-B2, Torino 2016

6. Serianni L., Pizzoli L., Storia illustrata della lingua italiana, Roma 2017

 

Literatura włoska

1 Rodari G., Favole al telefono, Torino 2016
2 Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, Milano 2002
3 Zannoner P., La rubamamma, Milano 2008
4. Pitzorno B., L’incredibile storia di Lavinia, Torino 2014
5. Rodari G., Filastocche in cielo e in terra, Torino 2007

 

Historia literatury włoskiej

1 Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa, Wroclaw 2017

 

Historia Włoch

1. Luzzatto S., Dalle storie alla Storia, T. 2 : Dalla meta del Seicento alla fine dell'Ottocento, Bologne 2017

 

 

15.12.2017

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Dollez C., Pons S., Alter ego+ B1 : méthode de français,Paris cop. 2013 +CD
2 Édito : cahier d’activités : A1, Paris 2016 +CDmp3
3 Édito : méthode de français : A1, Paris 2016+CD mp3+DVD
4 Entre nous : A1 : méthode de français : livre de l’élève    +cahier d’activités+CD, Paris co. 2015, dr. 2017+2CD
5 Entre nous : A2 : méthode de français : livre de l’élève    +cahier d’activités+CD, Paris co. 2015, dr. 2016+1CD
6 Entre nous : B1 : méthode de français : livre de l’élève    +cahier d’activités+CD, Paris co. 2015, dr. 2016+1CD
7 Escouffier D., Gomy C., Ta Minh K., Communication progressive du français A1.1 : débutant, Paris 2017+CD Mp3
8 Grammaire essentielle du français : B2, Paris 2017+CD Mp3
9 Kamoun Ch., Ripaud D., Phonétique essentielle du français : B1/B2, Paris 2017+CD Mp3
10 Pons S., Trévisiol P., Leroux A.V., Alter ego+ B1 : cahier d’actvités, Paris cop. 2013+CD

Cywilizacja i  historia Francji w jęz. polskim i francuskim

1 Ariès P., L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris 1975
2 Dictionnaire des féministes : France XVIIIe – XXIe siècle, Paris 2017
3 Galateria D., Wersal : etykieta na dworze Króla Słońce, Kraków 2017
4 Histoire de la France des origines à nos jours, Paris 1995

Wydawnictwa w jęz.  angielskim

1 Saunders G., Bilingual children, Clevedon ; Philadelphia cop. 1998

Językoznawstwo,  literaturoznawstwo francuskie  w jęz. pol. i franc.

1 Autorité et marginalité sur les scènes europeennes (XVIIe – XVIIIe s. ), Paris 2017
2 Bijeljac-Babić Ranka, L’enfant bilingue : de la petite enfance à l’école, Paris 2017
3 Francis C., Gontier F., Colette : biografia, Warszawa 1997
4 Gardes- Tamine J., La stylistique, Paris 2010
5 Kerbrat-Orecchioni C., Les interactions verbales. Tome 1, Approche interactionnelle et structure des convversations, Paris cop. 2010
6 Les parlers jeunes dans l’Île de France multiculturelle, Paris 2017
7 Vaillant F., Roland Topor : zduszony śmiech, Warszawa 2009

Wydawnictwa polskie

1 Bańko M., Zygmunt A., Czułe słówka, Warszawa 2011
2 Cassirer E., Filozofia oświecenia, Warszawa 2010
3 En quête du bonheur, Szczecin 2016
4 Garlej B., Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena, Kraków 2015
5 Jarniewicz J., Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012
6 Kostro M., Wróblewska-Pawlak K., Panie Prezydencie, Monsieur le Président… : formy adresatywne  w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym, Warszawa 2016
7 L’(im)parfait : perspectives littéraire, linguistique et culturelle, Szczecin 2016
8 Lewicki R., Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017
9 Mlčoch J., La estructura musical de Los pasos pedridos de Alejo Carpentier, Wrocław 2017
10 Odkrywanie znaczeń w języku/ red. nauk. Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa, Warszawa 2012
11 Pragmatyka, retoryka, argumentacja : obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Kraków 2014
12 Wieczna krucjata : szkice o Don Kichocie, Poznań 2016

Książki naszych pracowników oraz książki zawierające artykuły naszych pracowników

1 Bresslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, Alessandra 2017
2 Draus-Kłobucka A., Juan Ramon Jiménez : el creador sin escape, Valladolid 2017
3 Wysłobocki T., Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty, Pruszków  k. Łasku 2017

Polonica
1 Bresslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, Alessandra 2017

Literatura francuska w oryginale
1 Gary R., L’angoisse du roi Salomon, Paris 1988
2 Gary R., Les oiseaux vont mourir aux Pérou, Paris 1989
3 Gide A., Romans et récits T.1, Paris 2009, (Bibliothèque de la Pléïade)
4 Gide A., Romans et récits T.2, Paris 2009, (Bibliothèque de la Pléïade)
5 Houellebecq M., La possibilité d’une île, Paris cop. 2005
6 Hugo V., Oeuvres poétiques : anthologie, Paris 2002
7 Pennac D., La fée carabine, Paris 1997
8 Queneau R., Zazie dans le métro, Paris 1990
9 Voltaire, Romans et contes, Paris 1958

 

Literatura piękna  francuska przetłumaczona na jęz. polski

1 Lanzamann C., Zając z Patagonii, Wołowiec 2010
2 Levy M., A gdyby to była prawda, Warszawa 2003
3 Schmitt E.-E., Napój miłosny, Kraków 2015
4 Schmitt E.-E., Sekta egoistów, Kraków 2015
5 Slimani L., Kołysanka , Katowice 2017
6 Tesson S., Berezyna : o męskiej przyjaźni, podróżach motocyklem i micie Napoleona, Warszawa  2017
7 Voltaire, Pisma przeciw Polakom, Warszawa 2017
8 Wolter, Księżniczka Babilonu, Opole 1993

Język hiszpański

Językoznawstwo- wydawnictwa hiszpańskie i polskie

1 Agencia ELE  básico A1-A2 : manual de español : libro de classe, Madrid 2013+CDmp3
2 Agencia ELE 2 : manual de español : libro de classe, Madrid 2009+CD mp3
3 Agencia ELE 3 : manual de español : libro de classe, Madrid 2011+CD
4 Agencia ELE 4 : manual de español : libro de classe, Madrid 2012+CD
5 Agencia ELE 5 : manual de español : libro de classe, Madrid 2013+CD
6 Agencia ELE 6 : manual de español : libro de classe, Madrid 2013+CD
7 Agencia ELE intermedio B1 : manual de español : libro de classe, Madrid 2013+CD
8 Amenos J., Gil-Tolesano M., Soria I., Agencia ELE 1 : manual de español : libro de classe, Madrid 2013
9 Ángeles Palomino M., Correo comercial, Madrid 2015
10 Benvenidos : español para profesiones : turismo y hostelería, Madrid 2005
11 Bitacora 1 : A1 : libro del alumno, Barcelona 2016
12 Castro Viúdez F., Rodero Díaz I., Sardinero Francos C., Nuevo español en marcha 2 : libro del alumno, Madrid 2014+CD
13 Descubre : podręcznik do nauki j. hiszpańskiego w zakresie podstawowym : poziom A1.1, Kraków 2015
14 Destino Erasmus 1 : curso de español A1-A2, Barcelona ; Madrid 2009+CD
15 Garcia- Viño S.M., Prépación al Diploma de Español DELE 1 nivel B1, Madrid 2013+2CD
16 Marzoch M., Pisanie po hiszpańsku : przykłady, słownictwo, ćwiczenia, Warszawa 2009
17 Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance básico : curso de español : A1-A2, Madrid 2012+CD
18 Nuevo español en marcha 1 : cuaderno de ejercicios, Madrid 2016+CD
19 Nuevo español en marcha 1 : libro del alumno, Madrid 2016+CD
20 Nuevo español en marcha 3 : cuaderno de ejercicios, Madrid 2017+CD
21 Nuevo español en marcha 3 : libro del alumno, Madrid 2016+CD
22 Rodriguez M. J.R., Ángel G.G. M., Meta ELE A1+ : Libro del alumno + cuaderno de ejercicios : curso de español lengua extranjera, Madrid 2014
23 Rodriguez M. J.R., Ángel G.G. M., Meta ELE A21+ : Libro del alumno + cuaderno de ejercicios : curso de español lengua extranjera, Madrid 2014+CD audio
24 Rodriguez M. J.R., Ángel G.G. M., Meta ELE B1.1 : Libro del alumno + cuaderno de ejercicios : curso de español lengua extranjera, Madrid 2012+CD audio
25 Rodriguez M. J.R., Ángel G.G. M., Meta ELE B1+ : Libro del alumno + cuaderno de ejercicios : curso de español lengua extranjera, Madrid 2013+CD audio
26 Rodriguez M. J.R., Pérez de la Fuente L.,  Meta ELE B2.2 : Libro del alumno + cuaderno de ejercicios : curso de español lengua extranjera, Madrid 2014
27 Rodriguez M. J.R., Pérez de la Fuente L.,  Meta ELE final 2 : Libro del alumno : B1+ - B2+ : curso de español lengua extranjera, Madrid 2014
28 Santervas P., Tras la pista : expresión e interacción orales, Madrid 2015

Przekładoznawstwo, literaturoznawstwo i kino hiszpańskie

1 Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos, Vol. 1, Katowice 2016
2 Romero Castillo J., Calas en la literatura española del Siglo de Oro, Madrid 1998 
3 Romero Castillo J., Frutos  del mejor Arbol estudios sobre teatro español del siglo de oro, Madrid 1993

Literatura  hiszpańska w oryginale

1 Alas L., La Regenta, [Madrid ?] 1994
2 Allende I., Hija de la fortuna, Barcelona 2000
3 Gala A., El manuscrito carmesi, Barcelona 1996
4 Garcia Lorca F., Bajo el cielo de Nueva Grenada, Bogotá 1986
5 Garcia Lorca F., La casa de Bernarda Alba, Madrid 1984
6 Garcia Lorca F.,Canciones ; Poemas sueltos ; Varia, Madrid 1973
7 Garcia Lorca F.,Libro de poemas, Mexico 1991
8 Garcia Marquez G., El general en su laberinto, Bogotá 1989
9 Llosa M.V., La fiesta del Chivo, Madrid 2002
10 Meija Valejo M., La casa de las dos palmas, Bogota 1993
11 Pombo A., La fortuna de Matilda Turpin, Barcelona 2008
12 Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, Madrid 1997
13 Tusset P., Lo mejor que le puede pasar a un cruasan, Madrid 2002

Literatura hiszpańska przetłumaczona na jęz. polski

1 Cervantes, Intermedia, Kraków 1967
2 Garcia Lorca F., Romancero gitano=Romancero cygańskie, Gdynia 1992
3 Mendoza E., Oliwkowy labirynt, Kraków 2013
4 Montero R., Łzy w deszczu, Warszawa 2012
5 Montero R., Stąd do Tartaru, Warszawa 2003
6 Muñoz-Molina A., Jeździec polski, Poznań 2003
7 Poniatowska E., Leonora, Katowice 2017
8 Vargas LLosa M., O czytaniu i pisaniu, Gdańsk 2017

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych

1 Las brigadas internacionales : 70 años de memoria histórica, Salamanca 2007+CD
2 Mlčoch J., Drozdowicz M., Ideando : busquédas ideológico-literarias en Hispanoamérica, Ostrava 2016
3 Zubiński T., Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939, Poznań 2015

Język portugalski

1 D’Almeida Evaristo J., O escravo & epístola a … : edição crítica/ Org. Elvira Reis e Wlodzimierz J. Szymaniak, Lisboa 2016
2 Coimbra I., Coimbra O.M., Gramatica ativa 1, Lisboa 2017
3 Coimbra I., Coimbra O.M., Gramatica ativa 2, Lisboa 2017
4 Dias A.C., Entre nos 1 : metodo de português para hispanofalantes : livro de alumno : niveis A1/A2, Lisboa 2016+CD
5 Dias A.C., Entre nos 1 : metodo de português para hispanofalantes : caderno de exercícios : niveis A1/A2, Lisboa 2016+CD

Język włoski

Językoznawstwo włoskie, gramatyki

1 Cortese A., Ascoltare per studiare, Perugia 2011+CD
2 Ignone A., Pichiassi M., Se ascoltando… : attività linguistiche per lo sviluppo delle abilitá di ascolto in italiano L2., Perugia cop. 2009+CD
3 Incalcaterra McLoughlin L., Ruggiero A., Schiavo G., Affare fatto! 1, Roma 2016 + CD audio
4 Manella C., Pallante C., Guida ai verbi italiani, Firenze 2015
5 Mousavi H.R., Repertorio dei verbi italiani, Firenze 2002
6 Pepe D., Garelli G., Al lavoro! A1 : corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo, Torino 2016
7 Pepe D., Garelli G., Al lavoro! A2 : corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo, Torino 2017
8 Tartaglione R., Benincasa A., Grammatica della lingua italiana per stranieri : B1/B2, Firenze 2015

Kultura Włoch

1 Bergreen L., Casanova : w świecie uwodziciela, Kraków 2017
2 Fallaci O., Tylko ja mogę napisać swoją historię, Warszawa 2017

Literatura włoska

1 Moravia A., Il disprezzo, Verona 1971
2 Tomasi di Lampedusa, I racconti, Milano 1988
3 Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, MIlano 1989

 

 

13.09.2017

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Chailly S., S’initier à l’écriture créative, Paris 2015
2 Dumarest D., Morsel M.-H., Les mots : origine, formation, sens :  A2-C1, Fontaine 2017
3 Le DALF : 100% de réussite : C1/C2, Paris 2017+CD mp3
4 Roesch R., Rolle-Harold R., Entraînement à la comprehension orale : objectif B2, Fontaine 2017
5 Vorger C., Abry D., Bouchoueva K., Jeux de slam : ateliers de poésie orale : [des outils pratiques pour animer la classe], Fontaine 2016

 

Cywilizacja i  historia Francji w j. polskim i francuskim

1 Duhamel-Amado C., Brunel-Lobrichon G., Życie codzienne w czasach trubadurów, Poznań 2000
2 Gallo M., Ludwik XIV : życie wielkiego króla, Poznań 2016
3 Héros et héroïnes de la Révolution française, Paris 2012

 

Językoznawstwo,  przekładoznawstwo,  literaturoznawstwo francuskie 

1 Blanche-Benveniste C., Approches de la langue parlée en français, Paris 1997
2 Buffard-Moret B., Précis de versification : avec exercices corrigés, Paris 2004
3 Conte-Stilring G., Colette ou la force indestructible de la femme, Paris 2002
4 Corraze J., Lers communications non-verbales, Paris 2005
5 Dictionnaire des genres et notions littéraires, Paris 2001
6 Dictonnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et de jeunesse en France, Paris 2013
7 Escola M., Le tragique, Paris 2002
8 Flaszen L., Grotowski et compagnie : sources et variations, Lavérune 2015
9 Ici et ailleurs dans la littérature traduite, Arras 2017
10 Le dictionnaire du littéraire, Paris 2004
11 Linguistique et traductologie : les enjeux d’une relation complexe, Arras 2016
12 Louvat-Molozay B., Le théâtre, Paris 2007
13 Molinié G., Stylistique, Paris 1989
14 Montalbetti C., Le personnage, Paris 2003
15 Noureddine N.N.,Le Maghreb en traduction : traduction, diffusion et réception en Espagne de la littérature maghrébine de langue française, Arras 2015
16 Perret M., L’énonciation en grammaire de texte, Paris 2005
17 Piégay-Gros N., Le roman, Paris 2005
18 Rabau S., L’intertextualité, Paris 2002
19 Relations familiales entre générations dans le théâtre européen (1750-1850), Clermont-Ferrand 2014
20 Sternberg-Greiner V., Le comique, Paris 2003
21 Traductologie  est bien au-delà : mélanges offertes à Claude Bocquet, Arras 2016
22 Triolare C., Le théâtre en Province pendant le Consulat et l’Empire, Clermont-Ferrand 2012
23 Trott D., Théâtre du XVIII e s. : jeux, écritures, regards : essais sur les spectacles en France de 1700 à1790, Montpellier 2000

 

Literatura francuska w oryginale

1 Assouline P., Le dernier des Camondo, Paris 2010
2 Bădescu R., Chaud B., Pomelo est bien sous son pissenlit, Paris 2002
3 Bădescu R., Chaud B., Pomelo voyage, Paris 2009
4 Bloch S., Boyer F., Bible : les récits fondateurs : de la Genèse au Livre de Daniel, Paris 2016
5 Bloch S., La grande histoire d’un petit trait : [album], Paris 2014
6 Cali D., Bloch S., L’ennemi : un livre pour la paix : [album], Paris 2016
7 Camus R., Vie du chien Horla, Paris 2003
8 Friot B., Histoires pressées, Toulouse 2014 (bajki)
9 Genette G, Seuils, Paris 2002
10 Genette G., Fiction et diction, Paris 2004
11 Lenormand F., Crimes et condiments, Paris 2016
12 Lenormand F., Élémentaire, mon cher Voltaire!, Paris 2016
13 Lenormand F., La Baronne meurt à cinq heures, Paris 2012
14 Lenormand F., Le diable s’habille en Voltaire, Paris 2016
15 Lenormand F., Meurtre dans le boudoir, Paris 2015
16 Piquemal M., Les philo-fables, Paris 2016(bajki)
17 Queneau R., On est toujours trop bon avec les femmes, Paris 1981
18 Queneau, Exercices de style, Paris 1995
19 Stendhal, Le rouge et le noir, Paris 2004
20 Tullet H., Coucou! C’est moi, Turlututu, Montrouge 2009 (bajki)

 

Literatura piękna  francuska tłumaczona na język  polski

1 Echenoz J., Ravel, Warszawa 2009
2 Houellebecq M., Mapa i terytorium, Warszawa 2015
3 Mercier S., Obraz Paryża, Warszawa 1959
4 Modiano P., Przyjechał cyrk, Warszawa 2014
5 Modiano P., Zagubiona dzielnica, Warszawa 2014
6 Molière, Wybór komedii, Wrocław 2001
7 Nothomb A., Zabić ojca, Warszawa 2013
8 Stendhal, Czerwone i czarne, Madryt 2005
9 Vian B., Czerwona trawa, Kraków 1987
10 Zola E., Germinal, Madryt 2005
11 Chateaubriand F.-R., Atala, Warszawa 2017
12 Levy M., Dzieci wolności, Warszawa 2009
13 Schmitt E.-E., Małżeństwo we troje, Kraków 2013
14 Schmitt E.-E., Odette i inne historie miłosne, Kraków 2015

 

Wydawnictwa w języku angielskim

1 Pym A., Method in translation history, New York cop. 1998

 

Wydawnictwa polskie

1 Sawecka H., Structures pirandeliennes dans le théâtre français 1920-1950, Lublin 2017
2 Auteur, personnage, lecteur dans les letrres d’expression française, sous la dir. de M.Chrobak, J. Kornhauser, W.Rapak, Kraków 2014
3 Autour du théâtre = Wokół teatru, eds. Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz, Kraków 2015
4 Belgiem być : fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku), Kraków 2017
5 Bernatowicz M., Hiszpania : fiesta jest dobra na wszystko, Warszawa 2017
6 Bilingwizm polsko-obcy dziś : od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków 2016
7 Bühler K., Teoria języka, Kraków 2004
8 Cronin M., Przekład w epoce cyfrowej, Kraków 2016
9 Dakowska M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Warszawa 2014
10 Danielewiczowa M., Dosięgnąć przedmiotu : rzecz o Ferdynandzie de Saussurze, Warszawa 2016
11 Forycki M., Anarchia polska w myśli oświecenia : francuski obraz Rzeczpospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań 2004
12 Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku, Łódź 2016
13 Grzmil-Tylutki, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków 2007
14 Gutkowska-Ociepa K., Odkodowana bliskość, Katowice 2016
15 Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007
16 Il traduttore errante : figure, strumenti, orizzonti, Warszawa 2017
17 Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Kraków 2016
18 Kaczmarek A., L’image de la femme dans l’oeuvre d’Émile Zola, Opole 21012
19 Karolak S., Nowakowska M., Jak stosować rodzajnik francuski, cz. 1, Warszawa 1999
20 Klimczyk W., Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008
21 Kociubiuńska E., L’ insoutenable pesanteur de l’être, Lublin 2015
22 Krzysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996
23 Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym zyciu, Warszawa 2010
24 Le crime et le châtiment dans la littérature française et francophone, Opole 2016
25 Łukasiewicz M., Pięć razy o przekładzie, Kraków 2017
26 Łukasiewicz M., Pięć razy o przekładzie, Kraków 2017
27 Marczuk B., Francuskie pisma o dramacie (1537-1631), Kraków 2016
28 Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. A.Rzepki, D.Pudo, M.Wrany, Kraków 2014
29 Potok M., Współczesna proza hiszpańska : studia, Poznań 2016
30 Rajewska E., Domysł portretu : o twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej, Kraków 2016
31 Romanowska A., Za głosem tłumacza : Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego, Kraków 2017
32 Starobinski J., 1789 : emblematy rozumu, Warszawa 1997
33 Tabakowska E., Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie : wybór prac, Kraków 2015
34 Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008
35 Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu, Poznań 2016
36 Wierzbicka A., Język-umysł-kultura, Warszawa 1999
37 Współczesne teorie przekładu : antologia, Kraków 2009

 

Język hiszpański

Językoznawstwo- wydawnictwa hiszpańskie

1 Cortés M., Didáctica de la prosodia del español : la acentuación y la entonación, Madrid 2002
2 Escribir en internet ; guia para los nuevos medios y las redes sociales, Barcelona 2016
3 Estudios de comunicación no verbal, Madrid 1998
4 Guillén C., Entre lo uno y lo diverso, Barcelona 2015
5 La enseñanza / aprendizaje del español con fines especifícos, Madrid  2001
6 Naranjo M., La poesia como instrumento didáctico en el aula de español como lengua extranjera, Madrid 1999

 

Przekładoznawstwo, literaturoznawstwo i kino hiszpańskie

1 Alegre Heitzmann A., Juan Ramón Jiménez, 1956 : crónica de un premio Nobel, Madrid 2008
2 Atienza B., El loco en el espejo, Amsterdam; New York 2009
3 Decir lo indecible? Traumas de la historia y las historias del trauma en la literaturas hispánicas, Varsavia 2015
4 Figuras del bien y del mal, Vigo 2017
5 Muñoz-Rojas R., « Poco a poco os hablaré de todo » : historia del exilo en Nueva York de la familia de los Ríos, Giner, Urruti : cartas 1936-1953, Madrid 2009
6 Ramón J.J., Epiostolario II : 1916-1936, Madrid 2012
7 Salinas S., El mundo poético de Rafael Alberti, Madrid 2004
8 Satira menipea y renovacion narrativa en España  del lucianismo a Don Quijote, Bordeaux, Cordoba 2017

 

Literatura hiszpańska po polsku

1 Calderon P.de la B., Życie snem ; Książę niezłomny, Wrocław 2003
2 García Lorca F. Od pierwszych pieśni do słów ostatnich, Kraków 1987
3 García Lorca F., Gips i jaśmin : poezje wybrane, Łódź 2017
4 Garcia Lorca F., Piosenka o chłopcu o siedmiu sercach i inne wiersze, Warszawa 2017
5 García Lorca F., Śpiewak cygańskich romansów, Warszawa 2011
6 Martínez de Pisón I., Gierki, Kraków 2013
7 Ruiz Zafon C., Marina, Warszawa 2010
8 Tirso de Molina, Zwodziciel z Sewilli i Kamienny gość, Wrocław 2000

 

Historia, kultura krajów hiszpańskojęzycznych

1 Olszycki M., Świat kolonialnej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2017
2 Quesada M.S., Historia del pensamiento español, Madrid 2016
3 Stein S., Moja wojna w Hiszpanii : brygady międzynarodowe – koniec mitu, Kraków 2015

Książki naszych pracowników

1 Sawicki P., Minkiewicz M., Olchówka A., Iberystyka wrocławska (1967-2007) : ilustrowany przewodnik retrospektywny, Wrocław 2017
2.  Słapek D., Rozważanie metajęzykoznawcze, Łódź 2017

 

 

25.04.2017

 

Język włoski

 

Literatura piękna  włoska w j. polskim

1 Sanna F., Podróż, Warszawa 2016

Gramatyki, metody do nauki, historia języka

1 Catizone R.L., Guerini L., Micarelli L., Italiano per stranieri : 202 esercizi : soluzioni : C1>C2, Roma ; Merano  cop. 2014
2 Consales I., Di sintassi a d’altro : riflessioni linguistiche sull’antico italiano, Roma cop. 2012
3 Bolognese M., Viappiani I., Amici d’Italia 2 : corso di lingua italiana : eserciziario, Recanato, cop. 2013+1CD
4 T. Anna Pellegrino, Amici d’Italia 2 : corso di lingua italiana : guida per l’insegnante, Recanato, cop. 2013+3CD
5 Pordini G., Triasi M.,  Amici d’Italia 3 : corso di lingua italiana : eserciziario, Recanato, cop. 2013+1CD
6 T. Anna Pellegrino, Amici d’Italia 3 : corso di lingua italiana : guida per l’insegnante, Recanato, cop. 2013+3CD

Historia, literaturoznastwo po włosku

1 Boero P., De Luca C., La letteratura per l’infanzia, Roma ; Bari cop. 1995

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Andant C., Nachon A, À Table !: à la decouverte du repas gastronomique des Français, Fontaine 2016
2 Blanco X., Bogacki K., Introduction à l’histoire de la langue française, Bellaterra 2014
3 Reichler-Béguelin M.-J., Denervaud M., Jespersen J, Écrire en français, Lausanne 1990

Językoznawstwo, prasoznawstwo, literaturoznawstwo francuskie 

1 Barthes R., Ziarno głosu, Kraków 2016
2 Bizek-Tatara R., L’envers étrange du quotidien : le fantastique de Jean Muno, Lublin 2016
3 Dizier A., En attendant Godot : Beckett, Paris D.L. 1993
4 Fournier S., Rire au théâtre à Paris à la fin du XVIIIe s., Paris 2016
5 La force du mythe entre fiction et réalité : écrivain des deux rives de la Méditerannée : actes du colloque, Roma 2015
6 La scène en miroir : métathéâtres italiens (XVIe-XXIE s.) : études en l’honneur de Françoise Decroisette, Paris 2016
7 Léger N., Les vies silencieuses de Samuel Beckett, Paris 2006
8 Louette J.-F.,En attendant Godot ou l’amitié cruelle, Paris D.L. 2002
9 Miraux J.-P., En attendant Godot  Samuel Beckett, Paris 2004
10 Noudelmann F., Beckett ou la scène du pire : étude sur En attendant Godot et Fin de partie, Paris cop. 1998
11 Quintallet J., En attendant Godot, Paris D.L. 1999
12 Rastier F., La mesure et le grain, Paris 2011
13  Santerre J.-P., Leçon littéraire sur En attendant Godot : Beckett,D.L. 2001 Paris
14 Tallarico G., La dimension interculturelle du dictionnaire bilingue, Paris 2016

 

Cywilizacja i  historia Francji w j. polskim i francuskim

1 Souchal F., Wandalizm Rewolucji, Warszawa 2016
2 Craveri B., Kochanki i królowe, Warszawa cop. 2005

 

Literatura francuska w oryginale

1 Abélard et Héloïse : correspendance, Paris D.L. 2001
2 Appanah N., Tropique de la violence, Paris 2016
3 Arditi M., L’enfant qui mesurait le monde, Paris 2016
4 Balzac H. de, La cousine Bette, Paris D.L. 2000
5 Balzac H. de, Lettres a Madame Hanska 1832-1844 .T.1, Paris cop. 1990
6 Balzac H. de, Lettres a Madame Hanska 1845-1850 .T.2, Paris cop. 1990
7 Bégaudeau F., Entre les murs, Paris D.L. 2008
8 Bertrand A., Gaspard de la Nuit, D.L. 2002
9 Bonnefoy Y, Les planches courbes, Paris 2005
10 Chansons de trouvères, Paris cop. 1995
11 Cherfi M., Ma part de Gaulois : récit, Paris 2016
12 Chrétiens de Troyes, Oeuvres complètes, Paris D,L. 2002
13 Clément B., L’oeuvre sans qualités, Paris cop.1994
14 Crébillon, Contes, Paris 2009, (Bibliothèque des Génies et des Fées ; 17)
15 Cusset C., L’autre qui l’adorait : roman, Paris 2016
16 Del Amo J.-B., Règne animal : roman, Paris 2016
17 Desnos R., Destinée arbitraire, Paris 1999
18 Diderot D. Jacques le Fataliste, Paris D.L. 2006, 28ème éd.
19 Diderot D., Les contemplations, Paris cop. 1962
20 Diderot D., Oeuvres philosophiques, Paris cop. 1961
21 Diderot D., Oeuvres romanesques, Paris cop. 1959
22 Didierlaurent J.-P., Le liseur du 6h27, Paris 2015
23 Dubois J., La succession, Paris 2016
24 Duras M., Des journées entières dans les arbres, Paris D.L. 1986
25 Duras M., Détruire dit-elle, Paris cop.1969
26 Duras M., La vie tranquille, Paris 2006
27 Duras M., Le square, Paris cop. 1983
28 Duras M., Moderato cantabile, Paris  cop. 1994
29 Echenoz J., Je m’en vais : roman, Paris 1999
30 Fabliaux érotiques, Paris D.L. 2004
31 Faye G., Petit pays : roman, Paris 2016
32 Gauthier T., Le roman de la momie, Paris D.L. 2000
33 Gros F., Possédées : roman, Paris 2016
34 Gueullette T.-S., Contes, Vol. 1, Paris 2010, (Bibliothèque des Génies et des Fées ; 9)
35 Gueullette T.-S., Contes, Vol. 2, Paris 2010, (Bibliothèque des Génies et des Fées ; 9)
36 Gueullette T.-S., Contes, Vol. 3, Paris 2010, (Bibliothèque des Génies et des Fées ; 9)
37 Histoire de la sultane de Perse et des vizirs ; Les mille et un jours ; Les aventures d’Abdalla, Paris 2006, (Bibliothèque des Génies et des Fées ; 8)
38 Hugo V., Les Misérables. T.1, Paris cop. 1998
39 Hugo V., Les Misérables. T.2, Paris cop. 1998
40 Hugo V., Les Misérables. T.3, Paris cop. 1998
42 Jablonka I., Laëtitia ou la fin des hommes, Paris 2016
42 Japrisot S., Un long dimanche de fiançailles, Paris D.L. 2005
43 Jauffret R., Cannibales : roman, Paris 2016
44 Lamartine, Ouevres poétiques, Paris D.L. 1977
45 Lang L., Au commencement du septième jour : roman, Paris 2016
46 Littel J., Les bienveillantes, Paris cop. 2006
47 Mabanckou A., African psycho, Paris cop. 2003
48 Mabanckou A., Black Bazar, Paris cop. 2009
49 Mabanckou A., Mémoires de porc-épic, Paris cop. 2006
50 Maupassant, Sur l’eau, Paris cop.1997
51 Maupassant, La maison Tellier, Paris 2009, 32ème ed.
52 Mauriac F., La fin de la nuit, Paris D.L. 2004
53 Mauvigner L., Continuer : roman, Paris 2016
54 Mérimée, Carmen, Paris D.L. 2003, 6ème éd.
55 Nouvelles courtoises occitanes et françaises, Paris cop. 1997
56 Orléans  Charles de, Ballades et rondeaux, Paris cop. 1992
57 Poésie lyrique latine du Moyen Âge, Paris 2000
548 Reza Y., Babylone, Paris 2016
59 Slimani L., Chanson douce : roman, Paris 2016
60 Slocombe R., L’affaire Léon Sadorski, Paris 2016
61 Tuil K.,  L’insouciance : roman, Paris 2016

Literatura piękna  francuska tłumaczona na j. polski

1 Houellebecq  M., Poszerzenie pola walki, Warszawa 2015
2 Balzac H. de, Stracone złudzenia, Madryt 2005
3 Gavalda A., Lepsze życie, Kraków 2015
4 Hugo W., Katedra Marii Panny w Paryżu, Madryt 2005
5 Japrisot S., Bardzo długie zaręczyny, Toruń 2005
6 Ormesson J.de., Ostatni sen mój będzie o tobie : biografia sentymentalna Chateaubrianda, Warszawa 1996

 

Język hiszpański

Językoznawstwo- wydawnictwa hiszpańskie

1 Cerny J., Historia de la lingüística, Cáceres 2006
2 Cerny J., Introducción al estudio de la lengua, Cáceres 2002
3 García Fernandez L., Las perífrasis verbales en español, Madrid 2012
4 Gómez Manzano P., Peífrasis verbales con infinitivo, Madrid 1992
5 Gómez Torrego L., Análisis morfologico, Madrid 2008
6 Hernández G., Análisis gramatical : teoria y practica, Madrid cop.1990
7 Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge ; New York 2010
8 Mainer J.-C., La edad de plata(1902-1939), Madrid 2016
9 Nueva gramática de la lengua española : manual, Madrid cop. 2010
10 Reyes G., Como escribir bien en español m : manual de redaccion, Madrid 2009
11 Universo gramatical : gramática de referencia para estudiantes de español, Madrid D.L. 2014+CD audio

Literatura hiszpańska i hiszpańskojęzyczna

1 ABCDario… / A.Gangi,  M.Gubbins,  J.M.Callejo [i in.], Valencia 2015
2 Calleja J.M., Arxipèlag, Navarrés 2012
3 Calleja J.M., Transbord, Tarragona 2006
4 Calleja J.M.,Huellas : poemas visuals 1974-2006, México 2013
5 Cervantes M.de, Novelas ejemplares [T]1, Madrid 1995
6 Cervantes M.de, Novelas ejemplares [T]2, Madrid 1995
7 Cortázar J., Rayuela, Barcelona 2015
8 Vargas Llosa M., El paraiso en la otra esquina, Madrid 2003

 

Przekładoznawstwo, literaturoznawstwo i kino hiszpańskie

1 Garciasol R. de, Claves de España : Cervantes y el « Quijote », Madrid 1969
2 Llera J.A., Lorca en Nueva York : una poética del grito, Kassel 2017
3 Martinez T.S., Contacto de lenguas y pueblos «  el español y el aleman en la Austria de los siglos XVI y XVII, Kassel 2017
4 Miguel M. E. de, Lorca desde el LLanto, Valladolid ; New York 2015
5 Rodríguez Tous J.A., Idea estética y negatividad sensible : la fealdad en la teoria estetica de Kant a Rosenkranz, Barcelona 2002

Literatura hiszpańska po polsku

1 Cervantes S.M. de, T.1, Przemyślny szlachcic don Kichote z Manczy, Warszawa 2016
2 Cervantes S.M. de, T.2, Przemyślny szlachcic don Kichote z Manczy, Warszawa 2016
3 Chacón D., Uśpiony głos, Warszawa 2014
4 Llobregat J., Sekret Wesaliusza, Katowice 2016
5 Mistral G., Czerwony Kapturek, Warszawa 2017
6 Mistral G., Śpiaca Królewna, Warszawa 2017
7 Montero R., Instrukcja jak ocalić świat, Warszawa 2010
8 Ribas R., Hofmann S., Dar języków, Katowice 2016
9 Święty Jan od Krzyża, Pieśn duchowa, Kraków 2017

Inne wydawnictwa

1 Buckely M.S., Tragedy walks the streets : the French Revolution in the making of modern drama, Baltimore 2006
2 Digital critical editions, Urbana 2014
3 Friedland P., Political actors : representative bodies & theatricality in the age of the French Revolution, New York cop. 2002
4 Maslan S., Revolutionary acts : theather, democracy and the French Revolution, Baltimore  cop. 2005

5 Nkollo M., The entrenchement of the „unus alterum”  pattern : four essays on latin and old romance reciprocal construction, Frankfurt am Main 2016

6 Pierazzo E., Digital schorarly editing, Farnham ; Burlington 2015

Język portugalski

1 Lingua portuguesa : unidade na diversidade, vol.1, Lublin 2016
2 Lingua portuguesa : unidade na diversidade, vol.2, Lublin 2016

 

Wydawnictwa polskie

1 Dramaturgia włoska XVI w. : Mandragora/ Macchiavelli. Sofonisba / Gian Giorgio Trissino. Amintas / Torquato Tasso, Warszawa 2017
2 Dworzanin polski Łukasza Górnickiego : dzieło, interpretacje, autor, Warszawa 2016
3 Graciotti S., Braterstwo myśli i uczuć, Warszawa 2016
4 Hughes R., Rzym, Warszawa 2016
5 Jóźwiak J., Konteksty, decyzje, konseksekwencje : problemy przekładu, Bydgoszcz 2016
6 Kostro M., Wróblewska-Pawlak K., Panie Prezydencie, Monsieur le Présdent… : formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym, Warszawa 2016
7 Kwapisz-Osadnik K., Le subjonctif et l’expression de l’expérience, Katowice 2002
8 Kwapisz-Osadnik, Podstawowy wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej : szkic porównawczy, Katowice 2007
9 Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa, Warszawa 2017
10 Malinowski W.M., Styczyński J., Polska i Polacy w literaturze francuskiej XIV-XIXw., Poznań 2016
11 O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach/ pod red. M. Tryuk, Warszawa 2010
12 Odeurs de l’écriture, Lublin 2012
13 Reguły gier, Katowice 2016
14 Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 2, Teatro/ J.Wilk-Racięska, K.Gutkowska-Ociepa, M.Kobiekla-Kwasniewska eds., Katowice 2016
15 Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 3, Cultura y traduccíon/ J.Wilk-Racięska,S.Deditius, A.Nowakowska-Głuszak eds., Katowice 2016
16 Sawicki P., Pabisiak M., Refranero español-polaco : 1551 przysłów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników, Wrocław 2016
17 Staroń A., L’art romanesque d’Octave Mirbeau, Łódź 2013
18 Śladami pisarza : Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, Lublin 2016
19 Śliwa D., Aspects dénominatifs de la morphologie dérivationnelle, Lublin 2000
20 Teoria i praktyka przekładu konferencyjnego, Warszawa 2006
21 Tryuk M., Konfrontatywne badania leksyki w aspekcie glottodydaktycznym na materiale francuskim i polskim, Wrocław 1989
22 Tsybova I., Essai de lexicologie française,Szczecin 2002
23 Ugniewska J., Miejsca utracone: szkice o pamięci i  zapomnieniu we współczesnej literaturze, Warszawa 2014
24 Zdrada-Cok M., Tahar Ben Jelloun : hybridités et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000, Katowice 2015
25 Zwierzeniec M., Las voces sordas : el capital creativo del México contemporáneo en su contexto socio-cultural (1985-2015), Varsovia 2016

Książki naszych pracowników

1 Kurek M., Poesía rasa : la experiencia de lo cotidiano en la lirica de Joan Brossa, Wrocław 2016
2 Rębkowska A., Humor w przekładzie audiowizualnym : na przykładzie filmów Les visiteurs i Bienvenue chez les Ch’tis i ich polskich wersji, Kraków 2016
3 Wiater A, Stimuler la parole à travers la peinture, Wrocław 2016

 

16.01.2017

 

Język włoski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka

1 Colombo F., Attiva il lessico A2/B1, Milano 2013
2 Cattunar J.,  Attiva il lessico B1/B2, Milano 2013
3 Guastalla C., Giocare con la scrittura, Firenze 2012
4 Petri A., Laneri M., Bernardoni A., Grammatica di base dell’italiano, Barcellona; Firenze 2015
5 Elementi di linguistica italiana, Roma 2015
6 Alessio L., Sgaglione A., Invito al. teatro, Roma 2007
7 Antonelli G., L’italiano nella società della communicazione, Bologna 2012

Historia, literaturoznastwo

1 Giuliani L., Korczak l’umanesimo a misura di bambino, Trento 2016
2 Bronowski C., La drammaturgia italiana negli anni 1922-1940, Toruń 2003
3 Bronowski C, Il teatro italiano fra 1918-1940, Toruń 2004
4 Chmiel A., Rompere il silenzio, Katowice 2015
5 Marinetti e il futurismo, a cura di Luciano de Maria, ed. riv. e ampliada, Milano 1981
6 Neorealismo, neodecandentismo, avanguardie, Roma ; Bari 1985

Literatura włoska w oryginale

1 Macchiavelli N., Il principe, Milano 1974
2 Tomizza F., Il bosco di acacie, Milano 1966
3 Tomizza F., L’albero dei sogni, Milano 1977
4 Tomizza F., Materada, Milano 1973
5 Tomizza F.,La città di Miriam, Milan 1976
6 Tomizza F., La ragazza di Petrovia, Milan 1975
7 Tomizza F.,L’amicizia, Milan 1980
8 Moravia A., Gli indifferenti, Milano 1976
9 Moravia A., Agostino, Milano 1979
10 Moravia A., Il conformista, Milano 1961
11 Camilleri A., Un mese con Montalbano, Milano 1998

Literatura  włoska w języku  polskim

1 Eco U., Poszukiwanie języka doskonałego, Warszawa 2013
2 Agnoloni G., Ścieżki nocy, Wrocław 2016

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Entre nous 1 : méthode de français A1 : livre de l élève, Paris 2015+2CD
2 Entre nous 2 : méthode de français A2 : livre de l élève, Paris 2015+1CD
3 Gautier M., Banque-finance.com, Paris 2012
4 Crépieux G,m Mensdorff-Pouilly L., Sperandio L., Vocabulaire essentiel du français A1/A2, Paris 2016+1CD
5 Miquel C., Communication progressive du français : niv. avancé, Paris 2016+1CD
6 Miquel C., Communication progressive du français : Corrigés : niv. avancé, Paris 2016
7 Capelle G., Communiquer à l’écrit B2-C1, Paris 2016
8 Saison 1 : méthode de français A1+, Poznań ; Paris 2014
9 Saison 1 : cahier d’exercices, Paris 2015
10 Beauchesne J, Dictionnaire des cooccurrences, Montréal ; Toronto 2001

Językoznawstwo, prasoznawstwo, literaturoznawstwo francuskie 

1 Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Paris 2009
2 Ringoot R., Analyser le discours de presse, Paris 2014
3 Maingueneau D., Discours et analyse du discours, Paris 2014
4 Le concept de mémoire : approches pluridisciplinaires, Paris ; Villetaneuse, 2011
5 Sarfati G.-E., Éléments d’analyse du discours, Paris 2014
6 Calabrese L., L’événement en discours : presse et memoire sociale, Paris 2016
7 Le nom propre en discours, Paris 2009
8 Sarfati G.-E., Paveau M-A., Les grandes théories de la linguistique, Paris 2014
9 Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Paris 2015
10 Thirouin L., L’aveuglement salutaire, Paris 2007
11 McKenna A., Molière dramaturge libertin, Paris 2005
12 Dire l’événement, Paris 2013
13 Raus R., La terminologie multilingue, Bruxelles 2013
14 Bernicot J., Bert-Erboul A., L’acquisition du langage par l’enfant, Paris 2014
15 Kail M., L’acquisition de plusieurs langues, Paris 2015
16 Dalgalian G., Enfances plurilingues, Paris ; Montréal 2006
17 Grosjean F., Parler plusieurs langues, Paris 2015
18 La rumeur des mots, sous la dir. de F.Gaudin, Mont-Saint-Aignan 2013
19 Lerat P., Langue et technique, Paris 2016
20 Chollet M., Être et savoir , Rennes 2016
21 Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchéque, Limoges 2016
22 La fabrique des mots, Limoges 2016
23 Krieg-Planque A., La notion de “formule” en analyse du discours, Besançon 2009
24 d’Hulst Lieven, Essais d’histoire de la traduction, Paris 2014

25 Szkopiński Ł., L’oeuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil, Paris 2015

26 Durrer S., Le dialogue dans le roman, Paris 1999
27 Rabatel A., La construction textuelle du point de vue, Paris 1998
28 Milly J., Poétique des textes, Paris 2005
29 Maingueneau D., Exercices de linguistique pour le texte littéraire, Paris 2002
30 Maingueneau D., L’Énonciation en linguistique française, Paris 2003
31 Kerbrat-Orecchioni C., La conversation, Paris 1996
32 Pavis P., Voix et images de la scène, Lille 1982
33 Béhar H., Le théâtre dada et surréaliste, Paris 1979
34 Bégar H., Carassou M., Dada : histoire d’une subversion, Paris 1990
35 Madelénat D., L’épopée, Paris 1986
36 Madelénat D., La biographie, Paris 1984
37 Madelénat D., L’intomisme, Paris 1989
38 Chevrel Y., Le naturalisme, Paris 1982

Literatura francuska w oryginale

1 Rostand E., Cyrano de Bergerac, Paris 1989
2 Stedhal, Le rouge et le noir, Paris 1958
3 Stendhal, Promenades dans Rome, T.1, Lausanne 1961
4 Stendhal, Promenades dans Rome, T.2, Lausanne 1961
5 Verlaine, Romances sans paroles ; suivi de Cellulairement, Paris 2002
6 Verlaine, Fêtes galantes; préc. de Les Amies ; suivi de La Bonne chanson, Paris 2003
7 Verlaine, Poèmes saturniens, Paris 2008
8 Verlaine, Sagesse, Paris 2006
9 Verlaine, La bonne chanson ; Jadis et naguère ; Parallèment, Paris 2007
10 Racine , Oeuvres complètes, T.1, Théâtre, poésies, Paris 1980
11 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe T.1, Paris 1951
12 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe T.2, Paris 1951
13 Éluard P., Oeuvres complètes T.1, Paris 1984
14 Éluard P., Oeuvres complètes T.2, Paris 1984
15 Gide A., Journal 1939-1949 ; Souvenirs, Paris 1954
16 Malraux A., Le miroir des limbes , Paris 1986
17 Malraux A., Romans, Paris 1947
18 Mallarmé, Oeuvres complètes, Paris 1979
19 Nodier Ch., Contes, Paris 1963
20 Sand G., Consuelo : la comtesse de Rudolstadt T. 1, Paris 1959
21 Sand G., Consuelo : la comtesse de Rudolstadt T. 3, Paris 1959
22 Sand G., Consuelo : la comtesse de Rudolstadt T. 2, Paris 1959
23 Sand G, Lélia, Paris 1960
24 Hugo, La légende des siècles, Paris 1964
25 Rousseau J.-J., Les confessions, Paris 1975
26 Balzac H. de, Histoire des treize, Paris 1956
27 Marguerite de Navarre, Héptameron, Paris 1982
28 Chateaubriand F.-R. de, Génie du christanisme, T.1, Paris 1966
29 Chateaubriand F.-R. de, Génie du christanisme, T.2, Paris 1966
30 Ronsard, Poésies : sélection, Paris 1960
31 Perec G., La vie mode d’emploi, Paris 1978
32 Modiano P., Remise de peine, Paris 1988
33 Modiano P., Du plus loin de l’oubli, Paris 1995

Literatura francuska w języku  polskim

1 Carrère E., Powieść rosyjska, Warszawa 2008
2 Modiano P., Perełka, Katowice 2014
3 Voltaire, Słownik filozoficzny, Warszawa 2015
4 Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, Warszawa 2011
5 Racine, Brytannik, Berenika ; Molier, Świętoszek, Lublin 2016
6 Morsztyn Stanisław, Hippolit, tragedyja, jedna z dziesięci ; Andromacha, tragedyja z francuskiego przetłumaczona, Warszawa 2016

Cywilizacja i  historia Francji w języku  polskim i francuskim

1 Targosz K., Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667) : z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015
2 Dobkowska J, Wasilewska J., W cieniu koronkowej parasolki, Warszawa 2016
3 Filozofia oświecenia : radykalizm, religia, kosmopolityzm, Kraków 2015
4 Zanola M.T., Arts et métiers au XVIIIe siècle, Paris 2016
5 Delamare F., Bleus en poudres, Paris 2008
6 Deutsch  L., Metronome, Paris 2009
7 Calmette J., Les Grands ducs de Bourgogne, Paris 1994
8 Rémond R., Introduction à l’histoire de notre temps, T.1, Paris 1974
9 Rémond R., Introduction à l’histoire de notre temps, T.2, Paris 1974
10 Rémond R., Introduction à l’histoire de notre temps, T.1, Paris 1974

Język hiszpański

Historia- wydawnictwa hiszpańskie

1 España ante sus criticos : las claves de la Leyenda Negra, Madrid ; Frankfurt am Main 2015
2 Sarmiento P.de Gamboa, Sumaria relacion, Pamplona ; Madrid, Franfurt am Main2015
3 Aracil Varon B., “Yo, don Hernando Cortés “, Pamplona ; Madrid, Franfurt am Main2015
4 Silvestre Miralles A., La traducción bíblica en San Juan de la Cruz : « Subida del Monte Cramelo », Zaragoza 2015
5 Hispanismos del mundo, Buenos Aires 2016
6 Murillo Gallegos V., Cultura, lenguaje y evangelizacion Nueva España, siglo XVI, Mexico 2012
7 Murillo Gallegos V, Palabras de evangelizacion, problemas de traduccion, Zacatecas 2009

Literatura hiszpańska w oryginale

1 Ribas R., Hofmann S., El gran frío, Madrid 2014
2 Montero C., Una dama en juego, Barcelona 2012
3 Marías J., Mano de sombra, Madrid 1997
4 Buero Valejo A., Hoy  es fiesta ; Las meninas; El tragaluz, Madrid 1974
5 Poema de Mio Cid, Burgos 1988

Przekładoznawstwo, literaturoznawstwo i kino hiszpańskie

1 Ezpeleta Piorno P., Teatro y traducción, Madrid 2007
2 Historia del cine español, Madrid 2010
3 Mario Vargas Llosa : w kręgu twórczości, Poznań 2013
4 Cortázar J., Wykłady w Berkeley, 1980, Kraków 2016
5 Bender E., Historia del relato de la historia: la obra autobiográfica de Arturo Barea, Lublin 2016
6 Bender E., Hay emociones en la niñez que duran toda la vida, Lublin 2011

Literatura hiszpańska po polsku

1 Portret kobiety w opowiadaniach hiszpańskich autorek, Wrocław 2014
2 Poniatowska E., Kochany Diego, całuje cię Quiela, Katowice 2016
3 Poniatowska E., Jedyna w swoim rodzaju, Katowice 2016
4 Alberto E., Ester, gdzieś tam, czyli romans Lina i Larry’ego Po, Warszawa 2006
5 Mayoral M., Prawie doskonała, Warszawa 2009
6 Fortes S., Fatum Laury Ulloa, Warszawa 2007
7 Guzner S., Szalona geometria miłości, Warszawa 2008
8 Fuentes C., Aura, Kraków 1974
9 Derrida J., Roudinesco E., Z czego jutro…, Warszawa 2016
10 Arcydzieła literatury hiszpańskiej / pod red. Magdy Potok, Poznań 2016
11 Rojas F.de, Celestyna, Warszawa 1962

Inne wydawnictwa

1 Berger H., Jr., The perils of Uglytown : studies in structural misanthtopology from Plato to Rembrandt, New York 2015
2 Border crossing, Amsterdam ; Philadelphia 2016
3 Montgomery S.L., Does science need a global language ? Chicago ; London 2013
4 Saldanha G., O’Brien S., Research metodologies in translation studies, London; New York 2014
5 The Oxford Handbook of multimehod and mixed methods research inquiry, Oxford 2016
6 Hickmann M., Children’s discourse, Cambridge 2003

 

Wydawnictwa polskie

1 Pluszka A., Wte i wewte : z tłumaczami o przekładach., Gdańsk 2016
2 Klik M., Teorie mitu : współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Warszawa 2016
3 Majdzik K., Przekład czyli na styku dwóch podmiotowości, Katowice 2015
4 Jakubowski P., Pułapki tożsamości, Kraków 2016
5 Kajtoch W., Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Kraków 2016
6 Kubaszczyk J., Faktura oryginału i przekładu : o przekładzie tekstów literackich, Warszawa 2016
7 Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, T.6, Wokół problemów przekładu literackiego, Gdańsk 2016
8 Chrostek M., Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939), Rzeszów 2016
9 Reinhardt, O teatrze i aktorze, Gdańsk 2004
10 Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 2016
11 Cronin M., Przekład w epoce cyfrowej, Kraków 2016
12 Marczuk B., Francuskie pisma o dramacie (1537-1631), Kraków 2016
13 Modrzejewska K., Postac męska we francuskim dramacie XX wieku, Opole 2004 
14 Ledwina A., Sidonie-Gabrielle Colette – kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, Opole 2006
15 Ledwina A., Les répresentants de la transgression dans l’oeuvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans Un barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L’Amant, Opole 2013

 

Książki naszych pracowników

 

1 Kulak E.K., Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków, Kraków 2016

 

 

10.09.2016

 

Język włoski

 

Literatura piękna  włoska w j. polskim

1 Bocaccio , Dekameron [T1], Warszawa 1955
2 Bocaccio , Dekameron [T2], Warszawa 1955

Gramatyki, metody do nauki, historia języka

1 Introduzione all’italiano contemporaneo, Bari 2011
2 Andorno C., Bosc F., Ribotta P., Grammatica : insegnarla e impararla, Bari cop. 2003
3 Sgroi S.C., Dove va il congiuntivo ? Torino 2013
4 Mauro T. de, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari 2011
5 Uno : corso communicative di italiano per stranieri : primo livello, Roma 2001
6 Due : corso communicative di italiano per stranieri : secondo livello, Roma 1998
7 Andorno C., Bosc F., Ribotta P., Insegnare e imparare la grammatica,Torino 1999
8 Cherubini N., L’Italiano per gli affari, Roma 1992

Historia literatury włoskiej

1 Buttaroni S., Letteratura al naturale, Roma 1992
2 Kornacka B., Fenomen „młodych pisarzy” w literaturze włoskiej końca XX wieku, Poznań 2016
3 Od Manzoniego do Maraini, Łódź 2012
4. Świtała M.I., W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie, Kraków 2016

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka francuskiego

1 Édito : méthode de français : niveau A1, Paris 2016
2 Édito : méthode de français : niveau A2, Paris 2016
3 Kwapisz-Osadnik K., Duża gramatyka francuska z ćwiczeniami A1-A2-B1, Poznań 2016

 

Literaturoznawstwo francuskie 

1 Dictionnaire Gide, Paris 2011
2 Schnyder P., Permanence Andre Gide, Paris 2007
3 Gide et la tentation de la modernité, Paris 2002
4 Durand G., L’imagination symbolique, Paris cop. 1964, [d.L. 2015]
5 Civardi J.-M., La querelle du Cid (1637-1638) : ed. critique intégrale, Paris 2004
6 Sofio S., Artistes-femmes : la parenthèse enchantée XVIIIe-XIXe s.,Paris 2016
7 Becq A., Genèse de l’esthétique française moderne, Paris 1994
8 Gracq J., André Breton : quelques aspects de l’écrivain, Paris 1985

Przekładoznawstwo i literaturoznawstwo

1 L’expérience de traduire, Paris 2015
2 Jakubczyk M., Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej, Kraków 2016
3 De la belle lettre aux belles-lettres=Od litery i listu do literatury, Kraków 2012
4 Forycki M., Chorografia Rzeczpospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alamberta, Poznań 2010
5 Lipińska M., Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych : analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna, Łódź 2016

 

Literatura francuska w oryginale

1 Gracq J., La forme d’une ville, Paris 1988
2 Gracq J., Les eaux étroites, Paris 1988
3 Gracq J., Préférences, Paris 1986
4 Gracq J., La presqu’île, Paris 1988
5 Leiris M., Nuits sans nuits et quelques jours sans jour, Paris 1988
6 Leiris M., Cinq études d’ethnologie, Paris 1983
7 Leiris M., Aurora, Paris 1986
8 Leiris M., L’Afrique fantôme, Paris 1988
9 Leiris M., Langage tangage, Paris 1987
10 Leiris M., Le ruban au cou d’Olympia, Paris 1986
11 Orsenna E., Deux étés : roman, Paris cop. 1997
12 Nothomb A, Barbe bleue, Paris cop. 2012
13 Ernaux A, Se perdre, Paris cop. 2001
14 Fournier J.-L., Le C.V. de Dieu, Paris 2011
15 Cendrars M., Blaise Cendrars : l’or d’un poète, Paris D.L. 2003

 

Literatura piękna  francuska w j. polskim

1 La Fontaine, Bajki : wybór, Warszawa 1984
2 Mercier , Obraz Paryża, Warszawa 1959

 

Cywilizacja i  historia Francji w j. polskim i francuskim

1 Robespierre : portraits croisés, Paris 2014
2 Muchembled R., Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIe), Paris 2011
3 Wahnich S., La Révolution française , Paris 2012
4 Auger A,m Fontaine M., Picon G., L’histoire de France à travers ses personnages, Paris 2015
5 Desproges P., Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis, Paris 1997
6 Sollers P., Liberté du XVIIIe, Paris 2002
7 Démier F., La France du XIXe s. : 1814-1914, Paris cop. 2000
8 Lever M., Louis XV : libertin malgré lui, Paris 2007
9 Napoléon Bonaparte, sous la dir. de Dimitri Casali, Paris 2009
10 Cioran E., O Francji, Warszawa 2016
11 Od de Laclosa do Collarda : adaptacje literatury francuskiej, Gdańsk 2016
12 Crespelle J.-P., Montparnasse w latach 1905-1930, Warszawa 1989
13 Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983
14 Ozouf M., Święto rewolucyjne 1789-1799, Warszawa 2008
15 Prost , Zarys historii Francji w XX wieku, Kraków 1997
16 Caracalla J.-P., Paryż śladami pisarzy, Warszawa 2003
17 Blaschke J., Tajemnice średniowiecza : sekretna historia zakonów, Warszawa 2007
18 Geremek B., Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989
19 Matthew D., Europa wieków średnich, Warszawa 1996

 

Język hiszpański

 

Historia- wydawnictwa hiszpańskie

1 Davies N., Reinos desaparecidos, Barcelona 2014

Literatura hiszpańska

1 Delibes M., Los santos innocentes, Barcelona 1998
2 Buero Vallejo A., El tragalus, Madrid 1994
3 Etxebarria L., Beatriz y los cuerpos celestes, Barcelona 2011

 

Gramatyki j. hiszpańskiego

1 Lapesa R., Historia de la lengua española, Madrid 1988
2 Duża gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami A1-A2-B1, Poznan 2016
3 Álvarez M., Álvarez Martínez M.A., En escritura : elemental A1-A2, Madrid 2011
4 Álvarez M., Álvarez Martínez M.A., En escritura : medio B1, Madrid 2011
5 Moreno C., Hernández C., Miki Kondo C., En gramática : elemental A1-A2, Madrid 2014
6 Andión Herrero M.A., Gramática práctica del español : nivel intermedio A2-B1, Madrid 2007
7 Alonso Zarza M.A., Fernández Alarcón F.J., Las preposiciones, Madrid 2011
8 García-Viñó M., Justo Muñoz P., DELE escolar A1: preparacion al Diploma del Español, Madrid 2015
9 Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema : curso de conversación B1 : [libro del alumno], Madrid 2011
10 Prada de M., Bovet M., Marcé P., Entorno laborial nivel 1 : A1/B1, Madrid cop. 2013, [dr. 2014]+CD
11 Prada de M., Bovet M., Marcé P., Entorno laborial nivel 1 : A1/B1, Madrid cop. 2013, [dr. 2014]+CD
12 Prada de M., Bovet M., Marcé P., Entorno empresarial nivel B2, Madrid 2014
13 Prada de M., Bovet M., Marcé P., Fuera del entorno laborial : un complemento para la vida cotidiana : nivel 1 : A1/A2, Madrid 2013
14 Kardyni M., Rogoziński P., Słownik medyczny polsko-hiszpański=Diccionario médico polaco-español, Kraków 2013

 

Przekładoznawstwo, literaturoznawstwo i kino hiszpańskie

1 Ezpeleta Piorno P., Teatro y traducción, Madrid 2007
2 Historia del cine español, Madrid 2010
3 Mario Vargas Llosa : w kręgu twórczości, Poznań 2013

 

Literatura hiszpańska po polsku

1 Ercilla y Zuniga A., Araukana. Cz. 1, Gliwice 2015
2 Ercilla y Zuniga A., Araukana. Cz. 2, Gliwice 2016
3 Ruiz Zafon C., Książę mgły, Warszawa 2013
4 Coelho P., Zahir, Warszawa 2005
5 Coelho P., Weronika postanawia umrzeć, Warszawa 2000
6 Coelho P., Demon i panna Prym, Warszawa 2002
7 Jonas D., Częsty przechodzień=Passageiro frequente, Gdańsk 2015

 

Wydawnictwa polskie

1 Davies N., Zaginione królestwa, Kraków 2010
2 Davies N., Europa : rozprawa historyka z historią, Kraków 2010
3 Alexander D, Czarownice, wróżbici, szamani : podróż przez świat mitów i magii, Warszawa 2008
4 Coe M, Snow D., Benson E., Starożytna Ameryka, Warszawa 1997
5 Człowiek romantyzmu/ pod red. F.Fureta, Warszawa 2001
6 Ceram C.W., Pierwszy Amerykanin, Warszawa 1977
7 Matthew D., Europa wieków średnich, Warszawa 1996
8 Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu : podręcznik, Kraków 2015
9 Nowicki W., Awatary szaleństwa : o zjawisku donkiszotyzmu w powieści angielskiej z XVIII wieku, Lublin 2008

 

 

 

20.05.2016

 

Język włoski

Literatura piękna  włoska (w oryginale i w tłumaczeniach)

1 Dante A., Boska komedia, Kęty 2015
2 Dante Alighieri , Boska komedia, Kraków; Dębogóra, cop. 2006
3 Eco U., Temat na pierwszą strone, Warszawa 2015

 

Język francuski

Gramatyki, metody do nauki, historia języka

1 Blanco X., Bogacki K., Introduction à l’histoire de la langue française, Barcelona 2014
2 Fay-Kayat J., La grammaire pas à pas, Paris 2012
3 Kamoun Ch., Ripaud D., Phonétique essentielle du français A1/A2, Paris 2016 +CD
4 Tendances : méthode de français : A1 : [livre de l’élève], Paris 2016+DVD-Rom
5 Girarder J., Pécheur J., Tendances méthode de français : A1 : cahier d’activités, Paris 2016+Corrigés et transcriptions

Historia literatury francuskiej 

1 Ottevaere-Van Praag G., Histoire du récit pour la jeunesse au XXe s. (1929-2000), Bruxelles 1999

Literatura francuska- przekłady na język polski

1 Wolter, Traktat o tolerancji, Warszawa 1988
2 Prévost, Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux, Warszawa 1974
3 Wolter, Powiastki filozoficzne, Warszawa 2009
4 Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, Warszawa 1960
5 Topor R., 3[Trzy] dramaty paniczne, Poznań 1995
6 Vian B., Piana dni, Warszawa 2013
7 Saint-Exupéry A. de, Mały Książę, Toruń 2005

Cywilizacja – Francja

1 Beevor A., Cooper A, Paryz wyzwolony, Kraków 2015
2 Baszkiewicz J., Władza, Wrocław ; Warszawa ;Kraków 1999
3 Bąk M., Filmowy Paryż : czyli Magia kina i miasta, Warszawa 2014
4 Duroselle J.-B., Wielka wojna Francuzów 1914-1918, Warszawa 2006
5 Deutsch L., Paryż : zwiedzanie metrem : [album], Warszawa 2011
6 Paris : [album], Düsseldorf  2005

 

Język hiszpański

Podręczniki, gramatyki, słowniki

1 Jakubowski B., Słownik medyczny hiszpańsko-polski=Diccionario médico español-polaco, Warszawa 2010

Literatura piękna hiszpańska w oryginale

1 Calderón de la Barca, Pedro: El príncipe constante Ed. crítica de Isabel Hernando Morata (Biblioteca Áurea Hispánica, 102. Comedias completas de Calderón, 13), Madrid; Frankfurt am Main 2015
2 Unamuno M. de, Niebla, Madrid 2010

Literatura hiszpańska -  przekłady na język polski

1 Bolaño R., Gwiazda daleka , Warszawa 2010
2 Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy [T.2], Poznań 2016

Cywilizacja, historia, sztuka  Hiszpanii i krajów latynoskich

1 Keller M., Tequila z Cortazarem, Warszawa 2015
2 Hughes R., Barcelona, Warszawa 2015
3 Dali S., Moje sekretne życie, Katowice 2015
4 Olszycki M., Meksyk : szlakiem zdobywców, Pelplin 2012

Cywilizacja Portugalii

1 Łukaszyk E., Imperium i nostalgia, Warszawa 2015

Literaturoznawstwo hiszpańskie

1 Salvador, Gonzalo: Borges y la Biblia, madrid; Frankfurt am Main 2011

2 Nahson D., La critica del mito : Borges y la literatura como sueño de vida, Madrid; Frankfurt am Main 2009
3 Peral Vega, Emilio; Sáez Raposo Francisco (eds.): Métodos de propaganda activa en la Guerra Civil española : literatura, arte, música, prensa y educación, Madrid; Frankfurt am Main  2015
4 López Petzoldt, Bruno: Los relatos de Julio Cortázar en el cine de ficción (1962-2009), Madrid; Frankfurt am Main 2014
5 Dhondt, Reindert: Carlos Fuentes y el pensamiento barroco (Nuevos Hispanismos, 21) ,Madrid; Frankfurt am Main 2015
6 Corral, Wilfrido: Vargas Llosa: la batalla en las ideas, (Critica Practicante; 8), Madrid; Frankfurt am Main 2012
7 Hennigfeld, Ursula (ed.): Roberto Bolaño: violencia, escritura, vida, Madrid; Frankfurt am Main  2015
8 Saucedo Lastra, Fernando: México en la obra de Roberto Bolaño. Memoria y territorio, Madrid; Frankfurt am Main 2015
9 Hernández Ortiz, Francisco; Duque Hernández, Miguel Ángel; Gallegos Infante, Laura Érika (coords.): Aproximaciones a la narrativa de la Revolución Mexicana : didáctica de la literatura hispanoamericana del siglo XX, Madrid; Frankfurt am Main , San Luis Potosi 2015
10 Arellano I. , Godoy E. (eds.), Temas del barocco hispánico, (Bibliotecas Indiana;1), Madrid; Frankfurt am Main2004
11 Armas, Frederick de; Sánchez Jiménez, Antonio (eds.),  Nuevas sonoras aves Catorce estudios sobre Calderón de la Barca, Madrid; Frankfurt am Main 2015
12 Arellano, Ignacio, Dando luces a la sombra. Estudios sobre los autos sacramentales de Calderón (Biblioteca Áurea Hispánica, 100) , Madrid; Frankfurt am Main 2015
13 Fernández Mosquera, Santiago: Calderón: textos, reescritura, significado y representación (Biblioteca Áurea Hispánica, 104), Madrid; Frankfurt am Main 2015
14 Vivar, Francisco: Cervantes y los límites del ser (Biblioteca Áurea Hispánica, 101), Madrid; Frankfurt am Main 2014

Publikacje naszych pracowników

1 Smuga Ł., Wbrew naturze i kulturze : o odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2016

Wydawnictwa  polskie -  literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo

1 (Nie)dosłowność w przekładzie : od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne, Kraków 2015

2 Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012
3 Potega intelektu : Umberto Eco : recepcja i reminiscencje w Polsce : księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
4 Długosz-Kurczabowa K., Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008
5 Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Katowice 2015
6 Hejwowski K., Iluzja przekładu : przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym, Katowice 2015
7 Tekst naukowy i jego przekład, Kraków 2015
8 Miedzy oryginałem a przekładem [T] 21, Kraków 2015
9 Hejwowski K., Iluzja przekładu, Katowice 2015
10 Sławkowa E., Warchoł J., Współczesne przekłady utworów Mickiewicza, Katowice 2000
11 Bańko M., Drabik L., Wiśniakowska L., Słownik spolszczeń i zapożyczeń, Warszawa 2007
12 Rachwalska von Rejchwald J., Le mouvant ou la nostalgie du continu, Lublin 2014
13 Recyclage et décalage : esthétique de la reprise dans les littératures  françise et francophones , Lublin 2013
14 Demonpion D., Michał Houellebecq : biografia, Warszawa 2005
15 Świadectwa obecności : polskie zycie artystyczne we Francji w latach 1900-1939 : diariusz wydarzeń z wyborem tekstów. Cześć 1: lata 1900-1921, Warszawa 2012

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.03.2016

 

 Język włoski

 

Przekładoznawstwo,  gramatyki, podręczniki i słowniki: 

1 Adamo G., Valle V.delle, 2006 parole nuove : un dizionario di neologismi dai giornali, Milano 2005
2 Tommasini M.G., Diaco M.F., Spazio Italia 3, Torino 2013+DVD-Rom
3 Słownik włosko-polski polsko-włoski, Warszawa [b.r.]
4 Słapek D., Lessicografia computazionale e traduzione automatica, Firenze 2016

Literatura piękna  włoska (w oryginale i w tłumaczeniach):

1 Alajamo R., È stato il figlio, Milano 2006
2 Alajamo R., Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo, Milano 2004
3 Eco U., Trzecie zapiski na pudełku od zapałek 1994-1996, Poznań 1997
4 Fallaci O., Le radici dell’odio : la mia verità sull’islam, Roma 2015
5 Padellaro G., Trittico siciliano, Milano 1969
6 Pirandello L., Sei personaggi in cerca d’autore, Torino cop. 2014
7 Saviano R., Piękno i piekło, Warszawa 2010
8 Murgia M., Accabadora, Warszawa 2012

 

Język francuski

 

Gramatyki :

1 Glaud L., Lannier, Loiseau Z., Grammaire essentielle du français A1-A2, Paris 2015 +CD
2 Glaud L., Lannier, Loiseau Z., Grammaire essentielle du français B1, Paris 2015 +CD

Historia literatury francuskiej :

1 SéguinM.-S., Histoire de la littérature en France au XVIIIe siècle, Paris 1992

Przekładoznawstwo, językoznawstwo - wydawnictwa francuskie :

1 Apter E., Zones de traduction : pour une nouvelle littérature compare, Paris 2015
2 Ecrire dans l’enseignement supérieur, Grenoble 2015
3 Gouadec D., Profession traducteur : APE, Paris 2009
4 Granger Ch., La destruction de l’université française, Paris 2015
5 Guidère M., Irak in translation : de l’art. de perdre une guerre sans connaître la langue de son adversaire, Paris 2008
6 Guineau B., Glossaire des matériaux de la couleur et des techniques employés dans les recettes de couleurs anciennes, Turnhout 2005
7 Histoire des traductions en langue française : XVIIe et XVIII siècles, Lagrasse 2014
8 Jouet J., À bouche que veux-tu : le corps dans les expressions de la langue française, Paris 2004
9 L’Unité en sciences du langage, Paris 2014
10 Langle Bergeron S., Curie P., Peinture & dessins : vocabulaire typologique et technique, Paris 2009  T. 1-2
11 Marsac F.,Histoire d’s, Paris 2016
12 Mollard-Desfour A., Le Blanc, Paris 2008
13 Mollard-Desfour A., Le Gris, Paris 2015
14 Mollard-Desfour A., Le Rouge, Paris 2009
15 Terminologie (II) : comparaisons, transferts, (in)traductions, Bern 2012
16 Vingt cinq ans après... Paris 2015
17 Weil, Rameau S., Trésors des expressions françaises, Paris 1981

Literatura francuska - przekłady na język polski :

1 Brantôme, Żywoty pań swawolnych, Kraków 2003
2 Crébillon, Sofa, Warszawa 1987
3 Darrieussacq M., Świństwo, Warszawa 1997
4 Mercier, Obraz Paryża, Warszawa 1959
5 Mirabeau, Moje nawrócenie czyli wyznania libertyna, Wrocław 1993
6 Queneau R., Ćwiczenia stylistyczne, Izabelin 2005

Literatura piękna francuska :

1 Angot Christine, Un amour impossible, Paris 2015
2 Autissier Isabelle, Soudain, seuls, Paris 2015
3 Azoulai Nathalie, Titus n’aimait pas Bérénice, Paris 2015
4 Bleys Olivier, Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes, Paris 2015
5 Echenoz J., 14 : roman, Paris cop. 2012
6 Enard Mathias, Boussole, Paris 2015
7 Fargues Nicolas, Au pays du p’tit, Paris 2015
8 Hatzfeld Jean, Une papa de sang, Paris 2015
9 Kaddour Hédi, Les prépondérants, Paris 2015
10 Liberati Simon, Eva, Paris 2015
11 Mabanckou Alain, Petit Piment, Paris 2015
12 Nathan Tobie, Ce pays qui te ressemble, Paris 2015
13 Reverdy Thomas B., Il était une ville, Paris 2015
14 Sansal Boualem, 2084 : La fin du monde, Paris 2015
15 Sartre J.,-P., La p...respectueuse, suivi de Morts sans sépulture, Paris 1988
16 Tillinac Denis, Retiens ma nuit, Paris 2015
17 Vigan Delphine de, D’après une histoire vraie, Paris 2015

Cywilizacja – Francja :

1 Baszkiewicz J, Francja w Europie, Wrocław 2006
2 Baszkiewicz J., Francja Nowożytna, Poznań 2002
3 Biet C., La vie, la légende : Henri IV, Paris 2000
4 Coreth E., Schöndorf H., Filozofia XVII I XVIII wieku, Kęty 2006
5 Secher R., Ludobójstwo francusko-francuskie : Wandea –Departament Zemsty, Warszawa 2015

 

Język hiszpański

Podręczniki, gramatyki:

1 López G.A., Morant R., Gramática femenina, Madrid 2005
2 Pamies Bertran A, Nowikow W., Los modos verbales en español y en polaco, Łódź 2015

Literatura piękna hiszpańska:

1 Lozano Renieblas I., Cervantes y el mundo de Persiles, Alcala de Henares, 1998

Literatura hiszpańska - przekłady na język polski :

1 Bolaño R., Gwiazda daleka , Warszawa 2010
2 Etxebarria L., Kosmofobia, Warszawa 2009
3 Montero R., Instrukcja jak ocalic swiat, Warszawa 2010
4 Pieśń o Cydzie, Kraków 2003
5 Tirso de Molina, Dramaty, Wrocław 1999

Cywilizacja – historia Hiszpanii i krajów latynoskich: 

1 Cercas J., Żołnierze spod Salaminy, Warszawa 2005
2 Cormier J., Che Guevara, Warszawa 2004
3 Esteban A, Panichelli S., Gabo et Fidel : pejzaż przyjaźni, Warszawa 2006
4 Jakubowska Z., Madryt 11 marca, Warszawa 2005
5 Martinez Lozano A., Przełamując stereotypy : portrety Hiszpanek czasów frankizmu w twórczości filmowej Juana Antonio Bardema, Wrocław 2015
6 Vieira N. R., Historia Fado, Zakrzewo 2015

Inne wydawnictwa :

1 Brakelmann G., Peter Yorck von Wartenburg : 1904-1944 : eine Biographie, München 2012
2 Dynamics and terminology : an interdisciplinary perspectiveon monolingual and mutilingual culture-boud communication, Amsterdam 2014
3 Handbook of terminology, Vol. 1, Amsterdam 2015
4 Remapping habitus in translation studies, Amsterdam, New York 2014
5 Translation in anthologies and collections (19th and 20th centuries), Amsterdam ; Philadelphia 2013

Wydawnictwa  polskie - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo :

1 Archipelag porównań, Kraków 2007
2 Barbaruk M., Długi cień don Kichota, Kraków 2015
3 Ciszewska-Jankowska E., Le futur antérieur et ses emplois : analyse contextuelle, Katowice 2014
4 Gaszyńska-Magiera M., Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej, Kraków 2011
5 Jakubowska-Cichoń J., Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras, Kraków 2010
6 Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków 2011
7 Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, Warszawa 1999
8 Krupecka I., Don Kichote w krainie filozofów : o kichotyzmie pokolenia`98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości, Toruń 2012
9 Majdzik K., Słapek D., Narzędzia analizy przekładu, Touń; Katowice 2015
10 Manasterska-Wiącek E., Dyfuzja i paradyzfuzja, Lublin 2015
11 Miedzy oryginałem a przekładem 20, Kraków 2014
12 Paprocka N., Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais, Łask 2005
13 Przekład- jezyk – kultura IV, Lublin 2015
14 Solovà R, Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, Wrocław 2013
15 Taraszka-Dróżdż B., Schémas d’extension métaphorique, Katowice 2014

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.2016

Język włoski

Przekładoznawstwo,  gramatyki i podręczniki 
1 Caffé Italia 3 : corso di lingua it., Recanati 2007+CD
2 Luraghi S., Venier F., Esercizi di semnatica, pragmatica e liguistica testuale, Roma 2009
3 Mazzetti A., Manili P, Bagianti R., Nuovo qui Italia piú : corso di lingua ital., Milano 2000+CD
4 Nuovo contatto C1 : corso di lingua e civilta italiana, Torino 2013+DVD, +CD
5 Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffé Italia 1 : libro dello studente, Roma cop. 2005+CD
5 Grammatica italiana dell’italiano antico. Vol.1, Bologna 2010
6 Grammatica italiana dell’italiano antico. Vol2, , Bologna 2010
7 Marazzini C.,La lingua italiana : profilo storico, Bologna 2002
8 Dizionario di linguistica, Torino 2004

Wydawnictwa polskie dotyczące  Włoch

1 Miszalska J., Z ziemi włoskiej do Polski : przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 2015

Literatura włoska tłumaczenia

1 Przed Petrarką : antologia trzynastowiecznej poezji miłosnej, Kraków2015
2 Eco, Imie Róży, Warszawa 1996

Język francuski

Przekładoznawstwo,  gramatyki i podręczniki 

1 Yaguello M., Le grand livre de la langue française, Paris 2003
2 Lebrun C., Poumarède G., 800 mots pour réussir : français 4e – 3e : fiches de vocabulaire, Paris 2015
3 Vocabulaire français : trouver et choisir le mot juste, Bruxelles 2015
4 Lebrun C., Poumarède G., 800 mots pour réussir : français 4e – 3e : fiches de vocabulaire, Paris 2015
5 Lo Nostro M., La dictionnairique bilingue, Paris 2013
6 Guidère M., Introduction à la traductologie, Bruxelles 2010
7 Granger C., La destruction de l’université française, Paris 2015
8 Apter E., Zones de traduction, Paris 2015

9 Guidere M., Irak in translation, Paris 2008

Literatura francuska- przekłady na język polski

1 Maupassant G. de, Uwodziciel Warszawa 2012
2 Houellebecq, Uległość, Warszawa 2015
3 Bayard, Jak rozmawiać o książkach, Warszawa 2015

 

Literatura piękna francuska

1 Lyotard J.-F., Heidegger et “les juifs”, Paris 1988
2 Bayard, Comment parler des livres qu’on a pas lus ? Paris 2012

Literatura piękna polska

1 Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, Warszawa 1965
2 Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, Kraków 2015
3 Zgubiony kapelusz=Il capello smarrito, Łódz 2015

Cywilizacja – Francja

1 Gariroch D., La fabrique du Paris révolutionnaire, Paris cop. 2002
2 Ham P., 1914 : rok końca świata, Warszawa 2015

Sztuka – Francja, Włochy, Hiszpania

1 Guidol J., Goya : [album],Barcelona 1986
2 Timm W., Francisco Goya : [album], Berlin 1979
3 Erben W., Joan Miró : [album], Köln cop. 1988
4 Descharnes R., Néret G., Salvador Dalí : [album],, Köln cop. 1989
5 Essers V., Henri Matisse : [album], Köln cop. 1989
6 Walther I.F., Paul Gauguin : [album], Köln cop. 1988
7 Arnold M., Henri de Toulouse-Lautrec : [album], Köln cop. 1987
8 Paul Cézanne : [album],, Leningrad 1983
9 Düchting O., Cézanne : [album], Köln 1989
10 Roy C., Modigliani : [album],New York 1985
11 Pečirka J., Edgar Degas : dessins : [album], Paris 1968
12 Papadakis A., Architecture aujourd’hui : [album], Paris 1991
13 Gauthier S., Cathédrales de France : [album],Paris 1964
14 Italian Painting : the Hermitage, Leningrad 1984
15 Boussel P., Leonardo da Vinci : [album],, London 1992
16 Wasserman J., Leonardo da Vinci : [album], New York 1984

 

Język hiszpański

Podręczniki, gramatyki hiszpańskie

1 Olimpio de Oliveira S.M., Penades Martinez I., Ruiz Martinez A.M., NI da ugual, ni da lo mismo : para conocer y usar las locuciones verbales en el aula de español, Madrid 2006

Historia literatury, przekładoznawstwo

1 Pluta N., La sombra del crimen, Kraków 2012
2 Martinez M.J. A., Vivir de la pluma, Madrid 2009
3 Historia de la edicion en España : 1836-1936, Vol.1, Madrid 2001
4 Historia de la edicion en España : 1939-1975, Vol.1, Madrid 2001
5 El autor oculto en la literature española , Madrid 2014
6 El matrimonio en Europa y el Mundo hispanico. Siglos XVI y XVII, Madrid 2005
7 Bautista N.E., El mito de don Quijote en la novela posmoderna y su reescritura paradigmática en City of Glass (1985), de Paul Auster, Vigo 2014
8 VélezSainz J., La defesa de la jujer en la literatura hispánica : siglos XVI-XVII, Madrid 2015
9 Antología del pensamiento feminista español, Madrid ; Valencia 2012
10 Katedra Bolaño, pod red. W.Charchalisa I Arkadiusza Żychlińskiego, Poznań 2015

Cywilizacja – historia Hiszpanii i krajów latynoskich

1 Moa P., Los crimenes de la Guerra civil y otras polemicas, Madrid 2004
2 Drozdowicz M., En busca del reino de Dios, Ostrava 2015
3 La hegemonia norteamericana en declive?, Colombia 2014

Literatura piękna hiszpańska

1 Ribas P., Encuentro en Berlin, Barcelona 2013
2 Moreto A., El lego del Carmen, ed. Florian Smieja, Salamanca 1970
3 Calderon, La cura y la enfermedad, Kassel 2014
4 Chirbes R., En la orilla, Barcelona 2013
5 Chirbes R., La caída de Madrid, Barcelona 2015
6 Chirbes R., La larga marcha, Barcelona 2014
7 Chirbes R., Los viejos amigos, Barcelona 2015
8 Chirbes R., Crematorio, Barcelona 2014

Wydawnictwa  polskie - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, inne

1 Marcjanik M., Grzeczność  w komunikacji językowej, Warszawa 2007
2 Przejęzyczenie : rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2015
3 Gostkowska K., Język – kultura – technologia, Warszawa 2015
4 Gostkowska K., Język – kultura – technologia, Warszawa 2015
5 Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka : dwa studia, Warszawa 2015

 

Inne

1 Fraser B., Disability studies and spanish culture, Liverpool 2013
2 Disability studies : enabling the humanities, New York 2002
3 Dünne J., Die kartographische imagination, München 2001
4 Moretti F., Atlas of the european novel 1800-1900, London ; New York 2015
5 Mitchell D., Snyder S.L., Narrative prosthesis : disability and the dependencies of discourse, Michigan 2000
6 Space and time in language and literature, Newcaste upon Tyne, 2009
7 Effects of second language on the first, Clevedon 2003
8 Rethinking linguistic relativity, Cambridge 1996

 

8/10/2015

 

Gramatyki i metody  – język włoski

 

1

Palumbo R., Sorce A.M., Analisi del period : quaderno operative, Milano 2009

2

Colombo A., Palumbo R., Sorce A.M., Analisi grammaticale : quaderno operative, Milano 2009

3

Trifone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano B1, Firenze 2008+2CD

4

Trifone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano B2 [podręcznik], Milano 2011+CD

5

Trifone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano C1, Firenze 2010

6

Arrivederci !3 : corso di italiano, Roma 2012+CD

7

Trifone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano C2 [podręcznik], Milano 2011

8

Bali M., Rizzo G., Nuovo Espresso 2, Firenze 2014+DVD-Rom

9

Bali M., Rizzo G., Nuovo Espresso 3, Firenze 2015+DVD-Rom

10

Giuli A.De, Guastala C., Naddeo C.M., Nuovo Magari B2, Firenze 2013+CD

11

Giuli A.De, Guastala C., Naddeo C.M., Nuovo Magari C1/C2, Firenze 2013+2CD

 

Historia kultury Włoch

 

1

Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, T.1, Warszawa 1975

2

Gibbon E., Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, T.2, Warszawa 1975

 

Wydawnictwa  polskie - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

 

1

Dybiec-Gajer J., Zmierzyć przekład? ,Kraków 2013

2

Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, Warszawa 2015

3

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna : polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009

4

Nabokov V., Wykłady o Don Kichocie, Warszawa 2015

 

Historia literatury francuskiej

 

1

Kofman S., L’enfance de l’art: une interprétation freudienne, Paris 1985

2

Isis, Narcisse, Psyché : entre Lumières et Romantisme : actes du colloque, Clermont-Ferrand 2001

3

Voix dans la culture et littérature françaises (1713-1875) : actes du colloque, Clermont-Ferrand 2001

4

Écritures de la personne : mélanges offertes à Daniel Madelénat, Clermont-Ferrand 2003

5

Paul Valéry : « regards » sur l’histoire, Clermont-Ferrand 2008

6

Désir d’aphorismes, Clermont-Ferrand 1998

7

Marguerite Yourcenar et la Mediterrannée, Clermont-Ferrand 1995

8

Mythes et réalités, histoire du roi Arthur, Rennes 2009

9

Arthur, Lancelot, le Graal, le Grand Roman, Rennes 2010

10

Herman J.,Kozul M., Kremer N., Le roman veritable : stratégies préfacionelles au XVIIIe s., Oxford

11

Zawisza E., L’âge d’or du péritexte : titres et préfaces dans les romans du XVIIIe s., Paris 2013

 

Językoznawstwo , przekładoznawstwo, leksykografia polska i francuska

 

2

Leroy S., Le nom propre en français, Paris 2004

3

Guidère M., Introduction à la traductologie, Bruxelles cop. 2010, dr.2013

4

Le Petit Robert, Paris 2001

5

Kwapisz-Osadnik K., Le verbe français dans un cadre cognitif, Katowice 2009

6

Marcjanik M., Grzeczność  w komunikacji językowej, Warszawa 2007

7

Marcjanik M., Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2015

8

Vocabulaire progressif : niv. perfectionnement : corrigés, Paris 2015

 

 Literatura francuska w oryginale

 

1

Chateaubriand , Atala, René, Les aventures du dernier Abencérage, La vie de Rancé, Lausanne, cop. 1968

2

Ionesco, Théâtre T.1, Paris 1970

3

Camus A., Théâtre, récits nouvelles, Paris 1962

4

Sartre J.-P., Réflexions sur la question juive, Paris 2013

 Literatura francuska- przekłady na język polski

1

Maupassant G. de, Uwodziciel (Bel ami), Warszawa 2012

 

5.06.2015

 

Przekładoznawstwo,  gramatyki i podręczniki  – język włoski

 

1

Söllner M.A, Bernabei-Dangelmaier, Gramatyka włoska z ćwiczeniami : poziom podstawowy i średnio zaawansowany, Langenscheidt cop.2001

2

Rovere-Fenati B., Gramatyka z ćwiczeniami : włoski dla poczatkujących i srednio zaawansowanych, LektorKlett cop. 2003

3

Arrivederci ! 1 : corso multimediale di italiano : libro dello studente e quaderno degli esercizi, Roma cop. 2011+CD+DVD

4

Nuovo progetto italiano :1A : corso mutimediale di lingua e civiltà italiana, Roma cop. 2013+CD+DVD

5

Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffé Italia 1 : libro dello studente, Roma cop. 2005+CD

6

Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffé Italia 2 : libro dello studente, Roma cop. 2006+CD

7

Mezzadri M., Balboni P.E., Nuovo Rete! : A1: corso multimediale di italiano per stranieri, Perugia 2014

8

Frattegiani M.T., Baldelli R., Arrivo in Italia : corso di lingua italiana per studenti di nivello A1-A2, Perugia 2009 +CD

9

Lombardo D., Nosengo L., Ulysse G., Ciao ragazzi! : corso d’italiano A2/B1 : libro di classe, Pergia 2008

10

Lombardo D., Nosengo L., Ulysse G., Ciao ragazzi! : corso d’italiano A2/B1 : libro di casa, Pergia 2008

11

Lombardo D., Nosengo L., Ulysse G., Ciao ragazzi! : corso d’italiano A2/B1 : guida insegnante, Pergia 2008

 

Wydawnictwa dotyczace literatury włoskiej i historia kultury Włoch

 

1

Tichoniuk-Wawrowicz E., L’universo labirintico nella narrativa di Primo Levi, Zielona Góra 2012

2

Kowalczyk M.E., Obraz Włoch, Toruń 2005

 

Literatura piękna  włoska

 

1

Pirandello L., Tutti i romanzi.T.1, Roma 2007

2

Pirandello L., Uno, nessuno e centomila ; Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Roma 2004

3

Ammaniti N., Ti prendo e ti porto via, Milano 1999

4

Bonaviri G., I cavalli lunari, Milano 2004

5

Bonaviri G., Il vicolo blu, Palermo 2003

6

Bonaviri G., Il re bambino, Milano 1990

7

Bonaviri G., Il dire celeste, Milano 1993

8

Zappulla Muscara S., Zappulla E., Bonaviri inedito, Catania 2001

9

Dante Alighieri, La Divina Commedia : Inferno, Firenze 1971

10

Dante Alighieri, La Divina Commedia : Purgatorio, Firenze 1971

11

Dante Alighieri, La Divina Commedia : Paradiso, Firenze 1971

 

Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, teoria literatury

 

1

Encuentros entre linguas, Katowice 2014

2

Introduction à l’analyse des textes littéraires français du XXe siècle, Kraków 1999

3

Janusiewicz M., Literatura doby internetu : intertekstualność i multimedialność tekstu, Kraków 2013

4

Miłość idealna, miłość dziecka, Antropologia miłości T.5, Wrocław 2013

5

Miłość sprzedajna, Antropologia miłości T.6, Wrocław 2014

6

Compagnon A., Demon teorii, Gdańsk 2010

7

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku : podręcznik, Kraków 2006

 

Historia literatury francuskiej

 

1

Badel P.Y., Introduction à la vie littéraire du Moyen Âge, Paris 1969

2

Gentil Le P., La littérature française du Moyen Âge, Paris 1985

3

Poiron D., Précis de la litt. françaises du Moyen Âge, Paris 1983

4

Versini L., Le roman épistolaire, Paris 1979

5

Antkowiak K., L’aventure de la parole dans Le Cymbalum Mundi de Bonaventure Des Périers, Łódź 2014

6

Zacharow S., La rhéthorique dans la théorie de l’art à l’époque des Lumières en France, Łódź 2014

7

Staroń A., Au carrefour des esthétiques Rachilde et son écriture romanesque 1880-1913, Łódź 2015

8

Pietrzak W.K., Le tragique dans les nouvelles exemplaires en France au XVIe siècle, Łódź 2006

9

Jaroszewska T., Le vocabulaire du théâtre de la Renaissance en France (1540-1585), Łódź 1997

10

Puzin C., Littérature XVIIème siècle : textes et documents, Paris 1991

11

Charpentier M., Charpentier J., Littérature XVIIIème siècle : textes et documents, Paris 1990

12

Rincé D, Lecherbonnier B., Littérature XIXème siècle : textes et documents, Paris 1989

13

Le théâtre en France, Paris 2009

 

Językoznawstwo , przekładoznawstwo, leksykografia polska i francuska

 

1

S’adresser à autrui, Chambéry 2014

2

Les clés du langage, Auxerre 2015

3

Lexicographie et terminologie, Ottawa 2007

4

Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie/ tom pod red. Anny Szczęsny i Krzysztofa Hejwowskiego, Warszawa 2012

5

Tłumaczenie, leksyka, frazeologia, styl / pod red. Krzysztofa Hejwowskiego, Warszawa 2010

6

Tłumacz : sługa , pośrednik, twórca? / pod red. Małgorzaty Guławskiej-Gawkowskiej, Krzysztofa Hejwowskiego i Anny Szczęsny, Warszawa 2012

7

Pięćdziesiąt [50] lat polskiej translatoryki / pod red. Krzysztofa Hejwowskiego, Anny Szczęsny, Urszuli Topczewskiej, Warszawa 2009

8

Gałkowska A., Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej, Łódź 2011

9

Szeflińska-Baran M., L’humour dans la communiation – la communication de l’humour, Łódź 2012

10

Goudaillier J.-P. : 25 ans d’écrits lexiographiques et argotologiques, Łódź 2014

11

Lipińska M., L’équivalence des proverbes polonais et des proverbes français, Łódź 2004

12

Lipińska M., Essaais sur les priamèles polonaises , Łódź 2006

13

Napieralski A., La langue du rap en France et en Pologne, Łódź 2014

14

Gajos M., Procedury tworzenia skróconych form leksykalnych w j. francuskim, Łódź 2004

15

Topa-Bryniarska D., L’univers discursif dans l’éditorial, Katowice 2014+CD

 

Podręczniki, gramatyki francuskie

 

1

Sułkowska M., Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych : podręcznik dla studentów jezyka francuskiego, Katowice 2014

2

Les exercices de grammaire : A2 : avec corrigé, Paris 2006

 Literatura francuska - przekłady na język polski

1

Makine A., Między ziemią a niebem, Warszawa 2004

2

Gavalda A., Billie, Kraków 2014

3

Ghelderode M. de, Teatr, Warszawa 1971

4

Makine A., Między ziemią a niebem, Warszawa 2004

5

Ammaniti N., Jak Bóg przykazał, Warszawa 2008

6

Reza Y., Bóg mordu, Katowice 2012

 

 Cywilizacja – Francja

 

1

Ercole Pozzoli M., Zamki nad Loarą, Warszawa 2007

2

Pastoureau M., Noir ; histoire d’une couleur, Paris 2014

 

Literatura hiszpańska - przekłady na j.polski

 

1

García Casado P., Peryferie, Wrocław 2014

 

Cywilizacja, historia - Hiszpania i kraje Ameryki Łacińskiej

 

1

Walczak J., Aztekowie i tajemnica kalendarza, Warszawa 2006

2

La guerra civil española, Madrid 2008

3

Tremlett G., Katarzyna Aragońska : hiszpańska królowa Henryka VIII, Kraków 2013

 

Przekłady literatury polskiej na inne języki

 

1

Krasiński Z., La no Divina Comedia, Madrid 2009

 

Podręczniki, gramatyki hiszpańskie

 

1

Baralo M., Genis M., Santana M.E., Vocabolario : avanzado B2, Madrid 2012

2

Moreno C., Hernández C., Miki Kondo C., Gramática : avanzado B2, Madrid 2014

3

Martinez Menéndez P., Ejercicios de léxico : nivel superior, Madrid 2008

4

Club Prisma : metodo de español para jóvenes : A2 nivel elemental : libro del alumno, Madrid 2012

5

Görrisen M., Rösler R. de, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami : dla początkujących i średnio zaawansowanych, Poznań 2003

6

Vargas V.D., Uso de las perifrasis verbales, Madrid 2014

 

 

Prace naszych pracowników

 

1

Kurek M., Poezja przyziemna : doświadczenie codzienności w liryce Joana Brosy, Gdańsk 2014

2

García Casado P., Peryferie,przeł. M.Kurek,  Wrocław 2014

3

Artico D., Sanguine Cyrnaei luimus perjuria Regis : la figura di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento, Toruń 2015

4

Engelking B., „On ne veut rien vous prendre…seulement la vie” : des Juifs cachés dans les campagnes polonaises, 1942-1945,trad. par X.Chantry, Paris 2015

5

La voix du traducteur à l’école. T.1, Canons = The translator’s voice at school / sous la dir. de Elzbieta Skibińska, Magda Heydel et Natalia Paprocka

6

La voix du traducteur à l’école. T.2, Praxis = The translator’s voice at school / sous la dir. de Elzbieta Skibińska, Magda Heydel et Natalia Paprocka

 

Wspomnienia  i utwory emerytowanych pracowników Uniwersytetu  do wglądu w Bibliotece

Wspomnienia emerytowanych pracowników Uniwersytetu  do wglądu w Bibliotece

 

1

Śmieja Florian, Wiersze

2

Wojski Zygmunt, Od Łupi do Parany i Amazonki

3

Sawicki Piotr, Iberystyka wrocławska 1967-2007, przewodnik retrospektywny

4

Banaś Paweł, „ ...jak gdyby nigdy nic „. O pewnym przewodniku po Francji

 

 

 

 26.03.2015

Wydawnictwa  dotyczące j. hiszpańskiego i portugalskiego oraz Ameryki Łacińskiej  - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

La identidad de la mistica : fe y experiencia de Dios : actas del Congreso Internacional de Mistica, Burgos 2014

2

Aub M., Nuevos diarios inéditos, Sevilla 2003

3

Saramago J., A caverna : romance, Lisboa 2000

4

Moniz A., Para uma leitura de Memorial do Convento de José Saramago, Lisboa 1995

5

Arias J.,José Saramago o amor possível, Porto 1999

6

Seixo A., Lugares de ficção em José Saramago, Lisboa 1999

7

Saraiva A. J., Iniciação na litaratura portugesa, Lisboa 1996

8

Bergström M., Reis N., Prontuário ortográfico e guia da lingua portugesa, Lisboa 1999

9

Guedes A.M., Guedes R., Dicionário Dom Quixote dos verbos da lingua portugesa, Lisboa 1999

10

Nunes C., Sardinha L., Vocabulário : regime preposicional de verbos, Lisboa 1999

11

Malamud C., Historia de America, Madrid 2012

12

Diccionario de hispanoamericanismos, Madrid 2006

13

Camacho Delgado J.M., Narrar lo imposible. La crónica indiana desde sus márgenes, Madrid 2014

14

Nemrava D., Entre el laberinto y el exilio, Madrid 2013

15

Disturbios en la Tierra sin Mal, Buenos Aires 2013

 

Podręczniki do nauki j. hiszpańskiego

 

1

Görrisen M., Rösler R. de, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami : dla początkujących i średnio zaawansowanych, Poznań 2003

2

Baralo M., Genís M., Santana M.E., Vocabulario ; medio B1 + CD, Madrid 2011

3

Prost G., Noriega Fernandez A., Al dí@ ; curso superior de español para los negocios : cuadernos de ejercicios +CD

 

 

 

 

Podręczniki włoskie, literatura włoska

 

 

1

Guzowska M., Il sacrificio di Polissena : un giallo archeologico, Roma 2013

 

 

 

Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

  

1

Encyklopedia gender : Płeć w kulturze, Warszawa 2014

2

Brahmer M., Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, Kraków 2015

3

Zambrano M., Agonia Europy, Warszawa 2014

4

Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie/ tom pod red. Anny Szczęsny i Krzysztofa Hejwowskiego, Warszawa 2012

5

Tłumaczenie, leksyka, frazeologia, styl / pod red. Krzysztofa Hejwowskiego, Warszawa 2010

6

Tłumacz : sługa , pośrednik, twórca? / pod red. Małgorzaty Guławskiej-Gawkowskiej, Krzysztofa Hejwowskiego i Anny Szczęsny, Warszawa 2012

7

Pięćdziesiąt [50] lat polskiej translatoryki / pod red. Krzysztofa Hejwowskiego, Anny Szczęsny, Urszuli Topczewskiej, Warszawa 2009

Wydawnictwa francuskojęzyczne -  literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznwstwo

 

1

Les exercices de grammaire : A2 : avec corrigé, Paris 2006

2

Guiraud P., La versification, Paris 1973

3

Aquien M., La versification, Paris 1998

4

Aquien M., La versification appliquée aux textes, Paris 1998

5

Gouvard J.-M., La versification, Paris 1999

6

Dessons G., Meschonnic H., Traité du rythme : des vers et des proses, Paris 2005

7

Jaffré J., Le vers et le poème, Paris 1984

8

Astésano C., Rythme et accentuation en français : invariance et variabilité stylistique, Paris 2001

9

Janusz Korczak ou Ce que laisser seul en enfant signifie, Lille 2003

10

Bescherelle : Chronologie de la littérature française : Du Moyen Age à nos jours, Paris 2014

11

Pastoureau M., Bleu, Paris 2000

12

S’adresser à autrui : les formes nominales d »adresse dans une perspective comparative interculturelle

13

Les clés du langage, Paris 2015

14

Lexicographie et terminologie : compatibilité des modèles et des méthodes, Ottawa 2007

  29.01.2015

 

Wydawnictwa polskie dotyczące literatury hiszpańskiej i kultury krajów Ameryki Łacińskiej

 

 1. 1.

Walerich A., Jan od Krzyża i Edyta Stein : wyobraźnia I obraz w procesie mistycznym, Kraków 2013

 1. 2.

Śmiłek E., Espacio de transformacion, Katowice 2014

 1. 3.

Kumor K., Auto sacramental en el teatro del siglo XX, Varsovia 2014

 1. 4.

Del gran teatro del mundo al mundo del teatro, Varsovia 2014

 1. 5.

Rymkiewicz J.M., Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przekłady hiszpańskich romances, Warszawa 1966

 1. 6.

O pasterzach Maurach damach, Warszawa 1960

 1. 7.

Lewis N., Grobowiec w Sewilli, Wołowiec 2013

 1. 8.

W poszukiwaniu nowej ojczyzny : teraźniejszość Polonii hiszpańskiej, cz.2, Kraków 2008

 1. 9.

Faron-Bartels R., Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej, Wrocław 2009

 1. 10.

Kurek M., Poezja przyziemna, Gdańsk 2014

  

Wydawnictwa  hiszpańskie - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

Garcia Serrano M., Ficcion y conoscimento, Vigo 2014

 Wydawnictwa anglojęzyczne

 

1

Baron-Hauwaert S., Language strategies for bilingual families, Clevedon 2004

2

Szarkowska A., Forms of adress in Polih-English subtitling, Frankfurt am Main 2013

3

Bruti S., Di Giovanni E., Audiovisual Translation across Europe, Bern 2012

Podręczniki włoskie, literatura włoska

 

1

Widłak S., Italia e Polonia, Kraków 2010

 

2

Widłak S., Formy i struktury : system gramatyczny współczesnego języka włoskiego, Łódź 2012

 

3

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.1], Duecento e Trecento, Milano 2012

 

4

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.2], Umanesimo e Rinascimento, Milano 2012

 

5

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.3], Barocco e Illuminismo, Milano 2012

 

6

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.4], Neoclassicismo e Romanticismo, Milano 2012

 

7

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.5], Leopardi . Naturalismo e Simbolismo, Milano 2012

 

8

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.6],  Il Novecento, Milano 2012

 

9

Asor Rosa A., Letteratura italiana : testi, autori, contesti : [T.7], Il Novecento : dal 1945 a oggi, Milano 2012

 

10

Aprile G., Italiano : per modo di dire, Firenze 2009

 

11

Tiberii P., Dizionario delle collocazioni, Bologna 2012

 

12

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane A1-C1, Firenze 2014

 

13

La Grassa M., L’italiano all’università 1 : corso di lingua per studenti stranieri, Roma 2013 +CD

 

14

La Grassa M., Delitala M., Quercioli F., L’italiano all’università, Roma 2013+CD

 

15

Zingarelli N., Lo Zingarelli 2015 : vocabolario della lingua italiana, Roma 2014+DVD-Rom (z licencja na 365 dni)

 

 

 

 

 Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

Świontek S., Dialog – teatr – metateatr : z problemów teorii tekstu dramatycznego, Warszawa 1999

2

Europejski kanon literacki : dylematy XXI wieku, Warszawa 2012

 Księgi pamiątkowe

 

1

Z Jaworowa w świat daleki : profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny, Toruń 2014

   Wydawnictwa francuskojęzyczne -  literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznwstwo

1

Cachin M-F., La traduction, Paris cop. 2007

2

Barbey d’Aurevilly : l’ensorcelé du Cotentin, Paris 2007

3

Dans tous les sens du terme, Ottawa 2013

4

La retraduction en littérature de jeunesse=retranslating children’s litterature, Bruxelles 2014

5

Korach D., Le Bail S., Editer pour la jeunesse, Paris 2014

6

Villier E. de, Profession lexicographe, Ottawa 2006

7

La science en question(s), Auxerre 2014

 

  Literatura francuska- teksty i opracowania

 

1

Laroui F., Les tribulations du dernier Sijilmassi :roman, Paris 2014

2

Martin-Chauffier G., La femme qui dit non : roman, Paris 2014

3

Dreyfus P., Ce sont les cghoses qui arruivent : roman, Paris 2014

4

Bosc A., Constellation : roman, Paris 2014

5

Delacourt G., One ne voyait que le bonheur : roman, Paris 2014

6

Salvayre L., Pas pleurer : roman, Paris 2014

7

Duteurtre B., L’ordinateur du paradis : roman, Paris 2014

8

Sorman J., La peau d’ours : roman, Paris 2014

9

Daoud K., Mersault contre-enquête : roman, Arles 2014

10

Foenkinos D., Charlotte : roman, Paris 2014

11

Menegoz M., Karpathia : roman, Paris 2014

12

Vuillard E., Tristesse de la terre : une histoire de Buffulo BillCody, Arles 2014

13

Dupont-Monod C., Le roi disait que j’étais diable, Paris 2014

14

Reinhardt E., L’amour et la forêt : roman, Paris 2014

15

Ruben E., La ligne des glaces :roman, Paris 2014

16

Barbey d’Aurevilly, Oeuvres romanesques complétes : le chevalier Des Touches, Paris 2014

17

Barbey d’Aurevilly, Oeuvres romanesques complétes : une vieille maîtresse, Paris 2014

18

Barbey d’Aurevilly, Oeuvres romanesques complétes : l’Ensorcelée, Paris 2014

 

 

Przekłady lit. franc. na j. polski 

1

Jenni A., Francuska sztuka wojny, Katowice 2013

2

Schmitt E.-E., Oskar i pani Róza, Kraków 2004

3

Duras M., Kochanek, Kraków 2007

4

Duras M., Kochanek, Kraków 2007

 

 9.12.2014

Wydawnictwa polskie dotyczące literatury hiszpańskiej i kultury krajów Ameryki Łacińskiej

 

 1. 1.

Baczyńska B., Dramaturg w wielkim teatrze historii Pedro Calderón de la Barca, Wrocław 2005

 1. 2.

Aszyk U., Federico García Lorca w teatrze swoicj czasów, Warszawa, 1997

 1. 3.

Garcia , Resztki świata, Poznań 2014

 1. 4.

Lingüistica española en Polonia, Poznań 2014

 1. 5.

Kolankowska M., Czerwony : czarny : polski spór medialny o Chile w latach 1973-2006, Warszawa 2013

  Podręczniki włoskie, literatura włoska

 

1

Storia d’Italia, T. 1, Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII, La società medievale e le corti del rinascimento, Torino 2005

 

2

Eco U., La misteriosa fiamma della regina Loana : romanzo ilustrato, Milano 2005

 

3

Machiavelli N., Il principe, Milano 2004

 

4

Giuseppe Tomasi di Lampedusa il Gattopardo, Milano 2009

 

5

Pavese C,Przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy=Verra la morte e avrà i tuoi occhi : wybór wierszy, Kraków; Budapeszt 2013

 

6

Grande grammatica italiana, T.1, Bologna 2001

 

7

Grande grammatica italiana, T.2, Bologna 2001

 

8

Grande grammatica italiana, T.3, Bologna 2001

 

9

Ginsborg P., Storia d’Italia dopoguerra a oggi, Torino 2006

 

10

Ginsborg P., L’Italia del tempo presente : famiglia, società civile, Stato 1980-1996, Torino 2007

 

11

Asor R.A., Letteratura italiana T.2, Umanismo e Rinascimento, Milano 2012

 

12

Asor A., R., Letteratura italiana, T.3, Barocco e Illuminismo, Torino 2012

 

13

Nocchi S., Nuova grammatical practica della lingua italiana: A1/B2, Firenze 2011

 

14

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2010

 

15

Antonetti P., La vita quotidiana a Firenze, Milano 1989

 

16

Heers J., La vita quotidiana nella Roma, Milano 1999

 

17

Larivaille P., La vita quotidiana ai tempi di Machiavelli, Milano 1999

 

18

Calvi F., La vita quotidiana della mafia, Milano 1999

 

19

Saint-Exupéry A., Il Piccolo Principe, Milano 2006

 

20

Tamaro S., Anima mundi, Milano 1998

 

21

Buzzati D., La boutique del mistero, Milano 1992

 

22

Ammaniti N., Io non ho paura, Torino 2001

 

23

Bettiza E., Esilio, Milano 1999

 

24

Mazzantini M., Mare al mattino, Torino 2011

 

25

Nowacka B., Ziątek Z., Ryszard Kapuściński : biografia di uno scrittore, Udine 2012

 

26

Ziccardi G., Il diritto al cinema, Milano 2010

 

27

Storia della liettaratura italiana, T.1 parte 1, Milano 2005

 

28

Hoffmann B., La parola poetica, Udine 2005

 

29

Chomsky N., Il golpe silenzioso, Casa Monferrato 2004

 

30

Jamrozik E., Słownik włosko-polski polsko-włoski, Warszawa 2006

 

   Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

Wysłobocki T., Obywatelki : kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków 2014

2

Korwin-Piotrowska D., Poetyka, Kraków 2011

3

Jakubowska-Cichoń , Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras, Kraków 2010

 Wydawnictwa angielskie i niemieckie

1

MacCurdy R.R., Spanish drama of the Golden Age : twelve plays, New York 1971

2

Etherington-Smith M., The persistence of memory : a biography of Dali, New York 1995

3

The Cambridge history of Spanish literature, Cambridge 2009

4

Goddard C, Wierzbicka A., Words and meanings, Oxford 2014

5

The Routledge handbook of multimodal analysis, London, New York 2011

6

Space in languages, Amsterdam, Philadelphia 2006

7

The categorization of spatial entities in language and cognition, Amsterdam, Philadelphia 2007

8

Handbook of visual analysis, Los Angeles 2001

Językoznawstwo , przekładoznawstwo, leksykografia polska i francuska

  

1

Biardzka E., Przytoczenia w prasie codziennej, Łask 2014

2

Wozniak M., Biernacka-Licznar K., Staniów B., Przekłady w systemie małych literatur, Toruń 2014

3

Współczesne teorie przekładu : antologia, Kraków 2009

4

Tytler Frase A., Esej o zasadach sztuki przekładoznawczej, Gdańsk 2014

 Podręczniki, gramatyki francuskie

 

1

Le Nouvel édito B1(podręcznik), Paris 2012+CD+DVD

2

Le Nouvel édito B1(zeszyt ćwiczeń), Paris 2012

3

Le Nouvel édito B1(zeszyt ćwiczeń), Paris 2012

4

Gregoire M., Kostucki A., Grammaire progressive du français avec 600 exerceices : niveau perfectionnement, Paris 2012

5

Gregoire M., Kostucki A., Grammaire progressive du français avec 600 exerceices : niveau perfectionnement : Corrigés, Paris 2012

6

Cislaru G., Claudel C., Vlad M., lL’écrit unibversitaire en pratique, Bruxelles 2011

7

Dictionnaire des combinaisons des mots, Paris 2014

8

Melnikiené D., Le dictionnaire bilingue : un miroir déformant ? Paris 2013

9

Miquel C., Grammaire en dialogues : niveau débutant, Paris 2013+CD

10

Miquel C., Grammaire en dialogues : niveau intermédiare, Paris 2013+CD

11

Grévisse M, Exercices de grammaire française et corrigé,Louvain-la-Neuve 2014+CD

12

Grevisse M., La preposition : règles, exercices et corrigés, Bruxelles 2013

 Historia

1

Jessenne J.-P., Révolution et Empire 1783-1815, Paris 2005

2

Chaline O., La France au XVIIIe s.(1715-1787), Paris 2012

3

Biard M., Bourdin P., La France en révolution, Paris 2014

 

 

  Literatura francuska- teksty i opracowania

1

Le cabinet des fées, T. 1, Contes de Madame d'Aulnoy. vol. 2, Arles 1996

2

Le cabinet des fées, T. 2, Plus Belle que Fée et autres contes, Arles 1994

3

Le cabinet des fées, T. 3, La bibliothèque des Génies et des Fées, Arles 1994

4

Le cabinet des fées, T. 4, Les Mille et Un Quarts d’heure. vol. 1, Arles 1994

5

Le cabinet des fées, T. 4, Les Mille et Un Quarts d’heure. vol. 2, Arles 1994

6

Duras M., La vie materielle : Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, Paris 2005

7

Duras M., Les impudents, Paris 1994

8

Duras M., Outside, Paris 1995

9

Nothomb A., Le sabotage amoureux, Paris 2001

10

Sollers P., Illuminations, Paris 2005

11

Queffélec Y. Les noces barbares, Paris 1990

12

Gary R., Gros-Câlin, Paris 1984

13

Saint-Exupéry A. de, Le petit prince, Paris 1985

14

Sade D. A. de, La philosophie dans le boudoir, Paris 1986

15

Les Châtiments : poésie, recueil, Paris 1989

16

Pierrot J., Marguerite Duras, Paris 1989

17

Millet R., La voix d’alto, Paris 2001

18

Goffette G., Un été autour du cou, Paris 2001

19

Garcin J., C’était tous les jours tempête, Paris 2001

20

Delerm P., Autumn, Monaco 1989

21

Hanhart-Marmor Y., Des pouvoirs de l’ekphraisis : l’objet auratique dans l’oeuvre de Claude Simon, Amsterdam 2014

22

La Grande Guerre des écrivains, Paris 2014

23

Lamy-Rested E., Parole vraie, parlole vide, Paris 2014

24

McIntosh F., La vraisemblance narrative en question, Paris 2002

25

Georges-Métral A. de, Les illusions de l’écriture ou la crse de la representation dans l’oeuvre romanesque de Jules Barbey d’Aurevilly, Paris 2007

26

Guyot-Clément C., Apprendre la langue de l’argumentation,Paris 2012

27

L’art de la préface au temps des Lumieres, Rennes 2007

28

Pascal, Pensés, Paris 1990

29

Voltaire, Lettres philosophiques, Paris 1989

30

Voltaire, Lettres philosophiques, Paris1986

31

Sempé/Goscinny, Les vacances de petit Nicolas, Paris 1981

32

Modiano P., Rue des Boutiques Obscures, Paris 2001

33

Begaudeau F., Entre les murs, Paris 2012

34

Carrère E., La moustache, Paris 2012

35

Beauvoir S.de, Les belles images, Paris 2002

36

Beauvoir S.de, La femme rompue, Paris 2000

37

Pennac D., La petite marchande de prose, Paris 1992

38

Perec G., Un homme qui dort, Paris 2001

39

Perec G., Les choses, Paris 1990

40

Daniels B, Razgonnikoff J., Patriotes en scène : le Théâtre de la République (1790-1799), Versailles 2007

41

Liedekerke A.de, Talon ronde, Paris 1993

42

Monneyron F., L’androgyne décadent, Grenoble 1996

43

Les lieux du réalisme, Paris 2005

44

Cyrano de Bergerac, Les États et Empires de la Lune et du Soleil (avec le Fragments de physique), Paris 2004

45

Urfé H. de, L’Astrée : première partie, Paris 2011

46

Rapin R., Les réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes (1684), Paris 2011

47

Tarin R., Le théâtre de la Constituante, Paris 1998

48

Trahard P., La sensibilité révolutionnaire, Genève 1967

   Wydawnictwa  hiszpańskie - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

Valente J.A., Obras completas T2, Ensayos, Barcelona 2008

2

Valente J.A., Diario anonimo, Barcelona 2011

3

Guerra, exilio, diasporas, Wrocław 2014

4

Traduccion : contextos e implicacíones, Wrocław 2014

5

Variación, contraste, cirulación, Wrocław 2014

6

Teorías narrativas e interduiscursivas en la prosa hispánica, Wrocław 2014

7

Enseñanza y aprendizaje del idioma español, Wrocław 2014

8

Kuznik A., Podleśny B., Documentos españoles, Warszawa 2014

9

Entre artes, culturas y tiempos, Wrocław 2014

10

Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, documentales y artisticas, Wrocław 2014

11

Rodríguez  Cuadros E., Calderón, Madrid 2002

12

Aguade C., Memories d’un català de Xile, Barcelona 2009

13

Schwartzstein D., Entre Franco y Perón, Barcelona 2001

14

Bernanrdez E., El lenguaje como cultura, Madrid 2008

15

Méndez G/J.C., Una tarde con campanas, Madrid 2004

16

Veres L., El cielo de cemento, Barcelona 2000

17

Translaciones : poetas traductores 1939-1959, Mexico 2011

18

Espejismos autobiograficos, Poitiers 2004

19

El crisol de las literaturas eslavas, Granada 2012+CD

20

Taibo II P.I., Ernesto Guevara tambien conocido como el Che, Barcelona 2004

21

Ferrero J., Opium, Barcelona 1993

22

Seghers A., Transito, Barcelona 2010

23

Gombrowicz, Diario 1953-1969, Barcelona 2011

24

Gil Serra A.F., Exilio aleman en Estados Unidos, Almeria 2011

25

Clave: diccionario de Uso del español actual, Madrid 2001

26

Penny R., Gramática histórica del español, Barcelona 2014

27

Ruiz Durillo L., La lingüística del humor en español, Madrid 2012

28

Fraguas de Pablo A., El libro (de los 50 años) de Forges, Barcelona 2014

29

Varela F., Kubarth H., Diccionario fraseológico del español modern, Madrid 2004

30

Casares J., Diccionario ideológico de la lengua española, Madrid 2013

31

Diccionario esencial Santillana de la lengua española, Madrid 1996

 

 Przekłady lit. franc. na j. polski 

 

1

Tristan i Izolda, Wrocław 2006

2

Beauvoir S.de, Listy do Nelsona Algrena: romans transatlantycki 1947-1964, Warszawa 2000

3

Karol Orleański, Ronda i ballady, Warszawa 2000

4

Zola E., Nana, Warszawa1989

5

Molier, Dzieła, T.1, Warszawa 1988

6

Molier, Dzieła T.2, Warszawa 1988

7

Yourcenar M., Kamień filozoficzny, Warszawa 1970

8

Sartre J.-P., Świety Genet : aktor i męczennik, Gdańsk 2010

9

Gidel H., Picasso : biografia, Warszawa 2012

10

Custine A. de, Listy z Rosji : Rosja w 1939 roku, Kraków 1989

  3.10.2014

Wydawnictwa dotyczące literatury hiszpańskiej i kultury krajów Ameryki Łacińskiej

 

 1. 1.

Carpentier A., El siglo de las luces : novela, Barcelona d.l. 1998

 1. 2.

Tuñon de Lara M., La España del siglo XIX , [T.]1, Madrid d.l. 2000

 1. 3.

Tuñon de Lara M., La España del siglo XIX , [T.]2, Madrid d.l. 2000

 1. 4.

Tuñon de Lara M., La España del siglo XX , [T.]1, Madrid d.l. 2000

 1. 5.

Tuñon de Lara M., La España del siglo XX , [T.]2, Madrid d.l. 2000

 1. 6.

Tuñon de Lara M., La España del siglo XX , [T.]3, Madrid d.l. 2000

 1. 7.

Drozdowicz M., Manual básico de literatura latinoamericana, Ostrava 2011

 1. 8.

Drozdowicz M., Antología de textos latinoamericanos, Ostrava 2011

 1. 9.

Drozdowicz M., Anarquistas y esclavos, Ostrava 2013

 1. 10.

« Una de las dos Españas... » : representaciones de un conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas, Madrid 2007

 1. 11.

Historia de la literatura española [T.] 1 Entre oralidad y escritura : la Edad media, Barcelona 2012

 1. 12.

Historia de la literatura española [T.] 2, La conquista del clasicismo 1500-1598, Barcelona 2013

 1. 13.

Historia de la literatura española [T.] 3, El siglo del arte nuevo 1598-1691, Barcelona 2010

 1. 14.

Historia de la literatura española [T.] 4, Razon y sentimiento : el siglo de las Luces 1692-1800, Barcelona 2011

 1. 15.

Historia de la literatura española [T.] 5, Hacia una literatura nacional 1800-1900, Barcelona 2010

 1. 16.

Historia de la literatura española [T.] 6, Modernidad y nacionalismo 1900-1939, Barcelona 2010

 1. 17.

Historia de la literatura española [T.] 7, Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010, Barcelona 2011

 1. 18.

Historia de la literatura española [T.] 8, Las ideas literarias 1214-2010, Barcelona 2011

 1. 19.

Historia de la literatura española, [T] 9, El lugar de la literatura española, Barcelona 2012

 1. 20.

Pacho E., Estudios sanjuanistas I, Burgos1997

 1. 21.

Diccionario de San Juan, Burgos 2009

 1. 22.

Pacho E., Estudios sanjuanistas II, Burgos1997

 1. 23.

Rodriguez J.V., San Juan de la Cruz : la biografia, Madrid 2012

 1. 24.

Velasco J.M., Introducción a la fenomenología de la religión, Madrid 2006

 1. 25.

Parellada R.R., Crítica de la obra literaria de Javier Cercas, Vigo 2014

   Podręczniki włoskie

 

1

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A1 : corso di lingua per stranieri : guida per il docente, Firenze 2007

 

2

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A1 : corso di lingua per stranieri : quaderno dello studente, Firenze 2010

 

3

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A1 : corso di lingua per stranieri : libro dello studente, Firenze 2007+2CD audio

 

4

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A2 : corso di lingua per stranieri : guida per il docente, Firenze 2007

 

5

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A2 : corso di lingua per stranieri : quaderno dello studente, Firenze 2011

 

6

Triffone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco italiano A2 : corso di lingua per stranieri : libro dello studente, Firenze 2007+2CD audio

 

Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia literatury

 

1

Włochy wielokulturowe, Kraków 2013

2

Bal M., Narratologia : wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012

3

Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008

4

Pindel T., Zjawy, szaleństwo, śmierć, Kraków 2004

 

5

Menocal M.R., Ozdoba świata : jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulture tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii, Kraków2002

6

Kwapisz-Osadnik K., Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej: szkic porównawczy, Katowice 2012

7

Tak blisko, tak daleko : hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich lat, Kraków 201

 

Wydawnictwa angielskie i niemieckie

 

1

Burke P., Kultureller Austausch, Frankfurt am Main 2000

2

Hockey S., Electronic texts in the humanities, Oxford 2000

3

Kulturtransfer : kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert, Insbruck Wien 2003

4

Legal translation in context : professional issues and prospects, Oxford 2013

5

Romantic readers, New Haven 2005

6

Wolff L., Inventing Eastern Europe, Stansford 1994

Językoznawstwo , przekładoznawstwo, leksykografia polska i francuska

  

1

Gardes-Tamine J., La grammaire T.1, Paris 2003

2

Gardes-Tamine J., La grammaire T.2, Paris 2004

3

Język, stereotyp, przekład / pod red. E. Skibińskiej i M. Cieńskiego, Wrocław 2002

4

Linguistique romane et linguistique indo-européenne, Kraków 2014

5

Miczka E., Les structures informationnelles globales du discours, Katowice 2013

6

Podobieństwo / red. H.Kardela, Z. Muszynski, M.Rajewski, Lublin 2006

7

Sułkowska M., De la phraséologie à la phraséodidactique : études théoriques et pratiques, Katowice  2013

8

Tournier N., Tournier J., Dictionnaire de lexicologie française, Paris 200

 

 

Podręczniki, gramatyki francuskie

 

1

Callet S., Répertoire des difficultés du français, Grenoble 2013

2

Camussi-Ni A., Coatéval A., Comprendre la grammaire, Grenoble 201

Historia

 

1

Price R., Historia Francji, Poznań 1993

2

Adler L., La vie quotidienne dans les maisons closes 1830-1930, Paris d.l. 1991

3

L’état de la France 2013-2014, Paris 2013

 Literatura francuska- teksty i opracowania

 

1

Molière, Dom Juan, Paris d.l. 1983

2

Combessie-Savy Ch., « Voyage au bout de la nuit », Céline, Paris 2000

3

Marguerite Duras Moderato cantabile : analyse critique, Paris 1989

4

Ecrire, réécrire bilan critique de l’oeuvre de Marguerite Duras, par B.Alazet, Paris 2002

5

Vircondelet A., Pour Duras, Paris 1995

6

Borgomano M., « Moderato cantabile », Marguerite Duras, Paris 1993

7

Rey P.-L., « La chute », Camus : résumé, personnage,thèmes, Paris 1998

8

Curial H., « Fables » (1668-1693), Jean de La Fontaine, Paris d.l. 2002

9

Bonneville G., « Les fleurs du mal », Baudelaire : analyse critique, Paris d.l. 1992

10

Frois E., Lesot A., « La guerre de Troie n’aura pas lieu »(1935), Giraudoux, Paris d.l. 1998,

11

Adam J.-M., Le texte narratif, Paris 1985

 

8.04.2014

 Wydawnictwa polskie dotyczące Hiszpanii i Ameryki  Łacińskiej

 

1

Aszyk U., Federico García Lorca w teatrze swoich czasów, Warszawa 1997

2

Jimenez J.R., Srebroń i ja, Wrocław 1997

3

Ługowska U., Mario Vargas Llosa, Warszawa 2012

4

Ouaknine S., Książę Niezłomny : studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, Wrocław 2011

Przekładoznawstwo – język włoski

 

1

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E., Egzamin na tłumacza przysięgłego : finanse i księgowość – zbiór dokumentów : język włoski, Warszawa 2013

2

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E., Egzamin na tłumacza przysięgłego :  zbiór dokumentów włoskich, Warszawa 2012

3

Codice delle società commerciali [testo bilingue] =Kodeks spółek handlowych [tekst dwujęzycznych], Warszawa 2012

4

Egzamin na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty / red. B. Cieślik, L. Laska, M. Rojewski, Warszawa 2010

Wydawnictwa  polskie- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

1

Aubignac A., La pratique du théâtre, Paris 2011

2

Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014

3

Certeau M., Wynaleźć codzienność : sztuki działania, Kraków 2008

4

Craveri B., Złoty wiek konwersacji, Warszawa 2009

5

Genette G. Palimpsesty: literatura drugiego stopnia, Gdańsk 2014

6

Heller-Roazen D., Echolalie : o zapominaniu języka, Gdańsk 2012

7

Introduction à l’analyse des textes littéraires français du XXe siècle, Kraków 1999

8

Janusiewicz M., Literatura doby internetu : intertekstualność i multimedialność tekstu, Kraków 2013

9

Judt T., Brzemię odpowiedzialności : Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, Warszawa 2013

10

Ługowska U., Mario Vargas Llosa, Warszawa 2012

11

Mitosek Z., Co z ta ironią? Gdańsk 2013

12

Nowak T., Język w świetle odkryć nauki, Kraków 2011

13

Robic de Baeque S., Le salut par l’excès : Jean-Pierre Camus (1584-1652), la poétique d’un évêque romancier, Paris 1999

14

Sokolikowie E., S., Do Santiago : o pielgrzymach, Maurach , pluskwach I czerwonym winie, Warszawa 2011

15

Taborska A., Spiskowcy wyobraźni: surrealizm, Gdańsk 2013

16

Żurowski M., Regards sur la littérature et la critique modernes, Warszawa 2009

Wydawnictwa anglojęzyczne

1

A practical guide to lexicography, ed. by Piet van Sterkenburg, Amsterdam; Philadelphia 2003

2

Yong H., Peng J., Bilingual lexicography from a communicative perspective, Amsterdam; Philadelphia 2007

Językoznawstwo , przekładoznawstwo, leksykografia polska i francuska

1

Ballard M., Histoire de la traduction, Bruxelles 2013

2

Bogusławski A., Podstawy konfrontatywnej lingwistyki

3

Bralewski D., Od przekładu do słownika : korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, Łask 2012

4

Dybiec-Gajer J., Zmierzyć przekład? z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków 2013

5

Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język język polski, red. A. Ledwina, K. Modrzejewska, Opole 2013 

6

L’écrit scientifique : du lexique au discours , Rennes 2013

7

Migration, exil et traduction=Migration, Exil und Überzetzung : espaces francophones et germanophones XVIIIe-XXe siècles, Tours 2011

8

Palacio J. Le silence du texte, Louvain 2003

9

Polska myśl przekładoznawcza : antologia , pod red.P. de Bończa Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2013

10

Pragmatique de la reformulation : types de discours interactions didactiques, Rennes 2008

11

Pruvost J., Dictionnaires et nouvelles technologies, Paris 2000

12

Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków2011

13

Tryuk M., „Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył” : o etyce w tłumaczeniu ustnym, Warszawa 2012

14

Villers M.-E., Profession lexicographe, Montréal 2006

15

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009

Historia

1

Bordonove G., Ludwik XIV, Warszawa 2006

2

Brouwer J., Joanna Szalona : tragiczne życie w niespokojnym czasie, Warszawa 1991

3

Cananis J., Karol X, król – ultras, Warszawa 1981

4

Chwalba A., Samobójstwo Europy : wielka wojna 1914-1918, Kraków 2014

5

Duval P.-M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego, Warszawa 1967

6

Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969

7

Kendall P.M., Ludwik XI : “ …Europa w sieci pająka…” , Warszawa 1976

8

Lelong Ch., Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967

9

Pernoud R., Alienor z Akwitanii, Warszawa 1991

10

Richard M., Życie codzienne hugenotów : od edyktu nantejskiego do rewolucji Francuskiej, Warszawa 1978

Powieść, nowela francuska

 

1

Assouline P., Sigmaringen, Paris 2014

2

Bonnetain P., Au Tonkin ; suivi d’ extraits de sa correspondance et des choix de ses nouvelles, Paris 2010

3

Bonnetain P., En Guyane : le nomméPerreux ; suivi des nouvelles antilloguyanaises, Paris 2012

4

Makine A., Le pays du lieutenant Schreiber, Paris 2014

  Podręczniki, framatyki francuskie

1

Miquel C., Grammaire en dialogue B2-C1: niv. avancé, Paris 2013

2

PenfornisJ.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires : avec 250 exercices, Paris 2013+ corrigés

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.02.2014 

Dydaktyka, materiały do nauki j. franc.

  

1

Martinet A., Syntaxe générale, Paris 1985

2

Soutet O., Linguistique, Paris, cop.1995, [d.l. 2005]

3

Kierzkowska D., Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Warszawa 2011

4

Machowska A., Słownik terminologii prawniczej francusko-polski=Dictrionnaire de la terminologie juridique français-polonais, Warszawa 2013

5

Souffi G., Van Raemdonck D., 100[cent] fiches pour comprendre les notions de  grammaire, Rosny 2007

6

Wilmet M., Grammaire critique du français, Bruxelles 2010

7

Debono M., Langue et droit, Bruxelles 2012

8

Perfornis J.-L., Affaires. com : [méthode de français professionnel livre de l’élève] : niveau avancé, Paris 2013 + CD-ROM

9

Perfornis J.-L., Laurent H., Affaires. com : [méthode de français professionnel] : cahier d’exercices : niveau avancé, Paris 2013 + corrigés

  Wydawnictwa hiszpańskie

  

1

García V.M., La novela española del siglo XX, Madrid 2003

2

Royuela F., Violeta en el cielo con diamantes, Madrid 2005

3

Calderón de la Barca, La iglesia sitiada, Pamplona; Kassel 2009

4

Ortega y Gasset J., La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Madrid 2008

5

Lopez de Mendoza I., Marqués de Santillana, Poesías completas. 1, Serranillas,cantares y decires, Madrid 2010

6

Gibson I., Ligero de equipaje : la vida de Antonio Machado, Madrid 2007

7

Aub M., Campo francés, Madrid 2008

8

Aub M., Morir por cerrar los ojos : drama, Sevilla 2007

 Wydawnictwa polskie dotyczące języka hiszpańskiego

  

1

Supera-Markowska M., Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego=Esbozo del derecho español y del derecho polaco, Warszawa 2013

 Historia i krytyka lit. francuskiej

  

1

Duroselle J.-B., La Grande guerre des Français, Paris

2

Les critiques de notre temps et Proust, Paris 1971

3

Bouillaguet A., Freslon T., Proust : biographie, étude de l’oeuvre, Paris 1993

4

Tadié J.-Y., Marcel Proust : biographie, [T.]1, Paris 1999

5

Tadié J.-Y., Marcel Proust : biographie, [T] 2, Paris 1999

6

Lectures de Duras : le ravissement de Lol V. Stein, Le vice-consul, India song, Rennes 2005

7

Quand Céard collectionnait Zola, Paris 2012

8

Prigent G., Huysmans et la Bible, Paris 2008

9

Palacio J.de, La décadence : le mot et la chose, Paris 2011

10

Audace et modernité d’Honoré d’Urfé, Paris 2013

11

Boutevin C., Richard-Principalli P., Dictionanire de la littérature de jeunesse : à l’usage des professuers des écoles, Vuibert 2008

12

Piquard M., L’édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980, Villeurbanne 2005

13

Détrie C., Du sens dans le processus métaphorique, Paris 2001

   Wydawnictwa polskie dotyczące  j. włoskiego

  

1

Jamrozik E., Słownik włosko-polski polsko-włoski, Warszawa 2005

2

Kwapisz-Osadnik K., Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej: szkic porównawczy, Katowice 2012

3

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E., Egzamin na tłumacza przysięgłego : zbiór dokumentów włoskich , Warszawa 2012

4

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E., Egzamin na tłumacza przysięgłego : zbiór dokumentów włoskich , Warszawa 2012

  Wydawnictwa polskie dotyczące Hiszpanii i języka hiszpańskiego, literatura hiszpańskojęzyczna w tłumaczeniu polskim

  

1

Allende I., Inés, pani mej duszy, Warszawa 2008

2

Bolaño R., Rozmowy telefoniczne : opowiadania, Warszawa 2013

3

Bolaño R.,Amulet, Warszawa 2011

4

Bolaño R., Monsieur Pain, Warszawa 2010

5

Bolaño R, Chilijski nokturn, Warszawa 2006

6

Llamazares J., Żółty deszcz, Warszawa 2004

7

Mayoral M., Jedno drzewo, jedno pożegnanie, Warszawa 2006

8

Vallejo F., Błękitne dni, Warszawa 2006

9

García Marquez G., Miłość w czasach zarazy, Warszawa 2010

10

García Marquez G., Opowieść  rozbitka, Warszawa 1999

11

García Marquez G., Rzecz o  mych smutnych dziwkach, Warszawa 2013

12

García Marquez G., Nie wygłoszę tu mowy, Warszawa 2011

13

García Marquez G., Generał w labiryncie, Warszawa 2010

14

García Marquez G., Dwanaście opowiadań tułaczych, Warszawa 2012

15

Kazimierczak B.M., Koncepcje rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i połowy XX wieku, Olsztyn 2013

16

Bączyk-Tomaszewska A., El paisaje en la obra de Juan Goytisolo : entre una estética del shock y estética del aura , Poznań 2001

  Powieść francuska w przekładzie

  

1

Nothomb A., Podróż zimowa, Warszawa 2011

2

Makine A., Zbrodnia Olgi Arbeliny, Warszawa 1999

3

 

  Teoria literatury, przekładoznawstwo, literaturoznawstwo –wyd. polskie

 

1

Kosiński D., Słownik teatru, Kraków 2009

2

Teorie literatury XX wieku : antologia, Kraków 2006

3

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze : praca zbiorowa, Warszawa 2002

4

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998

5

Bocheński A., Miłość i nienawiść La Rochefoucauld, Bydgoszcz 1998

6

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu : o autobiografii, Kraków 2007

7

Malinowska M., François Poulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki, Warszawa 2013

8

Barnes J., Papuga Flauberta, Warszawa 2011

9

Todd O., Albert Camus : biografia, Warszawa 2009

10

Fabiani B., Dalsze gawędy o sztuce : XVII wiek, Warszawa 2013

11

Fabiani B., Dalsze gawędy o sztuce : VI-XX wiek, warszawa 2013

12

Sontag S., O fotografii, Kraków 2009

13

Na tropach translatów : w poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, Opole 2011

14

Głuszkowski M., Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badanaich nad bilingwizmem, Toruń 2013

15

Hazard P., Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974

 Francuska powieść;  inne wydawnictwa

 

1

Davies N., Moorhouse R., Microcosme : portraits d’une ville d’Europe Centrale, Lille 2013

2

Taillandier F., Option paradis : roman, Paris 2005

3

Queneau R., Zazie dans le métro, Paris 1988

4

Houellebecq M., La carte et le territoire, Paris 2012

5

Vian B., Elles se rendent pas compte, Paris 1974

6

Levy M., Et si c’était vrai, Paris 2003

7

Levy M., Vous revoir : roman, Paris 2006

8

Taillandier F., Option paradis : roman, Paris 2005

9

Queneau R., Zazie dans le métro, Paris 1988

10

Houellebecq M., La carte et le territoire, Paris 2012

11

Vian B., Elles se rendent pas compte, Paris 1974

12

Levy M., Et si c’était vrai, Paris 2003

13

Levy M., Vous revoir : roman, Paris 2006

14

Thomas Ch., L’échange des princesses,  Paris 2013

15

Seksik L., Le cas Eduard Einstein, Paris 2013

16

Jourde P., La première pierre, Paris 2013

17

Razon B., Palladium : roman, Paris 2013

18

Chalandon S., Le quatrième mur, Paris 2013

19

Bosc D., La claire fontaine : roman, Paris 2013

20

Baltassat J.-D., Le divan de Staline : roman, Paris 2013

21

Tuil K., L’invention de nos vies : roman, Paris 2013

22

Lemaitre O., Au revoir là-haut : roman, Paris 2013

23

Darrieussecq M., Il faut beaucoup aimer : roman, Paris 2013

24

Reverdy T.B., Les évaporés , Paris 2013

25

Toussaint J.-P., Nue : roman, Paris 2013

26

Germain S., Petites scènes capitales : roman, Paris 2013

27

Moix Y., Naissance : roman, Paris 2013

28

Verger F., Arden : roman, Paris 2013

 Wydawnictwa anglojęzyczne

 

1

Atkins S.B.T., Rundell M., The Oxford Guide to practical lexicography, Oxford, New York 2008

2

Practical lexicography : a reader, Oxford 2009

3

Hartmann R.R.K., James G., Dictionary of lexicography, London, New York 2001

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 grudnia 2013

 Wydawnictwa hiszpańskie

 

1

« El amor, esa palabra... » : el amor en la novela española contemporánea de fin de milenio, Madrid, Frankfurt am Main 2005

2

« El amor, esa palabra... » : el amor en la novela española contemporánea de fin de milenio, Madrid, Frankfurt am Main 2005

3

Acercamientos al teatro actual (1970-1995), Madrid ; Francfurt am Main 1998

4

Berrocal R.F., Guía del Madrid de Juan Ramon Jiménez, Madrid 2006

5

Carrión J., Madrid/ Barcelona : literatura y ciudad (1995-2010), Madrid, Frankfurt am Main 2009

6

Cebrián J., La Musa del Saber, Madrid, Frankfurt am Main 2004

7

Corredera Gonzales M., La guerra civil española en la novela español, Madrid, Frankfurt am Main 2010

8

Cuestiones de poética en la actual poesía en castellano, Madrid, Frankfurt am Main 2009

9

Delibes M., El camino, Barcelona 2000

10

Franco S.R., In(ter)venciones del yo, Madrid, Frankfurt am Main 2012

11

Gómez López-Quiñones A., La guerra persistente, Madrid, Frankfurt am Main 2006

12

Jacobs H.C., Belleza y buen gusto, Madrid, Frankfurt am Main 2001

13

Jiménez J.R., Alerta, Obras T.44, Madrid 2010

14

Jiménez J.R., Conferencias II, Obras T.43, Madrid 2010

15

Jiménez J.R., Cuentos de antolojía, Madrid 1999

16

Jiménez J.R., Epistolario I, Madrid 2006

17

Jiménez J.R., Epistolario II, Madrid 2012

18

Jiménez J.R., Ideologija (1897-1957), Barcelona 1990

19

Jiménez J.R., La frente pensativa, Ourense 2009

20

Jiménez J.R., Obras. Conferencias I, Madrid 2012

21

Jiménez J.R., Primas prosas,Obras T.26, Madrid 2009

22

Jiménez J.R.,Cuentos largos y otras prosas narrativas breves, Palencia 2008

23

Komi C., Recorridos urbanos, Madrid, Frankfurt am Main 2009

24

Los presentes pasados de Antonio Muñoz Molina, Madrid, Frankfurt am Main 2000

25

Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo Madrid, Frankfurt am Main 2006

26

Memoria literaria de la Transición española, Madrid, Frankfurt am Main 2007

27

Migración y exilio españoles en el siglo XX, Madrid, Frankfurt am Main 2009

28

Orozco Jutorán M., Metodología de la traducción directa del inglés al español, Granada 2012

29

Pau A., Juan Ramón Jiménez el poeta en el jardin, Madrid 2000

30

Pedraza Jimenez F.B., Rodriguez Caceres M., Las épocas de la literatura, Barcelona 2012

31

Rodriguez Guttiérez B., Historia del cuento español (1764-1850), Madrid, Frankfurt am Main 2004

32

Rueda A., Cartas sin Lacrar, Madrid, Frankfurt am Main 2001

33

Ruis J.G., Juan Ramón , De viva voz, Vol. I (1913-1931), Valencia 1998

34

Standish P., Línea y color : desde la pintura a la poesia, Madrid, Frankfurt am Main 1999

35

Teatro y Sociedad en la Españ actual, Madrid ; Francfurt am Main 2004

36

Ultimas tendencias en la traduccion e interpretación, Madrid, Frankfurt am Main 2011

37

Valles Calatrava J.R., Teoría de la narrativa, Madrid, Frankfurt am Main 2008

38

Vencer no es covencer, Madrid, Frankfurt am Main 1998

  Materiały do nauki j. hiszpańskiego
 

1

Cerrolaza A.M., Cerrolaza  G.O., Llovet B.B., Pasaporte A1 : libro del alumno+ CD, Madrid 2007

2

Corpas J., García E., Garmendia A., Aula international 1 A1 : libro del alumno+CD, Barcelona 3013

3

Cuadernos de gramática española : A1-B1, Barcelona 2012

4

Destino Erasmus 2 : B1-B2 : libro del alumno, Barcelona 2008+CD

5

En acción 3 : guia para el profesor, Madrid 2007

6

En acción 3 : libro del alumno, Madrid 2007

7

Español en marcha A1+A2 : libro del alumno, Madrid 2007+2CD

8

Español lengua viva 2 : B1 Libro del alumno+CD, Madrid 2007

9

Martín Peris E., Sans Baulenas N., Gente hoy 1 A1-A2 : libro del alumno+CD, Barcelona 2013

10

 

Matte Bon F., Grámatica communicativa del español. T.1., Madrid 2003

11

Radomska I., Repetytorium leksykalno-tematyczne : hiszpański A2-B2, Warszawa 2009 +CD

12

Radomska I., Testy gramatyczno-leksykalne : hiszpański dla znających podstawy i średnio zaawansowanych : A2-B1, Warszawa 2010

Wydawnictwa polskie dotyczące Hiszpanii i języka hiszpańskiego, literatura hiszpańska w tłumaczeniu polskim

 

1

Aleksandrowicz J., Pomiedzy płótnem a ekranem : inspiracja twórczością Goi w kinie hiszpańskim, Katowice 2012

2

Cabré J., Wyznaję, Warszawa 2013

3

Domejko-Kozera P., Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982-1996), Wydawn. Naukowe Semper 2011

4

Eminowicz T., Hiszpański romans pasterski, Kraków 1994

5

Eminowicz T., U źródeł hiszpańskiej prozy literackiej XIV-XV wiek, Kraków  1994

6

Kasza J., Korrida : taniec i krew, Kraków 2011

7

Kobylarczyk K., Pył z landrynek : hiszpańskie fiesty, Wołowiec 2013

8

Lewis N., Grobowiec w Sewilli, Wołowiec 2013

9

Mendoza E., Awantura o pieniądze albo zycie, Kraków 2013

10

Mendoza E., Sekret hiszpańskiej pensjonarki, Kraków 2009

11

Nalewajko M., Nieznani a bliscy : historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej emigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii, Warszawa 2012

12

Potok M., El malestar : la narrativa en la España contemporanea, Poznan 2010

13

Sawicka A., Paryz – Barcelona – Sitges : modernistyczny „genius loci” w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, Kraków 2003

14

Sawicki P., Polska-Hiszpania , Hiszpania – Polska : poszerzenie horyzontów, Wrocław 2013

15

Stala E., Las dobletes etimológicos en español (1611-1739), Kraków 2012

16

W poszukiwaniu nowej ojczyzny: przeszłość i teraźniejszość Polonii hiszpańskiej. Część 1, Przeszłość, Kraków 2009

17

We wspólnej Europie : Polska-Hiszpania XV-XX: referaty wygłoszone podczas sympozjów historyków polskich i hiszpańskich , Lublin 2001

18

Webster J., Duende : w poszukiwaniu flamenco, Warszawa 2006

19

Wilk Racięska J., Entre la visión del mundo temporal y la aspectual : casos del español sudamericano, Katowice 2012

  Wydawnictwa anglojęzyczne – przekładoznawstwo,  bilingwalizm, inne

  

1

Bilinguality and bilinguism, Cambridge 2003

2

De Houwer A., Bilingual first language acquisition, Bristol; Buffalo; Toronto 2009

3

Grosjean F., Life with two languages, Cambridge 2001

4

Hoffman C., An introduction to bilingualism, Longman 2011

5

Identity and status in the translational professions, Amsterdam ; Philadelphie 2010

6

Lanza E., Language mixing in infant bilingualism, Oxford 2007

7

Maher B., Recreation and style : translating humorous literature in Italian and English, Amsterdam 2011

8

Nicholson V., Among the Bohemians, London 2003

9

Text typology and translation/ ed. by Anna Trosborg, Amsterdam 1997

10

The Blackwell Guide to Research metods in bilingualism and multilingualism, Blackwell  Publishing 2010

11

Trends in bilingual acquisition, Amsterdam ; Philadelphie 2001

 

Współczesna powieść francuska w polskim przekładzie

  

1

Gavalda A., Po prostu razem, Warszawa 2007

2

Gavalda A., Pocieszenie, Warszawa 2009

3

Houellebecq M., Mapa i terytorium, Warszawa 2011

4

Nothomb A., Z pokorą i uniżeniem, Warszawa 2009

5

Pennac D., Szanowne dzieci, Warszawa 2009

  Francja – kultura, problemy współczesności

  

1

Cavelier P. Morel-Maroger O., La radio, Paris 2008

2

Dictionnaire des Banlieues, Paris 2009

3

Gontard M., Ecrire la crise, Paris 2013

4

Kokoreff M., La force des quartiers : de la délinquance à l’engagement politique, Paris 2003

5

Kokoreff M., Laperronnie , Refaire la cité : l’avenir des banlieues, Paris 2013

 Powieść francuska

 

1

Alexakis V., L’enfant grec, paris 2012

2

Aubry G., Partages : roman, Paris 2012

3

Beinstingel T., Ils désertent : roman, Paris 2012

4

Bramly S., Orchidée fixe : roman, Paris 2012

5

Deville P., Peste& choléra : roman, Paris 2012

6

Dicker J., La vérité sur l’Affaire Harry Quebert : roman, Paris 2012

7

Echenoz J., Lac, Paris 2008

8

Énard M., Rue des voleurs : roman, Arles 2012

9

Ferrari J., Le sermon sur la chute de Rome : roman, Paris 2012

10

Janvier G.-M., Quel trésor !Paris 2012

11

Lê L., Lame de fond, Paris 2012

12

Margueritte V., La garçonne, Paris 2013

13

Meyer P., Un Parisien à travers Paris, Paris 2013

14

Queneau R., Zazie dans le métro, Paris 2012

15

Reza Y., Le Dieu de carnage, Paris 2011

16

Serres M., Musique, Paris 2011

17

Serres M., Petite poucette, Paris 2013

18

Serres M., Petite poucette, Paris 2013

19

Sorman J., Comme une bête, Paris 2012

 Dydaktyka, materiały do nauki j.franc.

  

1

Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L’expression française écrite et orale B2-C1, Grenoble 2012

2

Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H., L’expression française écrite et orale B2-C1 : corrigés , Grenoble 2012

3

Agenda 2 : A2 : Cahier d’activités, Paris 2011+CD

4

Agenda 2 : A2 : Livre de l’élève, Paris 2011+DVD-Rom

5

Alemanni L., Girodet C., Mobile 2 : le livre de l’élève +CD et DVD, Paris 2012

6

Bara S., Bonvallet A.-M., Rodier C., Éritures créatives, Grenoble 2011

7

Barrière I., Emile H., Gella F., Les TIC, des outils pour la classe, Grenoble 2011

8

Barthe M., Chovelon B., Le français par le textes 2 : corrigés des exercices, Grenoble 2012

9

Barthe M., Chovelon B., Le français par le textes 2 : quarante-cinq textes de français facile avec exercices B1-B2, Grenoble 2010

10

Barthe M., Chovelon B., Philogone A.-M., Le français par le textes 1 : quarante-cinq textes de français facile avec exercices A2-B1, Grenoble 2010

11

Barthe M., Chovelon B., Philogone A.-M., Le français par le textes 1 : corrigés des exercices A2-B1, Grenoble 2006

12

Bernet Ch., Rézeau P., On va le dire comme ça : dictionnaire des expressions quotidiennes, Paris 2010

13

Callet S., Tricot T., Vocabulaire en action : avancé, Paris 2012+CD

14

Callet S., Tricot T., Vocabulaire en action : intermédiaire ,Paris 2012+CD

15

Chalaron M.-L., Roesch R., La grammaire de tout premiers temps, Grenoble 2011+CD

16

Chaves R.-M., Favier L., Pélissier S., L’interculturel en classe, Grenoble 2011

17

Denisot H., Capouet M., Les loustics : A1.1 : le livre de l’élève, Paris 2013

18

Denisot H., Macquart M.C., Super Max 1 : [A1.1] : Le livre de l’élève, Paris 2009

19

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris 2010

20

Dubois A.-L., Tauzin B., Objectif express 1 : A1/A2 : le livre de l’apprenant, Paris 2013+DVD-Rom

21

Filliolet C., Vanderdriessche A., La phonétique par les textes : niv. A2/B1, Paris 2010+CD

22

Heu E., Perrard M., Le nouvel Édito : cahier, Paris 2012

23

Insarew-Roszczyn W., Sobańska I., Szychta A., Mały słownik rachunkowości i bankowości polsko-francuski, francusko-polski, Warszawa 1995

24

Mangiante Jean-Marc, Parpette Chantal, Le français sur objectif universitaire, Grenoble 2011+DVD-Rom

25

Martinie B., Wachs S., Phonétique en dialogue : niv. débutant, Paris 2010+CD

26

Miquel C., Goliot-Lété A., Vocabulaire progressif : intermédiaire, Paris 2011

27

Miquel C., Goliot-Lété A., Vocabulaire progressif : intermédiaire : corrigés, Paris 2011

28

Nouvel édito : niveau B1 +CD et DVD, Paris 2012

29

Nouvel édito : niveau B2 +CD et DVD, Paris 2013

30

Pierré M., Treffandier F., Jeux de théâtre, Grenoble 2012

31

Reboul A., Boulinguez A-CH., Fouquet G., Mobile 1 : le livre de l’élève +CD et DVD, Paris 2012

32

Riehl L., Soignet M., Amiot M.-H., Objectif diplomatie  : le français des relations européennes et internationales : A1/A2, Paris 2011+CD

33

Roesch R., Rolle-Harold R., La France au quotidien, Grenoble 2012

34

Słownik terminologii ekonomicznej  francusko-polski, Warszawa 1999

35

Soignet M., Objectif diplomatie 2 : le français des relations européennes et internationales, Paris 2011+CD

36

 

Sułkowska M., De la phraséologie à la phraséodidactique : études théoriques et pratiques, Katowice 2013

 Historia i krytyka lit. franc.

 

1

Alary L., Diderot : biographie, étude de l’oeuvre, Paris 1993

2

Ayoub B., Marivaux : biographie, étude de l’oeuvre, Paris 1994

3

Cornud-Peyron M., Molière : biographie, étude de l’oeuvre, Paris 1994

4

Descotes D., Pascal : biographie, étude de l’oeuvre, Paris 1994

 Problemy przekładu- wyd. franc.

 

1

Traduire la littérature et les sciences humaines, Paris 2012

2

Traduire en langue française en 1830, Paris 2012

 Poradniki językowe

 

1

Podracki J., Gałązka A., Gdzie postawić przecinek ? : poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010

2

Polański E., Skudrzykowa A., Jak pisać ? : razem czy osobno ?, Warszawa 2010

3

Marcjanik M., Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2009

 Teoria literatury, przekładoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo  –  wyd. polskie

  

1

Ahearn L.M, Antropologia lingwistyczna, Wydawnictwo  UJ 2013

2

Bal M., Narratologia : wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012

3

Balcerzan E., Literatura z literatury, Katowice 1998

4

Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu, Katowice 2002

5

Burzyńska A., dekonstrukcja, polityka i performatyka, Kraków 2013

6

Culler J., Literatura w teorii, Kraków 2013

7

Dybeł P., Oblicza hermeneutyki, Kraków 2013

8

Dybiec-Gajer J., Zmierzyć przekład? Kraków 2013

9

Hejmej A., Komparatystyka : studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013

10

Kompetencje tłumacza, Kraków 2012

11

 Krzykawski M., L’effet Bataille, Katowice 2011

12

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych , Poznań 2009

13

Majkiewicz A., Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu, PWN 2008

14

McHale B., Powieść modernistyczna, Kraków 2012

15

Métamorphoses de l’insolite dans la littérature d’expression fr. du XVIIIe au XXIe s., Katowice 2012

16

Metodologie językoznawstwa, Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego 2013

17

Między oryginałem a przekładem T.18, Kraków 2012

18

Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012

19

Przekład – język – kultura III, Lublin 2012

20

Style współczesnej polszczyzny polszczyzny, Kraków 2013

21

Wijowski R., Postmodernizm : wartości powieści postmodernistycznej, Warszawa 2012

 Prace pracowników

  

1

Marin Vilora T., Entre espacios, entre exilios, Würzburg : Königshausen & Neumann, 2013

2

Solová R., Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, Wrocław 2013

3

Ucherek W., Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych z rzeczownikowym wykładnikiem aspektu, Wrocław 2001

  Iberoameryka

  

1

Andalucía-América estudios artissticos y culturales, Granada 2010

2

Romero Sánchez G., Los pueblos de indios en Nueva Granada, Granada 2010

3

Nina F., La expression metaperiférica : narrative ecuatoriana del siglo XX José de la Cuadra, Jorge Icaza y Pablo Palacio, Madrid, Francfurt am Main 2011

4

Santo-Tomás Garcia E., Materia Crítica : formas de ocio y de consume en la cultura áurea, Madrid, Francfurt am Main 2009

5

Gómez Torrego L., Ortografía de uso del español actual, Madrid 2007

6

El laberinto de los libros : Jorge Luis Borges frente al canon literario, Hildelsheim, Zürich, New York 2007

7

Jorge Luis Borges : Ciencia y filosofía,  Hildelsheim, Zürich, New York 2007

8

Borges poeta, Hildelsheim, Zürich, New York 2010

9

192,00

10

Cartografías y estrategias de la “posmodernidad” y la “postcolonialidad” en Latinoamerica, Hildelsheim, Zürich, New York 2006

11

Estrategias postmodernas y postcoloniales en el teatro latinoamericano actual, Madrid ; Francfurt am Main 2004

12

Toro A de, De las similitudes y diferencias, Madrid ; Francfurt am Main 1998

13

Floeck W., Estudios criticos sobre el teatro español, mexicano y portugués contemporáneo, Hildelsheim, Zürich, New York 2008

14

Longhena M., Alva W., Starozytne Peru : historia kultur andyjskich, Barcelona 2008

15

Le Clézio J.M.G., Meksykański sen  albo przerwana myśl indiańskiej Ameryki, Warszawa 2010

16

Biehorst J., Baśnie latynoamerykańskie, Warszawa 2012

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)